26 obserwujących
234 notki
380k odsłon
  1235   0

Sprawa salonki nr 3 i wieńców

I. Dokumenty

 

1. Pismo z-cy Dyr. Generalnego KPRM Moniki Bonieckiej z dn. 1 kwietnia 2010 (dot. zamówienia samolotów, tzw. paxów, godzin wylotów); skan dokumentu można obejrzeć na blogu Kol. @Intheclouds

2.  W dniu 6.04.2010 r. personel 36 splt wykonał zmianę certyfikowanej konfiguracjikabiny pasażerskiej poprzez przebudowę trzeciego salonu z 8 na 18 miejsc. Zmiany nieuzgadniano z producentem samolotu. Po wykonaniu tej zmiany samolot byłskonfigurowany w wariancie 100 miejsc pasażerskich. Taka konfiguracja samolotu byłaniezgodna z „Ту-154М. Руководство по летной эксплуатации. Книга первая”, rozdz. „2.Общие эксплуатационные ограничения”, podrozdz. „2.4. Максимальное количестволюдей на борту”, str. 2.9. (Июль 25/90), tab. 2.4.1. Zmienionej konfiguracji kabinypasażerskiej nie uwzględniał dokument „Самолет Ту-154М. Руководство по загрузкеи центровке. Дополнение к руководству по загрузке и центровке самолетов Ту-154Мборт. (зав.) № № 101 (90А837) и 102 (90А862) Спецотряда Польской республикив вариантах компоновок »Салон« на 90 и 89 пассажирских мест” zarejestrowanyw 36 splt w RWD nr 88/10 oraz arkusz załadowania samolotu. W tej konfiguracji samolotwykonywał loty 7, 8 i 10.04.2010 r. [RM s. 35 z 328]

3. W dniu 06.04.2010 r. na polecenie Szefa Techniki Lotniczej 36 splt  nakazano zmianę konfiguracji wnętrza samolotu z 90 na 100 miejsc dla pasażerów (rys. 1). Zmiana ta dotyczyła trzeciego salonu. [RM, zał. 3, s.1]

4. Interpelacja nr 8121do ministra obrony narodowejw sprawie nadzoru Służby Kontrwywiadu Wojskowego nad zmianą konfiguracji samolotu TU-154M nr 101

Szanowny Panie Ministrze! W dniu 6 kwietnia 2010 r. na polecenie szefa techniki lotniczej 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego (SPLT) nakazano zmianę konfiguracji wnętrza samolotu z 90 na 100 miejsc dla pasażerów. Zmiana ta dotyczyła trzeciego salonu. W związku z faktem, iż służbą ustawowo odpowiedzialną za osłonę 36. SPLT oraz bezpieczeństwo dowództwa Sił Zbrojnych jest podległa panu Służba Kontrwywiadu Wojskowego, proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy - a jeśli tak, to kiedy - SKW została poinformowana o tej przebudowie?

2. Czy i jaki zakres wiedzy posiada SKW o osobach, które wykonały przebudowę? Kto zlecił przebudowę szefowi techniki lotniczej? W jakim trybie zostało przekazane to polecenie?

3. Czy w trakcie przebudowy osoby jej dokonujące były pod stałym i nieprzerwanym nadzorem osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo samolotu/lotniska/36. SPLT?

4. Czy i kiedy osoby wykonujące prace na pokładzie Tu-154 zostały sprawdzone przez SKW pod kątem związków ze zorganizowaną przestępczością, organizacjami terrorystycznymi i służbami specjalnymi obcych państw?

5. Czy po wykonaniu remontu salonki samolot został sprawdzony przez SKW (bądź inne służby), czy nie zainstalowano w nim jakichkolwiek instalacji, urządzeń, podsłuchów lub ładunków wybuchowych?

6. Czy po dniu 10 kwietnia 2010 r. poddano analizie materiał zgromadzony na temat przebudowy samolotu? Jaki dokument został wytworzony w wyniku tej analizy, z jaką datą, czy był opatrzony klauzulą i kto został zapoznany z jego treścią?

Z poważaniem

Poseł Marek Opioła

Płońsk, dnia 29 sierpnia 2012 r.

5. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej - z upoważnienia ministra -

na interpelację nr 8121 w sprawie nadzoru Służby Kontrwywiadu Wojskowego nad zmianą konfiguracji samolotu TU-154M nr 101

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pana posła Marka Opioły w sprawie nadzoru Służby Kontrwywiadu Wojskowego nad zmianą konfiguracji samolotu TU-154M nr 101 (SPS-023-8121/12), uprzejmie informuję, że wszelkie dokumenty, które mogłyby być pomocne w udzieleniu odpowiedzi na interpelację, stanowią materiał dowodowy w prowadzonym śledztwie i są obecnie w dyspozycji Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego nie była informowana o zmianie konfiguracji wnętrza samolotu TU-154M nr boczny 101 dokonanej w dniu 6 kwietnia 2010 r. ani nie posiada informacji dotyczących zgromadzonego materiału na ten temat. Według posiadanej przez nią wiedzy decyzje dotyczące przebudowy (zmiana konfiguracji wnętrza) samolotu podejmowane były każdorazowo po otrzymaniu zapotrzebowania z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zależności od liczby osób planowanych do przewozu. Polecenie w tej sprawie dowódcy 1 eskadry oraz szefowi sekcji techniki lotniczej wydawał dowódca 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego. Zmiana konfiguracji wykonywana była siłami i środkami sekcji techniki lotniczej i grupy obsługi technicznej pułku. Służba Kontrwywiadu Wojskowego na bieżąco zapewniała i zapewnia ochronę kontrwywiadowczą wszystkim żołnierzom i pracownikom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej, w tym również żołnierzom i pracownikom byłego 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego.

Lubię to! Skomentuj2 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka