14 obserwujących
105 notek
115k odsłon
593 odsłony

Władza sądownicza, RPO – a Trybunał Stanu…

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj15

Zgodnie z art.4 i 7 Konstytucji RP władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu, który sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunał - art.10 Konstytucji RP.

        Natomiast zgodnie z ustawa z dnia z dnia 26 marca 1982 roku o Trybunale Stanu (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 925 z późn.zm.) za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą wyłącznie wymienieni w w/w ustawie członkowie władzy wykonawczej i ustawodawczej oraz osoby zajmujące stanowiska w newralgicznych państwowych instytucjach publicznych, tj.:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów,

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego,

4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,

5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie ministerstwem,

7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych,

a w zakresie określonym w art. 107 Konstytucji odpowiedzialność ponoszą również posłowie i senatorowie.

Przypomnę, że uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu powoduje bardzo duże konsekwencje, w tym m.in. zawieszenie w czynnościach osoby, której dotyczy.– art. 11 w/w ustawy.

W tym kontekście pytaniem retorycznym jest kwestia dlaczego w PRL nie widziano potrzeby objęcia odpowiedzialnością także konstytucyjną m.in. władzy sądowniczej, rzecznika praw obywatelskich itd …, a po 1990 roku pozostawiono to bez zmian.... 

Obecnie wobec m.in. jasnego konstytucyjnego podziału władzy ustawodawczej, wykonawczej i sadowniczej jest to już co najmniej niezrozumiałe... i wymagające prac m.in. nad zmianami lub nową ustawą o Trybunale Stanu.


Wykop Skomentuj15
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo