5 obserwujących
214 notek
36k odsłon
  60   0

Bezbronne Dziedzictwo

Zdjęcie z 30-lecia wizyty Jana Pawła II, Szkoły im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie.
Zdjęcie z 30-lecia wizyty Jana Pawła II, Szkoły im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie.

Rola Kościoła Katolickiego w dziejach Polski przekracza formułę polityki historycznej.

Tematem czwartej Bieżanowskiej Konferencji Gromadzkie Repozytorium Pamięci, było znaczenie hierarchów Polskiego Kościoła Katolickiego w drodze do Trzeciej Niepodległości. Co sygnalizowałem we wrześniowej zapowiedzi Konferencji (Pedagog to brzmi dumnie) i jej tematyki (Na mojej drodze do Trzeciej Niepodległości oraz Student w papieskiej służbie).

Zagadnienia te postawialiśmy w kontekście praktyki domowej edukacji historycznej, odpowiedniej szczególnie dla udziału dziadków w samokształcenia w rodzinie. Praktyki solidarności międzypokoleniowej, która poprzez solidarny rozwój wiedzy powinna wzbogacać zasoby i metody edukacji przez całe życie.

Co wspomagać powinno subsydiarnie nasze państwo narodową Infrastrukturą kultury pamięci. Jako warunku zachowania wolności w cyfrowej sieci wiedzy (Infrastruktura kultury pamięci).

Narodowa przeglądarka cyfrowej pamięci

Gospodarka oparta na wiedzy wymaga edukacji przez całe życie. Tylko wtedy osiągać będziemy satysfakcję z wykorzystywania innowacji technologicznych, przy wykonywaniu pracy dobroczynnej zaspokajającej bezpośrednio potrzeby własne i swoich bliskich, lub przy wykonywaniu pracy komercyjnej realizującej cele zatrudniających nas instytucji.

Skłonność do edukacji przez całe życie powiązana jest z umiejętnością samokształcenia. Dlatego cyfrowe otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, stawia samokształcenie na czele kompetencji społecznych.

Formowanie postawy i umiejętności samokształcenia powinno być nie tylko zamierzeniem rodzinnego wychowania dzieci ale i celem systematycznej domowej edukacji. Wyższe uczelnie humanistyczne powinny przygotowywać nowe metody domowej pedagogiki, wykorzystując przy tym cyfrowe możliwości dostępu do informacji i upowszechniania wiedzy.

Inspiracją dla wprowadzenia nowych zadań publicznych do systemu edukacji powinna być praktyka tych gospodarstw domowych, które już dziś traktują samokształcenie w rodzinie jako wyraz solidarności międzypokoleniowej. Wymiana dobrych praktyk pomiędzy ich twórcami na zasadzie solidarnego rozwoju wiedzy, powinna potwierdzić potrzeby takiej formy wzmocnienia systemu edukacji dzieci i młodzieży.

Naturalne pierwszeństwo w rozbudzaniu ciekawości poznania wydaje się przynależeć do domowej edukacji historycznej. Gdy pamięć drugiego i trzeciego pokolenia o mniej lub bardziej istotnych zdarzeniach politycznych lub gospodarczych, można uzupełniać informacjami systematyzowanymi naukowo w różnych instytucjach publicznych.

Wskazywanie przez rodziców lub dziadków na cyfrowe zasoby instytucji pamięci narodowej w zajęciach domowej edukacji historycznej powinno tworzyć narodową przeglądarkę wiedzy o doświadczeniach wspólnoty. Przenosząc metody wypracowane przy zagadnieniach historycznych na równie bliskie praktycznym potrzebom samokształcenia w rodzinie zagadnienia medyczne czy ekonomiczne.

Warto rozpocząć publiczną debatę o formie organizacyjnej i znaczeniu takiego instrumentu Infrastruktury kultur pamięci, od wskazania dla domowej edukacji historycznej treści zgromadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej.

Warto dobrać kilka znaczących dla tożsamości narodowej zagadnień z okresu objętego pamięcią trzeciego pokolenia Polaków, które mogły by stać się tematem zajęć domowej edukacji historycznej.

Sądzę, że wywołaniem dla takiej debaty powinien być konkurs na konspekt o roli przywódców Kościoła Katolickiego w drodze Polaków do Trzeciej Niepodległości.

Konkursowa inicjacja integracji edukacji

Jeżeli cyfrowe poszerzenie kultury ma ułatwiać wolność i solidarność w naszym życiu, co we wcześniejszych tekstach nazywałem cyfrową humanizacją stylu życia prowadzącą do Społeczeństwa Inwestorów, powinno rozbudzać ciekawość poznania dzięki integracji domowego wychowania i szkolnej edukacji. Powinno określić nowe zadanie publiczne, właściwe do podjęcia przez Kolonie Akademickie, jako nowe instytucje integracji edukacji przez całe życie.

image

Rys. 1. Schemat konkursowej inicjacji procesu integracji systemu edukacji przez całe życie. Opracowanie własne Andrzej Madej.  

Jednym z głównych celów Bieżanowskiej Konferencji było zainteresowanie władz Instytutu Pamięci Narodowej, perspektywą wykorzystania bogatych zasobów cyfrowych treści gromadzonych przez przez 21 lat jego działalności dla rozbudzania ciekawości rodowodu politycznego Polaków, metodami samokształcenia w rodzinie.  

Przedstawiana na Konferencja koncepcja Konkursu na konspekt Domowej edukacji historycznej Przewodników do Trzeciej Niepodległości, była prezentowana i jako inicjacja powstania przeglądarki cyfrowych zasobów IPN i jako inicjacja procesu integracji edukacji przez całe życie. Którego propozycje instytucjonalne przedstawiałem we wcześniejszych tekstach.

Ciąg dalszy nastąpi …

https://www.salon24.pl/u/madej/1077747,pedagog-to-brzmi-dumnie (19.09.2020)

https://www.salon24.pl/u/madej/1078823,na-mojej-drodze-do-trzeciej-niepodleglosci (25.09.2020)

 https://www.salon24.pl/u/madej/1093269,bylem-w-papieskiej-sluzbie (20.11.2020)

 https://www.salon24.pl/u/madej/1093728,infrastruktura-kultury-pamieci (22.11.2020)

Lubię to! Skomentuj4 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo