Ułożenia
Sztuka to fizyka bez matematyki
2 obserwujących
73 notki
56k odsłon
114 odsłon

Efekty fluktuacji rozkładu ładunku elektrycznego

Wykop Skomentuj4

Technologie, Nauka

Co czyni zanik zmian pola elektromagnetycznego w kosmicznej próżni?

Przesłanka: mieszanie barw i efekt grawitacji elektrodynamicznej.

Na rysunku Ziemia i Księżyc są układem ciągłych zmian pola elektrycznego związanego z ruchem nośników ładunku w jądrach atomowych, atomach i molekułach. Poglądowo ujmując "giga-mega efekt siły dyspersyjnej Londona" (rzeczywista wartość siły dyspersyjnej Londona malej względem przestrzeni do siódmej potęgi odległości), które ingerują w naturze od chwili powstania atomów wodoru. Kolory dla Ziemi i Księżyca nie są związane z miejscem oznaczenia. Symbolizują rozróżnienie. Mieszanina barw, koloru czerwonego i zielonego, daje efekt koloru żółtego. Ziemia i Księżyc są koloru strzałki. Strzałka koloru żółtego to ukazanie efektu grawitacyjnego przyciągania elektrodynamicznego z powodu fluktuacji rozkładu ładunku elektrycznego dodatniego i ujemnego.

image

W tym ułożeniu siły dyspersyjne Londona występują zawsze w kosmicznej historii atomów wodoru i ich dalszych przemian, min., do układu powstania materii Ziemi i Księżyca, jak i obecnie. W każdej chwili czasu są o innej wartości. Zachodzi ciągła, od miliardów lat Ziemi i Księżyca, zmiana natężeń pola elektrycznego związanego z rozkładem jego nośników.

Jaki jest najbardziej prawdopodobny ten rozkład?

Poniżej wybrany model atomu wodoru. Dla każdego atomu wybrane są 4 pozycje elektronu: H' (1234) i H" (1234). Prawdopodobieństwo położenia elektronu w każdym atomie, dla każdej, pozycji wynosi 1/4.

image

Zatem zachodzi możliwość wielu konfiguracji względnych:

H' (1) - H" (1234), gdy elektron w H' jest w stanie 1, to w H" może być  w stanie 1 lub 2 lub 3 lub 4.
H' (2) - H" (1234)
H' (3) - H" (1234)
H' (4) - H" (1234)

Jeżeli elektrony są w stanie ułożenia A: H'(2) i H"(2), to jakie byłoby prawdopodobieństwo, że w stanie następnym po nim, będą w stanie B: H'(1) i H"(1)?

Fluktuacja rozkładu ładunku elektrycznego zachodzi zawsze w czasie i przestrzeni w ułożeniach strukturalnych materii, w kosmicznej chmurze atomów wodoru oraz w układzie Ziemia (Z) - Księżyc (K). Zatem, aby siły dyspersyjne Londona czyniły elektrodynamiczny efekt grawitacyjny, to zmiana natężenia pola elektrycznego związana z tą siłą musiałby pokonać dłuższy dystans w przestrzeni.

( Z ) - zmiana pola elektromagnetycznego fluktuacji rozkładu ładunku elektrycznego zanika - ( K)

*

Jakie jest rozróżnienie pomiędzy oddziaływaniem elektrostatycznym naelektryzowanych ciał dodatnio i ujemnie a oddziaływaniem fluktuacji elektrodynamicznej?

W oddziaływaniu elektrostatycznym naelektryzowanych ciał dodatnio i ujemnie ułożony jest przestrzenny rozkład nośników ładunku elektrycznego w ten sposób, że są one zgromadzone osobno na, np., dwóch ciałach.

W zjawisku oddziaływania występującego pod wpływem fluktuacji elektrodynamicznej (model pomocniczy - siły dyspersyjne Londona) ułożony jest przestrzenny rozkład nośników ładunku elektrycznego w ten sposób, że nośniki zgromadzone są w danej strukturze materialne bez fizycznego przeniesienia ładunku elektrycznego z jednego ciała na drugie.

Zatem zanik zmian pola elektromagnetycznego w wyniku fluktuacji rozkładu ładunku elektrycznego czyni natura próżni. Zmiany te pokonują w przestrzeni barierę przenikalności elektrycznej oraz magnetycznej próżni na krótkim dystansie, nie mają zatem charakteru fotonowego.

*

Dodane po komentarzu deda 12 września 2020, 20:57:

image


Natężenia pola elektrycznego i magnetycznego związane są z występowaniem sił oddziaływania elektromagnetycznego. Ponieważ siła dyspersyjna Londona FL zanika, to poza granicą FL = 0 atom jest elektrycznie obojętny.

Dla FL > 0 atomy przyciągają się:

image

Zatem oddziaływanie elektomagnetyczne siły dyspersyjnej Londona jest bezfotonowe.

*

Pokusa: stan B: H'(1) i H"(1) w obszarze FL > 0, tak, jeżeli spiny elektronów są względem siebie odwrotnie zorientowane. Dlatego, że oba atomy wodoru są w tym samym stanie energetycznym H'(1) i H"(1), więc muszą się czymś różnić. Efekt grawitacyjny fluktuacji rozkładu ładunku elektrycznego to znaczy, że występuje tylko przyciąganie - zatem - tylko przyciąganie zachodzi wówczas, gdy oddziaływanie jest bezfotonowe, to musi zachodzić splątanie elektronowe? Lub wpływ wirtualnych fotonów?

Wykop Skomentuj4
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie