catrw catrw
556
BLOG

Facebook wygrywa w pierwszej instancji, amerykański sąd okręgowy oddala zarzuty monopolist

catrw catrw USA Obserwuj temat Obserwuj notkę 9

Facebook wygrywa w pierwszej instancji, amerykański sąd okręgowy oddala zarzuty monopolistyczne


image
Sąd Okręgowy w Waszyngtonie oddalił sprawę monopolisty FTC przeciwko Facebookowi (pozwy złożono 9 grudnia 2020 r.).

https://www.scribd.com/document/513390689/gov-uscourts-dcd-224921-73-0

CNBC poinformowało, że Federalna Komisja Handlu i koalicja prawników generalnych z 48 stanów i terytoriów złożyły dwa oddzielne pozwy antymonopolowe przeciwko Facebookowi.

Pozwy dotyczyły dwóch przejęć Facebooka: Instagram i WhatsApp.

 Pozew oddalony 28 czerwca 2021 r. , akcje Facebooka wzrosły o 4% do nowego rekordu 355 USD

Sędzia okręgowy James Boasberg w Waszyngtonie w poniedziałek przychylił się do wniosku Facebooka o oddalenie skarg, złożonych w zeszłym roku przez amerykańską Federalną Komisję Handlu i stanowych prokuratorów generalnych kierowanych przez nowojorską Letitię James.

 Sędzia stwierdził w opinii, że FTC nie wywiązała się z obowiązku ustalenia, że ​​Facebook ma monopol na portale społecznościowe (moim skromnym zdaniem dał d...). Powiedział, że agencja może ponownie złożyć skargę w ciągu 30 dni. „Chociaż sąd nie zgadza się ze wszystkimi twierdzeniami Facebooka, ostatecznie zgadza się, że skarga agencji jest prawnie niewystarczająca i dlatego musi zostać oddalona” – napisał Boasberg.

Pozwy na Facebooku zostały złożone w grudniu w ramach zaostrzającej się rozprawy z amerykańskimi gigantami technologicznymi. Sprawy dotyczyły Departamentu Sprawiedliwości przeciwko Alphabet Inc. za rzekome zmonopolizowanie wyszukiwania w Internecie oraz ustalenia śledztwa House, że firmy technologiczne nadużywają swojej dominacji. Ustawodawcy od tego czasu zaproponowali projekty ustaw, które zarzuciłyby na firmy szeroką sieć regulacyjną.

Zarzuty wobec Facebooka wynikają z przejęcia Instagrama w 2012 roku i przejęcia WhatsApp w 2014 roku.

W skardze FTC cytowano prezesa Facebooka Marka Zuckerberga: „Lepiej kupować niż konkurować”.

Czyli tworzenie monopolu przez wykupienie?


https://ag.ny.gov/uploads/facebook-complaint


Zdaniem Wysokiego Sądu: - FTC nie przedstawiła wystarczających faktów, aby wiarygodnie ustalić niezbędny element wszystkich jej roszczeń z sekcji 2 — mianowicie, że Facebook ma monopol na rynku usług osobistych sieci społecznościowych (PSN). Skarga nie zawiera nic na ten temat poza nagim zarzutem, że firma miała i nadal ma „dominujący udział w tym rynku (ponad 60%)”. Takie nieuzasadnione twierdzenie mogłoby (ledwo) wystarczyć w sprawie z sekcji 2 dotyczącej bardziej tradycyjnego rynku towarów, w którym Trybunał mógłby zasadnie wywnioskować, że udział w rynku mierzono przychodami, sprzedanymi jednostkami lub inną typową miarą. Ale ten przypadek nie dotyczy zwykłego ani intuicyjnego rynku. Z usług PSN można korzystać za darmo, a dokładne warunki i granice tego, co nawet stanowi usługę PSN — tj. które funkcje aplikacji mobilnej lub witryny firmy są objęte tą definicją, a które są wyłączone — nie są jasne.

W tym nietypowym kontekście niezdolność FTC do zaoferowania jakichkolwiek wskaźników dotyczących mierników lub metod użytych do obliczenia udziału rynkowego Facebooka sprawia, że ​​jej niejasne stwierdzenie „60% plus” jest zbyt spekulacyjne i rozstrzygające, aby można było iść dalej.

Ponieważ wada ta mogłaby ewentualnie zostać przezwyciężona przez ponowne wniesienie skargi, Sąd oddalił jednak tylko Pozew, a nie sprawę, i uczynił to bez uszczerbku dla umożliwienia Powodowi złożenia zmienionego Powództwa.

 Aby ukierunkować strony w przypadku wystąpienia zmiany, w niniejszej Opinii wyjaśniono również dwa dalsze wnioski prawne. Po pierwsze, nawet jeśli FTC wystarczająco powołała się na siłę rynkową, jej sprzeciw wobec polityki Facebooka polegającej na odmowie zezwolenia na interoperacyjność z konkurencyjnymi aplikacjami nie zawiera roszczenia o zabezpieczenie nakazu.

Po drugie, agencja ma mocniejsze podstawy, badając przejęcia Instagrama i WhatsAppa, ponieważ Trybunał odrzucił argument Facebooka, że ​​FTC nie ma uprawnień do dochodzenia nakazu sądowego przeciwko tym zakupom.

To, czy w kolejnej fazie sporu pojawią się inne kwestie, zależy od tego, jak rząd chce postępować. Sąd nie będzie dalej spekulował, w jaki sposób, jeśli w ogóle, analiza sekcji 2 roszczenia dotyczącego dawnej fuzji może różnić się od analizy dotyczącej nowszego (lub nawet przyszłego) zakupu, w tym w kwestii środka naprawczego. Orzeczenie napisał James E. Boasberg, sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych.


https://slate.com/technology/2021/06/congress-antitrust-big-tech-silicon-valley-freakout.html

https://news.bloomberglaw.com/tech-and-telecom-law/facebook-wins-dismissal-of-u-s-states-monopoly-lawsuits
catrw
O mnie catrw

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka