Zdjęcie ilustracyjne  Autor/źródło: canva.com
Zdjęcie ilustracyjne Autor/źródło: canva.com
Robert Jeżewski Robert Jeżewski
247
BLOG

Dopłaty do elektrośmieci z Niemiec (czyt. dopłaty do używanych aut elektrycznych)

Robert Jeżewski Robert Jeżewski Motoryzacja Obserwuj temat Obserwuj notkę 8

Jesienią 2024 roku ma w Polsce ruszyć nowy program dopłat do kupna używanych samochodów elektrycznych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na ten cel zostanie przeznaczone blisko 1,6 miliarda złotych. Program, mający na celu wsparcie elektromobilności i redukcję emisji dwutlenku węgla (CO2), wzbudza jednak liczne kontrowersje, szczególnie z uwagi na dopłaty do zakupu używanych aut elektrycznych.

Szczegóły Programu dopłat

Program dopłat przewiduje wsparcie finansowe dla osób fizycznych, oraz firm. Dotacja na zakup używanych samochodów elektrycznych ma wynosić do 40 tysięcy złotych dla osoby fizycznej. W przypadku leasingu, lub wynajmu długoterminowego, wsparcie nie będzie mogło przekroczyć wysokości opłaty wstępnej, przy czym dla nowych samochodów będzie to 225 tysięcy złotych, a dla używanych – 150 tysięcy złotych. Ważnym kryterium jest wiek pojazdu – używany samochód elektryczny nie może być starszy niż cztery lata.

Podstawowym celem programu jest promowanie elektromobilności, co ma przyczynić się do redukcji emisji CO2 i poprawy jakości powietrza. Jednak wprowadzenie dopłat do używanych samochodów elektrycznych budzi poważne wątpliwości. Kluczowym problemem jest tutaj kwestia utylizacji baterii litowo-jonowych, które po kilku latach użytkowania stają się elektrośmieciami!

Baterie litowo-jonowe, które są sercem każdego samochodu elektrycznego, po zakończeniu ich żywotności stają się poważnym problemem ekologicznym. Obecnie nie istnieje skuteczna technologia utylizacji tych baterii na masową skalę. Obecnie problem zużytych baterii w małych urządzeniach, takich jak latarki, czy telefony komórkowe jest stosunkowo duży, to w przypadku samochodów elektrycznych skala problemu jest gigantyczna. Baterie z aut elektrycznych zawierają toksyczne substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko, jeśli nie zostaną odpowiednio zutylizowane.

Ekonomiczne i społeczne aspekty

Program dopłat ma na celu również wspieranie rynku samochodów elektrycznych, jednak decyzje o takich przepisach wydają się być podejmowane bez pełnego zrozumienia konsekwencji. Dopłaty do używanych samochodów elektrycznych mogą przyczynić się do napływu starych aut z zagranicy, co z jednej strony zwiększy dostępność tych pojazdów na rynku, ale z drugiej doprowadzi do problemów związanych z ich późniejszą utylizacją.

Program dopłat do używanych elektryków posiada liczne wady. Przede wszystkim, brak efektywnych metod utylizacji baterii sprawia, że promocja używanych samochodów elektrycznych może stać się ekologicznym bumerangiem. Dodatkowo, osoby odpowiedzialne za wdrożenie takich przepisów nie mają odpowiedniej wiedzy w zakresie technologii i ekologii, co prowadzi do podejmowania decyzji opartych na krótkoterminowych korzyściach politycznych, a nie na długoterminowych strategiach zrównoważonego rozwoju.

Używane samochody elektryczne mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla nowych pojazdów, szczególnie z finansowego punktu widzenia. Niższy koszt zakupu i możliwość skorzystania z dopłat mogą zachęcić wielu konsumentów do przejścia na elektromobilność. Jednak, korzyści te są równoważone przez szereg wyzwań, z których najważniejszym jest problematyczna utylizacja zużytych baterii.

Aktualnie technologie utylizacji baterii litowo-jonowych są niedoskonałe i kosztowne. Proces recyklingu tych baterii jest skomplikowany i wymaga zaawansowanych technologii, które nie są jeszcze szeroko dostępne. W efekcie, wiele zużytych baterii trafia na składowiska odpadów, gdzie mogą stanowić poważne zagrożenie dla środowiska. Chyba, że tutaj znowu Europa ma „plan”, że wszystkie elektrośmieci trafią do Afryki, którą i tak się nikt nie przejmuje a do której trafiają wszystkie elektrośmieci świata!

Przyszłość elektromobilności

Żeby elektromobilność mogła stać się rzeczywiście zrównoważonym rozwiązaniem, konieczne jest rozwinięcie efektywnych technologii recyklingu baterii. Inwestycje w badania i rozwój w tym obszarze są kluczowe dla zapewnienia, że samochody elektryczne nie będą generować więcej problemów, niż rozwiązują. Współczesne baterie litowo-jonowe, choć mają ogromny potencjał do napędzania zielonej rewolucji w transporcie, niosą ze sobą poważne wyzwania związane z ich utylizacją. W miarę jak coraz więcej takich pojazdów trafia na drogi, rośnie również liczba zużytych baterii wymagających bezpiecznego i efektywnego recyklingu.

Rozwój technologii recyklingu baterii obejmuje kilka kluczowych aspektów. Przede wszystkim, konieczne jest stworzenie bardziej wydajnych metod odzyskiwania cennych materiałów, takich jak lit, kobalt czy nikiel, które można ponownie wykorzystać w produkcji nowych baterii. Współczesne procesy recyklingu są często zbyt kosztowne i energochłonne, co ogranicza ich zastosowanie na szeroką skalę. Dlatego inwestycje w badania nad nowymi, bardziej zrównoważonymi metodami recyklingu są absolutnie niezbędne.

Wprowadzenie systemu depozytowego, w którym konsumenci otrzymują zwrot części kosztów baterii po jej zwróceniu do recyklingu, mogłoby również zachęcić do bardziej odpowiedzialnego zarządzania zużytymi bateriami. Takie podejście nie tylko wspierałoby recykling, ale również zmniejszyłoby ryzyko, że baterie trafiają na nielegalne wysypiska, czy do niekontrolowanego środowiska, gdzie mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego i środowiska.

Decyzje o wprowadzeniu dopłat do używanych samochodów elektrycznych powinny być podejmowane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną i ekologiczną. Brak kompetencji wśród decydentów doprowadzi do wprowadzania przepisów, które przynoszą więcej szkód niż pożytku. Współczesne problemy ekologiczne i technologiczne są zbyt złożone, żeby mogły być rozwiązywane bez głębokiego zrozumienia ich złożoności i wzajemnych powiązań przez osoby niekompetentne, które się tym zajmują.

Decydenci powinni współpracować z ekspertami w dziedzinie elektromobilności, technologii baterii, oraz ochrony środowiska, żeby tworzyć przepisy oparte na solidnych podstawach naukowych i technologicznych. Edukacja i współpraca z ekspertami są kluczowe dla skutecznego zarządzania tym obszarem. Niezbędne jest również zaangażowanie w dialog z przemysłem motoryzacyjnym, organizacjami ekologicznymi, oraz społecznościami lokalnymi, które mogą być dotknięte przez ewentualne negatywne skutki niewłaściwego zarządzania zużytymi bateriami.

Wnioski

Program dopłat do używanych samochodów elektrycznych, który ma ruszyć jesienią br., z pewnością przyczyni się do wzrostu liczby pojazdów elektrycznych na polskich drogach. Jednak brak skutecznych technologii utylizacji baterii litowo-jonowych, brak technicznej i ekologicznej wiedzy decydentów, a także potencjalne problemy ekologiczne i ekonomiczne, które mogą się pojawić sprawią, że program ten wymaga dogłębnej analizy i przemyślenia.

Kluczowe jest, żeby decyzje dotyczące takich inicjatyw były podejmowane przez kompetentnych specjalistów, którzy będą potrafili ocenić wszystkie aspekty związane z wprowadzaniem nowych technologii na rynek. Dopiero wtedy możliwe będzie osiągnięcie rzeczywistego, pozytywnego wpływu na środowisko i społeczeństwo.

prof. hon., dr n. ekon., trener biznesu, coach, doradca zawodowy, ekspert ds. OZE i energetyki alternatywnej, publicysta, autor projektów i kampanii społecznych, przedsiębiorca i manager z 21-letnim doświadczeniem zawodowym. Dyrektor generalny think tanku POLSKA Patriotyczna. Twórca cyklu popularnonaukowego „JEZEWSKI PhD economy”, poruszającego tematy z obszaru społeczno-gospodarczo-biznesowego, oraz cyklu publicystycznego „komentarz JEŻEWSKIEGO”. 

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Technologie