14 obserwujących
104 notki
113k odsłon
259 odsłon

prokurator - prawomocne skazanie - utrata stanowiska…..

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj

prokurator - prawomocne skazanie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego - utrata stanowiska…..

           W treści zmian przepisów określonych w ostatnio wniesionym do Sejmu projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw druk nr 2731, na szczególna uwagę w zakresie ustawy Prawo o prokuraturze poza m.in. uszczegółowieniem i dostosowaniem przepisów organizacyjnych zasługuje treść art.1 pkt.7 w/w projektu.

                Zgodnie z w/w przepisem art. 93 § 4 ustawy Prawo o prokuraturze otrzymuje brzmienie:

„Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej oraz prawomocny wyrok sądu skazujący prokuratora za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub orzekający wobec prokuratora środek karny pozbawienia praw publicznych, zakaz zajmowania stanowiska prokuratora, degradację lub wydalenie z zawodowej służby wojskowej, powodują z mocy prawa utratę stanowiska prokuratora; stosunek służbowy prokuratora wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia lub wyroku.”.

            Zmiany w dobrym kierunku ale…, przypominam co pisałem poprzednio w tym zakresie "prokurator i sędzia - prawomocne skazanie – zakaz wykonywania zawodu….." https://www.salon24.pl/u/marek-czeszkiewicz/849568,prokurator-i-sedzia-prawomocne-skazanie-zakaz-wykonywania-zawodu


Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo