Blog
Społeczeństwo inwestorów
Andrzej.Madej
Andrzej.Madej Przedsiębiorca, społecznik.
2 obserwujących 65 notek 12793 odsłony
Andrzej.Madej, 11 lutego 2017 r.

Wiatrak solidarnego rozwoju wiedzy

97 0 1 A A A
Młyn, Krzyż i Wiatrak solidarności. Zestawił Andrzej Madej, za Pieterem Brueglem.
Młyn, Krzyż i Wiatrak solidarności. Zestawił Andrzej Madej, za Pieterem Brueglem.

Sprawiedliwe wykorzystanie pożytków z nowoczesnych technologii wymaga powiązania solidarności międzypokoleniowej nowymi metodami edukacji.

Wojna hybrydowa

Pisząc o wyzwaniu zmian ustroju naszej demokracji, tak by odpowiedział on na aspiracje wzrostu aktywności politycznej społeczeństwa sieci wiedzy oraz by zatrzymał patologie chuligaństwa politycznego w kolektywach obywatelskich, wskazałem na napięcie pomiędzy Polskimi aspiracjami do sprawiedliwego życia dzięki równości i wolności, a interesami globalnych korporacji do powiększania zysków dzięki segregowaniu i segmentowaniu ludzi.

Napięcie to ujawnia się w różnych odsłonach wojny hybrydowej, potwierdzając konflikt wartości w dwóch przeciwstawnych zasadach zarządzania rozwojem wiedzy. Rzecznicy równości i wolności opowiadają się za Solidarnym rozwojem wiedzy, wskazując na edukację jako potencjał dla powiększania dobrobytu, rzecznicy segregacji i segmentacji opowiadają się za Sterowanym rozwojem wiedzy, wskazując na eutanazję, jako sposób powiększania dobrobytu dostępnego dla osób żyjących.

Wojna toczy się na wielu płaszczyznach. Temat, cel, czas i miejsce wskazują, dysponujący gigantyczną przewagą organizacyjno-finansową, rzecznicy eutanazji. Ponieważ praktyka stosowania eutanazji, ciągle jeszcze pamiętana jest w Europie jako narzędzie gigantycznego barbarzyństwa, jej rzecznicy ukrywają swoje intencje, interesy i powiązania. Stąd moje określenie dla formy prowadzenia tych konfliktów: Wojna hybrydowa.

image

Schemat 1. Strony i procesy Wojny hybrydowej. 

Zgodnie z odwieczną tradycją Polskiego narodu, opowiadam się oczywiście za edukacją przeciw eutanazji. Przedstawiłem to stanowisko w kontekście wyzwań zmian w systemie ochrony zdrowia w tekście Edukacja czy eutanazja. Teraz, odpowiednio do mojej praktyki zawodowej i społecznej, przedstawiam rekomendacje dla edukacji przydatne dla spodziewanego wprowadzenia Samopomocy zdrowia, jako zasady głównej cyfryzowanego systemu ochrony zdrowia.

 

Wiatrak solidarności

Warunkiem wykorzystania nowoczesnych technologii do samodzielnego podnoszenia dobrostanu zdrowia i dobrobytu materialnego, jest rozwój kompetencji społecznych. Tylko wtedy ekonomia, kultura i polityka pozwolą na sprawiedliwe gospodarowanie w oparciu o otwarte zasoby wiedzy.

Polityki społeczne winny w pierwszej kolejności wesprzeć rozwój tych kompetencji u osób posiadających potencjały moralnej odpowiedzialności do pracy dobroczynnej. Naturalnym spoiwem kompetencji tej pracy, jest samokształcenie w wielopokoleniowych kontaktach rodzinnych.

Przewodnikami w tej praktyce solidarnego rozwoju wiedzy powinni być nestorzy, wspomagani pomocniczo przez szkoły i inne instytucje kultury. Będzie to naturalne wykorzystanie potencjału doświadczenia dla przyszłości w warunkach istotnego wzrostu udziału osób starszych w społeczeństwie. 

Sądzę, że wprowadzenie obyczajów wielopokoleniowego samokształcenia w rodzinie rozpocznie się od zagadnień profilaktyki i rehabilitacji medycznej. Tu potrzeba solidarności międzypokoleniowej jest wyrazem obowiązku, tu najdokładniej widać korzyści z samopomocy zdrowia. Dlatego od kilku lat przygotowujemy w Krakowie różne elementy organizacyjne dla wsparcia domowej edukacji pracy solidarnej, określanej łącznie metodą Pedagogiki solidarności.

 

Pedagogika solidarności

Przyjęcie samokształcenia w rodzinie jako paradygmatu systemu usług społecznych pozwoli na powiązanie trzech procesów zmian społecznych: humanizacji edukacji (systemu oświaty), humanizacji medycyny (systemu ochrony zdrowia) i humanizacji ekonomii (systemu gospodarczego). Wszystkie one opierają się na zasobach PRACY DOBROCZYNNEJ.

image 

Schemat 2. Kluczowe pojęcia dla postaw i instytucji Pedagogiki solidarności.

Propozycję nowej metody uczenia pozwalającej na powiązanie zamierzeń i rezultatów zajęć edukacyjnych prowadzonych w szkołach i innych instytucjach kultury, z zamierzeniami i rezultatami zajęć edukacyjnych prowadzonych w domach, określiliśmy terminem PEDAGOGIKI SOLIDARNOŚCI.

Narzędziowym integratorem tych zajęć edukacyjnych są prowadzone przy wsparciu państwa  instytucje POKOLENIOWYCH REJESTRÓW ZDARZEŃ, zakładanych indywidualnie dla każdego członka rodziny. Osobowym integratorem tych zajęć edukacyjnych SAMOKSZTAŁCENIA W RODZINIE są Nestorzy,  wspierani pomocniczo przez OŚRODKI PEDAGOGIKI NESTORALNEJ.

1.     PRACA DOBROCZYNNA

Znaczenie postawy gotowości do podejmowania pracy w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, wskazuje na potrzebę traktowania godności pracy (pracodzielności), jako piątej cnoty kardynalnej cywilizacji łacińskiej. Postawa ta sprzyjać powinna odpowiedzialności w wykonywaniu zarówno pracy zarobkowej jak i pracy dobroczynnej.

Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Posiwiały szatyn, 182 / 82.

Ostatnie notki

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • Ja również jestem z Krakowa :) Jak raz, deszczowego.
  • Dzięki ... :) Liczę na to, że Prezydent zgłaszając we wrześniu swoje propozycje...
  • Jeżeli przyjąć, że racjonalność rządzących skupiona jest na ich trwałości czyli...

Tematy w dziale Technologie