To i owo
Przez poznanie do poznania...
29 obserwujących
781 notek
416k odsłon
  716   0

Mocne potępienie Trumpa prawie jak trupi synod?

Mocne potępienie Trumpa prawie jak trupi synod?


image


Po tygodniu od drugiej próby impeachmentu byłego prezydenta Trumpa, Demokraci w Izbie Reprezentantów przyjeli ustawodawstwo, które ma gwarantować, że żadne budynki federalne nie zostaną nazwane imieniem Donalda Trumpa ani innych niegodnych prezydentów...

W tym działaniu jest widoczna kultura anulowania modna w goszystowskich kręgach…

W historii świata bywały podobne wydarzenia choćby synod trupi

https://historykon.pl/wiesz-czym-byl-trupi-synod/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Synod_trupiW ustawie podano szczegółowo zasady: 

SEC. 2. OGRANICZENIE ŚRODKÓW FEDERALNYCH W ZAKRESIE UPAMIĘTNIANIA NIEKTÓRYCH BYŁYCH PREZYDENTÓW.

 Niezależnie od sekcji 3102 tytułu 40 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, żadne fundusze federalne nie mogą być wykorzystywane do:

(1) tworzenia lub pokazywania jakiegokolwiek symbolu, pomnika upamiętniającego byłego prezydenta, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów w dniu lub przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy lub został skazany za przestępstwo stanowe lub federalne związane z działaniami przejęty oficjalnie jako Prezydent Stanów Zjednoczonych na federalnych gruntach publicznych, w tym na autostradach, parkach, metrach, budynkach federalnych, obiektach wojskowych, ulicach lub innych majątkach federalnych;

(2) nazwać, wyznaczyć lub zmienić wygląd budynku federalnego lub gruntu federalnego po lub dla upamiętnienia jakiegokolwiek byłego prezydenta, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów w dniu lub przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy lub został skazany za przestępstwo stanowe lub federalne związane z działaniami podejmowanymi podczas urzędowania jako Prezydent Stanów Zjednoczonych.

SEC. 3. OGRANICZENIE ŚRODKÓW FEDERALNYCH NA NIERUCHOMOŚCI NIEKTÓRYCH BYŁYCH PREZYDENTÓW.

Bez względu na jakiekolwiek inne przepisy prawa, żadne fundusze federalne ani inna federalna pomoc finansowa nie może zostać udzielona państwu, jego jednostce politycznej lub podmiotowi, jeśli takie fundusze lub pomoc finansowa zostaną wykorzystane na rzecz jakiegokolwiek budynku, gruntu, konstrukcji, instalacji lub jakikolwiek inny majątek noszący nazwisko, nazwany lub wskazany na pamiątkę któregokolwiek byłego prezydenta, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów w dniu lub przed datą wejścia w życie niniejszego Aktu lub został skazany przez państwo za przestępstwa federalne związane z działaniami podejmowanymi podczas oficjalnego urzędowania jako prezydent Stanów Zjednoczonych.

SEC. 4. OGRANICZENIE DZIAŁANIA BYŁYCH PREZYDENTÓW.

Bez względu na jakiekolwiek postanowienie ustawy zatytułowanej „Ustawa zapewniająca emeryturę, asystentów biurowych i przywileje bezpłatnej korespondencji dla byłych prezydentów Stanów Zjednoczonych oraz do innych celów”, zatwierdzona 25 sierpnia 1958 r. (Nota 3 USC 102; powszechnie znana jako „Ustawa o byłych prezydentach z 1958 r.”), każdy były prezydent, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów w dniu lub przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy lub został skazany za przestępstwo stanowe lub federalne w związku z działaniami podjętymi w charakterze urzędowym jako Prezydent Stanów Zjednoczonych nie jest uprawniony do otrzymywania żadnych świadczeń innych niż ochrona Secret Service na podstawie tej ustawy.

SEC. 5. ZAKAZ POCHÓWKU NIEKTÓRYCH BYŁYCH PREZYDENTÓW.

(wzorowano się na trupim synodzie -moje)

W sekcji 7722 (a) tytułu 10, Kodeks Stanów Zjednoczonych, na końcu wprowadza się następujące zmiany: „(3) Wykonując paragrafy (1) i (2), Sekretarz Obrony nie może zatwierdzać decyzji dotyczącej prawa do pochówku na Cmentarzu Narodowym w Arlington dokonanej przez Sekretarza Armii, który zezwala na pochówek w Arlington Cmentarzu Narodowym każdego byłego prezydenta, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów w dniu lub przed datą wejścia w życie niniejszej ustawy lub został skazany za przestępstwo stanowe lub federalne w związku z działaniami podjętymi podczas urzędowania jako Prezydent Stanów Zjednoczonych ”.

Prezydent Trump został oskarżony przez Izbę i dwukrotnie uniewinniony przez Senat Stanów Zjednoczonych. 

....

Lubię to! Skomentuj26 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka