mirnalia
Rozmaitości
1 obserwujący
8 notek
5486 odsłon
  157   0

Średnia długość życia mieszkańców Gdyni od 2000 do 2020

Na podstawie strony gdynia.grobonet.com pozyskano dane 34 961 osób pochowanych w okresie 2000-2020 na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni (53%), Cmentarzu Komunalnym w Kosakowie (32%) oraz na Cmentarzu Komunalnym w Gdyni przy ul. Spokojnej (15%). Niektóre dane zignorowano, bowiem miały wadliwe opisane daty. Statystyka dotyczy ok. 75% mieszkańców Gdyni, zatem można uznać ją za wiarygodną dla całej Gdyni w rozpatrywanych statystycznych kwestiach.

34 961 osób przeżyło łącznie 928 211 872 dni, czyli 2 541 375 lat (przyjmując, że przeciętny rok w stuleciu - z powodu lat przestępnych - ma 365,24 dnia), czyli średnio 72,7 lat, przy czym kobiety (17 072) żyły średnio 76,5 lat, zaś mężczyźni (17 889) 69,1 lat.

Odliczając jednak 441 noworodków (209 dziewczynek i 232 chłopców), które nie przeżyły 365 dni, średnia długość życia (śdż) 34 520 osób w omawianym okresie wynosiła 73,6 lat, przy czym 16 863 pań (48,8%) żyło średnio 77,4 lat, zaś 17 657 panów (51,2%) tylko 70,0 lat.

W szczególności, w roku 2000 śdż wynosiła 70,9 lat (kobiety - 74,9, mężczyźni - 67,0), w latach 2001-2005 – 71,5 (75,6 i 67,5), w latach 2006-2010 – 72,2 (76,4 i 68,2), w latach 2011-2015 – 75,3 (78,8 i 72,0), w latach 2016-2020 – 76,1 (79,4 i 72,9), przy czym w ostatnim roku – 76,8 lat (80,3 i 73,9).

Inne ciekawostki

Wszystkie osoby (34 961) otrzymały 835 imion, przy czym niemal połowa z nich - a dokładniej 50,17%, czyli aż 17 541 osób - nosiła jedynie 30 najpopularniejszych imion. Najmniej popularne imiona - 325 osób miało na tyle oryginalne imiona, że były jedynymi ich nosicielami.

Na rozpatrywanej liście nie znalazły się jednak znane imiona (jako pierwsze): Amadeusz, Bogusz, Cyprian, Donald, Faustyn, Faustyna, Fryderyka, Gerwazy, Halszka, Jaromir, Kalina, Malina, Melchior i Wieńczysław.

W dwudziestoleciu 1901-1920 najczęściej nadawanymi imionami były: Helena, Zofia i Maria oraz Jan, Józef i Stanisław, w dwudziestoleciu 1921-1940: Irena, Janina i Maria oraz Jan, Stanisław i Józef, w dwudziestoleciu 1941-1960: Krystyna, Barbara i Maria oraz Andrzej, Jerzy i Ryszard, w dwudziestoleciu 1961-1980: Małgorzata, Ewa i Katarzyna oraz Piotr, Dariusz i Krzysztof, w dwudziestoleciu 1981-2000: Anna, Katarzyna i Magdalena oraz Michał, Marcin i Maciej, zaś w dwudziestoleciu 2001-2020: Zofia, Ewa, Maria i Julia oraz Jakub, Jan, Mikołaj i Mateusz.

4962 osoby miały dwa imiona, 6 trzy. Siedem osób zamiast dywizu pomiędzy nazwiskami ma określenie „vel”. 180 osób ma ponaddziesięcioliterowe imiona, zaś 1307 osób ma trzyliterowe; najwięcej, bo 8735 osób ma imiona 6-literowe. 4 osoby mają przedrostki (di, de, von). 319 osób ma nazwiska trzyliterowe, dwie 16-literowe; najwięcej, bo 5676 osób ma nazwiska 9-literowe.

Najczęstsze dane (ciąg imion, nazwisk, przedrostków i określenia „vel”) osobowe mają 15 znaków (liter, dywizów i spacji); składają się z 587 424 znaków i 75 406 wyrazów, czyli średnio po 16,8 znaków i po 2,2 wyrazów na osobę. Pojedyncze imiona składają się średnio z 6,6 liter, zaś pojedyncze nazwiska z 7,9 liter. Najdłuższe dane mają dwie osoby – po 43 znaki.

Pośród omawianych danych, najczęściej występuje litera A - 79 958, czyli aż 14,6%; Wikipedia podaje jej częstość na poziomie 8,91% w polskich tekstach. Znaczną nadwyżkę należy przypisać zakończeniom imion i nazwisk pań oraz występowaniu tej litery w wielu sylabach imion. Kolejne litery, to I, K, E oraz S. Najrzadziej występujące litery, to V (65), X (10) i Q (2) oraz niemieckie Ü (13), Ö (4) i Ä (2).

Najczęściej występujące pierwsze litery imion to J, M oraz A, zaś nazwisk K, S oraz M. 621 osób miało dwa nazwiska, jedna osoba trzy, zatem w bazie znalazło się 35 598 nazwisk, z czego o zakończeniach ska, ski, cka, cki, zka, zki, icz oraz ycz, to niemal połowa wszystkich nazwisk (49,2%). Najpopularniejsze nazwiska to Nowakowie, Zielińscy, Kowalscy, Wiśniewscy, Kamińscy, Lewandowscy, Szymańscy, Jankowscy, Pawłowscy, Dąbrowscy i Woźniakowie. Nazwisk jest 12 797 (każde inne), zaś 6448 nazwisk jest „pojedynczych”, czyli po jednym nosicielu. 64 najpopularniejsze nazwiska to 10%, zaś 365 to 25% wszystkich nazwisk.

Najdłużej żyjące osoby (rozpatrywano przynajmniej 100 nosicieli danego imienia i żyjące co najmniej rok) nosiły imiona: Leokadia (śdż 84,8 lat), Stanisława, Józefa, Bronisława, Marianna, Helena, Kazimiera, Gertruda, Marta, Stefania, Władysława, Aniela, Eugenia, Łucja, Wanda, Czesława, Genowefa, Zofia (śdż 81,1 lat), następnie dopiero pierwsi panowie o imieniu Bronisław (śdż 80,0 lat). Długość życia nosicieli tych imion nie wynika z wyjątkowej ich żywotności, lecz z bardziej prozaicznego powodu – nosiciele imion popularnych w późniejszych latach nie mieli w statystyce możliwości wykazania się „dłuższym życiem”, bowiem w bazie danych nie znaleźli się z powodu daty urodzenia, lecz daty zgonu i – skoro to uczynili stosunkowo wcześnie – zaniżyli śdż „swoich imion”.

Każda z 34 520 (żyjąca powyżej roku) osób urodziła się w kolejnych dniach tygodnia (wartość spodziewana - co siódmy): w poniedziałek urodził się co 7,1 obywatel, we wtorek co 7,3, w środę co 7,1, w czwartek co 7,0, w piątek co 6,9, w sobotę co 7,0 i w niedzielę co 6,6 obywatel.

Osoby te dobiegły swego ziemskiego finału w kolejnych dniach tygodnia: w poniedziałek zmarł co 6,8 obywatel, we wtorek co 6,9, w środę co 7,0, w czwartek co 7,1, w piątek co 7,0, w sobotę co 7,1 i w niedzielę co 7,2 obywatel.

Stwierdzono 5031 osób urodzonych i zmarłych w tym samym dniu tygodnia (pominięto, jak poprzednio, noworodki), czyli co 6,9 osób (wartość spodziewana - co siódma, a to oznacza, że niemal 35 tysięcy danych, to może niewystarczająca lista; wraz ze wzrostem liczby danych wynik będzie dążył do 7).

122 panie (79,2% w tej grupie) oraz 32 panów (20,8%) przeżyło ponad 100 lat (0,4% w całej grupie); 2685 pań (73,0% w tej grupie) i 992 panów (23,0%) przeżyło od 90 do 100 lat (10,5% w całej grupie).

Jest 365 dni w każdym roku, zaś co 4 lata 366 dni. Prawdopodobieństwo narodzin i odejścia dowolnego dnia roku (poza 29 lutego), to 0,274%, czyli przy 34 961 osobach, to ok. 96 osób dziennie. Jednak 1 stycznia narodziło się aż 295 osób, 2 stycznia - 213, ale wcześniej, bo 31 grudnia tylko 55 osób. Od wigilii do sylwestra rodziło się średnio tylko 76 osób dziennie. Najwięcej, bo 128 osób, zmarło 23 grudnia, 127 osób 3 lutego; najmniej (nie licząc 29 lutego), bo 65 osób, zmarło 10 czerwca. Należy stwierdzić, że jednak to duże rozbieżności...

W szczególnym dniu, tj. 29 lutego, należałoby się spodziewać narodzin i zgonów na poziomie 0,068%, czyli ok. 24 osób, a jednak tego dnia urodziło się 28 osób, zaś zmarło 27.


Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo