11 obserwujących
637 notek
78k odsłon
  42   0

כג .zagadka Malek Feisala; napisał professor Borhani (3)

król Feisal
król Feisal

Rozmowy Król Faisal  o walce z Izraelem

Król Faisal spotykał się i negocjował z wieloma przywódcami i urzędnikami podczas swojego panowania (od 1964 do 1975). W tym czasie wielokrotnie podróżował do różnych krajów i witał wielu urzędników w Arabii Saudyjskiej.Faisal wierzył w dyplomację, dialog i negocjacje i starał się w ten sposób realizować swoje cele. Ważnym tematem jego rozmów z zagranicznymi urzędnikami była kwestia Palestyny ​​i konieczności zakończenia izraelskiej okupacji.Opierając się na dowodach, które widziałem i czytałem, jest mało prawdopodobne, aby jakikolwiek inny władca w całej historii mógł znaleźć takie rozmowy (z zagranicznymi stronami) skoncentrowane na kwestii palestyńskiej. Oczywiście, jeśli wykluczymy palestyńskich przywódców, takich jak Jaser Arafat (który naturalnie nie miał innych obaw i planów poza kwestią palestyńską).Niektóre z rozmów Faisala w tej dziedzinie stały się sławnymi opowieściami. Godne uwagi są rozmowy Faisala z urzędnikami USA, Nixonem, Henry Kissingerem (w sprawie amerykańskich sankcji naftowych) i prezydentem Francji Charlesem de Gaulle. Treść tych negocjacji zwykle potwierdzają źródła dwustronne, a część z nich można zaczerpnąć z (opublikowanych) wspomnień stron negocjacji Faisala.Również w ostatnich latach, po ujawnieniu dokumentów WikiLeaks, pojawiło się więcej dowodów na nieustanne wysiłki Faisala w negocjacjach z zagranicznymi stronami, aby wesprzeć sprawę wyzwolenia Palestyny.Następny akapit (artykuł) odzwierciedla krótkie sprawozdanie z rozmów króla Faisala z prezydentem Francji w 1967 roku (i kilka dni przed wojną sześciodniową). Do dziś de Gaulle był najważniejszym zwolennikiem Izraela wśród wszystkich światowych przywódców. Do 1967 roku izraelskie wojsko opierało się w dużej mierze na francuskiej broni, a potencjał nuklearny Izraela był budowany z pomocą Francji.Faisal słyszał, że De Gaulle był religijnym chrześcijaninem i głęboko wierzył we wspieranie Izraela. W tym samym czasie król Faisal uważał de Gaulle jako polityk, który ma tendencję do wybierania właściwej ścieżki (w sensie jej wartości i logiki), dlatego logika i dialog mogą na niego wpływać. Podczas tego spotkania król Faisal podjął udaną i skuteczną próbę zmiany stanowiska De Gaulle'a.W praktyce Francja stała się największym (zachodnim) zwolennikiem świata arabskiego po 1967 roku. Obserwatorzy uważają negocjacje króla Faisala z de Gaulle'em za wpływowy czynnik w tym historycznym rozwoju. Po spotkaniu generał de Gaulle potwierdził wpływ rozmów na jego stanowisko w Palestynie.Krótka relacja z tych rozmów (oparta na wspomnieniach dr Maroufa Al-Dawalibi, profesora prawa, byłego premiera Syrii i doradcy króla Faisala) została przedstawiona w następnym akapicie:

Generał de Gaulle: Panie królu, czy chce pan wrzucić Izrael do morza? Izrael (teraz) stał się rzeczywistością i wszyscy na świecie pogodzili się z tą rzeczywistością.King Faisal odpowiedział: Panie Przewodniczący! Jestem zaskoczony tym, co powiedziałeś. Hitler okupował Paryż i ta okupacja stała się rzeczywistością i wszyscy we Francji, z wyjątkiem ciebie, poddali się. Opór (wobec zastanej rzeczywistości) trwał aż do pokonania.Ani ty, ani naród francuski nie ugięliście się przed rzeczywistością (okupacja Francji).Co zaskakujące, prosisz mnie teraz o zaakceptowanie rzeczywistości (okupacja Palestyny). Biada słabym na świecie, jeśli zaakceptują twoją złotą zasadę, że jeśli okupacja potężnych stanie się rzeczywistością, zostanie ona legitymizowana.„Nie zapominajcie, Ekscelencjo, że Żydzi wierzą, że Palestyna jest ich ojczyzną i że tam urodził się ich najwyższy przodek Jakub.Król Faisal odpowiedział: Wasza Ekscelencjo, kocham Waszą Ekscelencję i szanuję was. Ponieważ uważam cię za osobę religijną i wierzącą. Cieszę się, że ludzie są szczerze religijni.Bez wątpienia czytasz Biblię. Biblia mówi, że Żydzi przybyli z Egiptu i okupowali Palestynę. Podpalili palestyńskie miasta i dokonali masakry mężczyzn, kobiet i dzieci tej ziemi.Jak mówisz, że Palestyna jest ich krajem? Podczas gdy Arabowie Kananejczycy mieszkali na tej ziemi, a Żydzi (okupowali ją i) kolonizowali ją. Chcesz przywrócić kolonizację do Palestyny która istniała ​​cztery tysiące lat temu. Jeśli tak, to dlaczego nie spróbować sprowadzić włoskiej kolonizacji (i okupacji) z powrotem do Francji, co wydarzyło się trzy tysiące lat temu. Czy mapa świata powinna zostać zreformowana na korzyść Żydów?Dlaczego nie zmienić mapy świata na korzyść Włoch, które okupowały Francję i Morze Śródziemne aż po Wielką Brytanię? My, Arabowie, okupowaliśmy południe Francji przez dwieście lat, podczas gdy Żydów nie było w Palestynie przez ponad siedemdziesiąt lat, po czym zostali wypędzeni.Ale Żydzi mówią, że ich ojciec (Abraham) urodził się w Palestynie, powiedział De Gaulle. Faisal odpowiedział: Wow! Obecnie we Francji jest 150 ambasadorów, z których wielu ma urodzonych dzieci w Paryżu.Jeśli ci ambasadorzy wrócą do swojego kraju, a jeden z nich zostanie prezydentem własnego kraju i zażąda Paryża, argumentując, że Paryż jest ich miejscem urodzenia, co zrobisz i jaki będzie los biednego Paryża (zgodnie z tą logiką)?

כג .zagadka Malek Feisala; napisał professor Borhani (2)

כג .zagadka Malek Feisala; napisał professor Borhani (1)

Zobacz galerię zdjęć:

Lubię to! Skomentuj Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale