14 obserwujących
123 notki
124k odsłony
328 odsłon

Kto ponosi odpowiedzialność za działania kolaborantów, kryminalistów, degeneratów...

Marek Czeszkiewicz
Marek Czeszkiewicz
Wykop Skomentuj2

Kto ponosi odpowiedzialność za działania kolaborantów, kryminalistów, degeneratów w okupowanym kraju…

           Czy okupowaną Polskę, która nigdy nie utworzyła kolaboracyjnych z niemieckim najeźdźcą-okupantem struktur władzy (rządu, struktur wojskowych) można obciążać działaniami kryminalistów, degeneratów, kolaborantów…

          Kto odpowiada za działania kryminalistów, degeneratów popełniających m.in. zbrodnie w czasie agresywnej i zbrodniczej okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej...

           Jak traktować działania kolaborantów z obywatelstwem polskim, w tym także o różnej narodowości kolaborujących w czasie II wojny światowej z najeżdżą-okupantem niemieckim (1939-1945) oraz z najeźdźcą-okupantem rosyjskim m.in. w czasie od 17.09.1939 roku do 22.06.1941 roku oraz w i po 1944 roku…..

          Jak traktować działania kolaborantów z obywatelstwem polskim, w tym także o różnej narodowości kolaborujących w czasie II wojny światowej, którzy poprzez donosy, wskazania byli winni śmierci, wywózek wielu tysięcy żołnierzy polskich, ich rodzin, inteligencji, członków organów władzy miasteczek i wsi na granicy i terenach przyległych wschodnich granic II RP. Jak traktować udział obywateli polskich różnych narodowości w aparacie zbrodniczej przemocy po 1945 roku. Czy i w tym przypadku można obciążyć odpowiedzialnością państwa, których mieli narodowość….. Powstaje kolejne pytanie, dlaczego ich państwa narodowe odmawiały lub nadal odmawiają ich ekstradycji….

     Czy władze polskie kiedykolwiek oskarżały państwa z których pochodzili w/w kolaboranci, degeneraci, kryminaliści o odpowiedzialność za ich czyny !!!

         Ile trzeba mieć złej woli aby nie mieć choćby w pamięci roli jaka odegrały władze polskie na uchodźctwie, w tym żołnierze gen. Andersa w tworzeniu państwa żydowskiego…  

         Jak można albo ile trzeba mieć złej woli lub… aby obecnie podważać twierdzenia, że odpowiedzialność za działania w/w na terenie okupowanego kraju ponosi wyłącznie niemiecki najeźdźca-okupant.

          Zarządzenia władz okupacyjnych, a w szczególności trzecie rozporządzenie generalnego gubernatora hansa franka z dnia 15 października 1941 roku, przewidywały karę śmierci dla każdego Polaka, który udzieli schronienia Żydowi lub pomoże mu w inny sposób.

       W dniu 18 marca 1943 roku Podziemne Kierownictwo Walki Cywilnej ogłosiło, że każdy Polak, który współdziała z niemiecką morderczą akcją, czy to szantażując, czy denuncjując Żydów, czy to wyzyskując ich okrutne położenie lub uczestnicząc w grabieży, popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej i będzie niezwłocznie ukarany. Kara była jedna, był nią wyrok śmierci.

          Czy Państwo Polskie, które było pod okrutną okupacją niemiecką można obciążać działaniami kryminalistów, degeneratów, kolaborantów, a tym bardziej działaniami niemieckimi na okupowanym przez nich terenie Polski. Dochodzimy do absurdu. Czy działania kryminalisty o danym obywatelstwie na szkodę osób o innym obywatelstwie może doprowadzić do wniosku, że to państwo, którego obywatelem jest ten kryminalista odpowiada za jego zbrodnicze działania….. Dokąd to zmierza…, a może, kto, w jakim interesie prowadzi te działania……

          Jak ocenić działania uprzednie i obecne, a może ich synchronizację, nie tylko ministra spraw zagranicznych Izraela ale również wystąpienia o podobnej treści przewodniczącego Knesetu, ministra oświaty itd. Czy można założyć, że odbywają się one bez zgody premiera Izraela, a współgrająca z w/w relacja amerykańskiej dziennikarki, pomyłka amerykańskiego polityka.. itd… Jak traktować słowa w/w ministra, że będziemy pamiętać i nie wybaczymy… O czym świadczy wykorzystywanie antypolonizmu w kontekście kampanii wyborczej w Izraelu, czy w tym kraju można wygrać wybory propagując pogardę dla Polski, Polaków…, o czym to świadczy….

         Czy nie czas (ile już go zmarnowano) na aktywniejsze i kreatywne działania informacyjne, polityczne, kulturalne, społeczne, gospodarcze mające przeciwdziałać, zmienić, uświadomić światowej opinii publicznej, że narzucana jej przez nieprzychylne nam ośrodki „jedyna słuszna narracja historyczna” jest po prostu nieprawdziwa, a jej cel nie jest altruistyczny…….

         Polacy nigdy nie utworzyli kolaboracyjnych struktur władzy (rządu, struktur wojskowych, ani polskich jednostek Waffen-SS), co stanowiło wyjątek wśród krajów europejskich okupowanych przez III rzeszę niemiecką.

         Można wyróżnić kolaborację na płaszczyźnie państwowo-politycznej, kolaborację ideologiczną, kolaborację wojskową. Typ kolaboracji wojskowej oznaczał współpracę z okupantem niemieckim pozostawionych lub tworzonych od nowa armii krajowych oraz udział ochotniczych formacji wojskowych w armii niemieckiej, a także współpracę z władzami niemieckimi formacji o charakterze wojskowym:

Wykop Skomentuj2
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka