Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
1858
BLOG

Michalski Kaczyński to Dupowaty Naziol. PO rozkład państwa

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 3

 

Michalski Kaczyński to Dupowaty Naziol. PO rozkład państwa 
 
Cezary Michalski „Zacznijmy od polskich nazioli. Podobnie jak naziole wzorcowi (choć w wersji rozrzedzonej i, jak już sobie analitycznie powiedzieliśmy, bardziej dupowatej) jednocześnie startują w wyborach demokratycznych i jednocześnie twierdzą, że demokracji–której używają–tak naprawdę nie ma. Hitler chętnie nazywał Weimar kondominium brytyjsko-francuskim, powtarzał, że Niemcy są przez demokrację zniewoleni”…” Także polska, bardziej dupowata odmiana Adolfa Hitlera, podobne rzeczy mówi zawsze, kiedy tylko w wyborach przegrywa, a przegrywa także prawie zawsze”..” Naziole pierwotni”…” Ich ówczesne odmiany Kemp i Błaszczaków odpowiadały, że to są tematy zastępcze, podczas gdy w rzeczywistości należy pytać o słabość weimarskiego państwa, o spolegliwość weimarskich elit politycznych wobec Francji i Wielkiej Brytanii… Ten ich nieustający monolog był nie do podważenia przez żadne ówczesne odmiany Monik Olejnik, Jacków Żakowskich czy Tomaszów Lisów”…” A jako że obywatele Weimaru mieli do wyboru wyłącznie polityczne elity Weimaru albo antyweimarskich nazioli, polityczne elity Weimaru przekonane o swojej bezalternatywności stawały się coraz bardziej kiepskie. A mniejsze zło stawało się większym. Co ostatecznie oddało władzę w ręce nazioli. Podobnie jest dzisiaj. Instytucja sejmowej komisji śledczej została przez polski Weimar, za pomocą Mirosława Sekuły wspartego przez partię władzy łącznie z Jarosławem Gowinem, ośmieszona i zlikwidowana.”….(źródło )
 
Mój komentarz
 
Kaczyński określony przez Michalskiego jako dupowata odmiana Adolf Hitlera. Pragnąłbym jednak skoncentrować się na stanie państwa polskiego , które zaczyna być  tak samo postrzegane zarówno przez lewicę , prawicę a nawet Rymanowskiego w TVN. Rymanowski zresztą  pierwszy poruszył tą kwestie w mainstremowej debacie publicznej , wprowadził ją do dyskursu . Zjawisko to to rozkład państwa , jego instytucji , jego elit politycznych , całkowity rozkład demokracji , jej mechanizmów.
Rymanowski zapytał się Gowina , czy mamy do czynienia z rozkładem państwa, bo tylko wtedy można wytłumaczyć ostentacyjne lekceważeni Tuska przez Putina i Rosje. Teraz Michalski opisał państwo polskie , jego rozkład , nie używając tego określenia . Kiepskie, zadufane , niszczące instytucje państwa elity , których synonimem stał się tuskoid Sekuła. Należy docenić spostrzeżenie Michalskiego ,że również Gowin jest winny psuciu państwa .Biernie i bez oporu akceptuje akty wandalizmu najistotniejszych dla państwa instytucji Warcholstwo Sekuły , który w imię osobistych interesów ,łasząc się w sposób żenujący  do Tuska o miejsce poselskie, o prezydenturę Zabrza , czy jak ktoś woli dawnego miasta Hindenburga,    dokonuje sabotażu prac komisji. Wdeptuje w błoto , łajno prywaty i najdzikszego oportunizmu autorytet Sejmu. 
 
Cyniczne elity , powolny , cicho postępujący rozkład społeczeństwa , bezideowość , serwilizm, kumoterstwo , kolesiostwo podniesione do rangi cnoty politycznej, lojalność wobec wodza partii porównywalna tylko do lojalności mafijnej . Selekcja negatywna promująca miernoty . Bezczelność i pogarda dla społeczeństwa sięgająca  zenitu. Chlebowski nadal uważa się za dobrego posła , chce aby Tusk ponownie go namaścił na posła na Sejm , na pierwszego cmentarzystę . Wesoły Bronek hasa ze swoimi występami po Europie, traktowany z lekceważeniem . Wesoły Bronek pojechał do Niemiec tylko po to aby zgodzić się definitywnie na rurociąg północny  , prosząc uniżenie aby rura został położona na tyle głęboko w toniach Bałtyku , aby nie zablokować gazoportu i Szczecina. Wesoły Bronek złożył homagium wasala, bo do statusu wasala doprowadza Polskę rozkład państwa Nie tylko Rosjanie wykorzystują rozkład państwa aby lekceważyć , poniżyć Polaków , bo Tusk jest jednak premierem Polski . Co prawda TVN u też   . Niemcy , które dominują w strukturach Unii również poniżyły Polskę , Wesołego Bronk i Słońce Peru. Dały nam ochłapy w powstającej unijnej dyplomacji. A Tusk , Komorowski i Sikorski serwilistycznie budują kult Traktatu Lizbońskiego . Traktatu , którego niekorzystne dla Polski mechanizmy podejmowania decyzji unijnych doprowadziły do sponiewierania Polski na arenie unijnej, ukazania nas jako przygłupów geopolitycznych. Romanowski miał rację . Poniżające traktowanie w jej stosunkach zagranicznych i unijnych musi być organicznie związane ze stanem państwa. Obcy szybciej dostrzegli jego słabość , jego postępujący rozkład     
 
Pierwszy złowróżebny sygnał ,że zapaść państwa, zanik jego samosterowności , rozkład jego struktury , w sposób trwały degeneruje i wprowadza polskie społeczeństwo w stan nieodwracalnej zapaści cywilizacyjnej   dał Ziemkiewicz. Napisał on wprost ,że jedynym sposobem na modernizację Polski, technologiczna , ustrojową jest zgoda i akceptacja Polski zostania wasalem Niemiec. Rozpacz i bezsilność wieje z tej diagnozy . Lepiej być wasalem Niemiec według Ziemkiewicza , bo to Niemcy zrobią oni więcej dla Polski , dla przetrwania naszego dziesiątkowanego z przyczyn ekonomicznych i eksploatowanego  podatkowo społeczeństwa niż nasze elity polityczne .
 
Rozkład stanowiącej fundament demokratycznego i praworządnego państwa  instytucji . Wymiaru sprawiedliwości .Kalisz sugerował ,ż prokuratura celowo opóźnia postępowania, celowo popełnia błędy  w takich sprawach jak na przykład Karnowskiego .Konserwatywna prawica w osobie  Korwina Mikke .Po orzeczeniu Sądu Lustracyjnego Korwin Mikke nazwał sędziów s…synami . I nic . Lewica lewicy w osobie Senyszyn . Nazwała Trybunał Konstytucyjny Trybunałem Prostytucyjnym . i nic. Sprawa domniemanej korupcji w samym Sądzie Najwyższym jest tylko kropką nad i .
 
Proces rozkładu państwa zaczął się już w momencie powstania III RP. Praźródłem   rozkładu był Okrągły Stół. Moment w którym zaprojektowano zbudowanie esbecko donosicielsko postkomunistycznym elit . A kamieniem węgielnym  zbutwiałego państwa, rozdartego społeczeństwa jest postkomunistyczna ,  konstytucja. Jeśli  główny architekt tej konstytucji postkomunista   Kwaaśniewski  , który przebywał dwa lata w Związku Radzieckim  jest również tajnym współpracownikiem , TW Alek ,to ta konstytucja jest również fundamentem Polski jako bytu politycznego zwanego  kondominium . Postkomunistyczna konstytucja w strukturze  przestrzeni politycznej , jaką generuje wbudowała w chromą , fasadową demokracje immanentną  niemożność zbudowania silnego ośrodka władzy , a wzajemne zależności pomiędzy instytucjami państwa przypominają struktury feudalne.                  
 
Porównanie Kaczyńskiego do Hitlera ,a pisowców do nazioli jest nietrafne. Hitlera finansowały koncerny , to przemysł, finansjera , elity polityczne, w tym junkierstwo w armii , które reprezentował Hindenburg dały mu władze . Reszta była teatrem.
 
Kaczyński dokonuje teraz zupełnie innego zwrotu. Jest więźniem swojego socjalnego elektoratu. Emerytów, robotników. Stąd jego flirt z UPR , w czasie ,gdy Korwin Mikke był w nim odsunięty od wpływów , a później  z Pawlakiem , który zaczął budować program wolnorynkowy . Jego rewolucyjny  pomysł ubezpieczenia ZUS  jako podatku pogłównego w wysokości 120  złotych miesięcznie  dałby gigantyczny impuls dla gospodarki , a jednocześnie ograniczyłby władzę biurokracji i zbudował podwaliny realnej wolności gospodarczej. Kaczyński zdaje sobie sprawę , że  bez koalicjanta, i to koalicjanta mającego wolnorynkowy program nie przeprowadzi modernizacji Polski w sferze gospodarczej, podatkowej .  Kaczyński nie bez powodu  mówił o konieczności wprowadzenia radykalnego rozwiązania zwiększającego w sposób  zasadniczy obszar wolności gospodarczej , rozwiązania które nazwał od nazwiska jego twórcy  pakietem  Wilczka.
 
Kaczyński mówiąc o kondominium mówił to obliczu postępującego  rozkładu państwa, budowania   ośrodków decyzyjnych państwa polskiego  poza granicami , przez obce ośrodki władzy.
 
Dlatego też rozpoczął budowę kultu , legendy swojego brata, jako symbolu oporu wobec władzy. Władzy która w gnijącej demokracji fasadowej , wodzowsko oligarchicznej stała się praktycznie niezależna od społeczeństwa polskiego , od kontroli demokratycznej . Najlepiej postępowanie Kaczyńskiego ilustruje idea powrotu do słów „ A Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie”  
 
Marek Mojsiewicz
 
Dodatek „ Moje Poglądy ”              
 
System prezydencki
 
Kluczowym problemem , źródłem  niestabilności polskiej sceny politycznej z jej  wodzowsko oligarchiczną formuła oraz postępującym psuciem, uwiądem  demokracji jest postkomunistyczna konstytucja. Jednym z jej elementów  jest wprowadzenie niefunkcjonalnego ,oligarchicznego modelu rządów parlamentarno gabinetowych . Już samo to sformułowanie , ta formuła jest potworkiem uwłaczającym zdrowemu rozsądkowi , idei demokracji, idei kontroli władzy przez społeczeństwo. Zaprzeczająca monteskiuszowskiej idei rozdziału władz, ich wzajemnej niezależności.
 
Premier , jako wódz w swojej partii  decyduje o składzie Sejmu poprzez delegowanie do niego , na biorące miejsca na liście ludzi sobie posłusznych i dyspozycyjnych .Następnie ci mianowani przez niego wybierają go na oligarchiczny urząd  premiera.  Już jako premier tworzy ustawy,  które przesyła do Sejmu , w którym są juz mianowani przez niego posłowie. Dyspozycyjni , wierni , chociaż bierni uchwalą w obawie o miejscy w Sejmie wszystko co im  się podsunie do uchwalenia. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć , że uchwaliliby nawet mianowani konia na senatora. Są już w końcu historyczne precedensy  na które posłowie na Sejm mogliby się powołać , na sytuacje w której  słaba władza ustawodawcza to zrobiła. Następnie premier podlega kontroli dyspozycyjnych wobec siebie posłów , co czyni funkcje kontrolną Sejmu czysto iluzoryczną.  Pokazała to ostatni sytuacja, a której interes państwa była zagrożony w stopniu najwyższym . Chodzi o kupowanie prawa Rzeczpospolitej, kupowanie treści ustaw. W tej sytuacji  wymagającej  szczegółowego i wnikliwego śledztwa , proces kontrolny został powierzony Sejmowej komisje śledczej , do której kontrolowany premier ….desygnował zależnych od siebie ludzi. Urąga to nie tylko zdrowemu rozsądkowi , ale również zagraża bezpieczeństwu państwa, ponieważ Sejm utracił faktyczne funkcje kontrolne w stosunku do władzy wykonawczej Nawet w obliczy jawnej przestępczej działalności rządu Sejm jest wobec niego bezsilny.  Paradoksem jest że Trybunał Stanu , który ma sądzić np. premiera jest powoływany z wyjątkiem jego przewodniczącego przez zależnych od potencjalnego oskarżonego posłów .
 
Innym kluczowym dla demokracji i jej funkcjonowania jest problem bardzo często niejasnego , zakulisowego , wyłaniania władzy  wykonawczej, czyli wybór osoby premiera. Urząd i osoba premiera nie tylko nie ma legitymacji demokratycznej ,ale bardzo często urząd ten w wyników targów politycznych i zakulisowych gier uzyskują ku zaskoczeniu wyborców różne dziwne osoby . Marcinkiewicz, Buzek itp.
 
Najlepszym ,a właściwie jedyny demokratycznym  rozwiązaniem jest ustrój  prezydencki. Władza wykonawcza ma silną legitymację demokratyczną. Jest wyłaniana bezpośrednio przez społeczeństwo .
 
Dzięki rozdziałowi władzy wykonawczej i ustawodawczej wzmacnia się rolę kontrolną tej  ostatniej  w stosunku do władzy wykonawczej .  Istotna kwestią jest jakość władzy wykonawczej. To społeczeństwo dokonuje  weryfikacji programu i cech osobowych przyszłego prezydenta .
 
Marek Mojsiewicz  
 
Moje  Poglądy  „Okręgi Jednomandatowe „  link
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linki do wypowiedzi Jana Rokity dotyczące Tuska, Kaczyńskiego , Unii, islamu  Sikorskiego jednomandatowych okręgów  wyborczych, modernizacji , systemie prezydenckim, manipulacjach niemieckich przy TraktacieLizbońskim   tutaj
 
Doktryna Mojsiewicza” to doktryna  opierająca się na trzech strategicznych kierunkach które powinny wyznaczać politykę Polski Odbudowa I Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej , budowę sojuszu ,którego celem byłoby okrążenie i osłabienie Rosji oraz budowę Zjednoczonego ,  Federalnego Państwa Europejskiego          
 
Linki do wypowiedzi Michalkiewicza,Juszczenko,Tuska ,Sikorskiego ,Putina , Rokity,Brzezinskiego, Krasnodebskiego, Dudka, Staniszkis, Kaczynskiego
    

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka