5 obserwujących
161 notek
27k odsłon
151 odsłon

Ucho igielne cyfrowej rewolucji

Wykop Skomentuj2

Powszechna edukacja wymaga cyfrowego wsparcia dziedzictwa w gospodarstwach domowych. 

Decyzja o wsparciu samodzielności rodzin w wychowywaniu dzieci, nazywana programem Rodzina 500 +, może być traktowana albo jako kupowanie politycznej popularności metodą lichwy międzypokoleniowej albo jako ucho igielne narodowego przejścia z epoki ekonomii pragnień do epoki ekonomii potrzeb.

Należę do drugiej grupy komentatorów, oczekując w programie gospodarczym rządu objęcia zagadnień uczenia, leczenia i dziedzictwa subsydiarnym wsparciem samorządności dla solidarnego rozwoju wiedzy.

Dla realizacji takich polityk koniecznym jest podjęcie reform ustrojowych systemu powszechnego szkolnictwa, ochrony zdrowia oraz dziedzictwa narodowego.


Uczenie po staremu

W roku 2012 przedstawiłem wizję oparcia systemu edukacji na samokształcenia w rodzinie i zintegrowania powszechnego szkolnictwa wokół wiodących wyższych uczelni. Na wzór niegdysiejszych Kolonii Akademickich.

Podstawą moich propozycji była obserwacja, że nauczyciel przegrał z Internetem. Wobec tego edukacja nie powinna dalej opierać się na modelu "skupienie uczniów na nauczycielu" ale powinna oprzeć się na modelu "skupienie nauczycieli na uczniu". Co nazwałem ustrojem edukacji spersonalizowanej.

Próbowałem zainteresować konkretnymi propozycjami kilka środowisk społecznych, naukowych i politycznych 1). Przegrywają one jednak z utrwalonym w Polsce od kilkunastu pokoleń ustrojem edukacji etatystycznej.

Stare trzyma się mocno.


Leczenie po staremu

Od 2016 roku przedstawiam wizję oparcia systemu ochrony zdrowia na samopomocy zdrowia i telemedycznej samoregulacji profilaktyki i interwencji. Zaczynając od kompetencyjnego zintegrowania profilaktyki medycznej.

Podstawą moich propozycji jest cyfrowa formalizacja procedur medycznych. Rozwój medycyny nie może dalej polegać na sterowaniu zdrowiem pacjenta przez lekarza ale powinien polegać na odpowiedzialności za dobrostan zdrowia własnego i swoich bliskich.

Co nazwałem samopomocą zdrowia.

Próbowałem zainteresować tymi propozycjami kilka środowisk społecznych, naukowych i politycznych 2). Propozycje te przegrywają z utrwalonym w Polsce od kilku pokoleń modelem medycznego zarządzania kolejkami.

Stare trzyma się mocno.


Samorządność po staremu

Od 2010 roku przedstawiam wizję wykorzystania cyfrowych narzędzi i technologii dla owocowania dziedzictwa narodowego. Owocowania nie z apriorycznego nakazu centrali wielonarodowego postępu ale z domowych korzeni kultury narodowej.

image

Rys. 1. Nowe kompetencje uczenia i zasoby dziedzictwa Domowych bibliotek cyfrowej pamięci dla Samokształcenia w rodzinie i Solidarnego rozwoju wiedzy.

Podstawą moich propozycji jest przekonanie, że ochrona prywatnej własność cyfrowych zasobów informacji wymaga nowych kompetencji dla bezpieczeństwa i rozwoju domowych bibliotek cyfrowej pamięci. Oraz, że instytucje kultury narodowej powinny wspierać rodziny i inne wspólnoty samorządowe w tych wysiłkach.

Próbuję zainteresować konkretnymi propozycjami standardów domowej kompetencji i dziedzictwa (rys. 1) muzea, wyższe uczelnie, instytuty naukowe, biblioteki, rady seniorów, polityków partii rządzących i opozycyjnych 3). Blogerów.

Jak dziad do obrazu.


Subsydiarność dla solidarności

Proponowane metody witalizacji i humanizacji uczenia, leczenia i dziedzictwa wymagają potencjałów pracy dobroczynnej i zaufania  4).

Cywilizacyjną szansę dla kultury narodowej otwiera przyrost potencjału pracy dobroczynnej trzeciego pokolenia. Przyrost potencjału kompetencji dla bezpośredniego zaspakajania potrzeb rodzin i innych wspólnot solidarności.

Skuteczność samorządowej autoryzacji tożsamości przez bezinteresownych seniorów i nestorów wymaga włączenia cyfrowych zasobów domowych i publicznych bibliotek pamięci, do Państwowej infrastruktury systemu rozwoju wiedzy. Wymaga poszerzenia perspektywy ustroju powszechnej edukacji na cały obszar usług społecznych.

Podjęcie strategii subsydiarności dla solidarności 5) przez Polskie władze, oznaczać będzie początek końca dominacji systemu komercyjnego rozwoju wiedzy.

Szansę rozwoju dla ekonomii potrzeb 6).


1) Ostatnie rekomendacje AM dla solidarnego rozwoju wiedzy: https://www.salon24.pl/u/madej/936231,poznanie-z-biegiem-wisly

2) Ostatnie rekomendacje AM dla samopomocy zdrowia: https://www.salon24.pl/u/madej/940722,kultura-solidarnosci-czy-zniewolenie

3) Ostatnie rekomendacje AM dziedzictwa narodowego: https://www.salon24.pl/u/madej/929076,poznawanie-dziedzictwa-kresow

4) Ostatnie rekomendacje AM autoryzacji obywatelskiej tożsamości: https://www.salon24.pl/u/madej/945715,samorzadowa-autoryzacja-tozsamosci

5) Więcej o chrześcijańskim fundamencie fenomenu solidarności: https://www.salon24.pl/u/madej/942159,rodzina-fenomenem-solidarnosci

6) Więcej o ekonomicznej perspektywie oczekiwanych zmian: https://www.salon24.pl/u/madej/924973,budowa-skansenu-polska 

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie