Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
13 obserwujących
175 notek
184k odsłony
2246 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Opolski (11)

Wykop Skomentuj

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1


Marek Masnyk - rektor 2016–nadal, byli Jerzy Pośpiech 1994–1995, Franciszek Marek 1995–1996, Stanisław Nicieja 1996–2002, 2005–2008 i 2012–2016, 13lat, kadencje niełączne, Józef Musielok 2002–2005, Krystyna Czaja 2008–2012,
Janusz Słodczyk - pro 2012 nadal
Wiesława Piątkowska-Stepaniak - pro
Izabella Pisarek - pro

Wydział Ekonomiczny

Stanisława Sokołowska - dziekan 2012 nadal, byli Janusz Kroszel 1975-1978, Piotr Blaik 1978-1981, Zbigniew Kołaczkowski 1982-1987, Zbigniew Mikołajewicz 1987-1992, Janusz Słodczyk 1992-1999 i 2005-2012, 14lat, kadencje niełączne (prorektor 2002-2005 i 2012 nadal, 10rok, niełączne), Urszula Łangowska-Szczęśniak 1999-2005
Sabina Kauf - pro
Bartosz Chorkowy - pro

Katedra Finansów i Rachunkowości - kier. Ewa Bogacka-Kisiel 2005 nadal, 14rok, byli Stanisław Dolata 1992-2005, 13lat
Katedra Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - kier. Janusz Słodczyk 1992 nadal, około 27 rok
Katedra Organizacji i Zarządzania - kier. Stanisława Sokołowska 1992 nadal, 27rok
Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych - kier. Krystyna Hanusik może 2006 nadal, 13rok, byli Adam Siwerski 1992-może 2006, 14lat
Zakład Ekonomiki Informacji - kier.Adam Czerwiński 2006/7 nadal, 12 rok
Zakład Logistyki i Marketingu - kier. Sabina Kauf może 2014 nadal, byli Piotr Balik 1992-może 2014, 22lata
Zakład Studiów Strategicznych i Polityki Społeczno – Ekonomicznej - kier. Agata Zagórowska 2012 nadal, byli Zbigniew Mikołajewicz może 1976-2005, 29lat, Maria Bucka 2005-2012
Zakład Teorii Ekonomii - kier. Urszula Łangowska- Szczęśniak 1999 nadal, 20rok, byli Zbigniew Kołaczkowski może przed 1992-1999, najmniej 7lat

Wydział Filologiczny

Joanna Czaplińska – dziekan 2016 nadal, byli Stanisław Dąbrowski 1952-1958, Józef Madeja 1959-1962, Władysław Dziewulski 1962-1966, Eugeniusz Konik 1966-1968,Feliks Pluta 1968-1987, 19lat, Zdzisław Piasecki 1987-1993, 1996-1999, 9lat, kadencje niełączne, Franciszek Marek 1993-1995, Stanisław Gawlik 1995-1996, Stanisław Kochman 1999-2005, Irena Jokel 2005-2012, Andrzej Ciuk 2012-2016
Katarzyna Łeńska-Bąk - pro
Elżbieta Szymańska-Czaplak - pro
Daniel Pietrek - pro

Instytut Filologii Angielskiej

Ryszard Wolny - dyr. 2012 nadal, byli Leon Kominicz/Marian Adamus ?-1981, Piotr Kakietek 1981-?, Piotr Ruszkiewicz, Andrzej Ciuk
Stankomir Nicieja - z-ca
Małgorzata Adams-Tukiendorf - z-ca

Zakład Języka Angielskiego - kier. Jan Zalewski
Zakład Języka Stosowanego - kier. Ewa Piechurska
Zakład Translacji i Leksykografii - kier. Paweł Marcinkiewicz
Zakład Literatury - kier. Marek Błaszak
Zakład Literatury i Kultury amerykańskiej - kier. Tadeusz Lewandowski
Zakład Kultur Anglojęzycznych - kier. Ryszard Wolny 2005-2012 i nadal, może 14rok

Instytut Filologii Germańskiej

Maria Katarzyna Lasatowicz - dyr.
Felicja Księżyk - z-ca

Zakład Historii Literatury i Kultury Niemiec XIX i XX wieku - Kier. Andrea Rudolph
Zakład Języka Niemieckiego - Kier. Maria Katarzyna Lasatowicz

Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Jolanta Nocoń - dyr.
Danuta Lech-Kirstein - z-ca
Marek Dybizbański - z-ca

KATEDRA HISTORII LITERATURY, KOMPARATYSTYKI I ANTROPOLOGII LITERACKIEJ - Kier. Wiesław Olkusz
KATEDRA LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ I TEORII LITERATURY, TEATRU I SZTUK WIZUALNYCH - Kier. Elżbieta Dąbrowska
KATEDRA JĘZYKA POLSKIEGO - Kier. Bogusław Wyderka
ZAKŁAD POLONISTYKI STOSOWANEJ - kier. Jolanta Nocoń
KATEDRA KULTUROZNAWSTWA I FOLKLORYSTYKI - Kier. Katarzyna Łeńska-Bąk, byliDorota Simonides 1973-(1988)-?, najmniej 15lat
Katedra Filmu, Teatru i Nowych Mediów - kier. Eugeniusz Wilk

Instytut Slawistyki

Wojciech Chlebda - dyr. kadencje niełączne, byli Eugenia Kucharska 1974-1982, 8lat, Wojciech Chlebda, Stanisław Kochman, Wanda Laszczak, Aleksandra Wieczorek, ponownie Wojciech Chlebda
Tomasz Wielg - z-ca
Bożena Dereń - z-ca

Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej - kier. Wanda Laszczak
Zakład Teorii i Praktycznych Zastosowań Języka Rosyjskiego - kier. Wojciech Chlebda 1999 nadal, 20rok, byli Michał Blicharski 1974-1977, Władysława Ingram, Stefan Pędyczak 1977-1981, Haliny Granatowskiej 1983-1999, 16lat,
Zakład Slawistyki Zachodniej i Południowej - kier. Joanna Czaplińska 2008 nadal, 11rok (kier. Zk. Liter. Ros., Ukr. i Komparatystyki 2001-2007, 7lat), byli Antoni Furdal 1990-1993, Władysław Lubaś 1993-2002, 9lat, Julian Kornhauser 2002-2005, Jacek Baluch 2005-2008
Zakład Białorutenistyki i Ukrainistyki - kier. Aleksander Gadomski 2015 nadal, byliBronisław Kodzis 1995-2015, 20lat

Katedra Kultury i Języka Francuskiego - kier. Krystyna Modrzejewska

Wydział Nauk Społecznych

Anna Weissbrot-Koziarska – dziekan, byli Stanisław Gawlik 1996-1999, Marek Masnyk 1999-2005 i 2008-2012, 10 lat, 3 kadencje i niełączne, Stefan Grochalski 2005-2008, Janusz Dorobisz 2012-może 2016
Marek Korzeniowski - pro
Antoni Maziarz - pro

Instytut Filozofii

Grzegorz Francuz – dyr., byli Adam Grobler
Marcin Pietrzak - z-ca

Katedra logika i teoria poznania - kier. Adam Grobler
Zakład ontologii i historii filozofii - kier. Iwona Alechnowicz
Zakład filozofii stosowanej - kier. Grzegorz Francuz

Instytut Historii

Tomasz Ciesielski - dyr., byli A.Pobóg – Lenartowicz 2006-2012
Mariusz Sawicki - z-ca
Anna Gołębiowska - z-ca

Katedra Historii Kultury i Biografistyki - kier.Stanisław Nicieja 1994-1996, 2003 nadal, 18 rok, kadencje niełączne, byli T. Drozdowski 1996-2003, 7lat
Zakład Historii Nowożytnej - kier. Tomasz Ciesielski
Katedra Historii Śląska - kier.Marek Masnyk 1996 nadal, 23rok (dziekan 1999-2005 i 2008-2012, 10lat, kadencje niełączne)
Katedra Historii Najnowszej - kier. Krzysztof Tarka 2006 nadal, 13rok, byli Ignacy Pawłowski, Stanisław Nicieja, Leszek Kuberski

Instytut Nauk Pedagogicznych

Edward Nycz - dyr. 2016 nadal, byli Tadeusz Gospodarek (1981–1995), 14 lat, Zenon Jasiński (1995–2016), 21lat, zmiana ustaw; dawny IPW późniejszy ISE –Władysław Puślecki (1989–2003), 14lat, Jadwiga Hanisz (2003–2009), zmiana ustaw, Ewa Smak (2009–2018), 9lat
Mirosława Nowak – Dziemianowicz - z-ca
Emilia Lichtenberg – Kokoszka - z-ca
Eugenia Karcz – Taranowicz - z-ca

Katedra Teoretycznych Podstaw Edukacji i Wychowania  - kier. Mirosława Nowak-Dziemianowicz
Zakład Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej - Kierownik: Anna Weissbrot-Koziarska 2013 nadal
Zakład Pedagogiki Specjalnej - Kierownik: Irena Mudrecka
Zakład Metodologii i Badań Edukacyjno-Kulturowych - Kierownik: Edward Nycz
Zakład Myśli Pedagogicznej i Polityki Oświatowej - Kierownik: Arkadiusz Żukiewicz
Zakład Pedeutologii i Edukacji Elementarnej - Kierownik: Eugenia Karcz- Taranowicz

Instytut Politologii

Lech Rubisz – dyr.
Adam Drosik - z-ca
Wojciech Opioła - z-ca

Katedra Stosunków Międzynarodowych - Kier. Aleksandra Trzcielińska-Polus
Katedra Studiów Europejskich - Kierownik Krzysztof Zuba
Katedra Komunikacji Społecznej i Dziennikarstwa - Kierownik Wiesława Piątkowska-Stepaniak
Katedra Studiów Regionalnych - Kierownik Ewa Ganowicz
Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej - Kier. Aleksander Kwiatek
Katedra Systemów Politycznych - Kierownik Zbigniew Machelski

Instytut Psychologii

Romuald Derbis - dyr., byli Andrzej Szmajke 2008-2016
Alicja Kalus - z-ca
Katarzyna Skałacka - z-ca

Zakład Psychologii Ogólnej i Pracy - kier. Romuald Derbis
Zakład Psychologii Osobowości i Emocji - kier. Barbara Mróz
Zakład Psychologii Rozwoju i Różnic Indywidualnych - kier. Aleksandra Rogowska
Zakład Społecznej Psychologii Klinicznej - kier. Anna Bokszczanin (z-ca dyr. 2002-2003 i 2005-2008, niełączne)
Zakład Psychologii Zdrowia i Psychoprofilaktyki - kier. Dariusz Krok

Instytut Socjologii

Anna Śliz - dyr.
Iwona Sobieraj - z-ca

Zakład Badań Społecznych, Marketingowych i Rynkowych - kier. Robert Geisler
Zakład Antropologii i Socjologii Kultury - kier. Anna Barska
Zakład Socjologii Miasta i Przestrzeni Społecznej - kier. Marek S. Szczepański

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Wiesław Szwast – dziekan, byli Rościsław Oniszczyk 1954-1961, 7lat, Andrzej Zięba 1961-1963, Bogdan Sujak 1963-1967, Jan Biernat 1967-1968, Adam Myślicki 1968-1972,Mieczysław Piróg 1972-1975, 1984-1987, 6lat, kadencje niełączne, Józef Pietrzykowski 1976-1984, 1987-1990, 11lat, kadencje niełączne, Andrzej Gawdzik 1990-1996, Witold Wacławek 1996-1999, Józef Kusz 1999-2002, Katarzyna Hałkowska 2002-2008, Jacek Nikiel 2008-2016
Wiesław Olchawa - z-ca
Piotr Urbaniec - z-ca

Instytut Fizyki

Piotr Garbaczewski - dyr.
Dariusz Man - z-ca 2009 nadal, 10rok
Roman Szatanik - z-ca

PRACOWNIA ASTROFIZYKI I FIZYKI TEORETYCZNEJ - kier. Garbaczewski Piotr
PRACOWNIA FIZYKI CIAŁA STAŁEGO - kier. Stefanowicz Włodzimierz
PRACOWNIA SPEKTROSKOPII PLAZMY - kier. Bacławski Adam
PRACOWNIA FIZYKI MEDYCZNEJ - kier.Man Dariusz 2015 nadal (kier. pracowni EPR 2010 nadal, 9rok)

Instytut Matematyki

Tadeusz Nadzieja - dyr.
Małgorzata Kruszelnicka - z-ca
Barbara Majcher-Iwanow - z-ca

Instytut Informatyki

Lidia Tendera, prof. UO  - dyr.
Zbigniew Lipiński - z-ca
Zbigniew Bonikowski - z-ca

W skład instytutu informatyki i matematyki ma wchodzić jedna pracownia
Pracownia Systemów Komputerowych - kier. Jacek Iwański

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

Stanisław Koziarski – dziekan 2012 nadal, byli Adam Latała 1999-2002, Jerzy Lis 2002-2005, Andrzej Gawdzik 2005-2012
Krzysztof Badora - pro
Małgorzata Rajfur - pro 2016 nadal

Instytut Biotechnologii 

Zakład  Biochemii i Farmakologii
Zakład Biologii i Genetyki
Zakład Badania i Modelowania Procesów Biologicznych
Zakład Mikrobiologii i Immunologii
Zakład Bioanalityki

Instytut Biologii

Tadeusz Zatwarnicki - dyr.
Anna Kocorek - z-ca

Zakład Zoologii - kier. Barbara Lis
Zakład Botaniki - kier. Sylwia Nowak
Zakład Ekologii i Badań Bioróżnorodności - kier. Sławomir Mitrus

Jerzy Lis - kier. Katedra Biosystematyki 2000-2012 i 2016-2018, 14lat, zmiana ustawy, kadencje niełączne (w instytucie kier. zk. jest Barbara Lis, nepotyzm?)

Instytut Nauk Technicznych

Daniel Janecki - dyr.
Dariusz Suszanowicz - z-ca

Zakład Inżynierii Środowiska
Zakład Odnawialnych Źródeł Energii
Zakład Inżynierii Procesowej i Bioprocesowej
Zakład Technologii

Instytut Ochrony i Kształtowania Środowiska
 
Czesława Rosik-Dulewska - dyr. (katedra, instytut może od 2018) 2002 nadal, 17rok (dyr. Inst. Podst. Inż. Środ. PAN w Zabrzu, 2001-2012, 11lat)

ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI I ŚCIEKAMI - kier. Czesława Rosik-Dulewska
ZAKŁAD MONITORINGU I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - kier. Stanisław Koziarski
ZAKŁAD NAUK O GLEBIE I GEOLOGII ŚRODOWISKA - kier.Tadeusz Magiera 2008 nadal, 11rok

Instytut Medycyny

Katarzyna Stęplewska - dyr.
Zenon Brzoza - z-ca
Jacek Jóźwiak - z-ca

KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ - kier. Dołhańczuk-Śródka Agnieszka 2016 nadal
ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII - kier. Adam Latała
ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI - kier. Anna Krop-Wątorek
ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII - kier. Olga Zhuk
ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH - kier. Teresa Janas
ZAKŁAD BIOANALITYKI - kier. Maria Wacławek
ZAKŁAD BIOCHEMII KLINICZNEJ - kier. Jan Gmiński
ZAKŁAD ANATOMII - kier. Marian Simka
ZAKŁAD HISTOLOGII - kier. Sławomir Żegleń
ZAKŁAD FIZJOLOGII - kier. Dariusz Soszyński

Wydział Chemii

Piotr Wieczorek - dziekan 2005-2008 i 2012 nadal, 10rok, 3 kadencje, niełączne, byli (zk.) Władysław Baran 1958-?, (3 katedry) Jan Biernat, Wacław następnie Barbara Rzeszotarska, Franciszek Ewertowski 1965-1967/Jan Paściak 1967-?, (instytut 1971) Jan Pielichowski 1971-1972,Barbara Rzeszotarska 1972-1988, 16lat, zmiana ustaw, Maria Nowakowska 1988-1999, 11lat, zmiana ustawy, Krystyna Czaja 1999-2005, (wydział 2008) Hubert Wojtasek 2008-2012
Małgorzata Broda - z-ca
Dawid Siodłak - z-ca

Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej - Kierownik Piotr P. Wieczorek
Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów - Kierownik Krystyna Czaja 1990-(Zk. Tech. Chem. 1990-1999)-1999 do nadal, 29rok
Katedra Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej (po 2014 powstała z połączenia Katedry Krystalografii(kier. Ejsmont 2013) i Katedry Chemii Nieorg. (kier. B. Kurzak)) - KierownikKrzysztof Ejsmont 2013 nadal

Zakład Chemii Ogólnej - Kierownik Rudolf Słota najmniej 2015 nadal
Zakład Chemii Organicznej i Biochemii - Kierownik Dawid Siodłak 2015 nadal, byliBarbara Rzeszotarska 1974-2006, 32lata, Zdzisław Daszkiewicz 2006-? (może 2016, zmiana org.)
Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego - Kierownik M. Broda 2011 nadal

Hubert Wojtasek - kier. Zk. Biochemii 2002-2016, 14lat

Wydział Teologiczny

Radosław Chałupniak - dziekan 2016 nadal, byli Helmut Sobeczko 1994-2002, 8lat, Tadeusz Dola 2002-2008 i 2012-2016, 10lat, 3 kadencje i niełączne, Stanisław Rabiej 2008-2012
Marek Lis - pro
Krystian Kałuża - pro

Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją


Katedra Badań nad Integracją - kier. Stanisław Rabiej
Katedra Dialogu Międzyreligijnego - kier. Krystian Kałuża
Katedra Teologii Kościołów Poreformacyjnych - kier. Piotr Jaskóła
Katedra Teologii Kościołów Wschodnich - kier. Zygfryd Glaeser
Katedra Zasad Ekumenizmu - kier. Rajmund Porada

Instytut Liturgii, Muzyki i Sztuki Sakralnej

Katedra Homiletyki, Mediów i Komunikacji - kier. Marek Lis
Katedra Liturgiki, Hagiografii i Obrzędowości - kier. Erwin Mateja
Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego - kier. Grzegorz Poźniak
Katedra Sztuki Sakralnej i Ochrony Zabytków - kier. Piotr Maniurka

Instytut Nauk o Rodzinie

Katedra Antropologii i Teologii Rodziny - kier. Jan Kochel
Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej - kier. Piotr Morciniec
Katedra Duszpasterstwa i Profilaktyki Dysfunkcji Rodziny - kier. Paweł Landwójtowicz
Katedra Europejska Jean Monneta - kier. Stanisław Rabiej
Katedra Psychologii i Pedagogiki Rodziny - kier. Dariusz Krok

Katedra Egzegezy Ksiąg Nowego Testamentu - kier. Andrzej S. Jasiński
Katedra Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu - kier. Andrzej Jasiński
Katedra Filozofii Systematycznej i Historii Filozofii - kier. Kazimierz Wolsza
Katedra Historii Kościoła i Patrologii - kier. Norbert Widok
Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej - kier. Jerzy Kostorz
Katedra Prawa Kanonicznego - kier. Grzegorz Gura
Katedra Teologii Dogmatycznej - kier. Dariusz Klejnowski-Różycki
Katedra Teologii Fundamentalnej i Religiologii - kier. Andrzej Anderwald
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości  - kier. Konrad Glombik

Wydział Prawa i Administracji

Piotr Stec - dziekan 2011 nadal, byli Stanisław Malarski 1998-może 2001 (kier. Zk. Prawa i Admin. 1994-?), Stanisław Stadniczenko 2001-2008, 7lat, zmiana ustaw, Tadeusz Cielecki 2008-2011
Joanna Ryszka - pro
Ewa Pierzchała - pro

Katedra Historii Państwa i Prawa oraz Doktryn Polityczno-Prawnych - kier. Andrzej Szymański
Katedra Prawa Karnego - kier. Stanisław Hoc
Zakład Prawa Międzynarodowego i Unijnego - kier.Stefan Grochalski 2006 nadal, 13rok 
Zakład Prawa Karnego Procesowego - kier. Zbigniew Kwiatkowski
Zakład Prawa i Postępowania Cywilnego - kier.Piotr Stec 2009 nadal, 10rok
Zakład Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego - kier. Rafał Adamus
Zakład Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - kier. Kamil Antonów
Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego - kier. Paweł Sobczyk, byli Dariusz Walencik
Zakład Nauk o Bezpieczeństwie - kier. Henryk Spustek
Zakład Kryminalistyki - kier. Jerzy Konieczny
Zakład Prawa i Postępowania Administracyjnego - kier. Stanisław Nitecki

Wydział Sztuki
(od 2017)

Łucja Piwowar-Bagińska - dziekan, 2001-2005, 2007-2017 i nadal, 16rok (członek Senatu 2005-2008 i 2012-2016, kadencje niełączne)
Kazimierz Ożóg - pro

I Pracownia Malarstwa i Rysunku kier. Edward Syty (kier. katedry malarstwa 1998-2001, kier. katedry rysunku 2003-2008, łącznie 8 lat)
II Pracownia Malarstwa i Rysunku - kier. może Łucja Piwowar-Bagińska
Pracownia Rzeźby - kier. może Marian Molenda (wcześniej kier. Katedry Intermediów)
Pracownia Grafiki - kier. może Monika Kamińska
Pracownia Fotografii - kier. może Grzegorz Gajos
Pracownia Multimediów - kier. może Bartosz Posacki
Pracownia Projektowania Graficznego - kier. może Aleksandra Giza
Struktury wizualne i mechanizmy percepcji wzrokowej - kier. może Bartosz Posacki
Teoria i Historia Sztuki - kier. może Kazimierz Ożóg

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie