112 obserwujących
633 notki
1381k odsłon
1827 odsłon

Ciesz się, Matko Polsko, bo syna masz szlachetnego

Wykop Skomentuj36

Gaude, Mater Polonia, 

Prole fecunda nobili,

Summi Regis magnalia

Laude frequenta vigili.

W dawnych wiekach pieśń Gaude Mater Polonia (Raduj się Matko Polsko) na równi z Bogurodzicą pełniła rolę hymnu narodowego. Prawykonanie tej pieśni, skomponowanej na melodię chorału gregoriańskiego "O salutaris Hostia", miało miejsce 765 lat temu, 8 maja 1254 roku, podczas uroczystości kanonizacyjnych św. Stanisława ze Szczepanowa.

W 1979 roku obchodziliśmy 900 rocznice męczeńskiej śmierci św Stanisława, głównego patrona Polski. Przygotowania do tej uroczystości rozpoczął jego kolejny następca na krakowskim biskupstwie, abp Karol Wojtyła. W trakcie przygotowań do tej uroczystości, 19 października 1978 r. krakowski arcybiskup kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem i nie wrócił już z Watykanu do Krakowa. Zaraz jednak wyraził wolę uczestniczenia w tych ważnych uroczystościach. Władze komunistyczne nie chciały się zgodzić na jego udział głównych uroczystościach 900 rocznicy kanonizacji św. Stanisława, na które jeszcze przed konklawe – jako krakowski kardynał – wszystkich zapraszał. Po długich negocjacjach ustalono, że papież przyjedzie w czerwcu.

Dobrze się stało, że moja pielgrzymka do Polski, związana z 900 rocznicą męczeńskiej śmierci św. Stanisława, wypadła w okresie Zesłania Ducha Świętego oraz uroczystości Trójcy Przenajświętszej. […] Właśnie uroczystość Zesłania Ducha Świętego oraz Trójcy Przenajświętszej szczególnie nas przybliża do tego początku. W apostołach, którzy otrzymują Ducha Świętego w dzień Zielonych Świąt, są już niejako duchowo obecni wszyscy ich następcy, wszyscy biskupi, również ci, którym od tysiąca lat wypadło głosić Ewangelię na ziemi polskiej. Również ten Stanisław ze Szczepanowa, który swoje posłannictwo na stolicy krakowskiej okupił krwią przed dziewięciu wiekami. – powiedział papież po przyjeździe do Polski w czerwcu 1979 r.

Hasłem przewodnim tej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny były słowa hymnu „Gaude Mater Polonia”. Na wszystkich uroczystościach tej pielgrzymki słyszeliśmy:

Raduj się Polsko, Ojczyzno

Szlachetnym synem wsławiona;

Króla wieczności wychwalaj

Za Jego dzieła wspaniałe.


Przed wyborem Karola Wojtyły na papieża i jego pierwszą pielgrzymką do ojczyzny niewielu artystów scen polskich, pisarzy i poetów, a także kompozytorów oraz plastyków w sposób jawny demonstrowało swoje przywiązanie do chrześcijaństwa i dawało świadectwo wiary w swojej twórczości. Wybór Karola Wojtyły stal się impulsem zbliżającym ludzi kultury i sztuki do Kościoła. Implikacją tego była decyzja ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego z marca 1980 roku o powołaniu Duszpasterza Środowisk Twórczych w Warszawie przy kościele św. Anny. Po powstaniu „Solidarności” hierarchia Kościoła katolickiego w Polsce wspierała proces budowy samorządnych organizacji twórczych. W marcu 1981 roku około 500 osób uczestniczyło w warszawskim kościele św. Anny w rekolekcjach dla środowisk twórczych z udziałem prymasa Wyszyńskiego.

Po ogłoszeniu stanu wojennego świątynie katolickie stały się azylem dla ludzi kultury i sztuki. W kościołach miały miejsce wystawy, koncerty muzyczne, recytacje poezji, a jednocześnie prowadzona była ewangelizacja i dokonywały się liczne konwersje. W tym czasie w kościołach i domach parafialnych reprezentowane były wszystkie gałęzie sztuki i kultury – aktorzy, plastycy fotograficy, reżyserzy i poeci organizowali wystawy i spektakle teatralne, a także uczestniczyli w mszach św. za Ojczyznę, w tym w kościele św. Stanisława Kostki , w kościele św. Krzyża, a także w spotkaniach z wiernymi w kościołach parafialnych w całej Polsce. Przygotowywano Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej, Katolickie Dni Społeczne, piosenkarskie Przeglądy Zespołów Oazowych. Do salek parafialnych zapraszano historyków (Jerzego Łojka, Tomasza i Adama Strzemboszów, Marka Drozdowskiego, Annę Sucheni-Grabowską i wielu innych), którzy opowiadali słuchaczom o „białych plamach” w historii, o pakcie Ribbentrop – Mołotow, o Katyniu czy też o wojnie 1920 r.

W tych salkach parafialnych występowali tez aktorzy recytujący poezje Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Herberta, Miłosza – Hanna Skarżanka, Maja Komorowska, Barbara Horawianka, Katarzyna Łaniewska, Halina Mikołajska, Anna Nehrebecka, Jerzy Zelnik, Krzysztof Kolberger, Krzysztof Globisz i wielu innych aktorów. Piosenkarze Piotr Szczepanik, Antonina Krzysztoń, duet Przemysław Gintrowski i Zbigniew Łapiński śpiewali pieśni patriotyczne. Działały również chóry, których opiekunami byli przeważnie dyrygenci zatrudnieni jednocześnie jako organiści kościelni. W latach 80. na wielu polskich uczelniach istniały chóry akademickie, które występowały na wszystkich Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej. Przy warszawskim kościele św. Krzyża istniał, prowadzony przez organistę tego kościoła Andrzeja Dąbrowskiego, Chór Świętokrzyski, którego soliści 16 dnia każdego miesiąca uczestniczyli w mszach św. za Ojczyznę. Razem z chórem i solistami uczestniczyło w tych nabożeństwach w sumie ponad 60 aktorów recytujących poezje (Jerzy Zelnik, Barbara Horawianka, Anna Nehrebecka i inni).

Wykop Skomentuj36
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo