Rzeczpospolita
link do powieści Pas Kuipera http://naszeblogi.pl/46711-powiesc-pas-kuipera
90 obserwujących
2381 notek
2124k odsłony
350 odsłon

Siła państwa w kołchozie opiekuńczym Morawieckiego

Wykop Skomentuj

Morawiecki: Polska ma stać się państwem opiekuńczym”..(źródło )

Państwo przemiałowe (churning state - określenie Anthony'ego de Jasaya(link is external)) – siła przetargowa rozmaitych interesów decyduje od kogo i w jakiej wysokości bierze się podatki, a następnie komu się je transferuje, stąd określenie "społeczeństwo przemiałowe"..(źródło )(link is external)

Tak urzędnicy gnębią Polaków. 15-latka pisze list do premiera Morawieckiego. „Jest Pan moją ostatnią nadzieją”..”List 15-letniej Oli spod Częstochowy robi furorę w Internecie, ale skrywa za sobą smutną historię. Nastolatka motywowała swój list troską o rodziców, którzy mają problem przez…błąd urzędnika. „...” Firma ojca Oli zbankrutowała przez błędną decyzję urzędu skarbowego. Mężczyzna prowadził firmę i odprowadzał VAT.
Jak to jednak w naszym prawie bywa, wystąpił problem z interpretacją i tym, jaka stawka VAT obowiązuje na olej rzepakowy. Według pierwszych informacji uzyskanych od urzędnika przedsiębiorca powinien odprowadzać VAT w wysokości 7 procent.”...”Po kilku latach okazało się, że urzędnik skarbowy wydał błędną interpretację i w związku z tym mężczyzna musi zapłacić zaległość. Stawka VAT powinna wynosić bowiem 22 procent i przez kilka lat nazbierało się ponad 400 tysięcy złotych zaległości.Jest Pan moją ostatnią nadzieją na to, aby Pańscy urzędnicy pochylili się w końcu nad sprawą i poszukali ugodowego zakończenia tej wieloletniej gehenny – pisze w swoim liście Ola.W pewnym momencie wszystko zaczęło się psuć. Wtedy jako dziecko nie mogłam zrozumieć, co zrobiliśmy nie tak, teraz już wiem, że była to wydana błędna decyzja naczelnika Urzędu Skarbowego – dodaje dalej.Sprawa od kilku lat jest w sądzie, jednak na razie końca nie widać, a w międzyczasie przez złą decyzję firma zbankrutowała.”...(źródło )(link is external)

Państwo opiekuńcze (ang.(link is external) welfare state), także: państwo bezpieczeństwa socjalnego – koncepcja państwa(link is external) oraz społeczeństwa(link is external) powstała pod wpływem tzw. ekonomii dobrobytu(link is external), ukształtowana po II wojnie światowej(link is external). Była głoszona w szczególności w latach 50.-80. XX wieku(link is external). Państwo opiekuńcze to państwo o gospodarce rynkowej(link is external) z silnym interwencjonizmem państwowym(link is external), będącym przeciwieństwem liberalizmu ekonomicznego(link is external), ma kłaść szczególny nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych(link is external). „...”Prawodawstwo państwa opiekuńczego ma służyć przede wszystkim zabezpieczeniu przed podstawowymi ryzykami życiowymi, takimi jak: starość, choroba, niepełnosprawność czy bezrobocie. Stąd powszechny dostęp do państwowego szkolnictwa(link is external) i służby zdrowia(link is external), osłony socjalne w postaci ulg różnego rodzaju, zasiłki dla bezrobotnych(link is external)budownictwo(link is external) komunalne, wyższe emerytury(link is external) i renty(link is external), dotacje do eksportu(link is external)[potrzebny przypis(link is external)] itp. Wydatki socjalne finansowane są wysokimi podatkami(link is external). Współcześnie duża część wydatków realizowana jest poprzez finansowanie organizacji pozarządowych(link is external)[1](link is external).
W analizach porównawczych modeli państwa opiekuńczego rozwinięto rozmaite typologie. Esping-Andersen(link is external) rozróżnia na przykład trzy typy państwa dobrobytu: reżimy liberalne (np. USA), reżimy konserwatywne (np. Niemcy) oraz reżimy socjaldemokratyczne (np. Szwecja). Kategoryzacja ta bazuje na trzech czynnikach: zależności między państwem a rynkiem w oferowaniu usług społecznych, jakości i rodzaju tych usług oraz oddziaływaniu polityki społecznej na społeczne rozwarstwienie i podział władzy.”...”James M. Buchanan(link is external) zbudował typologię welfare state opartą na sposobach dokonywania transferów przez państwo. Wyróżnił on dwa typy państwa:

  1. Państwo socjalistyczne(link is external), bierze na siebie zadanie zapewnienia ludziom dóbr i usług wcześniej przez siebie wyprodukowanych.
  2. Państwo transferowe, nie dostarcza ludziom dóbr i usług, ale każe płacić jednym podatki, aby następnie oddać je w postaci pomocy socjalnej dla drugich.
    1. Państwo opiekuńcze - w którym transfer pomocy socjalnej dokonuje się zgodnie z wyraźnie zdefiniowanymi normatywnymi zasadami ustalonymi w procesie ustawodawczym.
    2. Państwo przemiałowe (churning state - określenie Anthony'ego de Jasaya(link is external)) – siła przetargowa rozmaitych interesów decyduje od kogo i w jakiej wysokości bierze się podatki, a następnie komu się je transferuje, stąd określenie "społeczeństwo przemiałowe"..” dea państwa opiekuńczego ma wielu krytyków. Lewicowi krytycy akcentują klasowy charakter(link is external) państwa, istnienie obok państwowej(link is external) i społecznej(link is external), również prywatnej własności(link is external) środków produkcji(link is external) oraz istnienie rynku(link is external) i brak planowości(link is external) w sferze ekonomicznej. Według Leszka Balcerowicza(link is external) państwo tworzy klientów systemów społecznych na czym traci najbardziej młodzież i kobiety. Mart Laar(link is external) uważa, że model ten uzależnia od siebie ludzi. Stanisław Kwiatkowski (z Instytutu Misesa) pisze na Kryzys Blogu, że "finansowanie państwa dobrobytu wymaga deficytów budżetowych", co według niego jest równoznaczne z napędzaniem inflacji[3](link is external).

Podobne zastrzeżenia zawarte są w encyklice Centesimus annus(link is external): „Interweniując bezpośrednio i pozbawiając społeczeństwo odpowiedzialności, Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii i przesadny wzrost publicznych struktur, w których – przy ogromnych kosztach – raczej dominuje logika biurokratyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym z nich ludziom[4](link is external)(źródło )(link is external)

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo