To i owo
Przez poznanie do poznania...
15 obserwujących
499 notek
180k odsłon
380 odsłon

Ekosystemu innowacji w USA

Wykop Skomentuj22

Ekosystemu innowacji w USA

W XX wieku ekosystem innowacji został zdefiniowany przez Adama Thierera z Mercatus Center - to „innowacja bez pozwolenia”, a także silny wieloaspektowy system uniwersytecki oraz szerokie poparcie społeczne dla nauki podstawowej...Wielu najbardziej znanych ludzi nauki we wczesnej historii USA - Jefferson, Franklin i Benjamin Banneker, byli częściowo lub całkowicie samoukami, geniuszami, którzy wymyślili praktyczne wynalazki.

Jednak najważniejszy czynnik przyczyniający się do sukcesu innowacyjnego Ameryki jest niedoceniany przez badaczy technologii, to innowacje bez pozwolenia. Fakt, że nowe wynalazki często zakłócały istniejące zamówienia, a czasami nawet powodowały negatywne efekty zewnętrzne. Rząd USA nie regulował innowacji z wyprzedzeniem.

Innowacje bez pozwolenia nie oznaczały anarchii, były możliwe, ponieważ istniały w ramach prawnych nagradzających innowacje. Amerykański system patentowy wymagał ujawnienia wynalazków w zamian za ograniczone prawa do monopolu. Spowodowało to poszerzenie wiedzy innych. W ten sposób przyczyniło się to do „demokratyzacją wynalazku”. Państwo oferowało bezpieczne prawa własności wynalazcom, bez względu na wiek, kolor skóry, stan cywilny, płeć lub sytuację ekonomiczną.

Regulacje prawne pozostawały o krok za technologią, przepisy regulujące nowe technologie zostały wdrożone dopiero po ujawnieniu się efektów zewnętrznych. Uprzejmy reżim regulacyjny Ameryki pomógł jej stać się jednym z najbardziej innowacyjnych krajów na świecie przez pierwsze stulecie, mimo, że w Europie były lepsze uczelnie i najnowocześniejsza nauka.

Dopiero w drugiej połowie XIX wieku amerykańskie uniwersytety osiągnęły poziom Europy....

Te uniwersytety połączyły naukę z konkretnym celem: - „zachęcania do badań”.

Co to jest zachęcanie do badań? - to istota ekosystemu innowacji.

Większość tych szkół była zobowiązana do posiadania wydziałów rolnictwa i inżynierii mechanicznej, a także programów szkolenia wojskowego.

Koniec XIX wieku i początek XX był „rewolucją naukową w technologii”. Nastąpił przełom w dziedzinie promieniowania ciała czarnego, spektroskopii, interferometrii, termodynamiki, mechaniki statystycznej, pomiarów prędkości światła i chemii fizycznej, fizyki kwantowej i relatywistycznej, a także współczesnej chemii. Te nowe dziedziny nauki były bardziej zależne od coraz bardziej złożonych form matematyki, dziedzin coraz bardziej odległych od bezpośredniego doświadczenia sensorycznego. Spowodowało to zapotrzebowanie na klasę profesjonalnych naukowców, przeszkolonych przez uniwersytety.

Te osiągnięcia naukowe były częściowo możliwe dzięki nowym technologiom, które poszerzyły możliwości obserwacji naukowców.

Wkrótce przemysł zaczął rekrutować profesjonalnych naukowców i inżynierów, którzy kształcili się na uniwersytetach.

Wojny światowe I i II oraz zamówienia rządu przyspieszyły rozwój nowoczesnych technologii. Wielkie fundusze zainwestowane w produkcje doprowadziły do utworzenia miedzy nauką a technologią „liniowego modelu” innowacji, w którym podstawowe badania naukowe poprzedzają badania stosowane co powoduje często powstanie nowego produktu lub procesu.

Rola rządu w nauce podstawowej pozostała zgodnie z amerykańską tradycją ograniczona. Rząd chronił naukowców ale nie było i nie ma w USA rządowej kontroli badaczy i nadmiernego biurokratycznego nadzoru. Agencja rządowa - „powinna promować badania poprzez kontrakty lub granty dla organizacji spoza rządu federalnego. Nie powinna prowadzić własnych laboratoriów”. Ponadto „kontrolę nad polityką, personalną i metodą” należy pozostawić społeczności naukowej oraz wielu różnorodnym amerykańskim instytucjom badawczym i szkolnictwa wyższego.

Ameryka pozostaje światowym liderem w dziedzinie nauki i technologii, ale istnieją niepokojące oznaki spowolnienia postępu. Chociaż w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci osiągnięto pewne postępy naukowe i technologiczne, nie stanowią one rewolucji...

Naprawienie tego stanu rzeczy będzie wymagało powrotu do podstaw, które sprawiły, że Ameryka stała się światowym liderem w dziedzinie nauki i technologii: innowacje bez pozwolenia, wieloaspektowy system uniwersytecki oraz wsparcie publiczne, które kładzie nacisk na badania podstawowe.

„..Naukę najlepiej jest prowadzić na tętniącym życiem rynku pomysłów przy minimalnym biurokratycznym nadzorze.”- George Herbert Walker Bush

Potrzebne są zatem coraz mniejsze granty rozproszone wśród szerszego grona odbiorców realizujących podstawowe badania; mniejszy procent finansowania powinien zostać przydzielony garstce bardzo dużych instytucji. Można to częściowo osiągnąć poprzez przekazanie bardziej podstawowych badań instytucjom pozarządowym, zwłaszcza mniejszym uniwersytetom i kolegiom. Finansowanie powinno być skierowane do szerszego grona instytucji edukacyjnych i badawczych, a także do młodszych badaczy pierwotnych oraz na projekty wysokiego ryzyka i nagrody.

Publiczne finansowanie badań nie jest konkursem o wartości zerowej między nauką a technologią. Przeciwnie, postęp w nauce podstawowej w coraz większym stopniu zależy od postępu i interakcji z technologią i badaniami stosowanymi, jak słusznie podkreślają krytycy „modelu liniowego”. Technologia i nauka, badania podstawowe i stosowane, badania akademickie i przemysłowe - wszystkie są odrębnymi, lecz wzajemnie powiązanymi sposobami dociekań. Większa część całkowitych wydatków na badania powinna jednak zostać przeznaczona na naukę podstawową.

Wykluczam przeznaczenie jakichkolwiek środków federalnych na badania związane z ideologią LGBT – to marnotrawstwo...

Wykop Skomentuj22
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie