Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman
91
BLOG

"ANTYMANTYKA" - FMW bojkotuje wybory w 1990

Mariusz A. Roman Mariusz A. Roman Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 1

„ANTYMANTYKA” nr 34 pismo/magazyn Federacji Młodzieży Walczącej, wydawane bez debitu - w II obiegu, a wychodzące w Gdyni (Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z datą: 1990.11.10. Na pierwszej stronie zamieszczono oświadczenie Niepodległościowego Sojuszu Pomorza z dn. 31 października 1990. zatytułowane „Nie bierzmy udziału w oszustwie” a także stanowisko Konwersatorium „Sierpień 80” przy UG sygnowane przez Janusza Golichowskiego i Andrzeja Gwiazdę. Oba dokumenty wzywały do bojkotu wyborów prezydenckich w Polsce. Ponadto na stronie pierwszej opublikowano oświadczenie rządu RP na Uchodźctwie odnoszące się m.in. do zjednoczenia Niemiec oraz prawnych uregulowań i postulatów emigracji niepodległościowej związanych z tematem przekazania władzy przyszłym demokratycznie wyłonionym przez naród polski władzom w Kraju.

image

W piśmie na 2 str. przypomniano tekst-paszkwil pt. „Wnioski” (Wrocławski Tygodnik Katolicki nr 5, s. 3-4, z 27 września 1953) na temat polskiego patrioty a katowanego przez bezpiekę Bp. Czesława Kaczmarka, ostatecznie skazanego na 12 lat więzienia, autorstwa Tadeusza Mazowieckiego, wtedy (w czasie wydania tego nr „A”) ostatniego premiera PRL, a później lansowanego na bohatera i premiera „pierwszego niekomunistycznego rządu” po 1989 roku. Ponadto na stronie opublikowano także krótki tekst o karierze Mazowieckiego w PAX oraz m.in. lansowanej przez niego idei „katolicyzmu zaangażowanego w socjalizm” …

image
Oświadczenie Niepodległościowego Sojuszu Pomorza z dn. 31 października 1990 zatytułowane: „Nie bierzmy udziału w oszustwie” a także stanowisko Konwersatorium „Sierpień 80” przy UG sygnowane przez Janusza Golichowskiego i Andrzeja Gwiazdę. Zamieszczono je m.in. na łamach „ANTYMANTYKI” nr. 34, str. 1, pismo/magazyn Federacji Młodzieży Walczącej, wydawane bez debitu - w II obiegu, a wychodzące w Gdyni (Region Pomorze Wschodnie). Numer ukazał się z datą: 1990.11.10.

Oprócz rozklejania powyższych dokumentów w formie plakatów, Grupy Wykonawcze FMW wykonały przed wyborami prezydenckimi w 1990 roku, szereg napisów na murach o treści: „Bojkot wyborów” oraz najczęściej: „Bojkotuj albo Emigruj”.

Na str. 2 zamieszczono także tekst pt. „Po konferencjach pani rzecznik” (pierwotnie zamieszczony na łamach „Solidarności Szczecińskiej, dawniej „Jedność”) w którym Autor odnosi się m.in. do porażek rządu Mazowieckiego na arenie międzynarodowej a także odwolywania się tegoż do „państwa prawa”, wypominając także wpadki p. Małgorzaty Niezabitowskiej, rzecznika rządu, która choćby protestujących w Kraju rolników nazwała wtedy „zamachowcami na niepodległe” (sic!) w 1990 państwo… Wreszcie, opublikowano także krótki, ale jakże wymowny w klimacie litewskim tekst pt. „Sensacja”.

image

Na str. 3 pisma opublikowano wywiad z Janem Ciechanowiczem (pierwotnie ukazał się na łamach polonijnego periodyku „White Eagle – Biały Orzeł”, ukazującego się w USA, nr z lipca 1990), byłym deputowanym do Rady Najwyższej ZSRR, obrońcą polskości i praw człowieka w ZSRR oraz animatorem polskości na Litwie, wieloletnim wykładowcą, autorem wielu książek i prac. Zmarłym w Polsce w 2022. Ponadto na stronie zamieszczono oświadczenie FMW Region Pomorze Wschodnie nt. stosunków polsko – litewskich oraz w obronie Polaków z Wileńszczyzny, a także apel Rady Krajowej FMW wzywającej do konsolidacji sił niepodległościowych w Polsce.

image

Na ostatniej 4 stronie zamieszczono tekst pt. „Alternatywą paramilitaryzm? w którym Autor zachęcał młodzież do zaangażowania na rzecz powstania patriotycznego i paramilitarnego stowarzyszenia, z którego ostatecznie powstał wkrótce Związek Strzelecki „Strzelec” a w którego powstanie zaangażowani byli także działacze FMW, dla przykładu śp. Wiesław Gęsicki, pierwszy komendant „Strzelca”. Opublikowano także na stronie tekst pt. „Imperatyw Sanacji”, którego autorem był Mirosław Smoliło. Zamieszczono także słowa tzw. Marszu Eurepejczyków (śpiewane na nutę Horst-Wessel-Lied) ułożone pod kierownictwem i z inspiracji Jarka Kiepury, na Marszu Szlakiem I Kadrowej w 1990.

image

W numerze podana została informacja, że przedstawicielem FMW Region Pomorze Wschodnie jest Mariusz Roman (wraz z Jego adresem oraz tel. kontaktowym). Format pisma A4, cztery strony. Druk offsetowy. Nakład nieokreślony. Kolportowany był głównie w szkołach średnich, uczelniach oraz wśród młodych robotników Trójmiasta i innych miejscowościach związanych z regionem: Wejherowie, Chojnicach, Bydgoszczy, a także śladowe ilości w całej Polsce.

Całość skanów tego numeru oraz innych (sukcesywnie dodawanych), patrz tutaj.

mariuszroman.gdy@gmail.com  Mariusz A. Roman (ps. "Powstaniec" i „Hubal”), urodzony w 1969 roku - gdynianin w drugim pokoleniu, mgr politologii, specjalizujący się w samorządzie terytorialnym, ukończył również studia podyplomowe na kierunku zarządzania i przedsiębiorczości. Przywiązany do tradycyjnych wartości katolickich, od 1984 prowadził działalność niepodległościową, a od 1991 roku znany jest ze swojejdziałalności na Kresach. W latach 80-tych tworzy w podziemiu struktury gdyńskiej Federacji Młodzieży Walczącej. Początkowo w składzie redakcji gdańskiego pisma FMW - „Monit”, następnie wydawał „Antymantykę” - pismo regionu Pomorze Wschodnie, oraz inicjował wydawanie pism: „Wolni” w Wejherowie, "Strzelec" w Chojnicach i „Piłsudczyk” w Gdańsku, a także szeregu pism szkolnych. Od 1987 r. działał w strukturach Polskiej Partii Niepodległościowej i wydawał pismo młodzieżowe „Szaniec”, inicjował wydawanie pisma „Solidarność i Niepodległość” wychodzącego na Wybrzeżu w latach 1989 - 1991. W maju i sierpniu 1988 roku czynnie wspomagał protest robotniczy na Wybrzeżu. Wielokrotnie represjonowany za działalność polityczną przez organa władzy komunistycznej. W latach 1993-2002 redaktor naczelny „Prawicy Polskiej”, pisma redagowanego przez środowiska prawicowe Kaszub i Pomorza. Z czasem wokół „PP” powstało środowisko polityczne. Był pierwszym korespondentem „Naszego Dziennika” na Wybrzeżu. Współpracował z kilkoma ogólnokrajowymi tygodnikami prawicowymi, prasą polonijną oraz lokalną. Obecnie pisuje do kilku prawicowych portali internetowych. W latach 1998-2006 radny Rady Miasta Gdyni. Przez trzy lata był w gdyńskim samorządzie, przewodniczącym komisji ds. Rodziny. Jest m.in. współautorem programu pomocy rodzinie oraz nowatorskiego projektu: „Bilet rodzinny elementem integrującym rodzinę wielodzietną w Gdyni”. Z jego inicjatywy powstał raport o stanie rodziny w Gdyni.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura