alterglobalista alterglobalista
144
BLOG

Globalny kapitalizm szczepionkowy

alterglobalista alterglobalista Polityka Obserwuj notkę 0

Nie mam żadnej wątpliwości, że globalny biznes szczepionkowy okazał się najbardziej dochodowym interesem, jaki stworzono na światowych rynkach finansowych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat i dlatego właśnie świat utknął w tej "pandemii", która stała się podstawą rozwoju tego właśnie biznesu. Głównymi udziałowcami tego biznesu stały się największe fundusze spekulacyjne świata, które tworzą zapotrzebowanie i popyt na ''pandemię'', która do nas powraca niczym bumerang za pomocą kolejnej fali Pfizera, Moderny, Johnsona, czy Astra-Zeneca. Dlatego też obecnie nie można mówić jedynie o globalnym biznesie szczepionkowym a o  powstaniu nowej formy kapitalizmu, który można nazwać globalnym kapitalizmem szczepionkowym. 


                                                                                   Zysk ponad ludzi 

Kiedy skończył się na świecie neoliberalizm, który doprowadził do powstania globalnego kryzysu finansowego w którym naczelną rolę odegrały największe banki inwestycyjne z bankiem Goldman Sachs na czele, to myślałem, że gorzej już być nie może. Ta pandemia pokazała mi jednak jak bardzo się wtedy myliłem. Albowiem nie ma gorszej władzy na świecie od władzy sprawowanej przez największe korporacje farmaceutyczne, gdzie stawką tej bezwzględnej walki o maksymalny zysk staje się zdrowie i życie ludzi. 


                                                      Sprywatyzowany system centralnego planowania

Kapitalizm szczepionkowy jest sprywatyzowanym systemem centralnego planowania, w którym to napędzane przez światowe rynki finansowe, przodujące globalne korporacje za pośrednictwem podporządkowanych organizacji międzynarodowych, wykorzystują rządy do realizacji swoich prywatnych interesów mających na celu bezwzględną maksymalizację zysku. Na ten użytek stworzono w skali globalnej przez korporacyjnych marketingowców, oszukańczą propagandę, że działają one w obronie dobra wspólnego, jaka w tej sytuacji jest obrona życia ludzi zagrożonych pandemia. Jednak zgodnie ze statutem głównym zadaniem korporacji jest dążenie do maksymalizacji zysku, a nie jakakolwiek dbałość o zdrowie, czy życie ludzi i nic w tej materii się nie zmieniło.


                                                           Sanitarna dyktatura rynków finansowych

Od momentu, kiedy szczepienia przeciwko Covid-19 przestały być tylko sprawom medyczną a stały się kwestia ekonomiczną, przynoszącą korporacjom szczepionkowym notowanych na światowych rynkach finansowych ogromne zyski, pandemia do nas powraca z nowymi szczepionkowymi falami Pfizera, Moderny, Johnsona i Astra-Zeneca. Albowiem to właśnie te rynki finansowe, na których powstał globalny biznes szczepionkowy, są obecnie główną siłą napędową tej ''pandemii ''.

Tak więc nacisk na te masowe szczepienia ze strony rządów jest tym większy im bardziej gospodarka danego kraju, jest bardziej powiązana z największymi korporacjami farmaceutycznymi, rynkiem finansowym, lub państwo jest budżetowe uzależnione od tego rynku, co widać na przekładzie, chociażby Izraela, USA, Francji, Wielkiej Brytanii, czy Polski, gdzie zaciągnięty dług na rynkach finansowych w kwocie 240 mld na zapobieganie ''pandemii'' trzeba spłacić, zgodnie z interesem głównych właścicieli na rynku papierów dłużnych.

Globalne odgórne nakazy, zalecenia i rekomendacje co do sposobów zwalczania ''pandemii'' zostały wiec tak skonstruowane, aby zmusić rządy do zaciągania długów na rynkach finansowych w celu ratowania swoich gospodarek. Dlatego właśnie nakazuje się rządom zamykanie gospodarek, aby doprowadzić do wzrostu zadłużenia tych krajów i pogłębiania zależności od rynków finansowych.


                                                               WHO w roli światowego rządu  

W pełni wykorzystano  tutaj rolę Światowej Organizacji Zdrowia w systemie ochrony zdrowia ONZ do realizacji za pośrednictwem podległych rządów interesów globalnego biznesu szczepionkowego. 

                                             

                Wyłączenie międzynarodowego systemu bezpieczeństwa zdrowia publicznego

Za pośrednictwem stworzonego przez korporacyjnych prawników, prawniczego terminu o warunkowym dopuszczeniu szczepionki na rynek z powodu wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej w postaci ''pandemii'', twórcy tego nowego systemu w sposób skuteczny zablokowali działanie publicznych regulatorów rynku medycznego, które poczuły się tym samym całkowicie zwolnieni z wszelkiej odpowiedzialności za podejmowane w tej sprawie decyzje i rekomendacje na które później powoływały się rządy poszczególnych krajów. 


         Nadrzędne prawo korporacji do swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej

Globalne korporacje uważają, że prawo do swobodnej działalności gospodarczej jest nadrzędne i daje im pełne prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie każdego, bez względu na to, jakie będą tego skutki społeczne, gospodarcze, czy zdrowotne, bo jedynym zadaniem korporacji jest maksymalizacja zysku. I na tej właśnie podstawie zostały warunkowo dopuszczone szczepionki przeciwko Covid-19 do publicznego obrotu i zmusza się ludzi do udziału w masowych badaniach klinicznych, pomimo tego, że nie zakończono wszystkich faz badań nad skutkami działania tych szczepionek na ludzki organizm.            Izrael wzorem do naśladowania w dziedzinie polityki masowego wyszczepiania

Jak na ironię najbardziej korporacyjne państwo świata, powiązane przemysłowo i finansowo z największymi korporacjami farmaceutycznymi i biotechnologicznymi stało się dla innych rządów wzorem do naśladowania w dziedzinie prowadzonego programu szczepień. To właśnie w tym kraju sponsorowane media przekazały światu nowinę, że w przypadku nowego wariantu Delty w celu uzyskania zbiorowej odporności trzeba zaszczepić co najmniej 80% populacji, co dla takich korporacji jak Pfizer, który jest tam traktowany niczym ''naród wybrany'', to najlepsza wiadomość, oczekiwana przez głównych udziałowców tego globalnego biznesu szczepionkowego. który został stworzony przez korporacje farmaceutyczne sprzedające te szczepionki. Teraz trzeba jeszcze tylko przekonać rządy pozostałych krajów do wzięcia przykładu z Izraela i zyski ''Pfizera'' a za nim też i pozostałych korporacji szczepionkowych, będą jeszcze większe. I oto właśnie toczy się ta cała gra pod maską ''pandemii''.


                 Bezwzględne wykorzystanie instytucji państwa dla realizacji interesów korporacji  

W tym nowym systemie globalnego kapitalizmu szczepionkowego, główną rolę rządzących stało się wypełniane odgórnych zaleceń WHO oraz publicznych regulatorów rynku medycznego, dzięki czemu władza publiczna stała się narzędziem do realizacji interesów globalnego biznesu szczepionkowego za pomocą wprowadzonych rozporządzeń mających zmusić obywateli do szczepienia przeciwko Covid-19. W żadnym z poprzednich globalnych kryzysów rządy poszczególnych krajów nie zostały tak wykorzystane i ubezwłasnowolnione jak w przypadku tej pandemii gdzie pod hasłem ochrony zdrowia i życia ludzi, rządy stały się pośrednikiem łańcucha dostaw szczepionek na rynek każdego kraju a sami rządzący stali się głównymi akwizytorami i szczepionkowymi naganiaczami. 

Podsumowanie:

Najbardziej niezrozumiały, bezprawny i okrutny w tym systemie staje się całkowity brak odpowiedzialności władzy publicznej za wprowadzenie rozporządzeń mających na celu przymuszenie obywateli do szczepień w których cała odpowiedzialność za wynikłe z tego skutki ponosi sam zaszczepiony. Udział w tych badaniach klinicznych, może być tylko i wyłącznie dobrowolny a nie w jakikolwiek sposób wymuszony i to jeszcze za pośrednictwem władzy państwowej. Są to rzeczy niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawa. Władza publiczna nie jest od powielania bzdurnych marketingowych korporacyjnych haseł, że korzyści z zaszczepienia przewyższają w swoich liczbach ewentualne skutki uboczne, bo te skutki uboczne dotykają zdrowia a czasem i życia konkretnych ludzi. Warto więc tutaj  przypomnieć rządzącym, że zadaniem władzy publicznej w demokratycznym państwie prawa jest ochrona obywateli przed negatywnymi skutkami działania globalnych korporacji nastawionych wyłącznie na maksymalizację zysku, a nie bezrozumne uczestnictwo w realizacji ich interesów.Patriota, antyglobalista, działacz Solidarności, zwolennik demokracji obywatelskiej oraz przeciwnik zastąpienia demokratycznych rządów korpokracją. Uczestnik międzynarodowego ruchu przeciwników korporacyjnej globalizacji. Aktywny uczestnik międzynarodowych spotkań przeciwników korporacyjnej globalizacji w ramach Forum Społecznego w Włoszech, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji, Hiszpanii, Szwecji. 

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka