Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
13 obserwujących
171 notek
171k odsłon
1737 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Gdanski (9)

Wykop Skomentuj

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1


Jerzy Gwizdała – rektor 2016, byli Janusz Sokołowski (1970–1981), 11lat, Robert Głębocki (1981–1982), Bronisław Rudowicz (1982–1984), Karol Taylor (1984–1985), Mirosław Krzysztofiak (1985–1987), Czesław Jackowiak (1987–1990), Zbigniew Grzonka (1990–1996), Marcin Pliński (1996–2002),  Andrzej Ceynowa (2002–2008), zmiana ustawy, Bernard Lammek (2008–2016),
Anna Machnikowska - pro 2012 nadal
Piotr Stepnowski - pro
Arnold Kłonczyński - pro
Krzysztof Bielawski - pro

Wydział Biologii


Włodzimierz Meissner – dziekan, byli Bolesław Augustowski 1968-1969, Jerzy Gluziński 1969-1971, Bogusław Rosa 1971-1975, Karol Bijok 1975-1980, 5lat, Stefan Strawiński 1980-1981, Marcin Pliński 1981-1987, Juliusz Tokarski 1987-1990, Tadeusz Sywula 1990-1996, Halina Piekarek-Jankowska 1996-2002, Grzegorz Węgrzyn 2002-2008, Dariusz Szlachetko 2008-2016
Joanna Skórko-Glonek - pro
Joanna Jakóbkiewicz-Banecka - pro
Elżbieta Kaczorowska - pro

Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej - kier. Ewa Laskowska
Katedra Biologii i Genetyki Medycznej - kier.
Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii - kier. Agnieszka Szalewska-Pałasz
Katedra Biologii Molekularnej - kier. Grzegorz Węgrzyn
Katedra Cytologii i Embriologii Roślin - kier. Jerzy Bohdanowicz
Katedra Ekologii Roślin - kier. Józef Szmeja
Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców - kier. Lech Stempniewicz 1993 nadal, 26rok, byli Feliksa Piotrowskiego 1970-?, Stefana Strawiński ?-1990, Czesław Nitecki 1990-1993
Katedra Ewolucji Molekularnej - kier. Marek Ziętara może 2011 nadal, byli Fryderyka Pautscha może 1971-?
Katedra Fizjologii i Biotechnologii Roślin - kier. Zbigniew Tukaj 1996 nadal, 23rok, byli  Teresa Kentzer 1970-1992, 22lata, Roman Synak 1992-1996
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka - kier. Edyta Jurkowlaniec-Kopeć, byli Juliusz Tokarski 1972-2002, 30lat, Weronika Trojniar 2002-2008, Danuta Lewandowska 2008-?
Katedra Genetyki i Biosystematyki - kier. Tadeusz Namiotko, byli Tadeusza Sywuli 1976-może 1982,Tadeusz Sywula 1982-(1993)-?, co najmniej 11lat
Katedra Mikrobiologii - kier. Tadeusz Kaczorowski
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody - kier. Dariusz L. Szlachetko
Katedra Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii - kier. Joanna Izdebska, byli Feliks Piotrowski (1967-1991), 24lata, Ryszard Szadziewski 1991-?

Wydział Chemii

Mariusz Makowski - dziekan 2016 nadal, byli Zofia Matysik (1953-1956), Janusz Sokołowski (1956-1958), Franciszek Puchaczewski (1960-1964), Gotfryd Kupryszewski (1964-1968), Edmund Kwiatkowski (1968-1972), Gotfryd Kupryszewski (1972-1978), 6lat, Zbigniew Grzonka (1987-1990)

(Instytut Chemii) Tadeusz Latowski (1970-1978), 8lat, Zygfryd Smiatacz (1978-1981), Zbigniew Grzonka (1981-1987), Jerzy Błażejowski (1987-(wydział 1991)-1996), 9lat, Bernard Lammek (1996-2002), Lech Chmurzyński (2002-2008), zmiana ustawy, Andrzej Wiśniewski (2008-2012), Piotr Stepnowski (2012-2016)
Zbigniew Kaczyński - pro
Jolanta Kumirska - pro
Beata Grobelna - pro

Katedra Chemii Analitycznej - kier. Tadeusz Ossowski
Katedra Chemii Biomedycznej - kier.  Sylwia Rodziewicz-Motowidło
Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej - kier. Lech Chmurzyński
Katedra Chemii Organicznej - kier. Adam Prahl
Katedra Chemii Fizycznej - kier. Janusz Rak, byli  J. Szychliński 1956-1994, 38lat, J. Błażejowski,
Katedra Chemii Teoretycznej - kier. Piotr Skurski 2016 nadal (kier. Zk. Chem. Kwant. 2002 - 2014, 12lat)
Katedra Analizy Środowiska - kier.Piotr Stepniowski 2006 nadal, 13rok , byli Janusz Szafranek 1976-2006, 30lat
Katedra Biochemii Molekularnej - kier. Krzysztof Rolka
Katedra Biotechnologii Molekularnej - kier. Piotr Skowron może 2013 nadal
Katedra Chemii Bionieorganicznej - kier. Mariusz Makowski
Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska - kier.Bogdan Skwarzec 1996 ndadal, 23rok
Katedra Technologii Środowiska - kier. Adriana Zaleska-Medynska
Zakład Dydaktyki i Popularyzacji Nauki - kier. Marek Kwiatkowski

Wydział Ekonomiczny

Monika Bąk - dziekan 2016 nadal, Bolesław Kasprowicz/Stanisław Darski 1956–1960, Józef Kulikowski 1960–1962, Władysław Nowaczek 1962–1964, Stanisław Ładyka 1964–1965, Tadeusz Łodykowski 1965–1968, Leopold Kuźma 1968–1970, Bronisław Rudowicz 1970–1975, 5lat, Tadeusz Szczepaniak 1975–1978, Zygmunt Krasucki 1978–1981 i 1984–1987, Andrzej Piskozub 1981–1984, Zofia Sawiczewska 1987–1990, Janusz Neider 1990–1996, Jan Burnewicz 1996–2002, Stanisław Szwankowski 2002–2008, Krzysztof Dobrowolski 2008–2016
Tomasz Gutowski - pro
Przemysław Borkowski - pro
Magdalena Markiewicz - pro

Instytut Handlu Zagranicznego

Ewa Oziewicz - dyr. 2016 nadal, byli Stanisław Ładyka (1970-1973), Zygmunt Dmowski (1973-1978), Tadeusz Szczepaniak (1978-1993), 15lat, Danuta Marciniak-Neider (1993-1999)i (2002-2008), 12lat, kadencje niełącznie, Janusz Neider (1999-2002), Bohdan Jeliński (2008-2016)
Joanna Bednarz - z-ca
Anna Maria Nikodemska-Wołowik - z-ca
Tomasz Czuba - z-ca

Zakład Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego - kier. Hanna Trader
Zakład Marketingu - kier. Joanna Pietrzak 2005 nadal, 14rok
Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych - kier. Ewa Oziewicz 2008 nadal, 11rok, byli Stanisław Ładyka 1970-1972, Antoni Makać 1974-2008, 34lata
Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych - kier. Iwona Sobol 2017 nadal, byli Edmund Pietrzak 1986-2007, 21lat, Danuta Marciniak-Neider 2008-2017, 9lat
Zakład Transportu Międzynarodowego i Spedycji - kier. Janusz Neider

Instytut Transportu i Handlu Morskiego

Aneta Oniszczuk-Jastrząbek - dyr.
Ernest Czermański - z-ca
Olga Dębicka - z-ca

Zakład Handlu Morskiego - kier. Hanna Klimek, byli Jerzy Kujawa 1990-1993 i 1999-2005, 9lat, kadencje niełączne
Zakład Gospodarki Globalnej - kier. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, byli Krzysztof Dobrowolski 2005-2016, 11lat (prodziekan 1990-1996 i 1999-2002, 9lat, kadencje niełączne)
Zakład Gospodarki Elektronicznej - kier. Jacek Winiarski

Katedra Ekonomiki Transportu - kier. może Jan Burniewicz
Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych - kier. Andrzej Letkiewicz 2016, byli Jan Majewski ~1970-1993, około 23lat, Krzysztof Szałucki (Dyr. Kolegium Ekonom. U.G 1993 - 2004, 11lat) połowa 1993-2016, 23lata
Katedra Logistyki - kier. Mirosław Chabarek 1995 nadal, 24rok, byli Henryk Woźniak 1993-1996,
Katedra Polityki Transportowej - kier. Ryszard Rolbiecki
Katedra Rynku Transportowego - kier. Olgierd Wyszomirski 1991 nadal, 28rok

Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej - kier. Anna Zielińska-Głębocka
Katedra Makroekonomii - kier. Przemysław Kulawczuk 2009 nadal, 10rok, byli Marian Turek 1996-2009, 13lat
Katedra Mikroekonomii - kier. Teresa Kamińska 1999 nadal, 20rok (prodziekan 1981-1984 i 2002-2008, 9lat, 3kadencje, niełączne)
Katedra Polityki Gospodarczej - kier. Henryk Ćwikliński 1990 nadal, 29rok
Ośrodek Badań Integracji Europejskiej - kier. Andrzej Stępniak

Jan Burnewicz - prodziekan 1994-1997 i 1997-2001, 7lat

Wydział Filologiczny

Maciej Michalski - dziekan, byli  Bolesław Maroszek 1970-1972, Bogusław Cygler 1972-1975, Stanisław Mikos 1975-1978, Stanisław Gierszewski 1978-1981, Wacław Odyniec 1981-1984, Edmund Kotarski 1984-1990, Jan Data 1990-1996, Jan Iluk 1996-2002, Marian Szczodrowski 2002-2005, Józef Arno Włodarski 2005-2008, Andrzej Ceynowa 2008-2016
Ewelina Gutowska-Kozielska - pro
Paweł Sitkiewicz - pro
Tomasz Swoboda - pro

Instytut Badań nad Kulturą

Mirosław Przylipiak - dyr.
Aleksandra Wierucka - z-ca

Katedra Kulturoznawstwa - kier. Grzegorz Piotorowski 2016 nadal, byli Michał Błażejewski 2006-2012, Marek Adamiec 2012-2016
Katedra Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej - kier. Krzysztof Kornacki

Michał Błażejewski - kier. Zk. Wiedzy o Mediach i Kult. Współ.2002 – 2005, Zk. Nauk o Kult 2005 – 2011, druga Katedra Kulturoznawstwa 2006 – 2012, 3+6+6lat, równocześnie kier. w 2 zakładach

Instytut Skandynawistyki

Maria Sibińska - dyr. 2013 nadal, byliZenon Ciesielski 1983-1990, 7lat, Jan Szymański (1981-1983, 1990-1993, kadencje niełączne), Andrzej Kubka (1993-1996), Hieronim Chojnacki (1996-2013) był także w 2016, 17lat, niełączne
Hieronim Chojnacki  - z-ca
Dymel-Trzebiatowska - z-ca

3 pracownie, brak zakładów i katedr

Instytut Anglistyki i Amerykanistyki

Mirosława Modrzewska - dyr., byli Kazimierz Sroka 1973-?, Marek Wilczyński (info 2016)
Magdalena Wawrzyniak-Śliwska  - z-ca
Tomasz Wiśniewski  - z-ca
Wioleta Karwacka  - z-ca

Katedra Amerykanistyki - kier. Arkadiusz Misztal
Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych - kier. Jean Ward, byli David Malcolm (info 2016)
Katedra Translatoryki - kier. Olga Kubińska, byli Artur Blaim (kier. Zk. Lit. Ang. UMCS 1993-2014, 21lat, dyr. instyt. ang. UMCS 1980-1981 i 1991-2000, 10lat i kadencje niełączne), Wojciech Kubiński może 2000- najmniej 2016, najmniej 16lat (obecnie osoba z tym samym nazwiskiem jest kierownikiem, nepotyzm?)
Katedra Językoznawstwa - kier. Danuta Stanulewicz
Katedra Sztuk Scenicznych - kier. Mirosława Modrzewska, byli Jerzy Limon, Marta Nowicka (info 2016)

Instytut Filologii Germańskiej

Mirosław Ossowski - dyr., byli Stefan Zabłocki 1990-1991, Jan Watrak 1991-1993, Tomasz Czarnecki, Marian Szczodrowski 1994-1996, Marek Jaroszewski 1996-2002, Andrzej Kątny 2002-2012, 10lat, zmiana ustawy, Danuta Olszewska 2012-2016
Dariusz Pakalski - z-ca
Ewa Andrzejewska - z-ca

Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu - kier. Andrzej Kątny 1996 nadal, 22lata
Katedra Literatury i Kultury Niemieckiej - kier. Marion Brandt, byli Marian Ossowski

Marian Szczodrowski kier. (były) Zk. Teorii Komunikacij Obcoj. 1995-2010, 15lat
Marek Jaroszewski - z-ca dyr. 1075-1978 i 1981, kad. niełączne, kier. 2 nazw Zk. 1996-2002 i 2002-2008


Instytut Filologii Polskiej

Edward Jakiel - dyr. 2016 nadal, byli Bolesław Oleksowicz, Ewa Graczyk 2008-2012
Aneta Lewińska - z-ca
Małgorzata Jarmułowicz - z-ca
Anna Reglińska-Jemioł - z-ca

Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców - kier. Aneta Lewińska
Katedra Języka Polskiego - kier. Izabela Kępka, byli Małgorzata Milewska-Stawiany
Centrum Języka i Kultury Kaszubskiej - kier. Justyna Pomierska
Katedra Polonistyki Stosowanej - kier. Grażyna Tomaszewska
Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk - kier.Małgorzata Jarmułowicz, byli Jan Ciechowicz
Katedra Historii Literatury - kier. Radosław Grześkowiak, byli Edward Jakel 2012-2016
Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej - kier. Maciej Michalski 2012 nadal

Instytut Filologii Romańskiej

Joanna Jereczek-Lipińska - dyr.Piotr Mrozowicki 1996-? (kier. Michał Mrozowicki, nepotyzm?)
Ewa Wierzbowska  - z-ca

Katedra Literatur Romańskich - kier. Michał Mrozowicki 2005-może 2011 i 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Tomasz Swoboda może 2011 (może do 2016)
Katedra Językoznawstwa i Dydaktyki - kier.Joanna Jereczek-Lipińska 2006 nadal, 13rok, byli Jana Kortasa 2005-2006

Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich

Diana Oboleńska - dyr., byli Monika Rzeczycka
Aleksandra Klimkiewicz - z-ca
Katarzyna Wądołowska-Lesner - z-ca

Katedra Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka - kier. Żanna Sładkiewicz, byli Franciszek Apanowicz
Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej - kier. Monika Rzeczycka, byli Irena Fijałkowska-Janiak
Katedra Językoznawstwa i Translatoryki - kier. Alicja Pstyga

Instytut Lingwistyki Stosowanej i Translatoryki

Hanna Biaduń-Grabarek - dyr., byli Józef Grabarek 2009-?
Józef Grabarek  - z-ca ( dyr. Hanna Grabarek, nepotyzm?)

Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk - z-ca

Katedra Językoznawstwa Diachronicznego i Synchronicznego - kier. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk
Katedra Języków Fachowych i Przekładoznawstwa - kier. Hadrian Lankiewicz

Katedra Filologii Klasycznej - kier. Anna Marchewka, byli Stefana Zabłockiego 1984-, Zofia Głombiowska
(były 1994-?) Zakładu Hellenistyki i Kultury Greckiego Wschodu - kier. Krzysztof Głombiowski (nepotyzm?)
(były 1994-?) Zakładu Latynistyki i Literatury Porównawczej - kier. Zofia Głombiowska (nepotyzm?)
Katedra Logopedii - kier.  Stanisław Milewski 2016 nadal, byliBronisław Rocławski 1984-1994, 10lat, Stanisław Milewski 1994-1995, Edward Łuczyński 1995-(2009-może 2016)-?, najmniej 14lat, może 21lat
Katedra Slawistyki - kier. Dušan-Vladislav Paždjerski, byliLeszek Moszyński 1975-(1996)-?, najmniej 21lat, Halina Wątróbska

Wydział Historyczny

Wiesław Długokęcki - dziekan, byli  Zbigniew Opacki 2008-?
Anna Paner - pro
Barbara Klassa - pro
Tarzycjusz Buliński - pro

Instytut Historii

Arkadiusz Janicki - dyr., byli Roman Wapiński 18lat, Genowefa Kurpis, Bogusław Cygler, Marian Mroczko, Zbigniew Opacki, Tadeusz Stegner, Anna Paner
Michał Kosznicki - z-ca

Zakład Historii Starożytnej - kier. Ireneusz Milewski, byli J. Iluk
Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza - kier. Wiesław Długokęcki 1999 nadal, 20rok, byli Jan Powierski 1997-1999
Zakład Historii Średniowiecza Polski i Nauk Pomocniczych Historii - kier. Marek Smoliński, byli Błażej Śliwiński
Zakład Historii Nowożytnej - kier. Edmund Kizik
Zakład Historii Polski i Powszechnej XIX wieku - kier. Krzysztof Lewalski, byli Józef Borzyszkowski
Zakład Historii Najnowszej Polski - kier. Eugeniusz Koko
Zakład Historii Najnowszej Powszechnej - kier. Anna Mazurkiewicz, byli Mieczysław Nurek
Zakład Historii Myśli i Kultury Politycznej - kier. Tadeusz Stegner
Zakład Metodologii Historii i Historii Historiografii - kier. Krzysztof M. Kowalski
Zakład Archiwistyki - kier. Marek Stażewski
Zakład Dydaktyki Historii - kier. Michał Kosznicki, byli Anna Paner

Instytut Archeologii i Etnologii

Witold Świętosławski - dyr. 2012 nadal, byli Lech Czerniak (2003 jako zakład) 2008-może 2012, łacznie 9lat
Wojciech Bęben - z-ca

Zakład Epoki Kamienia - kier. Marcin Wąs 2012 nadal, byli Lech Czerniak (info 2008)
Zakład Archeologii Śródziemnomorskiej - kier. Nicholas Sekunda najmniej 2008 nadal, 11rok
Zakład Archeologii Europy Barbarzyńskiej - kier.Henryk Machajewski najmniej 2008 nadal, 11rok
Zakład Archeologii Średniowiecza i Nowożytności - kier. Witold Świętosławski najmniej 2008 nadal, 11rok
Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej - kier. Wojciech Bęben 2009 nadal, 10rok

Instytut Historii Sztuki

Małgorzata Omilanowska  - dyr. 2008-2012 i 2016 nadal, kadencje niełączne, byli Edmunda Kotarski 1989-2000, 11lat, Waldemar Deluga 2000, Konstanty Kalinowski 2001-2003, Andrzej Woziński 2003-2008, zmiana ustawy, Tomasz Torbus 2012-2016
Anna Sobecka  - z-ca

Zakład Teorii Sztuki - kier. Tomasz Torbus
Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej - kier. Mirosław Kruk
Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej - kier. Małgorzata Omilanowska
Zakład Historii Sztuki Nowożytnej - kier. Marcin Kaleciński  2012 nadal

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Piotr Bojarski - dziekan
Wiesław Laskowski - pro
Barbara Wolnik - pro
Aleksander Kubicki - pro

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale