Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
89 obserwujących
2381 notek
2204k odsłony
  1505   0

Krasnodębski Polska na drodze Niemiec do statusu mocarstwa

Niezwykle interesująca analiza Krasnodębskiego w artykule „Liberalny hegemon . Niemcy”  dotycząca rosnącego hegemonizmu Niemiec i przekształcania  Polski w państwo neokolonialne metodami „hegemonialnej socjalizacji „ .

Trudno komentować ten tekst .  Jest pomimo swoje krótkiej formy najlepszym opisem dynamiki politycznej w naszych relacjach .  Bardzo ważne są oceny Krasnodębskiego , na co chciałbym zwrócić uwagę funkcjonowania polskich elit politycznych , przekształcających się w struktury „koncesjonowane „ przez establishment niemiecki .

Wybrałem według mnie najistotniejsze tezy Krasnodębskiego , tezy z którymi trudno dyskutować . Na jeszcze jedno chciałbym zwrócić uwagę . Na terminologię Krasnodębskiego i definicje ,  zaczerpnięte prze niego od  Ikenberrego , którą warto zapamiętać , jako bardzo ważne narzędzie w dyskursie dotyczącym relacji polsko niemieckich . I jeszcze jedno . Z tekstu wyłania się jeszcze jedno zagadnienie , mogące tłumaczyć zjawisko polskiej politycznej wojny domowej . Krasnodębski relacjonuje  fundamentalnie odmienne , nie do pogodzenia różnice ideologiczne  pomiędzy obozem pruskim i obozem Wolnych Polaków .  Obóz pruski akceptuje  i „przyswaja normy kulturowe państwa hegemonicznego ,   dzięki temu uprawia politykę zgodną z wyobrażeniami hegemona o porządku politycznym”  . Obóz Wolnych Polaków  jest spadkobiercą koncepcji politycznych Lecha Kaczyńskiego  mających  za cel nie dopuszczenie  do hegemoni   niemieckiej i przekształcenia społeczeństwa polskiego w prymitywne neokolonialne zaplecze  Niemiec . Polska jest kluczem do hegemoni Niemiec w Europie i przekształceniu ich w globalne mocarstwo .Śmiertelnym niebezpieczeństwem dla Niemiec jest polityka jagiellońska . Włączenie Ukrainy i Białorusi do Unii . Przypomnę tylko dążenie Lecha Kaczyńskiego do zawarcia ścisłego strategicznego sojuszu z Ukrainą, sojuszu jagiellońskiego .Kaczyński mówiąc o nim opisał ten potencjalny sojusz jako jeden z najsilniejszych w Europie . Ukraiński polski sojusz jagielloński  byłby na tyle silny politycznie ,że stanąłby na drodze Niemiec do budowy IV Rzeszy .    Krasnodębski  „Ostatnia faza kryzysu finansowego spowodowała,  że do świadomości Polaków, a także innych Europejczyków  dotarło, jak bardzo dominującym państwem  na Starym Kontynencie jest nasz zachodni sąsiad „ Stało się coś, czego się kiedyś obawiano. Jak wiadomo, Wielka Brytania i Francja zgodziły się bardzo niechętnie na zjednoczenie Niemiec, bojąc się zakłócenia równowagi w Europie ....”„W liberalnym ładzie hegemonicznym reguły są negocjowane, podporządkowanie się jest oparte na zgodzie. (…) Słabsze i drugorzędne państwa mają możliwość głosu, a ich zgoda, by operować w ramach ładu jest oparta na gotowości państwa dominującego, by się powściągać i sprawować swoją władzę oraz przywództwo, kierując się dobrem ogólnym. W swej najbardziej rozwiniętej formie liberalnej ład hegemoniczny jest oparty na regułach prawa” ....”  Obecnie, gdy trudna faza jednoczenia Niemiec została zakończona, ich siła wzrosła niepomiernie. Czy Niemcy staną się hegemonem Europy? A jeśli tak, to czy będą hegemonem liberalnym w wyżej zdefiniowanym sensie? Może Europa przekształci się w imperium z dominującym, niemieckim rdzeniem? „...”Trzeba jednak pamiętać, że są drugim na świecie eksporterem broni, a ostatnio eksport ten również szybko rośnie „....”Nie można jednak wykluczyć, że zwyciężą tendencje mocarstwowe, coraz mocniejsze wśród niemieckich elit. Tony Corn, doradca amerykańskiego Departamentu Stanu, twierdzi, że „dzisiaj niemieckie elity (…) próbują uczynić z 27 członków Unii Europejskiej nowoczesny odpowiednik 27 landów Cesarstwa Niemieckiego”….”o taką formę ładu politycznego i współpracy, w której Polska zachowałaby suwerenność, przyjazne stosunki z sąsiadami i możliwości rozwojowe, a jednocześnie, która nie pozwalałaby na dominację Niemiec. Rozumiał to Lech Kaczyński, podkreślając, że „nasza rozgrywka w Unii to w pewnym sensie gra o suwerenność wobec polityki niemieckiej” ….”Coraz wyraźniejsze jest też podporządkowanie kulturowe i polityczne. Podejmowane w Polsce przez niemieckie instytucje działania mogą uchodzić za przykład „hegemonialnej socjalizacji”, w której elicie państwa podporządkowanego wpaja się normy kulturowe państwa hegemonicznego.Elita kraju podporządkowanego przyswaja je sobie i dzięki temu uprawia politykę zgodną z wyobrażeniami hegemona o porządku politycznym „.....”Prezydent Lech Kaczyński zwracał uwagę na chęć uzyskania przez Niemcy wpływu na polską politykę: „Nie chodzi o to, że chcą nas zaatakować, wymordować czy nie pozwolić nam w miarę dobrze żyć. Chodzi o to, aby nie pozwolić Polsce stanąć na drodze Niemiec do statusu mocarstwa w skali globalnej„.....”W cytowanej książce Ikenberry przeciwstawia liberalnej hegemonii relacje kolonialne, w których dominacja jest zupełna.Istnieją jednak także formy pośrednie, na przykład relacje neokolonialne. Zakładają [one] bardziej pośrednie rządzenie, w którym lokalne elity sprawują rządy w swoim systemie politycznym, ale pozostają bezpośrednio związane z krajem dominującym i są zależne od niego. Lokalne elity są kooptowane do odgrywania pomocniczej roli w szerszym hierarchicznym porządku polityczno-gospodarczym i są nagradzane ekonomicznymi korzyściami i gwarancją bezpieczeństwa. Zarówno w przypadku kolonialnych, jak i neokolonialnych relacji w tle istnieje groźba zastosowania przemocy w celu wymuszenia władzy dominującego państwa, ograniczającej suwerenność i wyznaczającej granice wyborów politycznych w państwie podporządko-wanym„.....( źródło )  

Marek Mojsiewicz      

 

Lubię to! Skomentuj3 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale