129 obserwujących
734 notki
1709k odsłon
  3765   0

Atak posłów Lewicy na dobre imię kardynała Stefana Wyszyńskiego

Rok 2021 to rok 120. rocznicy urodzin oraz 40. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z tej okazji Prezydium Sejmu wystąpiło z inicjatywą ustanowienia roku 2021 „Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Projekt uchwały przygotowany przez sejmową Komisja Kultury i Środków Przekazu został przedstawiony na plenarnym posiedzeniu Sejmu 27 listopada. Poseł sprawozdawca Jacek Świat poinformował, że komisja głosami: 24 za, 4 przeciw i przy 1 głosie wstrzymującym się rekomenduje Wysokiej Izbie podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego.   

Głosowanie nad przyjęciem uchwały poprzedziła dyskusja, w której przedstawiciele klubów i kół poselskich wygłosili 3-minutowe oświadczenia. Posłowie, reprezentujący większość klubów i kół poselskich, w swoich wypowiedziach koncentrowali się na dokonaniach Stefana Wyszyńskiego, jednej z najważniejszych postaci współczesnej historii Polski, i zadeklarowali swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Wyjątkiem był klub Lewicy. W imieniu tego klubu wystąpiła Joanna Senyszyn, wieloletnia działaczka PZPR oraz kolejnych wcieleń „przewodniej siły narodu”. Weteranka komunistycznych bojów z „katolickim ciemnogrodem” powiedziała:

„Klub Lewicy sprzeciwia się ustanowieniu roku 2021 Rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. W sytuacji kiedy kilkudziesięciu polskich biskupów jest oskarżonych o ukrywanie przestępstw pedofilskich, a kilku o popełnienie, honorowanie ich nauczyciela, mistrza i duchowego ojca kompromituje i ośmiesza Sejm, który powinien zachować powściągliwość w uchwalaniu jakichkolwiek dokumentów umacniających zdeprawowaną instytucję Kościoła katolickiego i jego urzędników. Kard. Wyszyński miał swój rok 2001, a w 2019 r. upamiętnioną rocznicę uwięzienia. Zaprawdę, powiadam wam, skończmy z tymi aktami strzelistymi w Sejmie. Przez 33 lata jako prymas Polski kardynał realizował haniebną tajną watykańską instrukcję Crimen Sollicitationis, która nakazywała przenosić pedofilów z parafii do parafii, zmuszać ofiary do milczenia, niszczyć dowody, przeszkadzać w śledztwie, nie zgłaszać przestępstw.

To przez takich jak on i Jan Paweł II Kościół katolicki stał się bezpieczną przystanią dla pedofilów, których teraz jest wśród polskich duchownych ok. 2 tys. […]

Swoje wystąpienie posel Senyszyn zakończyła:

„W imieniu klubu Lewicy wzywam Sejm do odrzucenia tej całkowicie zbędnej i społecznie szkodliwej uchwały.”

Po zakończeniu wypowiedzi przedstawicieli klubów i kół, poseł Senyszyn kontynuowała swój atak w ramach pytań zgłaszanych przez posłów. Tym razem poseł Senyszyn posłużyła się kwantyfikatorem wielkim i surowo oceniła wszystkich biskupów Kościoła katolickiego:

Ze zdziwieniem wysłuchałam, że wszystkie kluby rozpływały się nad życiem i działalnością kard. Wyszyńskiego. (Poseł Marek Suski: Pani nie.) Dlatego pytam, czy rzeczywiście nie znacie państwo tych ciemnych kart życiorysu każdego, powtarzam: każdego, biskupa w latach 1922–2002, kiedy obowiązkiem biskupa było ukrywanie kościelnych pedofilów zgodnie z tajną watykańską instrukcją. Czy nie wiecie, że w drugim Kodeksie prawa kanonicznego kary za przestępstwa pedofilskie zostały złagodzone, bo tak chcieli biskupi, bo chcieli chronić siebie i swoich pracowników – księży? Czy rzeczywiście obrońcy pedofilów są godni, aby dawać ich (Dzwonek) za wzór…

Retoryka zademonstrowana przez poseł Joannę Senyszyn nie jest nowa. Poseł Senyszyn posługuje się nią od kilkunastu lat. Wcześniej takie teksty publikowała na swoim blogu, a także w wywiadach udzielanych mediom lewackim. Podobnie jak w tych publikacjach na blogu, także w wystąpieniu sejmowym poseł Senyszyn dopuszcza się kłamstw, przeinaczeń i pomówień. Ponadto uwłacza ludzkiej godności osobistej kard. Stefana Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II.  

Wypowiadane przez nią oskarżenia pokazują jej brak wiedzy o dokumentach kościelnych i o prawie kanonicznym. Chodzi przede wszystkim o instrukcję Crimen Sollicitationis.

Przez bardzo długi okres katolickie prawo kanoniczne nie było skodyfikowane. Pierwszy kodeks prawa kanonicznego (KPK), czyli systematyczny zbiór norm dotychczas obowiązujących, został promulgowany 27 maja 1917 przez papieża Benedykta XV bullą Providentissima Mater Ecclesia, i wszedł w życie 19 maja 1918. Stwierdzał, że osądzanie pewnej części wykroczeń kanonicznych lub przestępstw, leży wyłącznie w kompetencjach Kongregacji Świętego Oficjum, która jako trybunał rządziła się własnym prawem (por. kan. 1555 KPK z 1917 r.).

W 1922 r. Święte Oficjum wydało instrukcję „Crimen sollicitationis” , zawierającą szczegółowe wskazania dla diecezji i trybunałów kościelnych w sprawie sposobu postępowania przy rozpatrywaniu kanonicznego przestępstwa nakłaniania penitenta przez spowiednika w czasie spowiedzi do czynności seksualnych, czyli tzw. solicytacji. Solicytacja podlega jurysdykcji sądu kościelnego, może być również przestępstwem w ujęciu prawa świeckiego prawa karnego, w zależności od okoliczności (np. nakłanianie osób nieletnich, szantaż).

Lubię to! Skomentuj53 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka