14 obserwujących
105 notek
115k odsłon
1734 odsłony

rozmowa – szef KNF – biznesmen - czy może część gry, kombinacji operacyjnej…

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj8

          Na wstępie zakładam, że przynajmniej niektóre występujące w opisywanych zdarzeniach osoby są „profesjonalistami w swoich specjalnościach”. Nie myślę tutaj oczywiście o zachowaniu, działaniu nagranego, ujawnionego w upublicznionym nagraniu i to nie tyko pod kątem prawnym, prawno-karnym, lojalności wobec RP, czy etycznym ale także zwykłej ludzkiej uczciwości, zdrady i pogubienia wartości itd……….

        I tak, z informacji IPN wynika, nagrywający miał doświadczenie sprzed 1989 roku w zakresie m.in. uczestnictwa w kombinacjach i grach operacyjnych służb sb-prl. Zapewne był przez nich sprofilowany i przeszkolony w odpowiednim zakresie…. Z informacji medialnych wynika także, że ma początku lat 90 w wolnej już RP odmówił współpracy z UOP….

       Ujawniony fakt, że nagrywający miał przy sobie, na sobie kilka urządzeń nagrywających, w tym wizje i fonie wskazuje, że liczono się, że w miejscu gdzie miało być spotkanie będą urządzenia wykrywające, zakłócające lub uniemożliwiające nagrywanie. Do tego trzeba mieć wiedzę jak poszczególne typy w/w urządzeń działają i jaki sprzęt może być skuteczny w danym przypadku…..

       Zapewne drugi uczestnik rozmowy był sprofilowany (wiedza jak prowadzić rozmowę aby się nie „spłoszył”, nagrywający się nie zdekonspirował itd.), w tym poprzez analizy poprzedniego jego zachowania w czasie rozmów, wiedzę o życiorysie, upodobaniach, skłonnościach do zachowań niezgodnych z prawem, m.in. korupcji, powiązaniach, itd. (można przyjąć, że 2 uczestnik był już uprzednio także nagrywany, jak i istnieje możliwość że był także nagrywany przed jak i po marcu 2018 w różnych okolicznościach, z różnymi osobami itd., co dawało podstawy do założenia, że w pewnym momencie, w pewnym dla siebie środowisku, lokalu może się „odkryć”…)

       Bezsprzecznie osoba, która została nagrana, zajmująca jedno ze newralgicznych stanowisk państwowych, w tym posiadała dostęp do informacji niejawnych o najwyższych gryfach, uzyskała poświadczenie bezpieczeństwa, w tym zapewne odbyła przeszkolenie w zakresie zagrożeń… oraz zasad postępowania w takich przypadkach. Oczywiście pewne działania, zachowania ofensywne umożliwiające wyciągnięcie wniosku z zachowania innego uczestnika rozmowy, czy może „nagrywać” mogły być w/w nieznane… (jeżeli biegli potwierdzą, że przedmiotowe nagranie jest wiarygodne, w tym o braku ingerencji w jego treść itd. to zachowanie w/w osoby, poruszane przez nią tematy, wątki, ba nawet próby szantażu w zakresie wiedzy o bliskiej znajomości nagrywającego z byłą modelką obecnie zatrudniona w…(nagrywający jest żonaty). Inną sprawa jest fakt, iż z treści opublikowanej rozmowy wynika, że w/w osoba nagrywana była także w pewien sposób przygotowana do rozmowy, poruszanych tematów, kolejności, tzw. „scenariusza”, pytanie czy sama się przygotowywała pozostawiam w tym miejscu otwarte.)

        Kolejny etap w/w „planu operacji” to wybranie odpowiedniego dla nagrywającego, w tym ewentualnie osób z nim związanych, okoliczności, czasu i miejsca upublicznienia nagranej rozmowy, którym da lub może dać pozytywny efekt, cel w ataku lub obronie interesów nagrywającego, osób z nim powiązanych....

Przypomną podstawowe fakty:

- od 2016 roku Idea Bank i Getin Noble Bank są w trakcie postępowania naprawczego.

- w prokuraturze toczy się postępowania z zawiadomień osób m.in. dot. nieprawidłowości w udzielaniu instrumentów finansowych przez w/w bank na szkodę tych osób.

- marzec 2018 roku – rozmowa w siedzibie KNF Marka Chrzanowskiego przewodniczącego KNF z Leszkiem Czarneckim m.in. większościowym udziałowcem pięciu spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – Getin Holding, Getin Noble Bank, MW Trade, Open Finance oraz Idea Bank.

- czerwiec-wrzesień 2018 roku KNF prowadził kontrolę w Idea Banku, a po jej zakończeniu przekazał bankowi raport pokontrolny, w raporcie wskazano, że Idea Bank oferował obligacje GetBacku i prowadził doradztwo inwestycyjne bez zezwolenia. Publikacje Gazety Prawnej w w/w zakresie.

- 26 października 2018 roku – KNF uprzedziła Idea Bank, że zostanie wpisany na listę ostrzeżeń publicznych KNF.

- 5 listopada 2018 roku przesłuchanie b. premiara Donalda Tuska, w którym podnoszony wątek braku nadzoru nad podległymi bezpośrednio służbami, w tym m.in. także KNF.

- 7 listopada 2018 roku pełnomocnik Leszka Czarneckiego złożył do prokuratury zawiadomienie na przewodniczącego KNF, oskarżając Marka Chrzanowskiego o żądanie łapówki w zamian za „przychylność”. Zawiadomienie opierało się na opisie rozmowy z marca 2018 między przewodniczącym KNF, a Leszkiem Czarneckim. Do zawiadomienia nie dołączono nośnika informatycznego z nagraniem rozmowy co umożliwiłoby bezzwłoczną obiektywną weryfikację treści w/w rozmowy przez biegłych m.in. w zakresie braku ingerencji w nagranie itd.

Wykop Skomentuj8
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Gospodarka