0 obserwujących
115 notek
24k odsłony
  158   0

A "Dobra zmiana"to gdzie?

Niestety, została zamieniona kolejną "Nocną zmianą"!

 

Pan Prezydent Andrzej Duda

Pan Prezes Jarosław Kaczyński

Właściwie pracowałem nad odpowiedzią wirtualnemu Komitetowi Obrony Demokracji na ich wyzywający list do pana Prezydenta, ale w toku pracy doszedłem do wniosku, że członkowie i sympatycy tego Komitetu nie wiedzą co czynią i duża część winy spoczywa na Panach.

Wiem, że obydwaj Panowie jesteście bardzo zajęci i nie macie czasu analizować każdy przypadek powodujący, że musicie podejmować decyzję.

Wiem, że zatrudniacie całe sztaby prawników, ekspertów, specjalistów i innych "macherów", którzy powinni dbać o to, żeby materiały które wynosicie z "izby" na publiczny ogląd wpisywały się w pojęcie "Dobra zmiana".

Kierując się tą wiedzą wielokrotnie proponowałem wam swoją pomoc w formie analiz przygotowywanych dla was decyzji, ale ... albo moje listy do Panów nie docierają, albo ... czerpiecie satysfakcję z "Nocnych zmian".

Ten list jest kolejnym z serii "Waldemar Mordkowicz doradza w czynie społecznym".

W RP funkcjonuje  kilkaset organów tworzących prawo (w tym najważniejszy – Sejm RP), kilkadziesiąt (a może i kilkaset) organów sprawujących nad nimi nadzór (w tym najważniejszy – Trybunał Konstytucyjny), ale RP to kraj absolutnego bezprawia!

Płacimy tym sztabom, które wy zatrudniacie i płacimy ekspertom za ich konsultacje, ale jak pokazuje przykład z ostatnią aferą dookoła Trybunału Konstytucyjnego, nie prowadzi to do niczego dobrego.

Ja rozumiem, czym się Panowie kierowali kwestionując wybór 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm poprzedniej kadencji.

Ja rozumiem, czym się mogli Panowie kierować proponując społeczeństwu dokonanie zmian w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym.

Ja jednak zupełnie nie rozumiem, dlaczego zachowaliście się jak "zbiorowy Mieszczykowski", czyli skrajnie nieodpowiedzialnie, doprowadzając do wzburzenia nastrojów społecznych i wywołując falę krytyki, która nie poprawia pozycji PiS w oczach Obywateli RP i Polaków, jak również obraz Rzeczpospolitej Polskiej w świecie.

Nigdy nie interesowałem się procedurami dotyczącymi funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i rotacji sędziów Tego Trybunału, ale nawet pobieżne przeglądnięcie dwóch aktów prawnych, które mają wpływ na te procedury pozwala wyciągnąć wniosek o niechlujstwie prawników przygotowujących te akty prawne i stwierdzenia, że system prawny w RP wymaga rewolucyjnych i szybkich zmian.

Panowie dopuścili do polityzacji pytania wyboru 5 sędziów, czym zagoniliście siebie w głuchy kąt.

Zamiast zmieniać decyzję poprzedników prawem, które ma działać wstecz, czyli Ustawą z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, narażając się tym samym na kontrę ze strony Trybunału Konstytucyjnego, wystarczyło zajrzeć do archiwum Sejmu (poszukać w segmencie – Archiwum Marszałka Sejmu) i odnaleźć "Wnioski o powołanie kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego".

Każdy taki wniosek powinien odpowiadać regulacjom zawartym w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym:

#Art. 19.

1. Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów.

2. Wniosek w sprawie zgłoszenia kandydata na sędziego Trybunału składa się do Marszałka Sejmu nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału.#

albo spełniać wymagania Regulaminu Sejmu, który reguluje to po swojemu:

#Art. 30

1. Wnioski w sprawie wyboru lub powołania przez Sejm poszczególnych osób na stanowiska państwowe określone w art. 26 i 29 mogą zgłaszać Marszałek Sejmualboco najmniej 35 posłów, z tym że na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego - Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów, a na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka - Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, grupa co najmniej 35 posłów lub co najmniej 15 senatorów. Art. 4 ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

2. Do wniosku dołącza się uzasadnienie, dane o kandydacie i jego zgodę na kandydowanie.

3. Wnioski składa się Marszałkowi Sejmu w terminie:

1) 30 dni przed upływem kadencji,

2) 21 dni od dnia odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu,#

Co w tej sytuacji należało zrobić. Sejm powinien był unieważnić wybór tych 5 sędziów, gdyż ich wybór nie był zgodny z żadną regulacją:

- kandydatury nie były zgłoszone zgodnie z Ustawą;

- kandydatury były przegłosowane Sejmem przed terminem ich zgłoszenia zgodnie z Regulaminem Sejmu.

Wystarczy, że Prezydent Duda, jako strażnik Konstytucji, odmówi oficjalnie przyjęcia przysięgi tych sędziów i Marszałek Sejmu będzie zmuszony ogłosić nowy termin zgłaszania kandydatów.

A w tym czasie, Sejm powinien przyjąc nowe zmiany do Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które spowodują, że ten organ nareszcie będzie prawidłowo wpisany w system prawny i na koniec zacznie spełniać swoje konstytucyjne obowiązki, czyli będzie stać na straży zgodności prawa z Konstytucją.

Ja jestem gotów przygotować projekty odpowiednich dokumentów.

Lubię to! Skomentuj8 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale