4 obserwujących
186 notek
30k odsłon
66 odsłon

Solidarność - Wolność - Samorządność

Wykop Skomentuj1

Współczesna infrastruktura solidarnego rozwoju wiedzy, czeka na odnowienie Polskiej tradycji samorządności pracy organicznej.


Samokształcenie w rodzinie

Cyfryzacja interaktywnej komunikacji i otwartych zasobów wiedzy, ułatwia gospodarowanie. I prowadzi do uznania uczenia się przez całe życie, za element systemu powszechnej edukacji.

Powszechnej edukacji opartej nie tylko na komercyjnym ale i na solidarnym rozwoju wiedzy.

Najbardziej naturalną formą solidarnego rozwoju wiedzy jest samokształcenie w rodzinie. Ta forma solidarność międzypokoleniowa tworzy w cywilizacji łacińskiej fundament kultury narodowej.

 

 Samorządność narodowa nestorów 

Powiększanie bogactwa narodowego dzięki solidarności międzypokoleniowej wymaga pracy dobroczynnej. I to nie tylko trudu pracy rodziców skupionych na przyszłości swoich dzieci ale i trudu pracy wszystkich trzech pokoleń dla dobrostanu wspólnoty.

Przemiany gospodarcze i demograficzne zwiększają możliwości dynamicznego udziału osób kończących okres zawodowej rywalizacji o sukces indywidualny, w podejmowaniu solidarnego wysiłku dla pomyślności wspólnoty. Naturalne dla trzeciego pokolenia traktowanie wolności jako prawa do odpowiedzialności, pozwala na przestawienie się z roli seniora, obciążonego powinnościami prywatnymi, zobowiązaniami rodzicielskimi czy fiskalnymi, do roli nestora podejmującego powinności dla wartości publicznych.

Wolność służy obywatelskim obowiązkom solidarnego rozwoju wiedzy w systemie samorządności narodowej. Obejmującym Gromadzkie Repozytoria Pamięci jako instytucje cyfrowej autoryzacji obywatelskiej tożsamości.


Publiczne instytucje solidarnego rozwoju wiedzy

Wykorzystanie samorządności narodowej nestorów dla powiększania zasobów solidarnego rozwoju wiedzy, wymaga wsparcia przez administrację państwa. W zakresie rozwoju kompetencji dla samokształcenia w rodzinie, możemy wykorzystać do tego system Bibliotek Wirtualnych Podręczników.

Nowe funkcje bibliotek publicznych, jako instytucji powszechnej edukacji, powinny obejmować (1) lokalne aktywizowanie wymiany dobrych praktyk domowej edukacji, (2) doradcze wsparcie rodziców lub opiekunów w określaniu ścieżek rozwoju edukacyjnego dziecka i (3) dostarczanie specjalistycznej kompetencji dla samodzielności w bezpośrednim zaspakajaniu potrzeb dobrostanu rodzinnego.

Dla wprowadzenia atrakcyjnych i efektywnych metod i narzędzi samokształcenia w rodzinie, Polacy mogą skorzystać z doświadczeń narodowych instytucji pracy organicznej, działających we wszystkich trzech zaborach.

Wykorzystujących samorządność  narodową dla powiązania wolności i solidarności.

Wykop Skomentuj1
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie