10 obserwujących
11 notek
40k odsłon
1936 odsłon

Dokąd zmierza cywilizacja? Symulakra wartości w neomarksizmie kulturowym cz.2 [esej]

Raj w wersji 2.0, w LxFactory, w Lizbonie, fot. K. Radwańska
Raj w wersji 2.0, w LxFactory, w Lizbonie, fot. K. Radwańska
Wykop Skomentuj50

Oto dalsza część eseju o przyszłości cywilizacji, która odchodząc od korzeni, kształtuje się w nowy, wymuszający przynależność sposób. Zapraszam do kontynuacji lektury, a na koniec o dodatkową minutę uwagi na aktualizację z czerwca 2020 roku. Przyjemnej lektury, a dla tych którzy nie czytali początku, zapraszam do, części pierwszej. 

Część 1 dostępna tutaj.

    Uwolnienie seksualności miało swoje przełożenie także w promocji innych teorii, między innymi ideologii gender, ewoluującej od nośnego hasła równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Koncepcja, której twórczynią w fazie ideologicznej była Judith Butler, odnosi się do posiadania mylnie, bo nie dwu-biegunowo odbieranego pojęcia płci biologicznej, ale subiektywnie definiowanej tożsamości płciowej jako „głęboko odczuwane wewnętrzne i indywidualne doświadczenie płci społecznej”. Zatem zasadne wydaje się wnioskowanie, że efektem rewolucji seksualnej, a tym samym osiągniętym celem jest jej globalizacja. Dzieję się to w instytucjach międzynarodowych, na uniwersytetach oraz innych organizacjach o zróżnicowanej strukturze. Jest to możliwe, gdyż wówczas młodzi aktywiści to osoby wykształcone, mające narzędzia naukowe oraz niezbędną do odpowiedniego kreowania rzeczywistości wiedzę, gdyż wspomniana rewolucja tym różni się od innych, że została przeprowadzona od góry do dołu, zatem to elity zatrudnione w instytucjach, rządach, radach, organizacjach, uniwersytetach, NGOs, a nawet Kościele stworzyły siatkę połączoną. Dokładnie przemyślaną i wypracowaną strategię działania i komunikacji, której celem jest zbudowanie nowego porządku świata. Aktywizm lobby seksualnego można obserwować w zmieniającej się etyce, z tej zbudowanej na wartościach judeo-chrześcijańskich oraz postmodernistycznej, która jest jakby wykrzywieniem poprzedniego porządku. Jednym z radykalniejszych kroków w kierunku wprowadzenia przymusu nowego porządku były Zasady z Yogyakarty czyli zbiór 29 zasad planu globalizacji rewolucji seksualnej, przygotowanej przez grupę ekspertów, niesłusznie podpierających się akceptacją i autorytetem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najważniejsze z postulatów dotyczą promocji zachowań nieheteroseksualnych (LGBTI), zniesienie dwubiegunowej tożsamości płciowej, „małżeństwa” homoseksualne z prawem do adopcji, przywileje dla osób LGBT. Przedstawione postulaty zostały przeforsowane za pomocą jasno wyklarowanych metod zafałszowywania polegających m.in. na fałszywej legitymizacji, manipulacją pojęciami, pozorami zgodności z prawem międzynarodowym. Zaś głównymi metodami działania aktywistów są: podważenie suwerenności narodowej, finansowanie organizacji LGBTI przez ONZ i UE , spektakularne procesy w imię praw człowieka, zmiana zasadniczych przekonań społecznych, społeczne i prawne represje wobec opornych. Znane są też narzędzia aktywistów postrewolucyjnych, zogniskowanych wokół zbudowania strategii na podwalinach Zasad z YK" (G.Kuby).

Symulacja wartości 

Obserwowane zmiany można podsumować jako nadawanie nowych znaczeń zjawiskom oraz pojęciom, co francuski filozof społeczny Jean Baudrillard zdefiniował jako SYMULAKRUM (symulakr), które zniekształca opisywaną prawdę, by przesłonić brak głębszej rzeczywistości. Redaktor Witold Gadowski znany z komentarzy na temat sytuacji polityczno-społecznej w Polsce i na świecie twierdzi, że jest to narzędzie neomarksistów, a więc aktywistów rewolucji seksualnej. W Europie Zachodniej pochłoniętej głębokim kryzysem chrześcijaństwa, dokonywany jest zatem, swoisty gwałt na wartościach konstytuujących kulturę. Główne pojęcia, które obecnie przechodzą kryzys definicji,  a więc są poddane symulacjom to m.in: wolność, rodzina, małżeństwo, miłość, sprawiedliwość, równość.  

#ThisIsFamily 

Sprowadzając dyskusję do przykładów, warto zaznaczyć, że w perspektywie komunikowania porządku świata szalenie istotny wydaje się przekaz reklamowy. Warto zauważyć, że cechuje go chwilowość, a jednocześnie odwołujący się do przyszłości, nie teraźniejszości. Mimo iż reklama jest raczej niepożądanym elementem, jej obecność, a co za tym idzie, także treści są dla odbiorcy niemal tak samo naturalnym przesłaniem, jak elementy klimatu (M.Hopfinger, Warszawa 2002). Społeczeństwo zostało pozbawione prawa wyboru, a więc poddane zniewoleniu. Przykładem niech będą reklamy zawierające symulakra podstawowych wartości ukształtowanych przez chrześcijaństwo, jako podwalin wysokorozwiniętej cywilizacji zachodnioeuropejskiej. Szczególnie promowane w przekazach reklamowych, także na terenie Polski, która w środowiskach aktywistów LGBTI jest rodzina. Jako najbardziej podstawowa komórka społeczna została poddana redefinicji. Jest to możliwe poprzez narzucanie większości większych praw mniejszości ruchów LGBTI. W 2019 roku marka River Island w Wielkiej Brytanii promowała nową kolekcję w kampanii #ThisIsFamily (pol. #ToJestRodzina) prezentując odzwierciedlenie brytyjskiego modelu rodziny, opartej nie na związku kobiety i mężczyzny połączonych relacją małżeńską, ale różnych modelach relacyjności miedzy ludźmi różnej bądź tej samej płci, bądź osób samotnych. Viktor Pyk, dyrektor kreatywny w Studio Bvld, realizującym kampanię wskazuje, że „River Island jest to marka, która zawsze stara się być częścią swoich klientów. Mając to na uwadze, stworzyliśmy kampanię #ThisIsFamily – prawdziwą celebrację i redefinicję tego, czym jest rodzina – nigdy wcześniej nie zdefiniowana i ciągle się zmieniająca”.  

Wykop Skomentuj50
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Społeczeństwo