Młodzi Socjaliści Młodzi Socjaliści
978
BLOG

Zakazać bezpłatnych staży! Apel do Ministra Pracy

Młodzi Socjaliści Młodzi Socjaliści Polityka Obserwuj notkę 15

Publikujemy list otwarty Sekretariatu Krajowego MS adresowany do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Władysława Kosiniak-Kamysza, w którym sprzeciwiamy się rosnącej skali zjawiska "bezpłatnych staży". Całe pokolenie młodych Polaków i Polek ma za sobą doświadczenie pseudostaży, które niczego nie  uczą, a są tylko kolejnym - po umowach śmieciowych - sposobem na maksymalizację zysków kosztem pracowników.

 

Szanowny Panie Ministrze,

zwracamy się do Pana o interwencję w sprawie alarmującego wzrostu popularności „pseudostaży”. W ostatnich tygodniach opinię publiczną zbulwersowały informacje o próbach wyłudzania w ten sposób bezpłatnej pracy przez hipermarket TESCO.

Doniesienia medialne to jednak tylko czubek góry lodowej - skala tego zjawiska narasta. Całe pokolenie młodych Polaków i Polek ma za sobą doświadczenie pseudostaży, które niczego nie uczą, a są tylko kolejnym - po umowach śmieciowych - sposobem na maksymalizację zysków kosztem pracowników. Młodym ludziom wmawia się, że ich wynagrodzeniem jest "doświadczenie" i "szansa na zdobycie etatu". W rzeczywistości, pracując za darmo, młodzi ludzie pośrednio odbierają sobie szansę na prawdziwy etat. Mechanizm jest prosty - im więcej zadań firmy zlecają bezpłatnym stażystom, tym mniej miejsc pracy potrzebują stworzyć.

Problem pseudostaży wymaga zdecydowanej interwencji państwa. Dlatego zwracamy się do Pana z apelem o uregulowanie tej kluczowej dla młodych pracowników sprawy:

- bezpłatne staże i praktyki absolwenckie muszą zostać zakazane. Stażyści powinni otrzymywać minimalne wynagrodzenie godzinowe, proporcjonalnie do przepracowanej liczby godzin. Dzięki temu przedsiębiorstwa zyskają motywację do szybszego wdrażania pracowników do obowiązków zawodowych i zatrudniania, zamiast wielomiesięcznego przetrzymywania na stażach.

- Studenci odbywający obowiązkowe praktyki zawodowe powinni otrzymywać godzinowe wynagrodzenie z funduszy przekazywanych przez ministerstwo uczelniom na finansowanie toku studiów. Państwo ma obowiązek uczyć wchodzących na rynek młodych ludzi fundamentalnej zasady, że za pracę należy się wynagrodzenie.

- Należy istotnie ograniczyć liczbę stażystów w firmach. Sytuacja, w której firma przyjmuje tylu stażystów, ilu ma pracowników, to nadużywanie instytucji szkolenia zawodowego. Prawo powinno tez w przypadku wszystkich staży nakładać obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za szkolenie stażystów. Nagminna sytuacja, w której stażysta, zamiast uczyć się zawodu, podaje kawę, nie służy w żadnym stopniu podniesieniu kompetencji przyszłych pracowników.

- Ministerstwo powinno wspierać finansowo wyłącznie programy rzeczywistego szkolenia zawodowego w miejscu pracy. Prawo do współfinansowania staży z funduszy publicznych powinny mieć tylko te przedsiębiorstwa, które wykażą, że przeszkolonych stażystów zatrudniają następnie na umowy o pracę, a nie traktują jako tymczasową, półdarmową siłę roboczą.

Bezpłatne pseudostaże - to obok umów śmieciowych - jedna z poważniejszych patologii polskiego rynku pracy. Budowanie konkurencyjności gospodarki na wyzysku i wykorzystywaniu bezpłatnej pracy to droga donikąd. Przedsiębiorcy nie będą tworzyć nowych miejsc pracy, skoro - zamiast płacić pracownikom - mogą wysługiwać się XXI-wiecznym odpowiednikiem pańszczyzny.

 

Z poważaniem, 

(- ) Sekretariat Krajowy

Młodych Socjalistów

W dziale publicystyka zamieszczamy wypowiedzi członków, sympatyków i zaproszonych do dyskusji z nami osób. Debata ma służyć wypracowaniu stanowisk Młodych Socjalistów i wymianie poglądów w ramach pluralistycznej dyskusji. Jednocześnie głoszone w tekstach tezy są poglądami prywatnymi autorów.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka