moj moj
874
BLOG

Profesorowie Lwowscy

moj moj Historia Obserwuj temat Obserwuj notkę 3

 

Profesorowie Lwowscy

Autor: prof. zw. dr hab.Mariusz-Orion Jędrysek jest kierownikiem Zakładu Geologii Stosowanej i Geochemii na Uniwersytecie Wrocławskim, posłem na Sejm RP KP PiS Przewodniczącym Zespołu Surowców i Energii oraz Z-cą Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, (www.jedrysek.eu). W latach 2005-2007 był wiceministrem środowiska i Głównym Geologiem Kraju - inicjatorem poszukiwań gazu i ropy naftowej w łupkach w Polsce. Obecny na FB, TT, YouTube i S24

Po trzech miesiącach od przygotowania przeze mnie projektu uchwały Sejmu dotyczącej uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich, zamordowanych przez niemieckie siły zbrojne w lipcu 1941 r., udało się przyjąć (21 czerwca br.) projekt tej uchwały, przez Komisję Kultury i Środków Przekazu. Uchwała ta jest ważna dla każdego Polaka, ale dla mnie jest szczególnie ważna bowiem jako absolwent i pracownik Uniwersytetu Wrocławskiego, jestem pośrednio lub bezpośrednio wychowankiem tych, którzy ocaleli i depozytariuszem dorobku tych, których zamordowali Niemcy. 
 
Procedura w Sejmie RP jest taka, po przyjęciu przez Komisję tego typu uchwały przyjmowane są przez Sejm aklamację. Wyjątkowość tej uchwały polega m.in. na tym, że udało się przekonać posłów, że nie należy używać eufemizmów w stylu naziści, faszyści itd. ale jasno wyrazić przekaz - mordu dokonały regularne służby niemieckie, nie jakaś grupka niezidentyfikowanych hitlerowców. Druga ważna cecha tej uchwały to wymienienie nazwisk pracowników nauki uczelni lwowskich z imienia i nazwiska - co w tego typu uchwałach jak dotąd nie miało miejsca. Argumentów za tym można wymienić wiele, ale zasadniczym jest to, że niemal każdy z zamordowanych to osobowość intelektualna - każdemu z nich zabrano życie tylko dlatego, że byli naukowcami polskimi - dziś możemy chociaż i tylko tyle. 
 
Za kilka dni mam wygłosić wykład na zjeździe Kongresu Societas Humboldtiana Polonorum - organizacji skupiającej byłych stypendystów jednej z najbardziej prestiżowych fundacji naukowych na świecie (Fundacja Humboldta, Niemcy). Tematyka ma dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego Europy oraz roli Polski i Niemiec w tym zakresie. Uważam, że pełna współpraca i pełne pojednanie nie może bazować na półprawdach. Jedna półprawda to cały fałsz - na tym budować się nie da. Na to trzeba odwagi. Poniżej tekst projektu uchwały jaki mam nadzieję za kilka dni stanie się uchwałą. w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckie siły zbrojne w lipcu 1941 r.
 

 


 

PROJEKT

Wersja uchwalona przez Komisję Kultury i Środków Przekazu, w dniu 2013.06.21. Projektodawca: Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, (M-O.Jędrysek).

-------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

z dnia                      2013 r.

 

w sprawie uczczenia pamięci profesorów uczelni lwowskich zamordowanych przez niemieckie siły zbrojne w lipcu 1941 r.

 

           W lipcu 1941 r. okupant niemiecki dokonał jednego z najbardziej perfidnych mordów na obywatelach polskich w czasie II wojny światowej. Po wejściu wojsk niemieckich do Lwowa specjalna jednostka policji III Rzeszy przystąpiła do realizacji działań wymierzonych przeciwko przedstawicielom inteligencji polskiej. W wyniku przeprowadzonych na terenie Lwowa akcji policji bezpieczeństwa aresztowani i straceni zostali profesorowie, ich rodziny, jak również osoby, które przebywały w tym czasie w ich domach. Celem okupanta niemieckiego było zniszczenie polskości na tych ziemiach. Jedną z kluczowych metod realizacji tego celu było wymordowanie polskiej inteligencji.

Lwów przez lata stanowił ostoję polskiej nauki i sztuki, gdzie pracowało wielu światowej sławy naukowców cieszących się wielkim uznaniem. To właśnie kadra akademicka ze Lwowa przyczyniła się do wykształcenia wielu znakomitych polskich osobistości życia publicznego oraz pośrednio przyczyniała się do umacniania państwowości polskiej w okresie międzywojennym.

W wyniku mordu śmierć ponieśli: Kazimierz Bartel, Antoni Cieszyński, Władysław Dobrzaniecki, Jan Grek,Jerzy Grzędzielski,Edward Hamerski,Henryk Hilarowicz, Władysław Komornicki, Henryk Korowicz,Włodzimierz Krukowski, Roman Longchamps de Bérier,Antoni Łomnicki, Stanisław Mączewski,Witold Nowicki,Tadeusz Ostrowski, Stanisław Pilat,Stanisław Progulski, Roman Rencki,Stanisław Ruff, Stanisław Ruziewicz, Włodzimierz Sieradzki, Adam Sołowij,Włodzimierz Stożek, Tadeusz Tapkowski, Kazimierz Vetulani, Kasper Weigel, Roman Witkiewicz, Tadeusz Boy-Żeleński­.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje im hołd oraz wszystkim osobom, które zginęły razem z nimi.

moj
O mnie moj

państwowiec

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Kultura