Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
89 obserwujących
2381 notek
2218k odsłon
  1612   0

Karaganow o wspólnym europejskim dyktacie Niemiec i Rosji

 

Karaganow o europejskim dyktacie osi  Niemiec i Rosji
 
Karaganow  „Związek Europejski - podobnie jak UE - może zostać stworzony mocą jednego dużego traktatu oraz czterech umów regulujących główne sfery współpracy oraz wielu drobnych umów sektorowych. Pierwszy duży traktat może dotyczyć utworzenia wspólnego obszaru strategicznego zakładającego ścisłą koordynację polityk zagranicznych. Miękka siła Europy mogłaby się połączyć z twardą siłą niemałego potencjału strategicznego Rosji. Ktoś może powiedzieć, że UE nie jest dla nas partnerem. Ale zaraz odpowiem mu, że powinniśmy być zainteresowani wzrostem jego wpływów. Słaba Europa będzie osłabiać Rosję.”…
 
…”Jeszcze gorzej rysują się geopolityczne perspektywy Europy. Projekt integracyjny zaszedł w ślepą uliczkę. Na fali euforii spowodowanej zwycięstwem nad komunizmem Unia popełniła sporo błędów, za które teraz musi płacić. Po pierwsze, bez ustanowienia silnego centrum politycznego dopuszczono do strefy euro kraje, które mają inną kulturę gospodarczą niż Europejczycy z Zachodu.
 
Po drugie, rozszerzenie Unii było zbyt szybkie i praktycznie bezwarunkowe. W efekcie klub państw z problemami poszerzył się, a podejmowanie wspólnych decyzji stało się jeszcze trudniejsze. Potem nastąpiło zmęczenie rozszerzeniem, więc waga polityczna UE w oczach takich państwach, jak: Turcja, Ukraina, Rosja się zmniejszyła. Błędem była też próba stworzenia wspólnej polityki zagranicznej. Dziś ta słaba wspólna polityka wiąże ręce wielkim państwom i nie pozwala zwiększać wpływów całej Europie. Po strasznym wieku XX, który złamał kręgosłupy prawie wszystkim państwom europejskim, Europejczycy nie są gotowi niczego poświęcać dla wielkiej polityki strategicznej. I pozostają coraz bardziej na jej obrzeżach. „

.. „Rywalizując o wpływy w strefie naszego sąsiedztwa - w krajach zachodniej części postsowieckiej Wspólnoty Państw Niepodległych – „…”Rywalizując na linii Rosja - UE czy też niedokończone boje linii Rosja - NATO obie części Europy zaczęły przegrywać w geopolitycznej rywalizacji nowego świata. Przespaliśmy rozwój nowej Azji oraz ruchy tektoniczne w światowej gospodarce i polityce.”…”Główny interes. Aby uniknąć nieporozumień, należy więc sformułować wspólny interes łączący Europę i Rosję w sferze geopolityki i geogospodarki. Zaczynają to powoli rozumieć zarówno w Moskwie, jak i w stolicach starych państw Unii
 
..„Dlatego Rosja i Europa powinny dążyć do stworzenia wspólnego Związku Europy i do włączania do niego państw, które dotąd jeszcze nie określiły swej orientacji: Turcji, Ukrainy, Kazachstanu itp.”…( źródło )
 
Mój komentarz
 
Karaganow faktycznie skierował swoją ofertę do Niemiec , mówił o starych państw Unii , ale również o wiązaniu rąk wielkim państwom. Zaś jedynym wielkim państwem , ważącym , ciążącym gospodarczo, militarnie  i politycznie nad cała Europą od 1871 roku, są Niemcy . I oczywiście  Rosja .
 
Aby zrozumieć do końca koncepcje hegemonistycznego rosyjsko niemieckiego duowiratu kontrolującego Wielka Europe warto przypomnieć słowa samego Putina w słynnym  liście do Polaków , który faktycznie był oferta skierowana do Niemiec ponad głową Polski  „Powojenne pojednanie historyczne Francji i Niemiec utorowało drogę do powstania Unii Europejskiej. Z kolei mądrość i wspaniałomyślność narodów rosyjskiego i niemieckiego oraz przezorność działaczy państwowych obu krajów pozwoliły uczynić zdecydowany krok w kierunku budowy Wielkiej Europy. Partnerstwo Rosji i Niemiec stało się przykładem wychodzenia sobie naprzeciw, patrzenia w przyszłość przy zachowaniu troskliwego stosunku do pamięci o przeszłości. I dzisiaj rosyjsko-niemiecka współpraca odgrywa wielce ważną, pozytywną rolę w polityce międzynarodowej i europejskiej.  „..(źródło )
 
Warto skorzystać z  linku zarówno do tekstu Karaganowa i jak i Putina . Według mnie oba teksty się uzupełniają , pokazują możliwa wizje Europy za lat kilka, kilkanaście.
Kluczową sprawą dla Rosji jest zbudowanie osi Berlin Moskwa, kontrolującej pozostałe kraje  całej Europy. Czego Rosja się obawia . Koszmarem Rosji jest integracja polityczna Europy. I tutaj również Rosja znalazła sojusznika w Niemczech. Według The Economist Niemcy są głównym hamulcowym procesów integracyjnych Unii Europejskiej. Jest to związane z funkcjonowaniem Traktatu Lizbońskiego, nazwanego przez Rokitę „majstersztykiem politycznym  niemieckiego mocarstwa „. Traktat Lizboński dzięki swoim mechanizmom podejmowania decyzji faworyzuje właśnie Niemcy. O szkodliwości Traktatu  dla demokratyzacji i procesów integracyjnych Unii mówił również Ganley . Ganley tak samo jak Rokita uważa , że Traktat Lizboński służy głownie Niemcom. Niemcy swój ciężar gatunkowy zaprezentowały w czasie kryzysu greckiego. Od Niemiec zależało w pewnym sensie być albo nie być Grecji. Niemcy pokazały się jako wschodzący hegemon Unii Europejskiej.
 
W tej sytuacji Karaganow pisze o błędach  niemieckich . Rozszerzeniu Unii i wprowadzenie wspólnej polityki zagranicznej  Unii Europejskiej. Karaganow mówi o braku silnego centrum politycznego Unii. Może być tylko jedno centrum . I tym centrum według Rosji powinien być Berlin , powinny być Niemcy. Uważa , że głownie Polska, bo faktycznie tylko ona jest liczącym się geostrategicznie państwem , z nowych państw które zostało przyjęte do Unii stwarza problemy ze sterownością krystalizacją się takiego centrum politycznego.
 
Budowa osi Moskwa Berlin , włączenie do tego projektu , do Związku Europy, Ukrainy , Kazachstanu , Turcji nakreśliłoby geopolityczne fizyczne granice w których duowirat mógłby dokonać wewnętrznej kolonizacji. Wspólna , czy  raczej wspólnie uzgadniana polityka zagraniczna  oraz niedemokratyczne procedury wewnątrz takiego bytu stworzyłoby dwa silne, czyli suwerenne ośrodki polityczne , Berlin i Moskwa i cała resztę pół suwerennych  politycznie krajów , posiadających  w stosunku do Berlina i Moskwy gospodarki peryferyjne.
 
Pewnym podsumowaniem dl koncepcji Karaganowa jest tekst żony Sikorskiego pod znaczącym tytułem „Nowy Kolonializm” , tekst  w którym opisuje jako kolonialistę Unię, ale faktycznie  za tą sprawą kryją się Niemcy „ 
 
Ann Applebaum „Mam przed sobą wstępną wersję najnowszej „decyzji” Rady Unii Europejskiej w sprawie Grecji. Nie jest to tajny dokument, jego fragmenty pojawiły się w gazetach. Parlament w Atenach już przegłosował niektóre jego postanowienia. Podobną, choć nie tak szeroko zakrojoną decyzję ogłoszono już w lutym. Chociaż nikt nie robi z niej tajemnicy, mało się dotąd mówi o jej politycznym znaczeniu. Nie jest to bowiem zwykły produkt eurokracji. Przypomina raczej akt kapitulacji, który naczelny wódz podpisuje w stojącym w lesie wagonie na zakończenie krwawej wojny.”…” Ale decyzja ta stanowi przejaw czegoś zupełnie nowego. Wprawdzie Unia Europejska od zawsze wymagała od krajów członkowskich rezygnacji z części suwerenności, ale Grecja właściwie nie zachowa już żadnej suwerenności. Umowy z MFW również są obwarowane warunkami, ale język, w jakim je sformułowano, jest nieco inny: zadłużony kraj prosi o pomoc, fundusz reaguje. W tym przypadku UE postanowiła, co Grecja ma zrobić. Nie sądzę, by ktokolwiek zdawał sobie sprawę, że UE ma aż taką władzę nad swoimi członkami. A na pewno nie wiedzieli o tym Grecy.”…” jawne narzucenie Grecji woli UE posłuży także jako ostrzeżenie dla innych,”…” Ale jeśli łamiesz zasady, ryzykujesz znalezienie się pod obcą finansową okupacją. Jeszcze chyba nie ukuliśmy nazwy na to zjawisko – może neo-euro-kolonializm? – ale niepostrzeżenie już nadeszło.”…(źródło)
 
Jako wyjście z niebezpiecznej sytuacji opracowałem „ Doktrynę Mojsiewicza”  , która zakłada ,że uzyskanie strategicznych celów polskiej racji stanu, czyli przyłączenie Ukrainy i Białorusi do Unii Europejskiej, modernizację polityczna gospodarczą i technologiczną kraju , oraz osłabienie polityczne Niemiec i Rosji osiągniemy dzięki zbudowaniu zjednoczonego demo0kratycznego Państwa Europejskiego. Podobną wizję prezentuje również Jan Rokita, Który uważa ,że  cele Federacji Europejskiej byłyby tożsame z polskimi .
 
Zapraszam do przeczytani mojego starego , ale w kontekście koncepcji Karaganowa bardzo aktualnego tekstu w którym przedstawiłem wizję Rosji i Unii zupełnie inną .Koncepcje Osłabienia Rosji, która staje się protektoratem imperium federacji Europejskiej . tekst nosi tytuł   „ Idea jagiellońska i rozszerzenie Unii na Wschód”. ( link )   
Marek Mojsiewicz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki .Szybki dostęp do ponad 500 moich tekstów tutaj
 
Linki do wypowiedzi Jana Rokity dotyczące Tuska, Kaczyńskiego , Unii, islamu  Sikorskiego jednomandatowych okręgów  wyborczych, modernizacji , systemie prezydenckim, manipulacjach niemieckich przy TraktacieLizbońskim   tutaj
 
Doktryna Mojsiewicza” to doktryna  opierająca się na trzech strategicznych kierunkach które powinny wyznaczać politykę Polski Odbudowa I Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej , budowę sojuszu ,którego celem byłoby okrążenie i osłabienie Rosji oraz budowę Zjednoczonego ,  Federalnego Państwa Europejskiego          
 
Linki do wypowiedzi Michalkiewicza,Juszczenko,Tuska ,Sikorskiego ,Putina , Rokity,Brzezinskiego, Krasnodebskiego, Dudka, Staniszkis, Kaczynskiego
  
 
        
Lubię to! Skomentuj1 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale