nikander nikander
84
BLOG

Polski pieniądz suwerenny - split senioratu

nikander nikander Ekonomia Obserwuj temat Obserwuj notkę 3


W sytuacjach rewolucyjnych musimy posłużyć się terrorem. Każdy, kto będzie odmawiał przysługującej mu dywidendy ze splitu senioratu - zostanie zesłany do Arłamowa na koszt własny.


Rozpocznijmy, od bajeczki, bo to ostatnio staje się modne.

       Otóż jakiś mędrzec siedząc na pustyni pod abrahamowym krzakiem wymyślił,  że wszystkie gojowskie noworodki powinny być zaszczepione, aby do 18 roku życia ich organizmy nie produkowały krwi na potrzeby ich powiększających się organizmów. Hasbara miała wytłumaczyć, że to dla gojów będzie dobre. Wymyślił także, aby pobudować specjalne przybytki w których to starsi będą oddawali krew za drobną opłata a młodsi będą ją otrzymywali sposobem transfuzji – także za pewną opłatą. Goje, jak to goje – muszą słuchać „starszych i mądrzejszych”.

     Jak pomyślano tak zrobiono. System działał sprawnie aż do momentu, w którym ktoś krzyknął: a po jaką cholerę nam te szczepionki, skoro organizm dobrze sobie z tym problemem radzi sam!!!

     Czy czegoś to państwu nie przypomina?… Podmieńcie tylko w tej bajce krew na pieniądze i wszystko stanie się jasne.

Ktoś w Polsce krzyknął, że pieniądze to sobie możemy wydrukować sami i zaczęło się. Pomińmy zbędne dywagacje o tym: czy była to decyzja suwerenna czy ktoś dał zielone światło – stało się a widmo zniesienia niewoli odsetkowej jawi się jako realne.

     Spotkają się zatem na udeptanym dwie narracje: narracja hasbary i narracja narodowa. Która z nich zwycięży nie będzie zależało od tych, którzy rządzą, ale od świadomości prostego luda. Powinien on zatem wiedzieć, kiedy i pod jakimi warunkami może liczyć na stosowne profity ze „splitu senioratu”. Suweren ma prawo do stanowienia prawa i czerpania korzyści z senioratu jakim jest bicia własnej monety. Co zatem proponuje ruch „positive money” podajemy w trzech krokach:

1.  Dotychczasowe komunikaty z narad Rady Polityki Pieniężnej są zwykle krótkie i lakoniczne. Zwykle ich treść to:


„ Na spotkaniu w dniu… Rada Polityki Pieniężnej postanowiła:

    - utrzymać stopy procentowe na dotychczasowym poziomie,

    - utrzymać wielkość rezerwy cząstkowej na dotychczasowym poziomie”

Tyle bowiem, zgodnie z dokumentem „Założenia polityki pieniężnej na rok ….” Radzie Polityki pieniężnej jest i było wolno. Powracając do naszej bajeczki, RPP mogła tylko określić cenę jaką goj miał zapłacić za transfuzję.

2. Zmieniamy „Założenia polityki pieniężnej” aby było jej (RPP) więcej wolno i aby jej decyzje były suwerenne. Podaję najważniejszą zmianę.


Stan obecny:

Operacje strukturalne

mogą zostać przeprowadzone w celu długoterminowej zmiany struktury płynności w sektorze bankowym. Gdyby wystąpiła taka konieczność, bank centralny może przeprowadzić następujące operacje strukturalne: emisję obligacji, zakup oraz sprzedaż papierów wartościowych na rynku wtórnym.

Kredyt wekslowy

NBP może oferować kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przez banki przedsiębiorcom. Oprocentowanie kredytu wekslowego określa stopa dyskontowa weksli.

Stan po zmianie:

Operacje strukturalne

- W celu zapewnienia długoterminowej płynności sektora bankowego oraz dla przeciwdziałania tworzeniu się luki popytowej NBP przeprowadza operacje strukturalne równoważące spadek wartości nabywczej agregatu monetarnego M3 powstały na skutek inflacji oraz niedobór środków płatniczych na wykup wzrostu PKB.
- NBP będzie przeprowadzał tę operację 3 razy w ciągu roku wykorzystując wykup na rynku wtórnym obligacji skarbowych sprzedanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w systemie „private placement”.
- Wielkość uzyskanej w ten sposób emisji przyrostowej pieniądza suwerennego ma mieć uzasadnienie w formułach emisyjnych opartych o ilościową teorię pieniądza.

Sterowanie kierunkami rozproszenia emisji przyrostowej pieniądza suwerennego.

- Podstawowym instrumentem operacji dostrajających Rady Polityki Pieniężnej jest sterowanie proporcją dywidendy produkcyjnej do dywidendy konsumpcyjnej powstałych z podziału emisji przyrostowej pieniądza suwerennego.
- Beneficjentami dywidendy obywatelskiej w formie dywidendy produkcyjnej są właściciele i pracownicy przedsiębiorstw prywatnych posiadających plany budowy własności pracowniczej. Niezbędnych danych ilościowych dostarcza Krajowy Rejestr Sądowy. - Ewidencję indywidualnych kont pracowniczego majątku produkcyjnego prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.
Beneficjentami dywidendy obywatelskiej w formie dywidendy konsumpcyjnej są pozostali obywatele objęci obowiązkiem podatkowym.

Sterowanie akcjami kredytowymi.

Rada Polityki Pieniężnej steruje akcjami kredytowymi ustalając jednakowe stopy procentowe pożyczek i depozytów dla wszystkich banków komercyjnych z podziałem na kredyty konsumpcyjne i inwestycyjne.

3. Rada Polityki Pieniężnej będzie miała zdecydowanie więcej do roboty, a komunikat po naradzie (w najbardziej zwięzłej) formie będzie miał postać jak poniżej:


Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu… Postanawia:

    - Utrzymać stopy pożyczek konsumpcyjnych i inwestycyjnych na dotychczasowym poziomie.
    - Wyznacza emisję przyrostową pieniądza suwerennego w kwocie 20 mld zł według osiągniętych parametrów inflacji i wzrostu PKB w miesiącach od stycznia do kwietnia br.
    - Przejąć od banków komercyjnych w ramach nacjonalizacji waluty wykreowanej na poczet długu na kwotę 10 mld zł.
    - Zlecić emisję przyrostową na łączną kwotę 30 mld zł poprzez sprzedaż obligacji skarbowych Bankowi Gospodarstwa Krajowego w trybie private placement.
    - Przekazać emisję przyrostową do gospodarki w formie:
        dywidendy produkcyjnej o jednostkowej wartości 2 000 zł. dla 6 300 000 osób uprawnionych za pośrednictwem banku gospodarstwa krajowego.
        dywidendy konsumpcyjnej w kwocie 500 zł. dla 16 100 000 osób uprawnionych - za pośrednictwem systemu podatkowego i ubezpieczeniowego.


     A co będzie ze szczepionką/lichwą wymyśloną pod abrahamowym krzakiem? Niektórym będzie się ciężko przyzwyczaić. Przecież transfuzja to taki przyjemny zabieg…

      W sytuacjach rewolucyjnych musimy posłużyć się – jak to zwykle bywa – terrorem. Każdy, kto w jakikolwiek sposób będzie przeciwstawiał się konieczności przeprowadzania operacji strukturalnych przez NBP i odmawiał przysługującej mu dywidendy - zostanie zesłany do Arłamowa na koszt własny.

nikander
O mnie nikander

Józef Kamycki - obecnie na emigracji wewnętrznej

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka