5 obserwujących
161 notek
27k odsłon
271 odsłon

Biblioteki XXI wieku

Wykop Skomentuj5

Nie czekając na polityczne decyzje o zmianie systemu edukacji z etatystycznego na humanistyczny, wykorzystajmy potencjał sieci publicznych bibliotek.

Przełom w uczeniu

Cyfrowe zdynamizowanie interaktywnej komunikacji i otwarcie nieograniczonych zasobów wiedzy, pozwala na lepsze gospodarowanie. Lepsze, ale wymagające ciągłego podnoszenia kompetencji, wymagające uczeniem się przez całe życie.

image

Rysunek 1. Humanizacja edukacji dla rozwoju dobrostanu społecznego w XXI wieku w oparciu o otwarte zasoby wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Zmiany w warunkach gospodarowania prowadzić zatem będą do objęcia ustrojem powszechnej edukacji nie tylko systemu szkolnictwa, ale również i systemu samokształcenia przez całe życie. W Polskiej praktyce solidarności międzypokoleniowej gospodarstw domowych, do wprowadzenia samokształcenia w rodzinie do podstaw ustroju powszechnej edukacji.

Praktyka domowego uczenia skupionego na uczniu, wymaga innych metod, instytucji i zasobów do rozwijania kompetencji pedagogicznych niż metody, instytucje i zasoby właściwe dla kompetencji pedagogicznych szkolnego nauczania skupionego na nauczycielu (rys. 1).

Edukacja humanistyczna 

O ile pedagogika szkolna opiera się na komercyjnym rozwoju wiedzy, domowa pedagogika solidarności opiera się na solidarnym rozwoju wiedzy. Na zasadzie, którą dominujący od kilku wieków komercyjny rozwój wiedzy, usunął na margines życia społecznego.

image

Rysunek 2. Model edukacji humanistycznej obejmujący komercyjny i solidarny rozwój wiedzy. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Przywrócenie równowagi pomiędzy edukacją domową i edukacją szkolną, wymagać będzie zmiany modelu edukacji. Zastąpienie skutecznie rozwijanego od czasów Komisji Edukacji Narodowej ustroju powszechnej edukacji opartego na modelu edukacji etatystycznej, odpowiednim dla Europy XXI wieku ustrojem opartym na modelu edukacji personalistycznej (rys. 2), wymagać będzie wprowadzenia wielu innowacji.

Ale przede wszystkim wymagać będzie wzrostu poczucia odpowiedzialności za rozwój edukacyjny. Wyrażającej się przede wszystkim wysiłkiem osobistego samokształcenia i pracy dobroczynnej w edukacji dla rozwoju swoich bliskich.

Nie ma wolności bez solidarności

Pozytywny dla wolności proces personalizacji systemu edukacji, wymagać będzie zwiększania pracy dobroczynnej w solidarnym rozwoju wiedzy. Nadzwyczajnym do tego zasobem narodowej solidarności i samorządności, są powiększające się w wyniku przemian demograficznych i gospodarczych potencjały czasu i kompetencji dziadków, emerytów i nestorów. Ostatnio pobłażliwie nazywanych "seniorami".

Aby trzecie pokolenie stawało się oczekiwanym przez roztropnych ekonomistów nowym potencjałem rozwojowym dobrostanu społecznego, koniecznym będzie subsydiarne wsparcie państwa dla nowych form ich solidarnej współpracy.

Koniecznym będzie uruchomienie nowych instrumentów i instytucji, tworzenie otwartych laboratoriów dla sprawdzania użyteczności narodowych standardów, prowadzenia internetowo otwartej refleksji nad jakością polityk i infrastruktury solidarnego rozwoju wiedzy.

Integracja w Cyberpolis

W Polskiej tradycji kultury życia publicznego, ustrojowa integracja subsydiarnego wsparcia polityk publicznych dla solidarnego rozwoju wiedzy, powinna odpowiadać obszarowi powiatu. To w terytorialnej przestrzeni powiatu korzystamy od wieków z większości bezpośrednio świadczonych usług społecznych. Usług samorządowego wsparcia wspólnoty dla dojrzewania i starości.

image

Rysunek 3. Model powiatowej integracji trzech platform solidarnego rozwoju wiedzy dla edukacji i innych potrzeb społecznych. Opracowanie własne Andrzej Madej.

Zatem cyfrowe wzbogacenie tych usług, również powinno być integrowane w obszarze powiatu. Dla podkreślenia tej nowej wirtualnej funkcjonalności powiatu, od wielu lat promuję używanie terminu cyberpolis.

Nowe instytucje platformy autoryzacji i aktywizacji cyberpolis odpowiadają za funkcjonalność rozwoju i bezpieczeństwo cyfrowych zasobów bogactwa narodowego (rys. 3). Nowe instytucje platformy koordynacji odpowiadają za organizację nowej formy samorządności narodowej. Wykorzystując pracę dobroczynną trzeciego pokolenia.

Stoliki w kręgu doraźności

Politycznie ustawione w Warszawie stoliki debat o zmianach w systemie edukacji, nie obejmują wyzwania solidarności międzypokoleniowej dla systemu edukacji przez całe życie. Ośrodki refleksji wspierające Ministerstwo Edukacji Narodowej, pozwalają politykom na ograniczanie problematyki powszechnej edukacji do zagadnień komercyjnego rozwoju wiedzy. Deklaracje o znaczeniu rodzinnego wychowania czy wykształcenia, nie wyprowadzane z refleksji o potrzebach kompetencji XXI wiecznych warunkach gospodarowania opartego na wiedzy, mają powagę medialnych dekoracji.

Wykop Skomentuj5
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo