Anka K Anka K
1195
BLOG

Gietrzwałd, mega inwestycja Lidla obok sanktuarium

Anka K Anka K Polityka Obserwuj notkę 16
Po pierwszym rozbiorze Polski Gietrzwałd należał do Prus. Kanclerz Otto von Bismarck w latach 1871–1878 starał się maksymalnie ograniczyć rolę kościoła katolickiego na tych terenach. Od 1873 roku język polski był zabroniony w szkołach warmińskich. W 1876 Gietrzwałd liczył około 1000 mieszkańców, z których wszyscy, oprócz jednej rodziny, byli Polakami i katolikami, zajmowali się uprawą ziemi. We wsi działała szkoła katolicka.

Gietrzwałd dzisiaj
- perła Warmii z bogatą historią


W okresie od 27 VI do 16 IX 1877 roku  w Gietrzwałdzie 160 razy objawiła się Matka Boża mówiąc w języku polskich, co miało  szczególne znaczenie dla Polaków mieszkających na terenie trzech zaborach. Informacja ta ściągnęła do Gietrzwałdu licznych pielgrzymów, nie tylko katolików. W dniu 8 IX 1877 roku przybyło około 50 tysięcy pątników.

Klimat podróży polskich pątników w 1877 roku opisała Zofia Laurysiewiczowa w pracy Pielgrzymka do Gierczwałdu.

Historia Objawień Maryjnych oraz miejscowego sanktuarium jest opisana w wielu publikacjach. Znacznie mniej Polacy znają podłoże historyczne tych objawień. 


Aktualnie miejscowe sanktuarium to głównie miejsce modlitwy i wyciszenia. Co roku przybywa tutaj setki tysięcy pielgrzymów.

Zgodnie UCHWAŁA Nr XXV/264/2017 RADY GMINY GIETRZWAŁD z dnia 21 marca 2017r. wyodrębiono Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny, o powierzchni 15 307,8 ha położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gmin: Świątki, Dobre Miasto, Dywity, Jonkowo, Barczewo, Gietrzwałd, Stawiguda, Olsztyn.


Gietrzwałd jutra
- Centrum Dystrybucyjne Lidla ze składowiskiem śmieci


Na działce należącej do właściciela przedsiębiorstwa „Rolłajsy” z Łajs ma powstać wielkie Centrum Dystrybucyjne LIDL'a. Za czasów PRL-u człowiek ten był urzędnikiem PGR-u, a po 1989 roku dzierżawcą gruntów popegeerowskich. Korzystając z prawa pierwokupu nabył działki rolne w sumie o powierzchni 41 ha za symboliczną złotówkę.  W tym miejscu ziemia rolna jest klasy III, leży na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny. Zgodę na jej odrolnienie musiało wyrazić ministerstwo rolnictwa. 

Instytucje takie jak: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Olsztynie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie" Zarząd Zlewni w Elblągu uznały, że dla tej inwestycji nie jest potrzebny Raport Oddziaływania na Środowisko. 

image
Mapka Gietrzwałdu z planowanym Centrum Dystrybucyjnym Lidla

W tak pięknym punkcie na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazowo, gdzie  prawie codziennie od kilkudziesięciu lat przybywają grupy pielgrzymkowe, lokalne władze zdecydowały się oddać cenne grunty klasy III niemieckiej firmie, która cały zysk odprowadzi w przyszłości do Niemiec. 

Będzie to gigantyczna inwestycja, np:

 • teren zabudowy 41 ha,
 • wielkość głównej hali to długość 440 m, szerokość 153 m, wysokość do 20 m,
 • zatrudnienie 250 osób + 180 kierowców,
 • inwestor przewiduje ruch 180 pojazdów osobowych i 160 ciężarowych (TIR) w ciągu doby po jednopasmowej drodze w dwóch kierunkach,
 • obok magazynów będzie znajdował się składowisko odpadów zwożonych z okolicznych sklepów, magazynów częściowo toksycznych w ilości 154 tys. ton rocznie, które zgodnie z ustawą o odpadach można będzie magazynować przez 3 lata od daty ich zwiezienia,
 • nie przewidywana jest oczyszczalnia ścieków,
 • LIDL na 3 lata został zwolniony z podatku od nieruchomości (rocznie 2,0 – 2,5 mln zł), z opcją przedłużenia na kolejne 3 lata. [2].

Całość procesu inwestycyjnego cechuje nadzwyczajny pośpiech i przebiegłość, nie było szerokiej, społecznej akcji konsultacyjnej z referendum włącznie. 

Powstał Komitet Obrony Gietrzwałdu, który na swojej stronie publikuje aktualne informacje.

W okolicy Gietrzwałdu skupowane są dalsze ziemie pod kolejne inwestycje przemysłowe.


To co nie udało się Bismarkowi
-
to teraz próbują zrealizować


Wiele razy w  trakcie wakacji jeździłam  do Gietrzwałdu naładować "baterie". 
Przepiękna okolica, cisza i sanktuarium o bogatej tradycji. 
Nie znam drugiego tak urokliwego miejsca w Polsce
.

Myślę, że to dosłownie ostatni moment na wspaniałą, jedno lub dwudniową wycieczkę do Gietrzwałdu. 

Mega inwestycja Lidla to kolosalny zysk dla prywatnego właściciela działek,  na których powstanie Centrum. Równocześnie straci większość pozostałych pozostałych mieszkańców. Na tych terenach można byłoby zainwestować w rolną, ekologiczną produkcję, dając zatrudnienie miejscowej ludności oraz zwiększając atrakcyjność turystyczną tych ziem. 

Niedługo w odległości około 300 m od Sanktuarium przez całą dobę będą codziennie kursowały setki Tirów, które skutecznie zniechęcą wielu kierowców do przyjazdu. Inwestycja ta jest zgodna z duchem przeprowadzanej rewolucji kulturowej oraz budowy Nowej Światowej Religii.Więcej:

1. Więcej o sanktuarium:

 1. Historia Sanktuarium
 2. Ks. prof. Bielawny dla KAI: w Gietrzwałdzie trwa wielkie odrodzenie wiar
 3. Dokument Objawienia Maryjne Matki Bożej Madonna w Gietrzwałdzie
 4. Grzegorz Braun "Gietrzwałd 1877r. - nieznane konteksty geopolityczne", Gietrzwałd, 3 maja 2018r
 5. Gietrzwałd 1877: Nieznane konteksty geopolityczne, Grzegorz Braun, wyd. CapitalBook 2018 r.
 6. UCHWAŁA Nr XXV/264/2017 RADY GMINY GIETRZWAŁD .... w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny

2. Informacje o planowanej inwestycji:

 1. Nagranie z LIX Sesji Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 19 stycznia 2023 na kanale Rada Gminy Gietrzwałd
 2. ZAWIADOMIENIE Wójta Gminy Gietrzwałd
 3. Już w lutym Lidl ma uzyskać zgodę na budowę Centrum Dystrybucyjnego pod Gietrzwałdem
 4. Komitet Obrony GietrzwałduAnka K
O mnie Anka K

Interesuję się współczesną historią, psychologią społeczną i turystyką.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka