Poznanie
Jedną masz rzecz do zrobienia w życiu, poznanie siebie, co znaczy poznanie absolutnej Świadomości. Wszystko inne wybierasz sam i to wszystko jest już tylko obciążeniem.
14 obserwujących
171 notek
171k odsłon
2656 odsłon

SKANDAL AKADEMICKI - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (13)

Wykop Skomentuj

Wyjaśnienie przyczyn tej publikacji znajduje się tutaj: https://www.salon24.pl/u/poznanie/907146,skandal-akademicki-uniwersytet-slaski-w-katowicach-1


Rektorzy
Ryszard Górecki 2000-2008, 2012 nadal, 15rok, zmiana ustaw (kier. Katedry Fizjol. i Biotech. Roślin 1991 nadal, 28rok), byli Józef Górniewicz 2008-2012
Mirosław Gornowicz - pro (od 2005  kier. Katedry Mikroekonomii, od 2005 członek Senatu UWM)
Jerzy Przyborowski - pro
Jerzy Jaroszewski - pro (kier. Katedry Farmakologii i Toksykologii 2006 nadal, 13rok)

Grzegorz Białuński - pro (kierownik Zakładu Historii Krajów Nadbałtyckich może 2004 nadal, 15 rok, 2014 r. kierownik Katedry Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej)
Wojciech Maksymowicz - pro

Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Urszula Czarnik - dziekan, byli Adam Szostkiewicz 1950-1952, Jan Langier 1952-1953, Zofia Dubiska 1953-1954, Jan Kałużniacki 1954-1955, Wiesław Krautforst 1955-1956, 1961-1965, 5lat, kadencje niełączne, Wacław Minakowski 1956-1958, 1959-1961, 4lata, niełączne, Jerzy Szwemian 1958-1959, Piotr Znaniecki 1965-1969, Czesław Lewicki 1969-1978, 9lat, Andrzej Faruga 1978-1987, 9lat (kier. Katedra Drobiarstwa 1969-2004,35lat, prorektor 1987-1993 i 1996-1999, 9lat, niełączne), Marian Kozłowski 1987-1993, Jan Tywończuk 1993-1996, Jan Jankowski 1996-1999, Manfred Lorek 1999-2002, Władysław Konrad 2002-2008, Wiesław Sobotka 2008-?
Wiesław Sobotka - pro
Iwona Chwastowska-Siwiecka - pro
Paweł Wysocki - pro

Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt  - kier. Władysław Kordan 2009 nadal, 10rok, byli Wacław Minakowski 1954-1980, 26lat, Jerzy Strzeżek 1980-2009, 29lat, zmiany ustaw

Katedra Drobiarstwa - kier.  Jan Jankowski 2005 nadal, 14rok, byli Jan Langier 1950-1952, Zofia Dubiska 1952-1969, 17lat, Andrzej Faruga 1969-2005, 36lat, zmiany ustaw

Katedra Genetyki Zwierząt - kier.Stanisław Kamiński 2005 nadal, 14rok, byli Władysław Flak 1955-może 1976, 21lat, Roman Bochno 1976-(dwie kadencje)-może 1982, Krzysztof Walawski może 1982-(jedna kadencja)-może 1985 i dalej po zmianach org. 2005, może 23lata,

Katedra Higieny Zwierząt i Środowiska - kier.Janina Sowińska 2010 nadal, 9rok, byli Jerzy Żebrowski 1955-1961, Stefan Tarczyński 1961-1968, 7lat, Lesław Kastyak 1968-1980, 12lat, Stanisław Bogdan 1980-1982,Kazimierz Filus 1982-1998, 16lat, Krystyna Iwańczuk-Czernik 1998-2009, 11lat

Katedra Hodowli Bydła i Oceny Mleka - kier. Zenon Nogalski 2014 nadal, byliWłodzimierz Szczekin-Krotow 1950-1960, 10lat, Wiesław Krautforst 1960-1963, Jerzy Szwemin 1963-1975, 12lat, Marian Greniuk 1975-1979, Zenon Kijak 1979-1996, 17lat, Janusz Klupczyński 1996-2004, 8lat, Marek Wroński 2005-2012, Janina Pogorzelska 2012-2014

Katedra Hodowli Koni i Jeździectwa - kier. Zbigniew Jaworski 2006 nadal, 13rok, byli Jan. Langier 1950-1954, Jerzy Szwemin 1954-1956, Włodzimierz Szczekin-Krotow 1956-? (jako p.o.), Stanisław Wadowski ?-1974, Ryszard Tomczyński 1974-2006, 32lata

Katedra Hodowli Owiec i Kóz - kier. Stanisław Milewski 2009 nadal, 10rok, byli Adam Szostkiewicz 1950-1953, Aleksander Martyniak 1953-1976, 23lata, Leszek Mercik 1976-1991, 15lat, Wiesław Antoni Szczepański 1991-2004, 13lat, Henryk Brzostowski 2005-2009,

Katedra Hodowli Trzody Chlewnej - kier. Wojciech Kozera 2015 nadal, byliWiesław Krautforst 1953-1976, 23lata, B. Grudewska 1976-1991, 15lat, Janusz Falkowski 1991-2015, 24lata

Katedra Hodowli Zwierząt Futerkowych i Łowiectwa - kier. Andrzej Gugołek 2008 nadal, 11rok, byli J. Langier 1956-1958, A. Martyniak 1958-1988, 30lat, Manfred Lorek 1988-2008, 20lat

Katedra Pszczelnictwa - kier. Jerzy Wilde 1990 nadal, 29rok, byli D. Wanic 1954-1969, J.Bobrzecki 1969-1990, 21lat

Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa - kier.Danuta Michalik 2010 nadal, 9rok, byli Roman Bochno 1976-2004, 28lat, Kazimierz Wawro 2004-2010, zmiana ustaw

Katedra Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych - kier. Jacek Kondratowicz 2005 nadal, 14rok, byli Piotr Znaniecki 1961-1971, 10lat, Stanisław Wajda 1971-2005, 34lat,

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa - kier. Cezary Purwin, byli Józef Dubiski 1950-1964, 14lat, Czesław Lewicki 1964-1991, 27lat (dyr. Instyt. Żywienia Zwierz. i Gosp. Paszowej 1970-1991, 21lat), Jan Tywończuk 1992-2010, 18lat, Krzysztof Lipiński 2010-?

Wydział Biologii i Biotechnologii

Tadeusz Kamiński – dziekan 2008 nadal, 11rok, byli Stefan Tarczyński 1966-?, Kazimierz Kalinowski, Andrzej Rejowski ?-1978, Jadwiga Przała 1997-?
Iwona Bogacka - pro
Aleksander Świątecki - pro
Beata Dulisz - pro

Katedra Anatomii i Fizjologii Zwierząt - kier. Iwona Bogacka, byli (2 jednostki) 1: Stanisław Szteyn 1973-może 1999, 26lat 2: T. Krzymowskiemu 1961-1973, 12lat, Tadeusz Krzymowski 1973-1988, 15lat (dyr. instyt. 1975-1988, 13lat), Jadwiga Przała 1988-(1999 instytut staje się katedrą)-2009, 20lat, zmiana ustaw, Stanisław Okrasa 2009-?
Katedra Biochemii - kier. Beata Jarmołowska 2015 nadal, byli Dominik Wanic 1950-1953, Stanisław Grzesiuk 1954-1980, 26lat, Andrzej Rejowski 1981-1991, 10lat, Ryszard Górecki 1991-1998, 7lat, Kazimierz Zalewski 1998-1999
(była współtworząca w/w jednostka) Zakład Chemii - kier.Juliusz Popowicz 1974-1990, 16lat, Stanisław Krawczuk 1990-1992, Elżbieta Kostyra 1992-2005, 13lat, Stanisław Weidner 2005-2014, 9lat
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody - kier. Czesław Hołdyński 1997 nadal, 22rok (5 kadencji prodziekan 1993-1996, 1997-1999, 1999-2002, 2008-2012, 2012-?, 3 niełączne kadencje dziekańskie 1996-1997, 2002-2008)
Katedra Ekologii i Ochrony Srodowiska - kier. Jacek Nowakowski 2015 nadal, byli Włodzimierz Jezierski 1977-1998, 21lat, Eugeniusz Biesiadka 1998-2015, 17lat, zmiana ustaw
Katedra Mikrobiologii i Mykologii - kier. Aleksander Świątecki 2018 nadal
Katedra Zoologii - kier.Alicja Boroń 2002 nadal, 17rok, zmiana ustaw, byli Janinie Wengris 1950-1977, 27lat, Marii Brylińskiej 1977-2002, 25lat
Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin - kier. Ryszard Górecki

Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

Paweł Wielgosz - dziekan, byli Witold Senisson 1960-1969, 9lat, Włodzimierz Baran 1969-1975, 1978-1981, 1992-1999, 16lat, niełączne, zmiany ustaw (dyr. Instytutu Geodezji i Fotogrametrii 1976-1983, 1989-1993, 11lat, niełączne), Andrzej Hopfer 1975-1978, Kazimierz Sikorski 1981-1990, 9lat, Idzi Gajderowicz 1990-1992, Ryszard Źróbek 1999-2005, Krzysztof Świątek 2005-2012, Radosław Wiśniewski 2012-2017
Jacek Rapiński - pro
Marek Ogryzek - pro
Ada Wolny - pro
Jacek Zabielski - pro
Jerzy Suchta - pro 1981-1990, 9lat
Wojciech Cymerman - pro 1992-1995, 2002-2008, 9lat, niełączne

Instytut Budownictwa

Robert Wójcik - dyr.
Piotr Srokosz - z-ca
Elżbieta Szafranko - z-ca

Zakład Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli
Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego
Zakład Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych
Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych

Instytut Geodezji

Robert Duchnowski - dyr., byli Witold Senisson (1967-1970), Lubomir W. Baran (1970-1976), (1976-1983), (1988-1995), 20lat, niełączne, Idzi Gajderowicz (1983-1988), Stanisław Oszczak (1995-1999),Zbigniew Wiśniewski (1999-2009), 10lat, zmiana ustaw,  Waldemar Kamiński (2010-2014), Paweł Wielgosz 2015-?
Paweł Wielgosz - z-ca
Andrzej Dumalski - z-ca
Zbigniew Wiśniewski - z-ca 1987-1999, 12lat, zmiana ustaw

Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji
Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego
Katedra Analiz Geoinformacyjnych i Katastru
Katedra Geodezji Szczegółowej
Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji
Katedra Planowania i Inżynierii Przestrzennej
Katedra Zasobów Nieruchomości

Instytut Geografii i Gospodarki Nieruchomościami


Ryszard Źróbek - dyr.
Adam Senetra - z-ca

Instytut Geoinformacji i Kartografii

Tomasz Bajerowski - dyr.
Kamil Kowalczyk - z-ca

Instytut Inżynierii  Przestrzennej i Nieruchomości

Sabina Źróbek - dyr. 2001 nadal, 18rok, zmiana ustaw, byli Jerzy Suchta ?-2001
Małgorzata Renigier-Biłozor - z-ca

Wydział Humanistyczny

Andrzej Szmyt – dziekan 2012 nadal, byli Andrzej Lewicki (1969-1974), 5lat, Miron Zbyszko Małyjasiak (1974-1977),Mirosław Świątecki (1977-1981), zmiana ustaw, Jadwiga Rudnicka (1981-1982), Stanisław Szostakowski (1982-1987), Walenty Piłat (1987-1990),Andrzej Staniszewski (1990-1993; 1999-2005), 9lat, niełączne, Maria Biolik (1993-1996), Albert Bartoszewicz (1996-1999), Norbert Kasparek (2005-2008; 2008-2012)
Mieczysław Jagłowski - pro
Renata Rozbicka - pro
Krzysztof Łożyński - pro
Norbert Kasparek - pro (1996-1999); (2002-2005), niełączne
Wanda Kądziela - pro (1990-1993); (1993-1996), niełączne
Mirosław Świątecki - pro (1975-1977); (1984-1987); (1987-1990), 8lat, 3 kadencje, niełączne
Tadeusz Zienkiewicz - pro (1974-1978); (1983-1984); (1987-1990), 8lat, 3 kadencje, niełączne


Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Mariola Marczak - dyr., byli A. Staniszewskiemu przed 2002-?
Magdalena Żmijkowska - z-ca

Zakład Kultury Mediów - kier.
Zakład Historii Mediów i Metod Badań Medioznawczych - kier. Zbigniew Anculewicz 2010-2014, 2015 nadal, niełączne
Zakład Komunikacji Społecznej i Języka Mediów - kier. Aleksander Kiklewicz
Zakład Filmu, Telewizji i Nowych Mediów - kier. Mariola Marczak

Instytut Filozofii

Andrzej Kucner - dyr., byli Józef Dębowski 2005-2007, Ewa Starzyńska – Kościuszko 2007-2014
Piotr Wasyluk - z-ca

Zakład Filozofii Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - kier. Lech Ostasz
Zakład Filozofii Współczesnej - kier. Mieczysław Jagłowski
Zakład Historii Filozofii i Etyki - kier. Ewa Starzyńska-Kościuszko
Zakład Epistemologii, Logiki i Metodologii Nauk - kier. Józef Dębowski 2010 nadal, 9rok (może dłużej, bo 2002-2004 kier. Zk. Teorii Poznania, Logiki i Metod. Nauk., 2005-2007 kier. Prac. Ontol. Teorii Poznania i Filo. Nauki, łącznie 17rok)

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych
 
Irena Makarczyk - dyr., byli Stanisław Szostakowski 1969-(zk/instytut 1988)-1994, 25lat, zmiany ustaw, Józef Śliwiński 1994-1996, Tadeusz Filipkowski 1996-1999, Sławomir Kalembka 2000-2001, Jan Sobczak 2001-2002, Bohdan Ryszewski 2002-2004, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew 2005-2009, Andrzej Kopiczko 2010-2014, Jan Gancewski 2015-2018
Anna Pytasz-Kołodziejczyk - z-ca

Zakład Historii Starożytnej i Średniowiecznej - kier. Andrzej Kopiczko
Zakład Historii Nowożytnej - kier. Stanisław Achremczyk
Zakład Historii XIX wieku - kier. Norbert Kasparek 2004 nadal, 15rok, byli Tadeusz Kisielewski 1994-1996,Stanisław Łaniec 1996-2004, 8lat
Zakład Historii XX wieku - kier. Dariusz Radziwiłłowicz
Zakład Historii Krajów Nadbałtyckich - kier.
Zakład Archiwistyki, Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowe - kier. Krzysztof Narojczyk może 2009 nadal, 10rok
Zakład Stosunków Międzynarodowych - kier. Henryk Stroński
Zakład Europy Wschodniej  - kier. Roman Jurkowski

Instytut Polonistyki i Logopedii

Mariusz Rutkowski - dyr. 2015 nadal, byli Anna Pospiszyl najmniej 1990-2000, 10lat (może 1969-2000, 31lat), Maria Biolik 2000-2009, 9lat, zmiana ustaw, Sławomir Buryła 2010-2015
Joanna Chłosta-Zielonka - z-ca

Zakład Historii Języka Polskiego z Pracownią Logopedyczną - kier. Maria Biolik
Zakład Współczesnego Języka Polskiego - kier. Iwona Kosek
Zakład Literatury Dawnej i XIX wieku - kier. Iwona Maciejewska
Zakład Literatury Współczesnej i Teorii Literatury - kier. Zbigniew Chojnowski

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej

Joanna Orzechowska - dyr.
Beata Jeglińska - z-ca

ZAKŁAD LITERATUR WSCHODNIOSŁOWIAŃSKICH - Kier. Iwona Ndiaye
ZAKŁAD JĘZYKOZNAWSTWA SŁOWIAŃSKIEGO - Kier. Helena Pociechina 2011 nadal
ZAKŁAD DYDAKTYKI I PRAKTYCZNEJ NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO - Kier. Joanna Orzechowska

Katedra Filologii Angielskiej - kier. Ewa Kujawska-Lis
Katedra Filologii Germańskiej - kier.Anna Dargiewicz 2014 nadal, byli  Christofera Herrmanna 1995-2000, Włodzimierz Zientara 2000-2002,Ewa Żebrowska 2002-2003, 2005-2014, 10lat, niełączne, Yaroslav Dovhopolyy 2003, Marian Holona 2003-2005

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Krzysztof Młynarczyk - dziekan 2012 nadal, byli Tadeusz Młynek 1950-1954, Wiktor Wawrzyczek 1954-1960, 1961-1963, 8lat, kadencje niełączne, Mieczysław Koter 1960-1961, Piotr Wójcik 1963-1965, Hjalmar Uggla 1969-1970, Benon Polakowski 1966-1969, 1981-1987, 9lat, kadencje niełączne, Andrzej Rejowski 1970-1975, 1978-1981, 11lat, kadencje niełączne, Mieczysław Olkowski 1975-1978, Zdzisław Ciećko 1987-1990, Jerzy Czapla 1990-1996, Czesław Hołdyński 1996-1997, Jan Kucharski 1997-2005, 8lat, Józef Tworkowski 2005-2012
Agnieszka Pszczółkowska - pro
Krzysztof Jankowski - pro
Tadeusz Młynek - pro 1958-1969, 11lat
Stanisław Grzesiuk - pro 1955-1960, 5lat

Józef Tworkowski - pro 1990-1996, 1999-2005, 12lat, 4 kadencje, niełączne
Zbigniew Szwejkowski - pro 1999-2005, 2008-2012, 10lat, 3 kadencje, niełączne
Stefan Grzegorczyk - pro 1993-1999, 2002-2005, 9lat, 3 kadencje, niełączne


Katedra Agroekosystemów - Kier. Marek Marks, 2007 nadal, 12rok, byli Witold Niewiadomski 1951-1981, 30lat, Michał Skrodzki 1981-1988, 7lat, Kazimiera Zawiślak 1988-1996, 8lat, Janusz Nowicki 1996-2007, 11lat, zmiana ustawy
Katedra Agrotechnologii, Zarządzania Produkcją Rolniczą i Agrobiznesu - kier. Krzysztof Jankowski 2014 nadal, byliTadeusz Blok 1950-1957, 7lat, Kazimierz Saloni 1957-1962, 5lat, Kazimierz Majkowski 1965-1967, Stefan Paprocki 1967-?, Kazimierz Majkowski ?-1988, Gabriel Fordyński 1988-1998, 10lat, Wojciech s. Budzyński 2006-2014
(była, współtworzy w/w) Katedry Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska - kier.Kazimierz Berliński 1961-może 1983, 22lata, Czesław Szafranek może 1983-1992, 9lat, Aleksander Lewczuk 1992-2010, 18lat, Wojciech Gotkiewicz 2010-2014.
KATEDRA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - kier.Krzysztof Młynarczyk może od 1997 nadal, 22rok
Katedra Chemii - kier.Lech Smoczyński 1997 nadal, 22rok, byli Wiktor Wawrzyczek 1951-1969, 18lat, Zygmunt Drabent 1969-1997, 28lat
Katedra Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska - kier.Stanisław Sienkiewicz 2010 nadal, 9rok, byli Mieczysław Koter 1950-1976, 26lat, Henryk Paniak 1977-1988, 11lat, Grzegorz Nowak 1988-2002, 14lat, Jerzy Czapla 2003-2009, 6lat, zmiana ustawy
Katedra Chemii Środowiska - kier.Mirosław Wyszkowski 2010 nadal, 9rok, byli Teofil Mazur 1967-1998, 31lat, Zdzisław Ciećko 1998-2010, 12lat, zmiana ustawy
Katedra Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej - kier.Tomasz Kurowski 2010 nadal, 9rok, byli Henryk Sandner 1950-1951, Janina Wengris 1951-może 1973, Mieczysław Koter może 1973-?, Danuty Murawy 1997-2000,Dolores Ciepielewska 2000-2010, 10lat, zmiana ustawy
Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji Gruntów - kier. Sławomir Smólczyński, byliHjalmar Uggla 1950-może 1973, 23lata, Józef Rytelewski 1973-1978, Tadeusz Wocławek 1978-1982,Henryk Piaścik 1982-1985, 1988-2005, 20lat, niełączne, Janusz Gotkiewicz 1985-1988, Andrzej Łachacz 2005-?
Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska - kier. Katarzyna Glińska-Lewczuk, byli Henryk Solarski 1970-?, Józef Koc 1994-?
Katedra Hodowli Rośli i Nasiennictwa - kier.Józef Tworkowski 2002 nadal, 17rok, byli Zygmunt Tomaszewski 1953-1976, 23lata (kier. Zk. Nasiennictwa 1992-2001, 9lat), Krystyna Kusiorska 1976-1992, 16lat, Irena Koczowska 1992-2002, 10lat
Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu - kier. Jakub Borkowski
Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni - kier. Stefan Grzegorczyk 1999 nadal, 20rok, byli Henryk Kern 1951-1965, 14lat, Antoni Poczobut 1965-1975, 10lat, Mieczysław Olkowski 1975-1988, 13lat, Janusz Nowicki 1988-1999, 11lat
Katedra Mikrobiologii - kier.Jadwiga Wyszkowska 2010 nadal, 9rok, byli Jadwiga Strzemska 1955-1978, 23lata, ? 1978-1988, 10lat, Jan Kucharski 1988-2009, 21lat
Katedra Ogrodnictwa - kier. Anna Francke

Wydział Lekarski

Andrzej Rynkiewicz - dziekan
Tomasz Stompór - pro
Elżbieta Jarocka-Cyrta - pro
Rakesh Jalali - pro

Katedra Anatomii - kier.Jerzy Gielecki 2008 nadal, 11rok
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii - kier. Ewa Mayzner-Zawadzka może 2010 nadal, 9rok
Katedra Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego - kier. Maciej Michalik 2013 nadal
Katedra Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej - kier. może Dariusz Zadrozny
Katedra Chorób Wewnętrznych - kier. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz 2009 nadal, 10rok
Katedra i Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej - kier. Waldemar Placek 2011 nadal
Katedra Farmakologii i Toksykologii - kier.Waldemar Grzegorzewski 2010 nadal, 9rok
Katedra Fizjologii Człowieka - kier. Mariusz Majewski 2008 nadal, 11rok
Katedra Ginekologii i Położnictwa - kier. Marcin Jóźwik 2012 nadal
Katedra Histologii i Embriologii Człowieka - kier. Zbigniew Kmieć 2008 nadal, 11rok
Katedra Kardiologii i Kardiochirurgii - kier. Andrzej Rynkiewicz 2013 nadal
Katedra Medycyny Ratunkowej - kier. Rakesh Jalali, Andrzej Zawadzki 2009-?
Katedra Medycyny Sądowej - kier. Paweł Engelgardt 2013 nadal
Katedra Neurologii i Neurochirurgii - kier.Wojciech Maksymowicz 2007 nadal, 12rok
Katedra Okulistyki - kier. Andrzej Grzybowski 2012 nadal
Katedra Onkologii - kier. Monika Rucińska
Katedra Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi - kier. Andrzej Kukwa 2011 nadal
Katedra Ortopedii i Traumatologii - kier. Jan Blacha 2011 nadal
Katedra Patofizjologii - kier. Joanna Wojtkiewicz 2013 nadal, byli Stanisław Ancyparowicz 2010-2012, Anna Doboszyńska 2012-2013
Katedra Patomorfologii - kier. Konrad Ptaszyński 2015 nadal, byli Marian Sulik 2008-2015
Katedra Pediatrii Klinicznej - kier. Elżbieta Jarocka-Cyrta 2013 nadal, byli Wanda Badowska 2011-2013
Katedra Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii - kier. może Dorota Nowakowska
Katedra Psychiatrii - kier. Krystyna de Walden-Gałuszko 2013 nadal
Katedra Radiologii - kier. Anatol Dowżenko 2011 nadal
Katedra Rehabilitacji - kier.Ireneusz M. Kowalski 2008 nadal, 11rok
Zakład Medycyny Rodzinnej - kier. Jerzy Romaszko 2013 nadal
Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum z Centrum Symulacji Medycznej - kier. Maria Libura

Wydział Matematyki i Informatyki

Jan Jakóbowski - dziekan
Aleksy Tralle - pro
Piotr Artiemjew - pro
Aleksandra Kiślak-Malinowska - pro

Katedra Matematyki Stosowanej - kier. Jan Jakóbowski
Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych - kier. Witold Łukaszewicz
Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki - kier. Adam Doliwa 2012 nadal
Katedra Metod Matematycznych Informatyki - kier. Lech Polkowski
Katedra Multimediów i Grafiki Komputerowej - kier. Mark Pankov 2014 nadal, byli Mokrzycki ?-2014
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych - kier. Artur Siemaszko
Katedra Fizyki i Metod Komputerowych - kier. Andrzej Rutkowski
Katedra Algebry i Geometrii - kier. Aleksy Tralle
Katedra Fizyki Relatywistycznej - kier. Sławomir Kulesza/Szczepan Brym
Katedra Analizy Zespolonej - kier. Adam Lecko

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

Bogdan Lewczuk - dziekan, byliStefan Tarczyński 1967-1969, 1978-1981, 5lat, niełączne, Kazimierz Markiewicz 1969-1975, 1981-1984, 9lat, niełączne, Henryk Janowski 1975-1978, Remigiusz Fitko 1984-1990, Konstanty Romaniuk 1990-1993, Mirosław Łakomy 1993-1999, Tomasz Janowski 1999-2005, Wojciech Szweda 2005, Andrzej Koncicki 2005-2006, 2008-2016, 9lat, 3 kadencje, niełączne (prodziekan 1999-2005, 2016-2020, 3kadencje), Sławomir Zduńczyk 2006-2008
Andrzej Koncicki - pro
Krzysztof Wąsowicz - pro
Przemysław Sobiech

Katedra Anatomii Patologicznej - kier. Iwona Otrocka-Domagała, byli Tadeusz Szupersk 1967-1983, 16lat, Tadeusz Rotkiewicz 1983-?(może b.długo, obecny to p.o.)
Katedra Anatomii Zwierząt - kier. Jerzy Kaleczyc 2010 nadal, 9rok, byli Kazimierz Rzeszowski 1950-1952, Jan Kałużniacki 1952-1955,Robert Tworacki 1955-1977, 22lata, Mirosław Łakomy 1977-2010, 33lata
Katedra Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką - kier.Zbigniew Adamiak najwcześniej 2009 nadal, jeśli to 10rok, byli Wiktor Stefaniak 1966-1983, 17lat, Wojciech Brzeski 1983-1985, 1987-najmniej 2009, 24lata, niełączne, Wojciech Empel 1985-1987
Katedra Chorób Ptaków - kier.Andrzej Koncicki 1994/1996 nadal, 23-25rok, byli Irena Janowska 1970-1994/1996, 24-26lat
Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką - kier.Andrzej Pomianowski najwcześniej 2005 nadal, może 14rok, byli Kazimierz Markiewicz 1966-1986, 20lat, Zygmunt Kuleta 1987-najmniej 2005, 18lat
Katedra Diagnostyki Klinicznej - kier. Andrzej Rychlik 2009 nadal, 10rok, byli Zofia Markiewicz 1966-1989, 23lata, Andrzej Depta 1989-2009, 20lat
Katedra Epizootiologii - kier. Wojciech Szweda 1995 nadal, 24rok, byli Henryk Janowski 1970-1984, 14lat, Zbigniew Anusz 1984-1995, 11lat
Katedra Farmakologii i Toksykologii - kier. Jerzy Jaroszewski 1999 nadal, 20rok, byli Kazimierz Kalinowski 1966-1976, 10lat, Ireneusz Dynarowicz 1978-1999, 21lat
(były współtworzący w/w) Zakład Toksykologii - kier.Zofia Kalinowska ?-1977(Kazimierz Kalinowski kier. nadrzędnej katedry, nepotyzm?), Arkadiusz Zasadowski 1977-2008, 31lat
Katedra Fizjologii Klinicznej - kier. Jarosław Całka 2008 nadal, 11rok, byli Franciszkowi Przale 1997-1999,Mariusz Majewski 1999-2008, 9lat, zmiana ustawy
Katedra Histologii i Embriologii - kier. Bogdan Lewczuk 2010 nadal, 9rok, byli Zygmunt Wyrzykowski 1973-1993, 20lat, Barbara Przybylska-Gornowicz 1993-2010, 17lat
Katedra Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej - kier. Andrzej Siwicki 1999 nadal, 20rok, byli Zdzisław Larski 1966-1985, 19lat, Jerzy Wiśniewski 1985-1999, 14lat
Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych - kier.Rajmund Sokół 2009 nadal, 10rok, byli Stefan Tarczyński 1966-1989, 23lata, Konstanty Romaniuk 1989-2009, 20lat
Katedra Patofizjologii, Weterynarii Sądowej i Administracji - kier. Krzysztof Wąsowicz, byli Remigiusz Fitko 1967-1991, 24lata, Karol Jakubowski 1991-?,2 kierowników od 1991 do dziś
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz - kier. Łukasz Zielonka najwcześniej 2011 nadal, byliFranciszek Przała 1980-1997, 17lat, Maciej Gajęcki 1997-najmniej 2011, 14lat
Katedra Rozrodu Zwierząt z Kliniką - kier.Tomasz Janowski 1997 nadal, 22rok, byli Antoni Żebracki 1969-1984, 15lat, Tadeusz Glazer 1984-1997, 13lat
Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego - kier. Joanna szteyn 2015 nadal, byliZdzisław Zawadzki 1968-1976, 8lat, Stanisław Kafel 1976-1990, 14lat, Jan Uradziński 1990-2014, 24lata

Wydział Nauk Ekonomicznych

Roman Kisiel - dziekan 2002-2005 i ?-nadal, najmniej kadencje niełączne, byli Mirosław Gornowicz 2008-2012
Anna Organiściak - Krzykowska - pro
Mariola Grzybowska-Brzezińska - pro
Tomasz Wierzejski - pro

Katedra Analizy Rynku i Marketingu - kier. Szczepan Figiel może 2005 nadal, 14rok
Katedra Ekonomii Środowiska, Nieruchomości i Agrobiznesu - kier. Konrad Turkowski może 2012 nadal, byli Teresa Maria Łaguna 1995-2012, 17lat
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw - kier.Małgorzata Juchniewicz 2005 nadal, 14rok, byli Dymitr Kaliszewicz 1995-2005, 10lat
Katedra Finansów i Bankowości - kier. Andrzej Buszko 2010 nadal, 9rok, byli Maria Dębniewska 1994-2010, 16lat
Katedra Makroekonomii - kier. Rafał Warżała 2004 nadal, 15rok
Katedra Metod Ilościowych - kier. Małgorzata Grzywińska-Rąpca 2018 nadal, byli Tadeusz Bołt 1998-2000, Anna Łapińska 2000-2003, Małgorzata Rószkiewicz 2003-2005, Kazimierz Krauze 2005-2009, Małgorzata Kobylińska 2009-2011, Aleksander Jakimowicz 2011-2014, Wacław Szymanowski 2014-2018
Katedra Mikroekonomii - kier. Mirosław Gornowicz może 2004 nadal, 15rok, byli Bogusław Imbs (1951-1973), 22lata, Tadeusz Stachowski (1973-2002), 29lat, Tadeusz Sokołowski (2003-2004)
Katedra Organizacji i Zarządzania - kier. Krzysztof Krukowski 2018 nadal, byli Stanisław Smoleński 1995-1998, Eugeniusz Niedzielski 1994, 1998-2018, 21lat
Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej - kier. Roman Kisiel 1999 nadal, 20rok
Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń - kier.Anna Organiściak-Krzykowska najmniej 2009 nadal, 10rok
Katedra Rachunkowości - kier. Małgorzata Cygańska 2018 nadal, byliHenryk Lelusz 1995-2018, 23lata
Katedra Towaroznawstwa - kier. Ryszard Żywica

Wydział Nauk Społecznych

Sławomir Przybyliński - dziekan
Marcin Chełminiak - pro
Joanna Ostrouch-Kamińska - pro
Cezary Kurkowski - pro

Instytut Nauk Politycznych

Arkadiusz Żukowski - dyr.
Marcin Chełminiak - z-ca
Maciej Hartliński - z-ca

Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji - kier.Marek Melnyk 2010 nadal, 9rok
Katedra Dydaktyki i Historii Wychowania - kier. Joanna Garbula
Katedra Pedagogiki Ogólnej - kier. Henryk Mizerek, byli Andrzej Rutkowski 1969-?
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej - kier. Andrzej Olubiński, byli A. Rutkowskiego `80
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej - kier.Elżbieta Łuczak 2007 nadal, 12rok, kier. różnych katedr: 1994-2002, (8lat), 2003-2004, 1996-2000
Katedra Pedagogiki Specjalnej - kier. Sławomir Przybyliński, byli Czesław Kosakowski 1995-(długoletni)
Katedra Pedagogiki Społecznej - kier.Ewa Kantowicz 2010 nadal, 9rok, byli Stanisław Kawula 1986-2009, 23lata
Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji - kier. Krzywosz-Rynkiewicz Beata
Katedra Socjologii - kier. Marek Sokołowski 2004 nadal 15rok, byli Zofia Kawczyńska – Butrym 1998-2004
Katedra Teorii Wychowania - kier. Józef Górniewicz 2012 nadal
Katedra Wczesnej Edukacji - kier.Małgorzata Suświłło 2003 nadal, 16rok, byli Stefan Łaszyn 1974-?, Wanda Hajnicz ?-2003
Katedra UNESCO - kier. Paweł Piotrowski 2017 nadal, byli Elżbietę Łuczak 1995-2000, Wiesława Ciczkowskiego 2000,Józef Górniewicz 2000-2009, 9lat, zmiana ustaw,, Marcin Warmiński 2009-2017

Wydział Nauk Technicznych

Adam Lipiński - dziekan 2012 nadal, byli Zbisław Martini 1969-1972, Kazimierz Wierzbicki 1987-1993, 1999-2002, 9lat, 3 kadencje, niełączne, Tadeusz Rawa 1993-1999, 2005-2008, 9lat, 3 kadencje, niełączne
Dariusz Choszcz - pro
Marek Markowski - pro
Jerzy Domański - pro
Sławomir Wierzbicki - pro

Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów i Maszyn - kier.  Jerzy Napiórkowski
Katedra Elektrotechniki, Energetyki, Elektroniki i Automatyki - kier. Janusz Piechocki
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa - kier. Ryszard Myhan 2012 nadal, byli Edward Kołodziński 2007-2010
Katedra Inżynierii Systemów - kier. Marek Markowski 1997 nadal, 22rok, byli Zenon Katewicz 1975-1990, 15lat, Stanisław Orzoł 1991-1997
Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań - kier. Dariusz Choszcz najmniej 2011 nadal
Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn - kier.Grzegorz Zboiński 2005 nadal, 14rok, byli Mieczysław Ożóg 1970-1989, 19lat, Janusz Rejewski 1989-1992, Edmund Kossowski 1992-1994,Tomasz J. Nałęcz 1995-2004, 9lat
Katedra Mechatroniki i Edukacji Techniczno - Informatycznej - kier.Andrzej Piętak 2006 nadal, 13rok
Katedra Podstaw Bezpieczeństwa - kier. Katarzyna Wojtkowiak, byli Krystyna Skibniewska 2010-?
Katedra Technologii Materiałów i Maszyn - kier. Cezary Senderowski

Wydział Nauk o Zdrowiu

Anna Doboszyńska - dziekan
Ewa Dzika - pro
Olga Bielan - pro

Katedra Biologii Medycznej - kier.Ewa Dzika 2010 nadal, 9rok, byli Piotr Kurnatowski 2008-2010
Katedra Chirurgii - kier. Jadwiga Snarska 2008 nadal, 11rok
Katedra Medycyny Laboratoryjnej - kier. Marek Jurkowski 2011 nadal
Katedra Pediatrii - kier.Piotra Jurkowskiego 2009 nadal, 10rok
Katedra Pielęgniarstwa - kier. Anna Doboszyńsk, byli Maria Dynowska 2003-?
Katedra Psychologii i Nauk Społecznych w Medycynie - kier. Kloc Wojciech 2013 nadal
Katedra Pulmonologii - kier. Anna Doboszyńska 2014 nadal
Katedra Zdrowia Publicznego - kier. Joanna Białkowska 2009 nadal, 10rok

Wydział Nauki o Żywności

Małgorzata Darewicz - dziekan 2016 nadal, byli Józef Dubiski 1945-1950, Alojzy Świątek 1950-1951, Józef Budsławski 1951-1953, Mieczysław Eisele 1953-1960, 7 lat, Tomasz Dziama 1960-1961, Józef Budsławski 1961-1965, Bogusław Imbs 1965-1969, Stefan Poznański 1969-1975, 6lat, Władysław Damicz 1975-1978, Jan Kisza 1978-1981, Janusz Budny 1981-1984, Stefan Smoczyński 1984-1990, Włodzimierz Bednarski 1990-1996, Zbigniew Śmietana 1996-2005, 9lat, Stefan Ziajka 2005-2008, Bogusław Staniewski 2008-2016
Krzysztof Bryl - pro
Anna Sylwia Tarczyńska - pro

Katedra Biochemii Żywności - kier. Małgorzata Darewicz 2012 nadal, byli Piotra Masłowskiego 1966-1969, Władysław Damicz 1969-1987, 18lat, Henryk Kostyra 1987-1989, Jerzy Dziuba 1989-2012, 23lata
Katedra Biotechnologii Żywności - kier. Marek Adamczak
Katedra Fizyki i Biofizyki - kier. Zbigniew Wieczorek
Katedra Inżynierii i Aparatury Procesowej - kier. Jan Limanowski
Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Żywności - kier.
Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością - kier. Bogusław Staniewski może 2010 nadal, 9rok, byli Alojzy Świątek 1950-1963, 13lat, Tomasz Dziama 1963-1966, Stefan Poznański 1966-?, Jarzy Jakubowski ?-1982, Jan Kisza 1982-1986, Zbigniew Śmietana 1986-1987, Jerzy Rymaszewski 1987-1996, 9lat, Stefan Ziajka 1997-2004, 7lat, Władysław Chojnowski 2004-2010, zmiana ustaw
Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych - kier. Iwona Konopka 2016 nadal, byli Antoni Rutkowski 1950-1971, 21 lat, Halina Kozłowska 1971-1989, 18lat, Łucja Fornal 1989-1998, 9lat, Ryszard Zadernowski 1998-2009, 11lat, Eulalia Borowska 2010-2016,
Katedra Towaroznawstwa i Badań Żywności - kier. Elżbieta Gujska 2010 nadal, 9rok, byli Józef Budsławski 1950-1978, 28lat, Jan Jaworski 1978-1988, 10lat, Wenanty Rotkiewicz 1988-1998, 10lat, Stefan Smoczyński 1998-2009, 11lat
Katedra Technologii i Chemii Mięsa - kier. Wacław Mozolewski
Katedra Żywienia Człowieka - kier. Lidia Wądołowska, byli Jan Chudy 1960-może 1980, 20lat, Wenanty Rotkiewicz 1980-?, 38lat 2 kier.

Wydział Nauk o Środowisku

Ewa Paturej - dziekan, byli Tadeusz Wojno 1970-?, Tadeusz Januszkiewicz, Zofia Różańska, Maria Brylińska, Konstanty Lossow (dwukrotnie), Andrzej Mamcarz, Janusz Guziur ?-1997-?, Irena Wojnowska-Baryła (dwukrotnie), Mirosław Krzemieniewski, Krystyna Demska-Zakęś 2008-?, znów Mirosław Krzemieniewski 2012-2016, niełączne
Małgorzata Jankun-Woźnicka - pro
Urszula Filipkowska - pro
Jarosław Jaszczur-Nowicki - pro

Katedra Biologii i Hodowli Ryb - kier. Małgorzata Woźniak 2009 nadal, 10rok, byli Andrzej Martyniak 1999-2009, 10lat, zmiana ustawy
Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska - kier. Irena Wojnowska-Baryła może 2003 nadal, 16rok
Katedra Ichtiologii - kier. Krystyna Demska-Zakęś może 2006 nadal, 13rok, byli Małgorzata Jankun-Woźnicka 2005-2006
Katedra Inżynierii Ochrony Wód - kier. Jolanta Grochowska, byli Przemysław Olszewski 1951-1972, 21lat, Tadeusz Januszkiewicz 1972-1983, 11lat, Konstanty Lossow 1983-2005, 22lata, Helena Gawrońska 2005-2010, Julita Dunalska 2010-?
Katedra Inżynierii Środowiska - kier. Wojciech Janczukowicz, byli Przemysław Olszewski 1951-1972, 21lat, Tadeusz Januszkiewicz 1972-1983, 11lat, Konstanty Lossow 1983-2005, 22lata, Helena Gawrońska 2005-2010, Julita Dunalska 2010-?
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej - kier. Zofia Filipkowska, byli Stanisław Niewolak 1973-2000, 27lat, Zmysłowska 2000-?
Katedra Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego - kier. Roman Kujawa 2015 nadal, byli Stanisław Sakowicz 1951-?,Tadeusz Wojno 1955-1972, 17lat, Jan Szczerbowski 1972-1977, Czesław Grudniewski 1977-1991, 14lat, Andrzej Mamcarz 1991-2009, 18lat, Dariusz Kucharczyk 2010-2013, Sławomir Ciesielski 2013-2014
Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii - kier. Ewa Paturej

Wydział Prawa i Administracji

Mieczysław Różański - dziekan, byli Stanisław Pikulski 2001-2008, 2013-2016, 10lat, zmiana ustaw, kadencje niełączne, Bronisław Sitek 2008-2013, Piotr Krajewski 2013-2014
Aldona Rita Jurewicz - pro
Mariola Lemonnier - pro
Robert Dziembowski - pro

Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - kier. Piotr Majer
Katedra Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa
Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej - kier. Jarosław Moszczyński 2016 nadal
Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej - kier. Wiesław Pływaczewski 2001 nadal, 18rok
Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego - kier. Agnieszka Skóra
Katedra Postępowania Cywilnego - kier. Jarosław Szczechowicz
Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego - kier. Piotr Krajewski
Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji - Kier. Jarosław Dobkowski
Katedra Prawa Cywilnego - Kier. Jerzy Krzynówek
Katedra Prawa Cywilnego II i Prawa Gospodarczego - kier. Adam Bieranowski
Katedra Prawa Finansowego - kier. Mariola Lemonnier
Katedra Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń - kier. Wojciech Cieślak
Katedra Prawa Konstytucyjnego - kier. Dorota Lis-Staranowicz
Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego - kier. Małgorzata Szwejkowska
Katedra Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego - Kier.Małgorzata Czuryk może 2007 nadal, 12rok
Katedra Powszechnej Historii Prawa, Prawa Rzymskiego i Komparatystyki Prawniczej - kier. Edyta Sokalska 2018 nadal, byli Bronisław Sitek 2001-2014, 13lat, Grzegorz Białuński 2014-2018
Katedra Prawnej Ochrony Państwa - Kier. Przemysław Palka
Katedra Procesu Karnego - Kier. Jerzy Kasprzak
Katedra Prawa Karnego Wykonawczego i Psychologii Sądowej - Kier.Krystyna Szczechowicz
Stanisław Gajewski kier. Katedry Historii Państwa i Prawa 2001-2009, 8lat, zmiana ustawy

Wydział Sztuki

Benedykt Błoński - dziekan 2012 nadal, byli Piotr Obarek 2009-2012

Instytut Muzyki

Leszek Szarzyński - dyr., byli Lucjan Marzewski 1994-może 2010, 16lat, Benedykt Błoński 2010-2013, Marcin Wawruk 2013-?

Zakład Dyrygentury i Kształcenia Wokalnego - Kier. Honorata Cybula, byli Marcin Wawruk
Zakład Instrumentalistyki - Kier. Adam Mieczykowski, byli Tadeusz Niedżwiedź

Instytut Sztuk Pięknych

Violetta Kulikowska-Parkasiewicz - dyr.

Zakład Grafiki - Kier. Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
Zakład Malarstwa i Rzeźby - Kier. Marzena Huculak

Katedra Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze - kier. Krzysztof Szatrawski

Wydział Teologii

Marek Żmudziński - dziekan 2016 nadal, byli Alojzy Szorc 1999-2002, Cyprian Rogowski 2002-2008, zmiana ustawy, Piotr Duksa 2008-2014, Jacek Pawlik 2014-2016
Katarzyna Parzych-Blakiewicz - pro
Karol Jasiński - pro
Zdzisław Kieliszek - pro
Jan Guzowski - pro 1999-2005, 2008-2016, 14lat, niełączne

KATEDRA TEOLOGII BIBLIJNEJ - kier. Michał Wojciechowski
KATEDRA TEOLOGII DOGMATYCZNEJ I FUNDAMENTALNEJ - kier. K. Parzych-Blakiewicz 2015 nadal
KATEDRA PRAWA KANONICZNEGO I FILOZOFII - kier. Lucjan Świto
KATEDRA TEOLOGII MORALNEJ I ETYKI - kier. Marian Machinek
KATEDRA TEOLOGII PASTORALNEJ I KATECHETYKI - kier. Anna Zellma
KATEDRA NAUK O RODZINIE - kier. Barbara Rozen

Wykop Skomentuj
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale