To i owo
Przez poznanie do poznania...
37 obserwujących
885 notek
505k odsłon
  781   0

„Triumf niesprawiedliwości” - Emmanuel Saez i Gabriel Zucman o systemie podatkowym w USA

 „Triumf niesprawiedliwości” - Emmanuel Saez i Gabriel Zucman o systemie podatkowym w USA

image

Saez i Zucman w swojej książce podnoszą dwie nowości:

- po pierwsze, twierdzą, że amerykański system podatkowy, zamiast stopniować, polega na „gigantycznym podatku liniowym - z wyjątkiem szczytu, gdzie jest regresywny”

- po drugie, twierdzą, że z czasem kodeks podatkowy stał się znacznie bardziej regresywny.

Zanim zagłębimy się w szczegóły, warto wyjaśnić, co ekonomiści rozumieją przez „progresywność podatkową”, a jej przeciwieństwo „regresyjność”.

Progresywność kodu podatkowego określa się poprzez porównanie średniej stawki podatkowej, podatków podzielonych przez dochód, dla różnych poziomów dochodów. System podatkowy, który nakłada niższą średnią stawkę podatkową na gospodarstwa domowe o niskich dochodach niż na gospodarstwa domowe o wysokich dochodach, jest progresywny. System, który nakłada wyższą średnią stawkę podatkową na gospodarstwa domowe o niskich dochodach niż na gospodarstwa o wysokich dochodach, jest regresywny.

Aby zmierzyć progresywność, konieczne jest właściwe określenie podziału zarówno podatków od gospodarstw domowych, jak i dochodów gospodarstw domowych. Zadanie, to wymaga rozróżnienia między ustawowym obciążeniem podatkowym (tj. kto przekazuje podatek na rzecz rządu) a obciążeniem ekonomicznym podatku (tj. kto ostatecznie ponosi koszty).

W przypadku stanowych i federalnych podatków dochodowych od osób fizycznych ekonomiści ogólnie zgadzają się, że ciężar ekonomiczny podatku spoczywa na podatniku, podobnie jak ciężar ustawowy. W przypadku podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku którego ustawowe obciążenie jest nakładane na samą jednostkę gospodarczą, a nie na osoby fizyczne, Biuro Budżetu Kongresu (CBO) i Wspólny Komitet Podatkowy zakładają, że kapitał ponosi trzy czwarte obciążeń ekonomicznych a pracownicy ponoszą jedną czwartą (jest to jednak obszar ciągłych badań).

Jeśli chodzi o podatki od pracy, ekonomiści ogólnie zgadzają się, że niezależnie od miejsca nałożenia ustawowych obciążeń, obciążenie ekonomiczne spada na pracowników. Na przykład w przypadku podatku od wynagrodzeń, którego połowa ustawowego obciążenia spoczywa na pracowniku, a połowa na pracodawcy - zakłada się, że ciężar ekonomiczny jest w całości ponoszony przez pracowników.

Wreszcie obciążenia ekonomiczne związane z podatkami akcyzowymi i ogólnymi podatkami od sprzedaży zwykle uważa się, że spadają na konsumentów, niezależnie od tego, czy są ulgi...

Pomiar dochodu gospodarstwa domowego może być trudny. Chociaż płace, dywidendy, odsetki i zyski kapitałowe można łatwo zaobserwować w deklaracjach podatkowych, pomiar innych rodzajów dochodów nie jest tak prosty. Na przykład wartość ubezpieczenia zdrowotnego zapewnianego przez pracodawcę jest dużym i rosnącym źródłem odszkodowania, które nie jest zgłaszane w formularzach podatkowych. To, czy dochód emerytalny jest przypisywany gospodarstwom domowym w momencie ich zarobkowania, czy też w momencie podziału na emeryturę, wpływa na podział dochodu między gospodarstwa w wieku produkcyjnym i emerytalnym. Nawet zdefiniowanie gospodarstwa domowego może być trudne. Czy student, który jest finansowo zależny od swoich rodziców, ale składa własną deklarację podatkową i mieszka samotnie, jest częścią gospodarstwa domowego rodziców, czy może osobnym?

Ponadto należy wziąć pod uwagę ważne kwestie dotyczące tego, gdzie kończy się system podatkowy i kiedy zaczynają się inne usługi rządowe. Jeśli program federalny, który przede wszystkim przynosi korzyści gospodarstwom domowym o niskich dochodach, jest objęty systemem podatkowym i transferowym, sprawi, że system będzie wyglądał bardziej progresywnie. Jeśli zostanie wykluczone, system będzie wyglądał mniej progresywnie.

Na przykład Suplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) to federalny program pomocy gotówkowej dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, który podnosi dochód netto gospodarstwa domowego, zapewniając mu pieniądze na zakup żywności. Teoretycznie SNAP mógłby zamiast tego działać jako ulga podatkowa podlegająca zwrotowi. Ponadto można sobie wyobrazić rząd federalny oferujący bezpłatne posiłki dla gospodarstw domowych o niskich dochodach za pośrednictwem SNAP, które nie byłyby uważane za podatek lub przeniesienie.

Ostatnim wyzwaniem dla dokładnych pomiarów są zmiany w czasie. Tradycyjna analiza podatkowa mierzy progresywność na podstawie migawki rocznego dochodu i podatków. Ponieważ gospodarstwa domowe często przemieszczają się między przedziałami podatkowymi przez cały okres ich życia, ten okrojony pogląd prowadzi do istotnych tendencyjności w postrzeganej progresywności kodu podatkowego. Na przykład pensja rezydenta medycznego pierwszego roku nie odzwierciedla jego oczekiwanych przyszłych zarobków. Podobnie programista w połowie kariery w firmie rozpoczynającej działalność technologiczną, którego firma dopiero się upubliczniła, mógł zobaczyć jednorazowo nieoczekiwany ekwiwalent zarobków wyższego szczebla rocznie. W rezultacie pomiary progresywności kodu podatkowego, które uwzględniają dożywotnie podatki i dochody, mogą się znacznie różnić od pomiarów, które opierają się na rocznych podatkach i dochodach.

Lubię to! Skomentuj18 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale Gospodarka