76 obserwujących
64 notki
247k odsłon
  2659   0

OKNO CZASOWE TAWS#38 W RAPORCIE MILLERA

WAŻNE

http://stanzag.salon24.pl/400923,przyjmijcie-do-swojego-grona-w-roli-eksperta-dr-badena

 

Na podstawie danych TAWS i KBWL LP naniesiono na wykresy parametrów lotu okno czasowe TAWS#38.

Metodologia:

1- obliczono różnice czasowe między Zał.1 do Raportu KBWL LP i Rys.15 i 17 z Zał.4 do Raportu. Porównując podany w obu źródłach czas uderzenia w brzozę stwierdzono że opóźnienie czasowe Zał.1 (trajektoria lotu) względem wykresów Rys.15 i 17 z Zał. 4 wynosi 3,4 sekundy;

2- na podstawie czasu TAWS#37 wg Zał.1 do Raportu KBWL LP oraz raportu UA wyznaczono przesunięcie czasowe pomiędzy czasami TAWS a KBWL LP. Korzystając z tego przesunięcia uzupełniono wykresy KBWL LP o okno czasowe TAWS#38 o długości 1 pełnej sekundy.

3- porównano otrzymany wynik z parametrem dyskretnym PH1VZBLIZ (*) z Rys.17. W Zał. 1 sprawdzono, że ostatni zapis PH1VZBLIZ nie jest związany z wcześniejszym alertem „Pull Up!”.

4- korzystając z wyznaczonej przez prof. K.Nowaczyka lokalizacji TAWS#38 oraz zmierzonej przez autora odległości anten GPS i lewego skrzydła pomiędzy brzozą a TAWS#38 oraz prędkości samolotu w TAWS#38 określono lokalizację TAWS#38 na wykresach z Załącznika 4.

Pełne postępowanie zawarto w poniższym pliku.

docs.google.com/open

Wnioski:

1- Po obliczeniu odstępu czasowego od podanego przez komisję czasu uderzenia w brzozę do znajdującego się na Rys.17 z Zał.4 ostatniego zapisu PH1VZBLIZ (oznaczającego TAWS#38) stwierdzono, iż ten zapis PH1VZBLIZ miał wystąpić wg komisji 3,12 sek.po uderzeniu w brzozę, co oznacza, że samolot na odcinku od brzozy do TAWS#38 musiałby poruszać się z nierealistycznie małą prędkością postępową 38,78 m/sek. Jest to nie tylko niezgodne z danymi z TAWS#38, ale i z prawami fizyki. Dlatego z powyższego można wnioskować, iż ostatni wykres PH1VZBLIZ został w sposób nieuprawniony przesunięty przez komisję względem innych parametrów lotu o min. 0,5 sekundy(widać to porównując jego położenie z położeniem „okna czasowego” TAWS#38).To zaś rodzi wątpliwości co do prawidłowej koordynacji czasowej pozostałych wykresów opublikowanych przez komisję. (**)

Nb w Załączniku numer 1 ostatni zapis PH1VZBLIZ nie występuje w ogóle, natomiast jego zlokalizowanie na podstawie osi czasu z Rys.15 z Załącznika 4 sytuuje go za prawdziwą lokalizacją TAWS#38, a przed ul. Kutuzowa. Fakt ten stanowidodatkowe potwierdzenie wniosku o nieuprawnionym przesunięciu z wykresu PH1VZBLIZ z ATM QAR przez Komisję Millera.
 

Biorąc pod uwagę lokalizację punktu TAWS#38 i przybliżony czas lotu od brzozy do TAWS#38 (na podstawie zapisanej prędkości GS), można postawić wniosek, iż komisja w sposób nieuprawniony przesunęła wykres PH1VZBLIZ o ok.1-1,5 sek. Dokładne wyznaczenie dokładnego czasu tego przesunięcia wymaga dalszych analiz.

2- Czas jest zapisywany w logach TAWS z dokładnością do 1 sek. Ewentualne zmniejszenie na tej podstawie opóźnienia czasowego jakie wprowadziła KBWL LP (i przyjęto w niniejszym opracowaniu) z 6 do 5 sekund względem czasu TAWS skutkowałoby koniecznością cofnięcia okna czasowego TAWS#38 o dodatkową 1 sekundę i przyjęcia wniosku, iż znajdujący się na Rys.17 w Zał.4 wykres PH1VZBLIZ został przez komisję w sposób nieuprawniony przesunięty względem innych wykresów nie o minimum 0,5 sekundy, lecz o 1,5 sekundy.

3- Jedyna lokalizacja TAWS#38 zgodna zarówno z wyznaczonym oknem czasowym, jak i prędkością samolotu zapisaną przez system TAWS została ustalona na podstawie współrzędnych punktu TAWS#38, naniesionych na zdjęcie sat. przez prof. Nowaczyka.

4- Na Rys.32 w Zał.4 komisja w sposób nieuprawniony i niezgodny z własnymi ustaleniami z Rys. 15 oraz Tab.2 z Zał.2 przesunęła na wykresie czas uderzenia w brzozę.
 

(*) Zapisywany w rejestratorze ATM-QAR parametr PH1VZBLIZ oznacza zadziałanie systemu TAWS. TAWS został wpięty do kanału rejestratora MSRP-64 odpowiedzialnego za awarie instalacji hydraulicznej numer 1, i, jak wynika z Raportu Millera, jest zapisywany priorytetowo względem awarii hydrauliki. Co interesujące, KBWL LP nie zamieściła w raporcie odczytu stanu pozostałych instalacji hydraulicznych (PH2, PH3), a jedynie stwierdziła że awaria wszystkich trzech systemów nastąpiła o godz. 06:41:03. Nie podała przy tym na jakiej skali czasu usytuowała to wydarzenie: czy zgodnie z Zał. 1 (oznaczałoby to rozszczelnienie 0,2 sek. po uderzeniu w brzozę), czy też zgodnie z Rys.15 z Zał. 4.
 

(**) W sytuacji gdy Komisja Millera przesunęła jeden z wykresów w raporcie, jest niezbędne umożliwienie niezależnym biegłym powołanym przez rodziny ofiar katastrofy zapoznania się zarówno z oryginałem zapisu z rejestratora MSRP-64 (który także zapisuje uaktywnienie systemu TAWS), jak i zapisami ATM-QAR w jakości lepszej niż w Raporcie KBWL LP.

 

Funkcyjni z MAK/ KBWL LP proszeni są o czytanie ze zrozumieniem i wypowiadanie się wyłącznie w temacie notki.

Dywagacje nt. szczura, pomylenia wysokościomierzy, tunelowania poznawczego 1P, nacisków itp. bzdury będą usuwane bez ostrzeżenia.
 

Lubię to! Skomentuj30 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale