Anka K Anka K
4286
BLOG

Gietrzwałd, bezmyślność czy zdrada

Anka K Anka K Społeczeństwo Obserwuj notkę 21
Gietrzwałd to wyjątkowe miejsce na Warmii o szczególnie ciekawej historii. Od lat przybywa tutaj co roku około miliona pielgrzymów i turystów.

Gietrzwałd - duchowa stolica Polski


Nieznana historia okolicy

Będąc na Warmii obok przepięknych krajobrazów często spotykamy okazałe budowle sakralne pobudowane w XIV wieku. Ich ilość świadczy,  że od wieków mieszkało tutaj wiele osób i istnieje jakaś mało znana historia okolic.

Uważny turysta na terenie Warmii zauważy w salach muzealnych pojedyncze artefakty sprzed nawet kilku tysięcy lat, chociaż zwykle eksponowane są ich kopie, a oryginały są gdzieś ukryte.

W okolicy Dobrego Miasta archeolodzy przebadali 2 cmentarzyska w II tysiąclecia p.n.e. Na pierwszym cmentarzysku znaleziono groby ciałopalne, na drugim odkryto tzw. pochówki szkieletowe. Znaleziono tam kilkadziesiąt unikalnych zabytków. Dobre Miasto leży w odległości niecałych 30 km w linii prostej od Gietrzwałdu.  Warto posłuchać krótkiego nagrania z 2017 roku, chociaż nie wiem, gdzie omówione eksponaty można obejrzeć.


Droga św. Jakuba

Średniowieczny szlak pielgrzymkowy Camino de Santiago, czyli Droga św. Jakuba w znacznym stopniu zatracił swój pierwotny, religijny charakter. Początki tego kultu religijnego sięgają IX wieku. Ślady pielgrzymek z IX wieku znajdujemy na monetach Karola Wielkiego, największe nasilenie ruchów pielgrzymkowych było w wiekach XI–XIV.

Drogą św. Jakuba idą, jadą na rowerze lub konno indywidualni pątnicy lub w małych grupkach, bez względu na wyznanie i narodowość, chcących w  ciszy doznać przemiany duchowej. Kto raz przejdzie jakiś fragment szlaku, to często powraca w kolejnych latach.

image

Przez Gietrzwałd idzie jeden z odcinków Camino de Santiago, tzw.  Droga Polska CAMINO POLACO. CAMINO POLACO ma długość 650 km, podzielona jest na 27 odcinków, biegnie od granicy polsko-litewskiej w Ogrodnikach aż do Trzemieszna na granicy Kujaw i Wielkopolski, przebiega przez regiony atrakcyjne turystycznie: Suwalszczyznę, Mazury i Warmię.

Pielgrzymki z Polski trwały przez całe średniowiecze do końca XVII wieku, potem ich natężenie zmalało.

image
14 etap CAMINO POLACO od Gietrzwałdu do Ostródy


Historia objawień Matki Bożej w 1877 r.

W 1877 planowano wywołanie I wojny światowej. W tamtym okresie Polacy mieszkali na terenie trzech zaborów.


Zachowało się mnóstwo dokumentów opisujących wydarzenia z II połowy XIX wieku, nie wszystkie są jednak ogólnie dostępne.


Gietrzwałd leży na pokładach wód termalnych

Gietrzwałd leży na bogatych złożach termalnych w okręgu Grudziądzko-Warszawskim.

image

Potencjał energetyczny wód termalnych w Gietrzwałdzie porównywalny jest do wód w Umiejowie i w Mszczonowie, położonych w tym samym Okręgu.

image

W okręgu grudziądzko-warszawskim energia cieplna wód termalnych wynosi 168 000 t.p.u./km2, tj. 168 000 ton paliwa umownego na 1 km2, przy czym 1 t.p.u.= 29, 33 GJ.


Szatański plan budowy gigantycznego wysypiska śmieci

Ktoś postanowił pobudować obok Sanktuarium Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej największe w Polsce, a może i w Europie wysypisko śmieci, które zajmowałoby teren większy niż wieś Gietrzwałd, a główny budynek byłby wyższy od wieży świątyni.

image


A można byłoby inaczej ...

image


Okolica piękna, co roku przyjeżdża tutaj  około miliona turystów, możliwości inwestycyjne wspaniałe. Kult religijny sprawowany jest w Sanktuarium we wsi Gietrzwałd, a działka wstępnie przeznaczona pod "szatańską" inwestycję mogłaby pełnić role pomocnicze. Mogłaby tu powstać:

  • infrastruktura turystyczna dla potrzeb pątników ze szlaku CAMINO POLACO,
  • infrastruktura turystyczna dla wszystkich Polaków, którzy chcieliby przez kilka dni zregenerować się fizycznie i duchowo,
  • małe muzeum najstarszej historii Warmii,
  • centrum informacyjne o Kulcie Maryjnym na Warmii w XIX wieku,
  • centrum informacyjne o optymalnym wykorzystaniu wód termalnych ze wzorcowymi instalacjami, jak.np. mały basen, ekologiczne uprawy.


Anka K
O mnie Anka K

Interesuję się współczesną historią, psychologią społeczną i turystyką.

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Społeczeństwo