Robakks
1/∞ = +0 > 0
28 obserwujących
255 notek
294k odsłony
578 odsłon

eDyskurs.pl - świat nieznany

Wykop Skomentuj27

O czym się gada poza Salonem: 

 Ta notka dotyczy rozróżniania zdrowego rozsądku od głupoty, o której słynny Einstein pisał, że nie jest pewny, czy wszechświat jest nieskończony - ale głupota ludzka nieskończona jest na pewno.

Głupotą ludzką jest wiara w teorie mnogości, a ściślej wiara w samozaprzeczające się informacje i brak konsekwencji w używaniu słów, a to skutkuje fałszem i niezupełnością (półprawdami). Fanatycy tej wiary stracili kontakt z rzeczywistością obiektywną i stracili (lub została im wyłączona) możliwość rozróżniania  prawdy od nieprawdy, fikcji, kłamstwa, nowomowy, fałszu, bełkotu itd. 

Miesza im się w głowie równo...  To dzieci postmodernizmu  :)

Robakks2012-12-14 09:48:00

RobakksPodgląd live

ARYTMETYKA   i   GEOMETRIA

Liczby naturalne to takie liczby całkowite n, którymi numerowane są pozycje po przecinku ułamka dziesiętnego nieskończonego

0,999… = 0,(9) = 1

Liczby naturalne tworzą zbiór liczb naturalnych   ℕ   będący podzbiorem liczb porządkowych Lp.

Do liczb porządkowych Lp należą oprócz liczb naturalnych także takie liczby całkowite dodatnie, które nie występują w numerach pozycji po przecinku ułamka 0,999… np liczba ω (będąca pierwszą liczbą pozaskończoną) czy liczba continuum = ℂ wyrażająca ilość punktów na odcinku jednostkowym, a także liczba ℝ, która określa ilość wszystkich punktów na dodatniej półosi osi liczbowej.

Liczby ω , ℂ i ℝ nie są liczbami naturalnymi, a są całkowite, dodatnie i powstają rekurencyjnie przez dodanie +1 do liczby poprzedzającej. Gdy za J. Wallisem ilość wszystkich liczb naturalnych w zbiorze ℕ nazwiemy nieskończonością ∞ 
-to-
następnikiem tej liczby jest właśnie ω = ∞ +1 
Cantor zaproponował, by ℂ było zbiorem potęgowym ℕ i przy tym postulacie
ℂ = 2^

bowiem ℕ i  wyraża to samo: ℕ = 

Pojedyncza liczba ze zbioru ℕ w proporcji do całego zbioru to ułamek 1/∞ i ta proporcja stanowi różniczkę całości 1
 * 1/∞ = 1

Występująca w fizyce różniczka czasu Newtona dt to właśnie 1/∞ z t

Desygnatem zbioru liczb naturalnych ℕ jest zbiór kroków od pierwszego do ostatniego, które wykonał Achilles goniąc żółwia (paradoks Zenona).

Achilles wykonuje  kroków, a ostatni ma długość 1/ℂ. W tym momencie (chwila dt) bieg się kończy, bo nieskończoność (granica)  została osiągnięta.

Powyższe dotyczy nauk ścisłych: arytmetyki, geometrii i fizyki.

Nie dotyczy natomiast innych teorii, w których Achilles nie dogania żółwia z założenia, a więc nie dotyczy teorii sprzecznych z rzeczywistością obiektywną. Piszę o matematyce w której działają prawa rozumu.

PS. Ten post z uwagi na treść powielam na swój blog:
http://robakks.salon24.pl/

Tam dyskusja może być ciekawsza z uwagi na lepsze możliwości formatowania tekstu i uzupełnianie opisu rysunkami.

Nie opublikowałeś jeszcze tego komentarza! Aby opublikować naciśnij przycisk Opublikuj Komentarz.

opublikowano:  http://www.edyskurs.pl/?p=1141

 

 

 

 

 

Wykop Skomentuj27
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Technologie