Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz
522
BLOG

Gwiazdowski Stypendium demograficzne to socjalizm

Marek Mojsiewicz Marek Mojsiewicz Polityka Obserwuj notkę 2

 

Ziemkiewicz „w połączeniu z ciśnieniem geopolitycznym, sprawia, że długofalowo III RP ma przed sobą tylko dwie możliwości: gruntowną przebudowę albo rekolonizację. „.....”Na pokrycie profitów uzyskiwanych przez postkolonialne elity złożyć się muszą masy. To skłania je do tym bardziej usilnego rabowania folwarku, aby wyjść na swoje. Powstaje szczególne sprzężenie w rozszabrowywaniu państwa − masy zamiast wymagać od elit, by przestały kraść, wymagają raczej, by nie przeszkadzały kraść „ludziom”. Popularność hasła walki z korupcją kończy się tam, gdzie walka ta odebrana jest jako zagrożenie dla codziennego wyłudzania świadczeń czy osiągania nielegalnych dochodów przez szarych obywateli”......”Prof. Witold Kieżun w jednej ze swych książek pisał, że gdy po wieloletniej pracy w programie pomocowym ONZ dla państw afrykańskich wrócił do wolnej już Polski, uderzyło go podobieństwo III RP do postkolonialnych państw, w których spędził ostatnie lata „.....”Jednym jest deformacja elit, drugim deformacja mas. Wspólną przyczyną obydwu jest fakt, iż państwo budowane przez siłę obcą dla utrzymania panowania nad podbitym krajem, eksploatacji jego zasobów i narzucania swojej cywilizacji jest czymś zasadniczo odmiennym od państwa stworzonego przez mieszkańców danego kraju dla siebie samych. Elita nie wyrasta tu w naturalny sposób ze społeczeństwa, nie formuje się z najlepszych, ale wyznaczona jest przez kolonizatora − okupanta, zaborcę etc. − z miejscowych kolaborantów. Zamiast „elitą narodu” jest „elitą przeciwko narodowi „......”Otóż jesteśmy krajem postkolonialnym, w którym zmiana metropolii dokonała się w sposób osobliwy. Elity PRL zbudowanego przez górujących nad Polakami siłą, ale nieimponujących im Rosjan, entuzjastycznie przyjęły ofertę złożoną im przez „magdalenkową” część „Solidarności” − pozostawiamy stary układ i stare hierarchie, ale zamiast ZSRS będzie teraz Europa, zamiast idei Marksa i Lenina − ogólnie rozumiany europejski liberalny humanizm „...(źródło)
 
Gwiazdowski”Stypendium socjalistyczne to kosztowny socjalizm „ Ten model socjalizmu jest nie do utrzymania. Z drugiej strony żaden model kapitalistyczny nie jest do wcielenia w życie w społeczeństwie demokratycznym, w którym większość obywateli korzysta z transferów socjalnych. „.....”Premier Waldemar Pawlak: „Emerytury będą głodowe. O ile w ogóle będą”. I zachęcili: „róbcie dzieci, a my będziemy zabierać Wam mniej pieniędzy, żebyście mogli je wychować.” „.....”rozerwaliśmy związek przyczynowo-skutkowy między posiadaniem dzieci i bezpieczeństwem na starość. On co prawda obiektywnie istnieje, ale go nie dostrzegamy, bo politycy wmówili nam, że to państwo się o nas zatroszczy – zapewni nam „godziwą emeryturę” i „bezpłatną opiekę medyczną”. No to po co nam dzieci? „.....”Po czwarte, zabieramy młodym ludziom tyle, że ich na wychowywanie dzieci nie stać. „.....”Średnie wynagrodzenie brutto wynosi obecnie coś około 3.600 zł. Nie interesuje ono ani pracownika, ani pracodawcy. Interesuje jedynie GUS i rachubę płac. Dlatego – jak usłyszałem niedawno od jednego z dziennikarzy – podawanie jego wysokości przypomina nieco podawanie długości członka razem z kręgosłupem.Od 3.600 trzeba odjąć 351 zł i 36 gr. składki emerytalnej, 54 zł składki rentowej, 88 zł 20 gr. składki chorobowej, 279 zł 58 gr. składki zdrowotnej (NFZ), i 252 zł zaliczki na PIT. A pracodawca musi jeszcze zapłacić 654 zł i 84 gr. składki na ZUS i 91 zł i 80 gr. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Łącznie pracodawca wydaje na pracownika 4.346 zł i 64 gr., a pracownik otrzymuje 2.574 zł i 86 gr. Różnica wynosi 1.771 zł i 78 gr. Prawie tyle ile „stypendium demograficzne” na dwójkę dzieci!”.....(źródło)
Rozumowanie Gwiazdowskiego idzie w tym samym kierunku co moje przedstawione w tekście „ Rybiński robi z Kaczyńskiego „pożytecznego idiotę” „
 
Propozycja Rybińskiego jest bardzo niebezpieczna dla Polski i całego polskiego społeczeństwa. Utrwali i pogłębi patologiczny model socjalistycznego , kolonialnego społeczeństwa . I tutaj warto zastanowić się nad opinią Ziemkiewicza „ Otóż jesteśmy krajem postkolonialnym,”..” deformacja elit, drugim deformacja mas”...
 
Propozycja Rybińskiego idzie w kierunku deformacji, demoralizacji mas. Zniszczenia konserwatywnej rodziny i zmuszenie Polaków do życia w rodzinach socjalistycznych . Rozpad rodziny , samotna matka, brak ojca , kalejdoskop konkubentów , pozostawienie dzieci na łaskę totalitarnego państwa . Tylko na bazie takiego , socjalistycznego modelu rodziny można zbudować trwałe państwo totalitarne . Tylko pozbawione normalnej konserwatywnej rodziny masy można swobodnie , bez obawy buntu eksploatować . Ziemkiewicz tak to ujął „Na pokrycie profitów uzyskiwanych przez postkolonialne elity złożyć się muszą masy.
 
Postępujące upodlenie Polaków przez kastę socjalistycznych panów najlepiej ilustruje tekst dotyczący zarządzania przestojami zdrowotnymi w pracy polskiego chłopstwa pańszczyźnianego.' W tym samym czasie ZUS skontrolował  620 tys. osób pobierających zasiłki”...”Nowy system elektroniczny pozwoli ZUS błyskawicznie sprawdzić, czy pracownik nie symuluje choroby „....” Lekarz prześle bowiem online informacje o zwolnieniu do ZUS i pracodawcy jeszcze podczas pobytu pacjenta w gabinecie.>
 
II Komuna jest państwem, które żyje z wynajmu chłopstwa pańszczyźnianego , najlepiej zagranicznym koncernom , za co dostaje haracz w postaci podatku dochodowego i ZUS od każdego takiego wynajętego chłopa . Zdrowotne przestoje w pracy Polaka pozbawiają II Komunę dochodów z jego pracy. Dlatego państwowy aparat represji i psychologicznego terroru w jaki przekształca się ZUS dokonał w tamtym roku 620 tysięcy najść na Polaków i ich domy . II Komuna ściśle współpracuje z kolonialnymi koncernami w eksploatacji Polaków.
 
Polacy zgadzają się na przymusowe ubezpieczenia społeczne upodlili się sprowadzili do roli niewolników na plantacji . To właściciel dba o zdrowie i on kontroluje , czy mają iść do roboty .To właściciel plantacji, czyli w tym wypadku nomenklatura II Komuny decyduje czy w ogóle leczyć prola , jakim lekarstwami i jakim metodami Bo proces „niewolniczenia” Polków rozpoczął się wywłaszczenia ich podatkami i ZUS z ich pracy . To zrobiło ich bezbronnymi wobec socjalistycznego, niewolniczego systemu .

 
„W tym samym czasie ZUS skontrolował  620 tys. osób pobierających zasiłki i zakwestionował wypłaty w prawie co dziesiątym przypadku. „...”Nowy system elektroniczny pozwoli ZUS błyskawicznie sprawdzić, czy pracownik nie symuluje choroby .Od przyszłego roku szykuje się rewolucja w udzielaniu zwolnień lekarskich. Papierowe blankiety zostaną zastąpione przez elektroniczny system.Dzięki niemu lekarz będzie miał informację na temat dotychczasowych absencji chorobowych pacjenta, a jego pracodawca i ZUS otrzymają informację o zwolnieniu tuż po jego wystawieniu. Lekarz prześle bowiem online informacje o zwolnieniu do ZUS i pracodawcy jeszcze podczas pobytu pacjenta w gabinecie.– Nowy system pozwoli przede wszystkim na kontrolowanie krótkich zwolnień lekarskich – zachwala Władysław Kosiniak-Kamysz, mi „...(więcej )
video „Ikonowicz zdemaskowany”
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
 
Jan Maria Jackowski „ratyfikacji paktu fiskalnego. Stanowi on kolejny krok na pokrętnej drodze przekształcenia Unii Europejskiej w superpaństwo federacyjne kontrolowane przez Berlin.
Ten napisany pod dyktando Niemiec dokument umiędzynarodawia nasze finanse publiczne. Nikt – jeżeli mamy utrzymać jakąś formę suwerenności – nie może podważać prawa Polaków do wolnego decydowania o tym, na co pójdą pieniądze zebrane z naszych podatków.”.....”Polska przekazała do Brukseli kompetencje w sprawach: przeglądu uzgodnień w zakresie ustalania wynagrodzeń i mechanizmów indeksacji, koordynacji polityki podatkowej, dostosowania systemu emerytalnego. „....”Nadgorliwość i uległość ekipy obecnego premiera wobec Brukseli i Berlina poraża i przypomina niechlubne karty z naszej historii, gdy część elit wysługiwała się obcym. „....”Minister nauki i szkolnictwa wyższego bez ogródek wyjaśniła, kogo będzie ścigał opresyjny aparat państwa pod hasłem walki z „językiem nienawiści” …...”Niedawno wysłała list do rektorów wyższych uczelni w Polsce zatytułowany „Sumienność i sumienie naukowca”.Oto charakterystyczny fragment pokazujący styl tej propagandowej nowomowy: „Od czasu do czasu w salach wykładowych zjawiają się jednak apostołowie rozmaitych prawd objawionych(…) twierdzący, że ojciec Rydzyk jest fundamentem demokracji w Polsce”.Barbara Kudrycka w przeszłości należała do PZPR. Przypomnijmy, że była to formacja odpowiedzialna za zbrodnie i zniewolenie Polski, która przymusem i siłą propagowała „naukowy światopogląd”, czyli ateizm. „.....(źródło )
 
Od tego weekendu w państwach należących do Unii Europejskiej wprowadzono restrykcyjne prawo delegalizujące setki naturalnych ziół leczniczych używanych na naszym kontynencie od pokoleń. Według brukselskiego reżimu celem jest ochrona konsumentów przed potencjalnie niebezpiecznymi dla zdrowia „tradycyjnymi” medykamentami. „.....”Komentarz: Już od dłuższego czasu do niektórych mieszkańców Europy zaczyna docierać,że żyjemy w ustroju podobnym do tego z lat trzydziestych w Niemczech i de facto Unia Europejska zaczyna być sukcesorem projektu zjednoczeniowego podjętego w latach czterdziestych. Do tłumaczenia swoich posunięćstosowana jest zmasowana propaganda udoskonalona przez lata wersja propagandy pewnego niemieckiego doktora Josefa. Różnica polega tylko na tym, że podboje militarne zastąpiono podbojami gospodarczymi.Poziom zamordyzmu jednak ciągle wzrasta i oczywiście każde kolejne spętanie obywateli uzasadniane jest ich dobrem.”...(źródło )
 
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter
video „Ikonowicz zdemaskowany”
 
 

|<a Marek Mojsiewicz lubi Marek Mojsiewicz Utwórz swój znacznik „Lubię to” Reklama w internecie

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka