Blog
KRÓTKO MÓWIĄC...
Stef 1
Stef 1 e-VAT Piotr Grajkowski
11 obserwujących 173 notki 100881 odsłon
Stef 1, 16 maja 2018 r.

Dlaczego rząd PiS nie reformuje systemu VAT?

1715 58 2 A A A
Piotr Grajkowski, luka VAT w UE
Piotr Grajkowski, luka VAT w UE

W notce https://www.salon24.pl/u/moklik7/865011,upraszczanie-i-uszczelnienie-vat-prawda-czy-falsz opisałem projekt e-VAT, którego celem jest systemowe uszczelnienie VAT, wraz z kulisami jego postania i historią zabiegów o jego wdrożenie, powstrzymując się jednak od odpowiedzi na tytułowe pytanie, co pozostawiłem czytelnikom. Tym razem kolejne pytanie i garść faktów, które mogą pomóc na nie odpowiedzieć.

W dniu 25 lutego 2016 r. w Instytucie Lecha Kaczyńskiego wręczyłem premierowi Morawieckiemu szczegółowy opis projektu e-VAT – Centralna Elektroniczna Ewidencja VAT (CEEV), umożliwiającego realizację jednolitego, spójnego i transparentnego mechanizmu rozliczania podatku, w którym zostaną zablokowane, a przynajmniej zredukowane do minimum, możliwości jego wyłudzania. Miesiąc później prezentowałem projekt na Seminarium Instytutu w formie koreferatu do referatu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców oraz wystąpienia pana premiera. 4 kwietnia 2016 r. pan premier przesłał projekt w formie elektronicznej do ministra Leszka Skiby z MF, który w dniu 13 kwietnia wyraził pozytywną opinię co do skuteczności rozwiązania, a jednocześnie wątpliwości co do szans jego wdrożenia.

Celem projektu e-VAT jest uszczelnienie systemu VAT poprzez jego radykalne uproszczenie, które sprowadza obowiązki podatnika do jednej czynności per transakcja: wystawienia faktury elektronicznej poprzez rejestrację transakcji w systemie oraz jej rozliczenia przelewem w bankowości elektronicznej. W miejsce obecnie obowiązującego rozliczania cyklicznego w skali miesiąca proponuję rozliczanie na bieżąco z korektą miesięczną, przy czym prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi – podobnie jak w przypadku VAT-u odwróconego – nie wcześniej niż po wpłynięciu kwoty VAT na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego.

Różnica pomiędzy projektowanym rozwiązaniem a VAT-em odwróconym polega na tym, że w tym pierwszym VAT jest rozliczany w sposób ciągły, podczas gdy w tym drugim – w cyklu 60-dniowym, co przysparza płatnikom problemów z płynnością finansową ich przedsiębiorstw. Proponuję jeden model rozliczania podatku wsparty systemem informatycznym e-VAT na zasadzie: uszczelnienie systemu poprzez jego radykalne uproszczenie. CEEV jest zarówno systemem fakturowania elektronicznego, jak i księgowo-podatkowym w zakresie VAT, dla wszystkich podatników VAT, w skali ogólnopolskiej. Centralna baza danych systemu e-VAT jest zlokalizowana na serwerze KAP, zaś kopie danych zgodnie z właściwością – na serwerach poszczególnych Izb i Urzędów Skarbowych.

Reasumując – system e-VAT zapewnia wzrost efektywności systemu podatkowego po obu stronach zarówno po stronie przedsiębiorców jak i administracji skarbowej i mógłby przyczynić się do wdrożenia jednolitego szczelnego systemu VAT w UE. Dlaczego zatem nie jest wdrażany przez MF?
Pierwszej odpowiedzi udzielił min, Skiba w mailu z dnia 13 kwietnia 2016: MF rozpoczęło prace nad własnymi rozwiązaniami i minister Banaś odpowiedzialny za systemy informatyczne już pracuje nad odpowiednimi systemami. W lipcu 2016 jeden z doradców premiera Morawieckiego wyjaśnił mi tę kwestię w bardziej przystępny sposób: „Jedyna szansa na to, aby z pana systemu cokolwiek pozostało, polega na tym, że jakiś urzędnik MF przejmie pewne jego elementy i zgłosi jako własne pomysły”. I tak rzeczywiście to przebiegało: projekt dotarł  do MF na początku kwietnia 2016, a czerwcu pojawił się pomysł na rejestr faktur – kopia CEEV , w lipcu – kasy fiskalne on-line – nieudolna kopia funkcji przekazywania do e-VAT raportów z kasy, które w zupełności wystarczają do zapewnienia szczelności, a w październiku – split payment czyli bifurkacja przelewu.

Drugi z doradców premiera Morawieckiego utrzymywał, że administracja nie jest przygotowana na takie rozwiązania jak e-VAT. Jego zdaniem należałoby „zracjonalizować administrację: wprowadzić strukturę zadaniową i architekturę korporacyjną”, cokolwiek by to miało znaczyć. Kolejny argument pojawił się na spotkaniu z inicjatywy min. Pawła Gruzy w jego gabinecie w dniu 28 kwietnia z udziałem dyr. Wojciecha Ślisza i jednego z doradców. Chodziło o to, że projekt jest sprzeczny z prawem europejskim. Pan minister zapoznał mnie ze stanowiskiem KE w kwestii przeciwdziałania wyłudzeniom VAT, do którego odnosił się jako do prawd objawionych. Proponowałem zajęcie bardziej asertywnej postawy, ale niestety bezskutecznie. Po spotkaniu przeanalizowałem stosowną dyrektywę UE i zaproponowałem p. ministrowi mailem i SMS-em , że dostosuję projekt do wymagań UE, co niestety nie spotkało się z żadnym odzewem.

Kolejna odsłona mojej polemiki z MF to posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Gospodarczego, gdzie dokonałem prezentacji e-VAT, po której dyr. Ślisz ponownie podniósł argument o sprzeczności założeń projektu z prawem UE. W odpowiedzi oświadczyłem, że nie widzę sprzeczności, tylko pewne, mało istotne odstępstwo od Dyrektywy 2006/112/WE, które można usunąć. Po posiedzenie wysłałem mail do dyr. Ślisza, do wiadomości posła Abramowicza, w którym odniosłem się do stanowiska MF ws. e-VAT, cytując fragmenty jego wypowiedzi:

Opublikowano: 16.05.2018 12:30.
Autor: Stef 1
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Autor i promotor projektu e-VAT, upraszczającego i w pełni uszczelniającego system VAT

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • Cytat: ...w pierwszym roku przygotował pokaz slajdów, co pozwoliło mu na wygryzienie...
  • @jerraz21 Jestem za 1% obrotowego, ale zamiast CIT. VAT musi zostać, przynajmniej do końca...
  • @jerraz21 Trudno mi się odnieść do kwestii wolumenu obrotu podanego przez GUS. Zapytam o to...

Tematy w dziale Gospodarka