Blog
Wolna Europa? Zdemoralizowanym mediom - NIE!
michael
michael Z uporem szykuję "Historię gospodarczą III RP"
29 obserwujących 292 notki 395585 odsłon
michael, 1 kwietnia 2008 r.

Sejm wybrał. A jak teraz zagwarantować sukces?

Nie wybrał dobrze, odmowa ratyfikacji była dla Europy rozwiązaniem korzystniejszym. Ale jest jak jest, i ten konkretny stan rzeczy należy przyjąć bezstronnie, jako warunki początkowe do planowania dalszej gry. Nie będę łudził się nadzieją, że ratyfikacja nie dojdzie do skutku, bo odmówią jej Czesi, albo Irlandczycy. Mało kto się spodziewa, że najbardziej prawdopodobna jest niemiecka odmowa ratyfikacji, ze względu na skargę konstytucyjną wniesioną przez posła Gauweilera do Federalnego Trybunału w Karlsruhe.

Zastanówmy się.
Cała myśl skupiona w polskich i europejskich elitach skoncentrowana jest na poglądzie, że integracja jest korzystna dla Europy, że dobrze na tym wychodzimy.
Dlaczego integracja jest dobra? 
Bo tak! Nie istnieje i nie jest dyskutowany żaden argument, to jest dogmat.

Czy znajdzie się jeden polski intelektualista, który zainteresuje się tym, co trzeba przemyśleć i sprawdzić, aby wybrać właściwą kartę, która będzie prawdziwą przepustką w XXI wiek?
Co naprawdę jest dobre, a co złe?

Chodzi o sprawdzalny i porządnie uzasadniony wybór, a nie o losowanie. 
Nie można grać o los swoich dzieci w ruletę.
 
Jak wybrać kartę, która może zagwarantować sukces? 

Ktoś powiedział, zupełnie niegłupio, że chcąc dobrze przewidzieć szanse na przyszłość, zamierzając trafnie wybrać wariant optymalny, trzeba koniecznie włączyć do kalkulacji dyskusję wariantów skrajnych, analizę ryzyk, a także analizę marginalną. Myśląc o przyszłości Europy nie wolno rezygnować z poważnego rozważania takich wariantów. Zaniechanie rozważania takich hipotez może zakończyć się faktycznym zrealizowaniem wariantów najbardziej ekstremalnych.  Mówiąc o przyszłości Europy, nie tylko polskie elity zachowują się jak Dyzio marzyciel. Myślą jedynie o idylli integracji.
Czczą unię bałwochwalczo, bogini Europa jest doskonała i bez skazy.
Wszelkie próby podjęcia krytycznych analiz są piętnowane jak herezje. Krytyczni analitycy traktowani są jak wrogowie, zapędzani są do odrutowanego kojca z etykietą "eurosceptycy". Na tym polega głupota tych wszystkich "histerycznych euroentuzjastów". Mówiąc klasycznym językiem, aby żyć w pokoju, należy przygotowywać się do wojny. A ich bałwochwalstwo zamienia się w procedury sennych marzeń strusiej polityki. także i dosłownie wojskowej. Ktoś ładnie zauważył: Europa ma armię Szwejków. Dotyczy to nie tylko sił zbrojnych pod flagą europejską, ale także armii narodowych, niemieckiej, francuskiej, ... 

To nie są żarty. Może być tak, że dożyję momentu, gdy zobaczę jak legiony małych żółtych ludzików o kręconych włosach i semickich rysach prowadzić będą w łańcuchach Monikę Olejnik, Tomasza Lisa, Bronisława Komorowskiego i setki podobnych,...
będą wlec ich na targ niewolników,...
Taki koniec ich snów o potędze, takie zwieńczenie ich karier jest prawdopodobne.
Dzisiaj, teraz, jeszcze można temu zapobiec.

Wracam więc do dyskusji w miejscu, w którym została przerwana prima aprilisowym incydentem w polskim Sejmie. Dyskusja została przerwana dokładnie tutaj, w momencie, gdy Paweł P w swoim komentarzu[1] zainteresował się trochę innym wariantem negatywnej prognozy: 

Zapoznałem się z kilkoma różnymi ocenami warunków stabilności systemu, zwanego Unią Europejską i testowanie kilkunastu hipotez statystycznych doprowadziło mnie do konkretnego wyniku. Unia Europejska rozpadnie się za siedem lat, wchodząc w okres szybko postępującej ruiny i rozdrapywania resztek przez różnych napastników. Ta prognoza nie jest żadnym żartem, została bardzo porządnie zweryfikowana, naukowo przedyskutowana i nie budzi żadnych wątpliwości.

Zdecydowałem się więc na taką rekomendację:
Bo w 2014 przyjdzie termin spłaty amerykańskich MTN (Medium Term Note) przywiezionych przez Condolizzę Rice w 2004 do Europy, aby wywikłać ją arabskiego ataku finansowego. MTN są dziesięcioletnimi "bonami" terminowymi, emitowanymi przez FED.
To jest jeden z wielu faktów składających się na tę prognozę. Podaję jako przykład i potwierdzenie, że to co piszę nie jest gołosłowne.
2008-04-01 13:27 michael
Dodaję, że przedmiotowa prognoza pochodzi z przed roku, więc wszystko zgadza się idealnie. Oznacza to jednak, że Unia Europejska rozleci się już za sześć lat

Do porządnej oceny wariantów przyszłości Europy konieczne jest porządne wyobrażenie sobie co najmniej kilku elementów i reguł wielkiej europejskiej gry, bardzo staranne ich przeanalizowanie oraz wyprowadzenie jasnych wniosków. Te elementy z pozoru różne, ale są bardzo ze sobą splecione. Przyjrzyjmy się im, na razie pobieżnie:
1.
Jest to wyobrażenie strategii ekonomicznej określającej status Europy w geopolitycznym podziale pracy i dostępu do dóbr.
2.
Jest to wyobrażenie strategii budowy ustroju ekonomicznego Unii, jako tworu, którego zamiarem jest skuteczne konkurowanie na światowym otwartym rynku. Jest w tym zdaniu ogromny skrót merytoryczny, piszę to, bo z tego skrótu koniecznie należy zdawać sobie sprawę.
3.
Jest to wyobrażenie strategii budowy ustroju politycznego Unii, warunkującego pojawienie się sprawnego systemu rozpoznawania globalnej rzeczywistości cywilizacyjnej, jej warunków zewnętrznych i wewnętrznych, a także wykrywanie sposobności [możliwości, szans i okazji], wykrywanie przeciwności [zagrożeń, trudności ekonomicznych, przeciwników i przeciwności strategicznych], oraz tworzenie i rozwój mechanizmów weryfikacyjnych, decyzyjnych i sterujących, pozwalających na sprawne reagowanie systemów Unii... [z kolei nie kończę tego zdania, można domyślać się jaką przestrzeń ono otwiera]
4.
Jest to wyobrażenie strategii bezpieczeństwa i niezawodności systemów zaopatrzenia i gospodarki zasobami [środowisko naturalne, surowce, energia, odpady & filozofia niezawodności i kompatybilności tych systemów]
5. Jest to wyobrażenia strategii bezpieczeństwa i obrony militarnej, policyjnej, zarządzania konfliktami, kryzysami oraz przeciwdziałania wszelkim innym zagrożeniom
6.
Jest to wyobrażenie strategii cywilizacyjnej Unii w relacji do "geopolityki społecznej" w rozumieniu konkretnych wyborów historiozoficznych. Jest to najprawdopodobniej najtrudniejsza intelektualnie, HISTORIOZOFICZNA część PROJEKTU EUROPEJSKIEGO. Trudność bierze się także ze względów komunikacyjnych, chodzi o język, bazę skojarzeniową itp. Nawet w Polsce brak jest skupienia uwagi na dobrze wybranych problemach, brakuje wspólnego języka, spójnej i wystarczająco selektywnej metodologii. Jest to ta część myślenia o przyszłości i działaniu Unii jako cywilizacji i kultury człowieka myślącego. Jest to poważne zagadnienie aksjologiczne. Najważniejszym problemem jest przemyślenie zagadnienia odcięcia się od źródeł stulecia totalitaryzmów. To jest bardzo poważne i realne zagrożenie, być może jest już ekstremalne.  

Opublikowano: 01.04.2008 22:57.
Autor: michael
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Jesteśmy skazani na rzetelną analizę naszych korzeni, sumienną refleksję filozoficzną i na skrupuatne wyciąganie praktycznych wniosków. Jestem więc wyrachowanym przeciwnikiem poprawności politycznej, bo wpycha ona w arogancką gnuśność myśli, wiąże stereotypami i mistyczną wiarą w trujący urok haseł - pięknych tylko od frontu. Tak myślę o przyszłości.

Geo Visitors Map
who's online

Mój e-mail: mil@mail2michael.com
michael: http://michael-rwe.blogspot.com
michael: http://michael-wolnaeuropa.blogspot.com/

image
Rosyjska wytwornica gęstej mgły

image
image

Ptak nielot, zwany limitem
Linki do moich poprzednich postów:

225. DEBILIZM POLSKIEGO ŻYCIA PUBLICZNEGO
224. Popyt na Janusza Palikota
223. Andrzej Wajda - Oligarcha demodernizacji Polski
222. O co chodzi, początek konstruktywnej propozycji
221. Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie
220. Fine tuning, Odsłona IV Zero tolerancji do myślenia
219. Fine tuning, Odsłona III Czy nowa konstrukcja?
218. Fine tuning, Odsłona II Zwariowani liberałowie
217. Fine tuning, Odsłona I Noworoczne rozmowy
216. Fine tuning. Subtelnego zestrojenia życzę!
215. Czy polska prawica jest bezjajeczna?
214. Sprawa hazardu? To nie żadna afera, to propaganda.
213. 28 lat
212. Wszczepienie odporności na dziejące się zło
211. Świadomość geopolityczna, na kilka dni przed...
210. Czas na projekt Rzeczypospolitej.(IGP)
209. Musimy zorganizować think tank, by Polskę odzyskać
208. Strategia wyborcza - Europejskie wybory (IGP)
207. Kombinacja operacyjna Dziennika przeciwko gospodarce
206. PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ. Treść polskiej polityki (IGP)
205. DUPEK STANU
204. SAISONSTAAT. Treść polskiej polityki (IGP)
203. Przyczynek do polskiej geopolityki. (IGP)
202. DEMORALIZUJĄCE CECHY FAŁSZYWYCH DIAGNOZ
201. Ale zbaw mnie od nienawiści I ocal mnie od pogardy.
200. Okrągły Stół, biskup Bronisław Dębowski i Angela Merkel
199. KTO TRZYMAŁ SMYCZ – AGENCI CZY DYSYDENCI?
198. Światowy problem: OBAMA. Treść polskiej polityki VII IGP
197. Z tym rosyjskim gazem idzie w parze parę lip.
196. EPIGONIA [1]
195. WYBIERZMY MĄDRZE. Treść polskiej polityki. - Część VI
194. Nowa "Euforia"
193. FATALNA FIKCJA*). Część V (IPG)
192. Treść polskiej polityki - wariant motywacyjny. Część IV
191. List z podróży
190. Treść polskiej polityki. Bez złudzeń - pożegnanie z mitami.
189. Treść polskiej polityki. Część II (IPG)
188. Gruzja jest testem. Cel jest dalej - Treść polskiej polityki
187. Gruzja jest testem. Cel jest dalej
186. XXI wiek - program pozytywny (IGP).
185. Aresztowanie Wojciecha Sumlińskiego
184. Czy grozi nam pełzająca ewolucja w stronę zła? (IGP)
183. RUCH FUNKCJONARIUSZY. (IGP)
182. Polska doktryna obronna w ścieku TVN
181. Polska doktryna obronna (IGP)
180. BOLSZEWIZATOR
179. Kombinacja operacyjna "Dziennika"
178. Dlaczego rząd Donalda Tuska musi odejść?
177. II Apel Aspiryny
176. Przyczynowość i przypadkowość w historii (IGP)
175. Ptak nielot, zwany limitem (IGP)
174. Jak zorganizować Polskę (IGP)
173. Instytut Geopolityki Polskiej (IGP)
172. Sprawa Bolka.*)
171. Eurotalibowie i katyńscy strzelcy
170. Fundamentalne pomieszanie porządków...
169. Gruby błąd Erazma...
168. Art. 10 ust. 1. Ustrój Rzeczypospolitej...
167. Systemy ustrojowe. Czy wszyscy okuliści są kłamcami?
166. Systemy ustrojowe Rzeczpospolitej.
165. Niebezpieczna równość, groźna wolność...
164. Zegarmistrz światła kolorowy.
163. Czy można żyć z dziurą w głowie?
162. Bardzo ważny temat geopolityczny
161. Król oblał egzamin
160. 3 Maj. Dzień Polskiej Racji Stanu
159. Zdefiniować wroga politycznego, aby go pokonać
158. Duby Smalone
157. Cenzura. Tybet w Europie.
156. Wracam do przerwanego wątku,...
155. OBCY
154. Słowo o tym konkretnym bojkocie.
153. Popieram protest
152. Incitatus, pierwszy koń mianowany senatorem
151. Sejm wybrał. A jak teraz zagwarantować sukces?
150. Ponawiam rekomendację. Nie głosować za ratyfikacją.
149. Jak wybrać kartę, która zagwarantuje sukces?
148. Powiem jedno. Ja na miejscu Jarosława Kaczyńskiego...
147. O Traktacie Lizbońskim i Margaret Thatcher. Rekomendacja
146. Margaret Thatcher i iluzje XXI wieku
145. Margaret Thatcher: "UE jest skazana na niepowodzenie,
144. Marzec 2008. Staranna analiza wydarzeń
143. Marzec 2008 Polska Sprawa Narodowa
142. Pomieszanie porządków.
141. Debata o prawicy - mieszanie porządków.
140. Czerwony Kapturek 66
139. Oszukana demokracja cd
138. Słuchałem dzisiaj przemówienia Jarosława Kaczyńskiego
137. Jerzy Czartoryski "Czarna Lista" Ministra Sikorskiego
136. "Oszukana demokracja" (Pisze się)
135. Moje boje nad Bzdurą
134. Herbert?
133. Nie ma litości dla skurwysynów
132. Eureko i postaw czerwonego sukna
131. Analizując źródło sukcesu rynkowego GW.
130. Analiza SWOT w polityce.
129. Dzisiejszy dzień dostarczył ekscytujących zdarzeń
128. OBRONA WYPRZEDZAJĄCA
127. Wyzwania XXI wieku.W zachwycie nad cudzym bełkotem.
126. Bezpieczeństwo energetyczne Europy zagrożone.
125. Bardzo ciekawa dyskusja miała miejsce.
124. Nudziarze a nauka uczciwego myślenia.
123. Nudziarze.
122. Wychowanie klasyczne
121. 2008 Ku pokrzepieniu serc
120. Siedziałem w jednej celi z mordercą
119. Analiza założeń polityki zagranicznej
118. Okiem trenera
117. Wynik meczu Polska - Rosja 0 : 12
116. Wyzwania XXI wieku. Koniec z normalnością.
115. Koniec końca świata. Sto dni jeszcze trwa.
114. 5 grudnia 2007. Urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego.
113. Venissa, cerebrologia, wielki plan polityczny,...
112. Prymitywne widzenie Świata. Neksjalizm.
111. Wyzwania XXI Wieku. Neksjalizm.
110. Fragmenty wiersza Mariana Hemara,... kto rządzi światem,
109. Wyzwania XXI wieku. Państwo strachu.
108. Zdziecinnienie światowych elit.
107. Wyzwania XXI wieku. Stulecie chirurgów.
106. Wyzwania XXI wieku. Przejście od CM=1 do CM=2.
105. Wyzwania XXI wieku. Ćwiczenie praktyczne.
104. Wyzwania XXI wieku. Katastrofalna prognoza dla PO.
103. Wyzwania XXI wieku. Początek klęski mitu specjalizacji.
102. Wyzwania XXI wieku. Narzędzia i mity sprawnego myślenia.
101. Anioł śmierci. Azrael? Nie, jest inny kandydat.
100. Tanie Państwo. O jakości myślenia.
99. Eureko, czyli jeden z błędów PiS.
98. Niebezpieczne mity poprawności politycznej.
97. Jak informuje najnowszy „Dziennik”.
96. Już wiem jaki jest wynik wyborów.
95. Umówmy się tak.
94. Skandal Stulecia.
93. Luźna obserwacja z życia czarnej propagandy.
92. Zapis cenzury w sprawie suwerenności Polski.
91. Sprawa polskiej suwerenności gospodarczej i politycznej.
90. Moja rada dla sztabu wyborczego PiS
89. Moja rada dla posłanki Jolanty Szczypińskiej
88. Publiczność w pewnym sensie nie zachowywała się poprawnie
87. Po debacie opowieść o oszustwie stulecia.
86. Wydarzyło się dzisiaj coś niezwykle dla Polski ważnego.
85. Tusk zaczyna mi się niepodobać.
84. Idea trójpodziału władzy.
83. Wyzwania Cywilizacji XXI wieku
82. Przedwyborcza rozmowa o Konstytucji III RP.
81. Przedwyborcze problemy i wyzwania cywilizacji XXI wieku.
80. Idiotyzm roku: - Który z polityków ma więcej do ugrania?
79. Katastrofalna prognoza dla Platformy Obywatelskiej
78. Idiotyzm roku? Nie! Strzał w dziesiątkę!
77. Skąd ten strach Redaktora Romana Kurkiewicza?
76. Glosa (γλώσσα)
75. O demoralizujących cechach ustroju gospodar... PRL - Cz II
74. O demoralizujących cechach ustroju gospodarczego PRL
73. Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację
72. OBYWATELSKI CERTYFIKAT ZAUFANIA
71. Osiemnastopunktowy dekalog polityczny
69. Rokita wycofał się na jakiś czas
68. Capo di tutti capi?
67. Upiorna dyskusja z myślącymi inaczej
66. Metafory i znaki szczególne „układu”
65. Rozważania o „układzie”
64. „Obywatelski Certyfikat Zaufania”. Sobotni list do „szczelo”
63. Platformy Obywatelskiej „sprzątanie po PiS”
62. Krok do przodu w zrozumieniu “układu”. (74)
61. Czego durny Giertych nie wie? (10)
60. Wywiad telewizyjny premiera. (15)
59. Bereza Kartuska im się marzy. (21)
58. Tekst w imieniu gangstera (27)
57. Skaner polityczny: - Kto będzie hegemonem prawicy? (13)
56. Słucham teraz w TVP3 posła Wierzejskiego...(28)
55. Marcinkiewicz nie powiedział, że jest podsłuchiwany (70)
54. Ujawniam plan Romana Giertycha (21)
53. Tajemnicze słowo UKŁAD. (72)
52. Żądamy drugiego procesu w Norymberdze. (16)
51. Eumenesie. (23)
50. Fachowe opinie o rządzie PiS: - Szkoda, że padają, (14)
49. Polityczne tchórzostwo Platformy Obywatelskiej, (14)
48. Wiwisekcja wyborcza.(3)
47. Michaelu, najbliższe dni będą decydujące dla Polski. (15)
46. Zaprzęganie nauki. (2)
45. Patriotyzm polskich Żydów (18)
44. Patriotyzm nie jest rasizmem. (11)
43. Patriotyzm jest jak rasizm? (28)
42. Czy RRK jest rosyjskim szpiegiem? (31)
41. Cud nad Wisłą potrzebny od zaraz! (22)
40. 13 sierpnia 2007 roku Jerzy Szmajdziński powiedział (30)
39. Ziobro ma przechlapane? (77)
38. W języku światowej wymiany myśli, ludzi i idei (5)
37. Współczesna definicja komunizmu. (22)
35. Pasożytniczy model komunizmu (10)
34. Dyskusja o przemianie ustrojowej PRL w 1989/1990. (24)
33. Opis komunizmu - diagnoza Pruskiego Sztabu (26)
32. Jakość kompetencji elit. (15)
31. Granice pojmowania rzeczywistości i jakość elit. (31)
30. Realistyczna ocena polskiego marca 1968 (29)
28. Sprawa polskiego interesu narodowego przed Sądem.(38)
27. Rodzina, praca, nauka, religia, oto przyszłość Europy. (37)
26. RACJA STANU - Czy gatunek Europejczyków przetrwa? (38)
25. Integracja europejska jest dla Polski sensownym wyborem.(6)
24. Czy integracja polityczna jest europejskim samobójstwem? (6)
23. Samobójstwo, jako ratunek przed deszczem. (4)
22. Reportaż o najjadowitszych wężach świata.(6)
21. Doczekałem się konferencji prasowej CBA. (50)
20. Alienacja władzy, czy dziennikarskie pogaduszki? (2)
19. Retoryczne pytanie: - Czy Vaclav Klaus jest oszołomem? (22)
18. Czy Vaclav Klaus, Prezydent Czech jest oszołomem? (16)
17. Dlaczego Europa nie uznaje chrześcijańskiej tradycji? (4)
16. RZECZ O WYOBRAŹNI – MISJA IV WŁADZY (36)
15. Gdzie Bukiel ma polską rację stanu? (29)
14. POLSKA RACJA STANU – Wolna Europa? (37)
13. RACJA STANU - Ważny moment historyczny. (60)
12. POLSKA RACJA STANU - Początek wyboru. (14)
11. Gospodarka Kraju jest jak chłopskie gospodarstwo. (9)
10. Tomasz Wróblewski & RobertK - unia intelektualna. (76)
09. Pytania do Pana Chaosu i profesora Sadurskiego. (12)
08. POLSKA RACJA STANU Cz I – streszczenia diagnozy. (5)
07. Bolszewickie kłamstwo – gdzie przyłożyć dłuto? (20)
06. Gra o sumie zerowej? (22)
05. Czemu hieny tak krążą? (11)
04. Jak Człowiek staje się niewolnikiem? (11)
03. CUDOWNA MATERIA DO BATALII POLITYCZNEJ (19)
02. Doktryna hałasu w historii gospodarczej III RP. (8)
01. Czy potrzebna jest jeszcze raz rozgłośnia polska RWE? (31)

image

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Najpopularniejsze notki

Ostatnie komentarze

  • starman z pewnością jest głupi. I TERAZ UWAGA: JAKI ARGUMENT, TAKI KONTRARGUMENT. I jeszcze,...
  • Prezes nie jest tak durny, aby tak robić.
  • Filtr kadr zjednoczonej prawicy absolutnie nie jest "chórem eunuchów mściwego sułtana", to...

Tematy w dziale