Blog
Wolna Europa? Zdemoralizowanym mediom - NIE!
michael
michael Z uporem szykuję "Historię gospodarczą III RP"
27 obserwujących 292 notki 396217 odsłon
michael, 7 marca 2009 r.

202 DEMORALIZUJĄCE CECHY FAŁSZYWYCH DIAGNOZ GEOPOLITYCZNYCH

Mam niepokojące przekonanie o tym, że nieustający kłopot ze światową, a skutkiem tego polską geopolityką bierze się z fałszywych diagnoz. Podam zwięzły przykład. Wszyscy pamiętają dyktaturę Saddama Hussajna w Iraku. Nikt na świecie nie miał najmniejszej wątpliwości, że był to żywy przykład prymitywnego plemiennego rabusia „al Tikriti”, wyzutego ze wszystkich zasad moralnych ludobójcy, sprawującego władzę polityczną. Jego reżim był czystym przykładem państwa rządzonego przez zdemoralizowaną bandycką zgraję, gotową do mordu i gwałtu we własnym kraju, szykującą się do międzynarodowego rozboju. Formacja ani lepsza ani gorsza od hitlerowskiej III Rzeszy, nie różniąca się niczym specjalnym od innych, zdemoralizowanych siedlisk zbrodni, udających normalne państwa.

Ktoś w administracji USA wpadł jednak na szatański pomysł znalezienia w Iraku broni masowego rażenia. Była to z paru powodów fałszywa diagnoza. W czasie, w którym podjęto poszukiwania, takiej broni już w Iraku nie było. Kropka.
Ta konkretna fałszywa diagnoza stała się jedną z przyczyn, składających się na strategiczną porażkę USA w polityce światowej, marnującą dorobek prezydentury Ronalda Regana w walce ze „światowymi imperiami zła”.
 
Granica suwerenności państwowej.
Istnieje we współczesnym świecie prawdziwy i realny problem granic suwerenności państwowej, szczególnie wobec epidemii zbrodniczych reżimów, podstępnie wykorzystujących władzę państwową do uprawiania pospolitej zbrodni. Delikatna i cieniutka linia dzieli pojęcie legalnej lub bezczelnie legalizowanej władzy państwowej od zbrodniczej uzurpacji. Adolf Hitler zdobył dyktatorską władzę w wyniku demokratycznych wyborów. Robert Mugabe zniszczył Zimbabwe, Pol Pot, Mobutu, Saddam Hussajn, Józef Stalin, … to tylko najbardziej znane postaci. Globalny charakter współczesnego świata, międzynarodowy zasięg systemów infrastruktury światowego życia politycznego, gospodarczego, społecznego i domeny publicznej pogłębia ten problem, ponieważ nieustannie powiększa ilość punktów dostępu do międzynarodowych immunitetów…
Chodzi o dostępy i wejścia w systemy państwowe, które otwierają złoczyńcom ucieczkę pod ochronę prawa międzynarodowego.
Margaret Thatcher już w roku 1994 umieściła ten problem na liście globalnych zagrożeń.
 
Nieustannie narastające wydatki finansowane z danin publicznych, etatyzm, protekcjonizm, państwowe regulacje i centralne sterowanie to źródło ogromnych, budżetowych pieniędzy, które zawsze kusiły wielkich łajdaków.
Uważna analiza historyczna wyraźnie pokazuje, że przenoszenie trudnych do rozwiązania konfliktów wewnętrznych albo regionalnych w globalną domenę publiczną oraz pod jurysdykcję traktatowego prawa międzynarodowego w XX wieku kumuluje ogromne budżetowe pieniądze pod zcentralizowaną administracją międzynarodową. Są to pieniądze ONZ, NATO, Unii Europejskiej, Banku Światowego oraz wielu innych, wielkich organizacji międzynarodowych. Pokusa finansowa jest coraz większa, a instytucjonalny rozrost domeny prawa międzynarodowego stał się nowym narzędziem służącym legalizacji albo nawet ochrony działań niedopuszczalnych. Wystarczy przypomnieć członkostwo III Rzeszy i Związku Sowieckiego w Lidze Narodów. Wystarczy przypomnieć konferencję monachijską, legalizującą hitlerowską grabież Czechosłowacji.
 
Mało kto zdaje sobie sprawę z pięciu oczywistych faktów, definiujących naszą współczesność.
 
1. Wiek XX rozpoczął się ciągiem wojen diametralnie zmieniających architekturę polityczną świata, NIE POWODUJĄC POWAŻNIEJSZYCH ZMIAN w doktrynach państwa i prawa w międzynarodowych systemach politycznych i prawnych. Wojny burskie (Anglo-Boere Oorloë, 1880 - 1902), wojna rosyjsko-japońska (1904-1905), eksterminacja Ormian w 1915, pierwsza i druga wojna światowa, rewolucja październikowa, wojna polsko-sowiecka 1920 roku. Ludzie wychowani w XIX wieku aroganckiej dekadencji absolutyzmów, budowali zręby pseudo-demokratycznej cywilizacji XX wieku.
Wiek XX jest więc stuleciem zachowania bezradnego anachronizmu politycznego, kurczowo trzymającego się porządku ustalonego według wizji Otto von Bismarcka.
 
Monarchie abdykowały w wyniku wojen, a ich rządy do dzisiaj kontynuują bez przeszkód swój etatyzm i „oświecony zamordyzm”.
 
2. Wiek XX jest stuleciem metamorfoz, inicjujących radykalne przemiany systemów ekonomicznych. XIX-wieczne rewolucje naukowo-techniczne były jedynie początkiem, wstępną fazą rozpędzania się nieograniczonego ciągu przemian naukowych i technicznych, wywołujących bardzo szybkie, rewolucyjne przekształcanie się zjawisk ekonomicznych. Prawie każda z dziewiętnastowiecznych i później dwudziestowiecznych „rewolucji technicznych” przynosiła skutek w formie ważnej przemiany społecznej i ekonomicznej. Każda z tych przemian z osobna ma cechy rewolucji, skokowo zmieniającej „typ topologiczny” ustroju społecznego i ekonomicznego świata. To nigdy nie była jedna rewolucja, to jest nieustające pasmo radykalnych przeobrażeń „globalnych stosunków ekonomicznych”. Pisałem o tym niegdyś w tekście „Gra o sumie zerowej?”. Opowiadałem o cyklu drastycznych transformacji ustrojów ekonomicznych świata. Od umownej daty „Wiosny Ludów” (1848) doliczyłem się już ponad 23 takich transformacji, a ich ciąg dopiero się rozkręca.
Podkreślam, każda z tych przemian jest radykalnym przekształceniem ekonomii politycznej, jest źródłem zmiany definicji ustroju ekonomicznego, podobnej do przepaści pomiędzy socjalistycznym, a kapitalistycznym systemem ekonomicznym,.
Przez ostatnie dwieście lat, najbardziej nawet drastyczne przemiany bazy sposobów i stosunków produkcji,nie wywoływały żadnej, nawet najmniejszej zmiany w teoretycznej nadbudowie politycznej i kulturowej.
 
Ludzie wychowani ideowym duchu filozofii XIX wieku, w aroganckiej dekadencji francuskiego Oświecenia, budowali zręby cywilizacji XX wieku, uznając za jedynie słuszną oświeceniową wizję świata, która ujawniła swoje totalitarne oblicze w czasie rewolucji francuskiej. Totalitarna i arogancka szkoła myślenia opanowała XX wieczne umysły elit cywilizacji białego człowieka, zastygając w pseudo-religijnym dogmatyzmie, ignorując wszelkie późniejsze zmiany i pojawianie się nowych czynników różnicujących systemy społeczne.
Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort...
Le «ternaire sacré»:
Liberté, égalité, fraternité, doit dominer le monde.
To jest rewolucyjna «trójca święta», która musi opanować świat.
To brzmi prawie jak wyzwanie Lwa Trockiego.
Wiek XX i XXI są więc stuleciami przerażająco dogmatycznego anachronizmu aksjologicznego, ignorującego EKONOMICZNĄ rzeczywistość i jej faktyczne przemiany.
Wiek XX uspołeczniając, odhumanizował człowieczeństwo.
 
3. Wiek XXI nadal jest stuleciem totalitaryzmu. Wiek XX jest, trwa nadal, jest zwieńczeniem i naturalną kontynuacją historii europejskich monarchii absolutnych, sprawujących totalitarny i feudalny zamordyzm przez setki lat. Współczesne francuskie, pruskie albo rosyjskie imperialne ambicje są oczywistym przedłużeniem i prymitywną kopią dynastycznych rojeń Bourbonów, Hohenzollernów, Habsburgów albo Romanowych. To jest rzetelna, solidnie ugruntowana w historycznych faktach prawda o europejskiej kulturze i jej rzekomej demokratycznej tradycji. Zwykła lipa.
 
Nierozważny antykatolicyzm współczesnego dworu cesarstwa brukselskiego jest oczywistym dziedzictwem manii prześladowczej wszystkich europejskich absolutyzmów, walczących z Kościołem Katolickim o rząd dusz, usiłujących uczynić z religii jeszcze jedno doczesne narzędzie walki o władzę, wpływy i pieniądze. Hitlerowski nazizm był naturalną kontynuacją bezlitosnego pruskiego nacjonalizmu, ksenofobii i kilkusetletniej tradycji monarchii absolutnej, kubek w kubek podobnej do moskiewskiego samodzierżawia.
 
Głupie gadanie o polskiej niedojrzałości do demokracji jest przejawem koszmarnej hipokryzji unijnych propagandystów.
 
4. Poprawność polityczna jest fałszywą i biurokratycznie bezmyślną protezą humanizmu i demokracji.
Europa nie ma zielonego pojęcia o demokracji, nie czuje jej, ani nie potrafi zrozumieć. Stąd bierze się nieustanne i naturalne w Europie dążenie do scentralizowanej i etatystycznej wizji dworskiej biurokracji. Klinicznym przejawem tej tendencji jest europejski pozytywizm prawny. Pozaetyczny, upaństwowiony pozytywizm prawny jest esencją, jest źródłem i prawdziwym jądrem totalitaryzmu, totalitaryzm po prostu na tym polega. Jego siedliskiem jest klimat wychowania społecznego w duchu kasty rosyjskich czynowników, pruskich junkrów i wojskowej hierarchii urzędów austriackich (KuK Österreich und Ungarn).
Świetny obraz europejskiej „demokratycznej” tradycji pokazał Franz Kafka w słynnym „Procesie”. Fiodor Dostojewski, Franz Kafka. Najaktualniejszymi przykładami zatrutych hipokryzją dworskich pajaców stają się marszałek Bronisław Komorowski i towarzysz przewodniczący Gleb Chlebowski. Od postaci tego typu roi się wręcz w czeluściach prozy Fiodora Dostojewskiego. „Zbrodnia i Kara”, „Idiota” i miedziane czoła sługusów weneckich dożów. W monarchii absolutnej liczy się tylko Pan i Władca, nawet tępy i durny, ale wódz, a za nim całe stado, legion zaciekle intrygujących dworaków, dzierżących „ruki pa szwam”. Pan, jego dwór i imperialna wizja państwa, oto model europejskiej demokracji. Najlepszą kpiną z europejsko-peerelowskiej kamaryli współczesnej Platformy Obywatelskiej są opowiadania Dobrego Wojaka Szwejka, trafną diagnozą jest „Zły” Leopolda Tyrmanda.
 
5. Antytezą fałszywej europejskiej demokracji i jej zupełnym przeciwieństwem jest kilkusetletnia tradycja tolerancyjnej, wielonarodowej i naprawdę wielokulturowej cywilizacji Rzeczpospolitej Obojga Narodów. To jest cała prawda o europejskiej historii odwiecznego lęku przed demokracją i nienawiści do Otwartej Rzeczpospolitej.
XX wieczne opowieści o europejskiej tradycji demokratycznej są beznadziejnym przykładem fałszywej diagnozy.
Cywilizacja Rzeczpospolitej Obojga Narodów była i jest jedynym ośrodkiem i depozytariuszem europejskich tradycji demokratycznych.
I tylko tutaj jest jeszcze szansa na zbawienie Europy.
 
Prawidłowa strategia i efektywna polityka ma szansę wtedy i tylko wtedy, gdy wynika z dobrej diagnozy, jest rozwiązaniem odnoszącym się do realnej rzeczywistości. W przeciwnym przypadku każda strategia i wszystkie wskazane przez nią szlachetne cele są tylko irracjonalną utopią.
Pięć podanych wyżej tez polega na faktach, są bezsporną częścią jednej z bardziej wiarygodnych diagnoz współczesnej rzeczywistości. Ich prawdziwość jest wypierana ze świadomości społecznej, nie jest przedmiotem dyskusji, nie jest poprawna politycznie.  
 
Wiek XX jest stuleciem przerażająco dogmatycznego anachronizmu aksjologicznego, ignorującego EKONOMICZNĄ rzeczywistość i jej faktyczne przemiany.
 
Jednym z rozsądnych wyjaśnień tego zjawiska, jest istnienie konkretnego interesu ekonomicznego, którego opłacalność uzasadnia utrzymywanie tego stanu rzeczy. Wyjaśnienie to zawarte jest we współczesnej definicji komunizmu:
 
Komunizm jest grupą wpływu, złożoną z ludzi interesu, świadomie i celowo realizujących plan zniszczenia systemów etycznych i społeczno-politycznych w państwach, aż do wrogiego przejęcia władzy politycznej, w stopniu umożliwiającym trwałą degenerację prawa państwowego, w sposób zapewniający tej grupie przejęcie kontroli nad gospodarką, w celu długotrwałej pasożytniczej eksploatacji jej zasobów materialnych i ludzkich, pod ochroną prawa państwowego i międzynarodowego. Cel w niej opisany może być osiągany wszelkimi, dostępnymi środkami. (-)
Koniec definicji. (Uzupełnienie w.s_media – Aleksander Ścios)
 
Celem komunizmu jest grabież ekonomiczna, nic więcej, tak jak we wszystkich bandyckich procederach od początku świata. Zawsze chodzi o pieniądze, majątek, zawłaszczenie albo przejęcie praw majątkowych, grabież, kradzież… Ekonomiczny cel komunizmu jest najważniejszym czynnikiem definiującym to zjawisko, odrzucenie tego czynnika natychmiast prowadzi do fałszywej diagnozy.
Bardzo ważny przykład – Teoria Francisa Fukuyamy o końcu historii, który nastąpił jako skutek upadku komunizmu. Według Fukuyamy komunizm upadł, ponieważ upadł Związek Sowiecki. Użyję bardzo obrazowego porównania. Śmierć człowieka chorego na malarię, nie oznacza likwidacji malarii.
 
OBEJRZYMY SOBIE TO NIECO DOKŁADNIEJ NA PRZYKŁADZIE PRZEMIANY PRL w III RP
 
Przypisy:
[1] Gra o sumie zerowej? http://michael.salon24.pl/13890.html
[2] Współczesna definicja komunizmu http://michael.salon24.pl/27062.html
 
 

_____________________________________________________________________________________

269 657

Opublikowano: 07.03.2009 15:49.
Autor: michael
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Jesteśmy skazani na rzetelną analizę naszych korzeni, sumienną refleksję filozoficzną i na skrupuatne wyciąganie praktycznych wniosków. Jestem więc wyrachowanym przeciwnikiem poprawności politycznej, bo wpycha ona w arogancką gnuśność myśli, wiąże stereotypami i mistyczną wiarą w trujący urok haseł - pięknych tylko od frontu. Tak myślę o przyszłości.

Geo Visitors Map
who's online

Mój e-mail: mil@mail2michael.com
michael: http://michael-rwe.blogspot.com
michael: http://michael-wolnaeuropa.blogspot.com/

image
Rosyjska wytwornica gęstej mgły

image
image

Ptak nielot, zwany limitem
Linki do moich poprzednich postów:

225. DEBILIZM POLSKIEGO ŻYCIA PUBLICZNEGO
224. Popyt na Janusza Palikota
223. Andrzej Wajda - Oligarcha demodernizacji Polski
222. O co chodzi, początek konstruktywnej propozycji
221. Ustawa o zwalczaniu przemocy w rodzinie
220. Fine tuning, Odsłona IV Zero tolerancji do myślenia
219. Fine tuning, Odsłona III Czy nowa konstrukcja?
218. Fine tuning, Odsłona II Zwariowani liberałowie
217. Fine tuning, Odsłona I Noworoczne rozmowy
216. Fine tuning. Subtelnego zestrojenia życzę!
215. Czy polska prawica jest bezjajeczna?
214. Sprawa hazardu? To nie żadna afera, to propaganda.
213. 28 lat
212. Wszczepienie odporności na dziejące się zło
211. Świadomość geopolityczna, na kilka dni przed...
210. Czas na projekt Rzeczypospolitej.(IGP)
209. Musimy zorganizować think tank, by Polskę odzyskać
208. Strategia wyborcza - Europejskie wybory (IGP)
207. Kombinacja operacyjna Dziennika przeciwko gospodarce
206. PAMIĘĆ i TOŻSAMOŚĆ. Treść polskiej polityki (IGP)
205. DUPEK STANU
204. SAISONSTAAT. Treść polskiej polityki (IGP)
203. Przyczynek do polskiej geopolityki. (IGP)
202. DEMORALIZUJĄCE CECHY FAŁSZYWYCH DIAGNOZ
201. Ale zbaw mnie od nienawiści I ocal mnie od pogardy.
200. Okrągły Stół, biskup Bronisław Dębowski i Angela Merkel
199. KTO TRZYMAŁ SMYCZ – AGENCI CZY DYSYDENCI?
198. Światowy problem: OBAMA. Treść polskiej polityki VII IGP
197. Z tym rosyjskim gazem idzie w parze parę lip.
196. EPIGONIA [1]
195. WYBIERZMY MĄDRZE. Treść polskiej polityki. - Część VI
194. Nowa "Euforia"
193. FATALNA FIKCJA*). Część V (IPG)
192. Treść polskiej polityki - wariant motywacyjny. Część IV
191. List z podróży
190. Treść polskiej polityki. Bez złudzeń - pożegnanie z mitami.
189. Treść polskiej polityki. Część II (IPG)
188. Gruzja jest testem. Cel jest dalej - Treść polskiej polityki
187. Gruzja jest testem. Cel jest dalej
186. XXI wiek - program pozytywny (IGP).
185. Aresztowanie Wojciecha Sumlińskiego
184. Czy grozi nam pełzająca ewolucja w stronę zła? (IGP)
183. RUCH FUNKCJONARIUSZY. (IGP)
182. Polska doktryna obronna w ścieku TVN
181. Polska doktryna obronna (IGP)
180. BOLSZEWIZATOR
179. Kombinacja operacyjna "Dziennika"
178. Dlaczego rząd Donalda Tuska musi odejść?
177. II Apel Aspiryny
176. Przyczynowość i przypadkowość w historii (IGP)
175. Ptak nielot, zwany limitem (IGP)
174. Jak zorganizować Polskę (IGP)
173. Instytut Geopolityki Polskiej (IGP)
172. Sprawa Bolka.*)
171. Eurotalibowie i katyńscy strzelcy
170. Fundamentalne pomieszanie porządków...
169. Gruby błąd Erazma...
168. Art. 10 ust. 1. Ustrój Rzeczypospolitej...
167. Systemy ustrojowe. Czy wszyscy okuliści są kłamcami?
166. Systemy ustrojowe Rzeczpospolitej.
165. Niebezpieczna równość, groźna wolność...
164. Zegarmistrz światła kolorowy.
163. Czy można żyć z dziurą w głowie?
162. Bardzo ważny temat geopolityczny
161. Król oblał egzamin
160. 3 Maj. Dzień Polskiej Racji Stanu
159. Zdefiniować wroga politycznego, aby go pokonać
158. Duby Smalone
157. Cenzura. Tybet w Europie.
156. Wracam do przerwanego wątku,...
155. OBCY
154. Słowo o tym konkretnym bojkocie.
153. Popieram protest
152. Incitatus, pierwszy koń mianowany senatorem
151. Sejm wybrał. A jak teraz zagwarantować sukces?
150. Ponawiam rekomendację. Nie głosować za ratyfikacją.
149. Jak wybrać kartę, która zagwarantuje sukces?
148. Powiem jedno. Ja na miejscu Jarosława Kaczyńskiego...
147. O Traktacie Lizbońskim i Margaret Thatcher. Rekomendacja
146. Margaret Thatcher i iluzje XXI wieku
145. Margaret Thatcher: "UE jest skazana na niepowodzenie,
144. Marzec 2008. Staranna analiza wydarzeń
143. Marzec 2008 Polska Sprawa Narodowa
142. Pomieszanie porządków.
141. Debata o prawicy - mieszanie porządków.
140. Czerwony Kapturek 66
139. Oszukana demokracja cd
138. Słuchałem dzisiaj przemówienia Jarosława Kaczyńskiego
137. Jerzy Czartoryski "Czarna Lista" Ministra Sikorskiego
136. "Oszukana demokracja" (Pisze się)
135. Moje boje nad Bzdurą
134. Herbert?
133. Nie ma litości dla skurwysynów
132. Eureko i postaw czerwonego sukna
131. Analizując źródło sukcesu rynkowego GW.
130. Analiza SWOT w polityce.
129. Dzisiejszy dzień dostarczył ekscytujących zdarzeń
128. OBRONA WYPRZEDZAJĄCA
127. Wyzwania XXI wieku.W zachwycie nad cudzym bełkotem.
126. Bezpieczeństwo energetyczne Europy zagrożone.
125. Bardzo ciekawa dyskusja miała miejsce.
124. Nudziarze a nauka uczciwego myślenia.
123. Nudziarze.
122. Wychowanie klasyczne
121. 2008 Ku pokrzepieniu serc
120. Siedziałem w jednej celi z mordercą
119. Analiza założeń polityki zagranicznej
118. Okiem trenera
117. Wynik meczu Polska - Rosja 0 : 12
116. Wyzwania XXI wieku. Koniec z normalnością.
115. Koniec końca świata. Sto dni jeszcze trwa.
114. 5 grudnia 2007. Urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego.
113. Venissa, cerebrologia, wielki plan polityczny,...
112. Prymitywne widzenie Świata. Neksjalizm.
111. Wyzwania XXI Wieku. Neksjalizm.
110. Fragmenty wiersza Mariana Hemara,... kto rządzi światem,
109. Wyzwania XXI wieku. Państwo strachu.
108. Zdziecinnienie światowych elit.
107. Wyzwania XXI wieku. Stulecie chirurgów.
106. Wyzwania XXI wieku. Przejście od CM=1 do CM=2.
105. Wyzwania XXI wieku. Ćwiczenie praktyczne.
104. Wyzwania XXI wieku. Katastrofalna prognoza dla PO.
103. Wyzwania XXI wieku. Początek klęski mitu specjalizacji.
102. Wyzwania XXI wieku. Narzędzia i mity sprawnego myślenia.
101. Anioł śmierci. Azrael? Nie, jest inny kandydat.
100. Tanie Państwo. O jakości myślenia.
99. Eureko, czyli jeden z błędów PiS.
98. Niebezpieczne mity poprawności politycznej.
97. Jak informuje najnowszy „Dziennik”.
96. Już wiem jaki jest wynik wyborów.
95. Umówmy się tak.
94. Skandal Stulecia.
93. Luźna obserwacja z życia czarnej propagandy.
92. Zapis cenzury w sprawie suwerenności Polski.
91. Sprawa polskiej suwerenności gospodarczej i politycznej.
90. Moja rada dla sztabu wyborczego PiS
89. Moja rada dla posłanki Jolanty Szczypińskiej
88. Publiczność w pewnym sensie nie zachowywała się poprawnie
87. Po debacie opowieść o oszustwie stulecia.
86. Wydarzyło się dzisiaj coś niezwykle dla Polski ważnego.
85. Tusk zaczyna mi się niepodobać.
84. Idea trójpodziału władzy.
83. Wyzwania Cywilizacji XXI wieku
82. Przedwyborcza rozmowa o Konstytucji III RP.
81. Przedwyborcze problemy i wyzwania cywilizacji XXI wieku.
80. Idiotyzm roku: - Który z polityków ma więcej do ugrania?
79. Katastrofalna prognoza dla Platformy Obywatelskiej
78. Idiotyzm roku? Nie! Strzał w dziesiątkę!
77. Skąd ten strach Redaktora Romana Kurkiewicza?
76. Glosa (γλώσσα)
75. O demoralizujących cechach ustroju gospodar... PRL - Cz II
74. O demoralizujących cechach ustroju gospodarczego PRL
73. Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację
72. OBYWATELSKI CERTYFIKAT ZAUFANIA
71. Osiemnastopunktowy dekalog polityczny
69. Rokita wycofał się na jakiś czas
68. Capo di tutti capi?
67. Upiorna dyskusja z myślącymi inaczej
66. Metafory i znaki szczególne „układu”
65. Rozważania o „układzie”
64. „Obywatelski Certyfikat Zaufania”. Sobotni list do „szczelo”
63. Platformy Obywatelskiej „sprzątanie po PiS”
62. Krok do przodu w zrozumieniu “układu”. (74)
61. Czego durny Giertych nie wie? (10)
60. Wywiad telewizyjny premiera. (15)
59. Bereza Kartuska im się marzy. (21)
58. Tekst w imieniu gangstera (27)
57. Skaner polityczny: - Kto będzie hegemonem prawicy? (13)
56. Słucham teraz w TVP3 posła Wierzejskiego...(28)
55. Marcinkiewicz nie powiedział, że jest podsłuchiwany (70)
54. Ujawniam plan Romana Giertycha (21)
53. Tajemnicze słowo UKŁAD. (72)
52. Żądamy drugiego procesu w Norymberdze. (16)
51. Eumenesie. (23)
50. Fachowe opinie o rządzie PiS: - Szkoda, że padają, (14)
49. Polityczne tchórzostwo Platformy Obywatelskiej, (14)
48. Wiwisekcja wyborcza.(3)
47. Michaelu, najbliższe dni będą decydujące dla Polski. (15)
46. Zaprzęganie nauki. (2)
45. Patriotyzm polskich Żydów (18)
44. Patriotyzm nie jest rasizmem. (11)
43. Patriotyzm jest jak rasizm? (28)
42. Czy RRK jest rosyjskim szpiegiem? (31)
41. Cud nad Wisłą potrzebny od zaraz! (22)
40. 13 sierpnia 2007 roku Jerzy Szmajdziński powiedział (30)
39. Ziobro ma przechlapane? (77)
38. W języku światowej wymiany myśli, ludzi i idei (5)
37. Współczesna definicja komunizmu. (22)
35. Pasożytniczy model komunizmu (10)
34. Dyskusja o przemianie ustrojowej PRL w 1989/1990. (24)
33. Opis komunizmu - diagnoza Pruskiego Sztabu (26)
32. Jakość kompetencji elit. (15)
31. Granice pojmowania rzeczywistości i jakość elit. (31)
30. Realistyczna ocena polskiego marca 1968 (29)
28. Sprawa polskiego interesu narodowego przed Sądem.(38)
27. Rodzina, praca, nauka, religia, oto przyszłość Europy. (37)
26. RACJA STANU - Czy gatunek Europejczyków przetrwa? (38)
25. Integracja europejska jest dla Polski sensownym wyborem.(6)
24. Czy integracja polityczna jest europejskim samobójstwem? (6)
23. Samobójstwo, jako ratunek przed deszczem. (4)
22. Reportaż o najjadowitszych wężach świata.(6)
21. Doczekałem się konferencji prasowej CBA. (50)
20. Alienacja władzy, czy dziennikarskie pogaduszki? (2)
19. Retoryczne pytanie: - Czy Vaclav Klaus jest oszołomem? (22)
18. Czy Vaclav Klaus, Prezydent Czech jest oszołomem? (16)
17. Dlaczego Europa nie uznaje chrześcijańskiej tradycji? (4)
16. RZECZ O WYOBRAŹNI – MISJA IV WŁADZY (36)
15. Gdzie Bukiel ma polską rację stanu? (29)
14. POLSKA RACJA STANU – Wolna Europa? (37)
13. RACJA STANU - Ważny moment historyczny. (60)
12. POLSKA RACJA STANU - Początek wyboru. (14)
11. Gospodarka Kraju jest jak chłopskie gospodarstwo. (9)
10. Tomasz Wróblewski & RobertK - unia intelektualna. (76)
09. Pytania do Pana Chaosu i profesora Sadurskiego. (12)
08. POLSKA RACJA STANU Cz I – streszczenia diagnozy. (5)
07. Bolszewickie kłamstwo – gdzie przyłożyć dłuto? (20)
06. Gra o sumie zerowej? (22)
05. Czemu hieny tak krążą? (11)
04. Jak Człowiek staje się niewolnikiem? (11)
03. CUDOWNA MATERIA DO BATALII POLITYCZNEJ (19)
02. Doktryna hałasu w historii gospodarczej III RP. (8)
01. Czy potrzebna jest jeszcze raz rozgłośnia polska RWE? (31)

image

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Krzysztofjaw napisał swój artykuł wczoraj, a ja swój nasmarowałem dzień wcześniej....
  • starman z pewnością jest głupi. I TERAZ UWAGA: JAKI ARGUMENT, TAKI KONTRARGUMENT. I jeszcze,...
  • Prezes nie jest tak durny, aby tak robić.

Tematy w dziale