Blog
lustratorpolski
Marek Mądrzak
Marek Mądrzak Edycja wypisów ze źródeł do dz
45 obserwujących 496 notek 469042 odsłony
Marek Mądrzak, 13 marca 2013 r.

Vincent Severski w starciu z kurierem

3997 2 0 A A A

Pierwsze lata służby Severskiego stały pod znakiem dyscyplinarnych wpadek, więcej o tym jutro. Obyło się w zasadzie bez większych konsekwencji służbowych, najprawdopodobniej przełożeni bardzo w niego wierzyli. Do połowy 1985 r. pozyskał jednego, ale cennego agenta - Wniosek personalny z 14.05.1985 r. o awans z młodszego inspektora na inspektora Dep. I MSW w 12 grupie uposażenia, zarobki 9000 zł z dodatkiem służbowym 400 zł, uzasadnienie:

 

Ppor. /…/ od chwili przejścia do Dep. I pracuje w Wydziale XI. Inteligentny, odpowiedzialny oficer, realizujący w chwili obecnej w sposób samodzielny powierzone mu zadania. W okresie pracy pozyskał cenną jednostkę agenturalną. Prowadzi aktywnie rozpracowanie ważnego kanału łączności podziemia z zagranicą. Umiejętnie wykorzystuje nabyte doświadczenie operacyjne. Strona etyczno-moralna bez zastrzeżeń.

 

O tym, że Severski odwdzięczył się przełożonym świadczy jeden z ostatnich dokumentów w jego teczce:

 

 Proszę o wyrażenie zgody na delegowanie do pracy za granicą por. /…/, inspektor Wydziału XI Departamentu I MSW, wykształcenie wyższe – prawnik, żonaty, członek PZPR od 1982 roku.

 Wwym. zostanie zatrudniony w instytucji przykrycia na stanowisku /…/ w Sztokholmie i jednocześnie będzie realizował zadania Departamentu I MSW jako oficer rezydentury.

 Por. /…/ jest zatrudniony w Departamencie I MSW od dnia 15 lipca 1981 r. Przeszkolenie operacyjne odbył w Podyplomowym Studium OKKW w okresie 1981- 82 uzyskując ocenę końcową b. dobrą. Zna język angielski, egzamin resortowy zdał w roku 1984 z wynikiem dobrym minus.

 W okresie sześciu lat pracy w Wydziale XI por. /…/ dokonał pozyskań siedmiu agentów i dziesięciu kontaktów operacyjnych. Realizował zadania operacyjne i przedsięwzięcia specjalne w języku obcym w kraju i za granicą. Wypracował na swoim odcinku nowatorską koncepcję działań wywiadowczych, umożliwiającą szeroką, kompleksową kontrolę wrogich wobec PRL środowisk krajowych oraz zagranicznych. Umiejętnie posługuje się w praktyce środkami wywiadowczej techniki operacyjnej. Posiada łatwość nawiązywania kontaktów.

 Delegowany do pracy za granicą po raz pierwszy.

 Por. /…/ jest zaangażowanym, ideowym członkiem Partii. Za aktywne działania w ramach POP wyróżniony został dwukrotnie listem pochwalnym Komitetu Zakładowego PZPR. W związku z działalnością w organizacji młodzieżowej /był wiceprzewodniczącym koła ZSMP przy Departamencie I MSW/ otrzymał złotą odznakę aktywisty ZSMP.

Postawa etyczno-moralna nie budzi zastrzeżeń.

 Żona, /…/

 Za całokształt osiągnięć w służbie por. /…/ odznaczony został w 1986 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w roku 1985 otrzymał nagrodę Ministra Spraw Wewnętrznych.

 Od 1983 roku nie był karany służbowo. W związku z lekkomyślnością wykazaną przy posługiwaniu się legitymacją służbową przeprowadzono z oficerem w Wydziale rozmowę ostrzegawczą w lipcu 1984 roku.

 Nie odnotowano faktów wskazujących na ewentualność dekonspiracji wobec służb specjalnych przeciwnika.

 

7 agentów w 7 lat? Z dotychczas znanych mi teczek, to liczba rekordowa. 10 kontaktów operacyjnych to również spore osiągnięcie, a Severski pracował wtedy z pozycji kraju, więc zażartuję o werbunkach zza biurka w centrali. W rzeczywistości Severski wyjeżdżał po parę razy do Wiednia i do Berlina na kilka dni, zapewne kontaktować się z agenturą.

Metody pracy Severskiego nieco przybliża następny dokument - Indywidualna karta przeglądu kadrowego:

 

/…/ 18.VII.1982

Posiada perspektywy pracy w Wywiadzie w kraju i za granicą. Zakres posiadanej wiedzy społeczno-politycznej i ogólnej, pozytywne cechy charakteru, dobra predyspozycje językowe oraz opanowanie teorii pracy operacyjnej wskazują, że może być wartościowym pracownikiem Dep. I. Na podkreślenie zasługuje: duża ambicja zawodowa, zaangażowanie, pracowitość, wysoka kultura osobista.

 

                                     1982

W Wydz. XI od sierpnia 1982 r. Pomimo krótkiego okresu pracy ma konkretne wyniki w zakresie pozyskania i przerzutu źródeł. Przejawia dużą aktywność i zaangażowanie w pracy zespołu. Wykazuje dużo własnej inicjatywy i pomysłowości. Z uwagi na brak doświadczenia i praktyki operacyjnej wymaga pewnej pomocy ze strony przełożonych. Po zdobyciu niezbędnych umiejętności w zakresie pracy wywiadowczej może być cenionym pracownikiem. Koleżeński. Ogólna Ocena – zadowalająca.                        Pozostawić na zajmowanym stanowisku.

 

                                     1983

Odnotowano dalszy rozwój umiejętności i wzrostu samodzielności operacyjnej oficera. Pozyskał do współpracy wartościową jednostkę agenturalną, werbunek prowadził za granicą. Przejawia zaangażowanie w pracy i ambicje. Jest aktywny i wykazuje pomysłowość oraz inicjatywność [sic]. Poczynił postępy w nauce języka. Umie przetworzyć wskazówki praktyczne przełożonych, na właściwe wnioski w sprawach. Prezentuje właściwy poziom kulturalny i koleżeńskość [sic], umiejętność współżycia w kolektywie.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Osoby zadowolone i niezadowolone z lektury proszę o klikanie na poniższe reklamy.

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @JAZZEK Strach się bać, jak mówią u mnie pod bramą. Już wczoraj pan G. dawał mi wzrokiem...
  • @Autor Brakuje mi do kompletu zdjecia Benza, ale i tak notka zachwyca. Natomiast temat i nauka...
  • @ADAM ZWIERZYŃSKI Nie. Nastąpiła reorientacja. Już nie potrzebujemy (PRL) agentury na...

Tematy w dziale Kultura