alterglobalista alterglobalista
303
BLOG

W pułapce klimatycznego biznesu nazywanego ''zielonym ładem''.

alterglobalista alterglobalista UE Obserwuj temat Obserwuj notkę 5
Koncepcja odejścia od paliw kopalnych powodujących globalne ocieplenie jest doktryną polityczną, która zdominowała politykę UE, podporządkowanej interesom globalnego biznesu klimatycznego, jako obecnie najbardziej wpływowej grupy ekonomicznego nacisku na unijne władze w powstawaniu unijnych dyrektyw klimatycznych nałożonych na państwa członkowskie.

                                                              Od dekarbonizacji gospodarki do zielonego ładu

Wprowadzenie ''zielonego ładu'' w gospodarce jest kolejnym procesem dekarbonizacji gospodarki prowadzonej za pomocą wprowadzenia handlu emisjami dwutlenku węgla, na którym najwięcej zarobiły banki uczestniczące w tym handlu z bankiem Goldman Sachs na czele, o czym zresztą bank wtedy informował swoich potencjalnych udziałowców.

                                                              Dogmatyczne podstawy koncepcji ''zielonego ładu''

Doktryna zielonego ładu opiera się na dogmacie wpływu przemysłowych a ostatnio i rolniczych gazów cieplarnianych na klimat. Dlatego też unika się debat publicznych na ten temat. Jeśli zaś dochodzi do takich debat, to do głosu celowo nie dopuszcza się naukowców prezentujących inny punkt widzenia, aniżeli dominujący w najbardziej wpływowych mediach. Stąd też w przekazywanych informacjach medialnych całkowicie pomija się cykliczność zmian klimatycznych, wpływ aktywności słonecznej, skutków masowego wycinania lasów deszczowych, czy działania morskich turbin wiatrowych na klimat. 

                                              Na czym polega system przymusowego odchodzenia od paliw kopalnych ?

System przymusowego odchodzenia od paliw kopalnych został tak stworzony, aby największe koszty ponosili tutaj najwięksi emitenci dwutlenku węgla w postaci największych elektrowni węglowych i elektrociepłowni, co skutkuje powstaniem wysokimi cen energii elektrycznej dla osób indywidualnych i przemysłu. W przypadku Polski to ma bezpośrednie przełożenie na kondycję kopalń, gdyż to właśnie energetyka jest największym odbiorcą polskiego węgla.     

                                                Komu przeszkadzają paliwa kopalne a więc i również polski węgiel ?

Producenci paliw kopalnych zostali uznani za głównych konkurentów dla producentów energetyki odnawialnej z powodu ograniczonego popytu w tych krajach, które korzystają w energetyce głównie z paliw kopalnych, a więc takich krajów właśnie jak Polska. Poza tym wymuszona rezygnacja z paliw kopalnych to również szansa dla producentów energetyki jądrowej z innych krajów, którzy w Polsce chcą budować takie elektrownie.

                                                               Wielka grabież — czyli kto finansuje ten ''zielony ład?

Unijne przepisy zostały tak dopracowane, aby to emitenci, a więc głównie przemysł ciężki z największymi polskimi firmami Spółek Skarbu Państwa oraz ostatnio tez i rolnictwo sfinansowało projekt wprowadzenia zielonego ładu poprzez finansowanie producentów energetyki odnawialnej. Dlatego tez emitenci wpłacają opłatę emisyjną do budżetu państwa, które ma obowiązek przeprowadzenia aukcji uprawnień do emisji dwutlenku węgla z ich przeznaczeniem na ochronę klimatu i transformacja energetyczną — czyli finansowanie produkcji '''zielonej energii'' i wsparcia rozwoju energetyki jądrowej.

                                                             Kto poniesie koszty wprowadzenia ''zielonego ładu'' ?

Poza całym przemysłem ciężkim i rolnictwem kolejną branżą będzie przemysł samochodowy oraz i sami mieszkańcy, poprzez wprowadzenie unijnej dyrektywy budynkowej, która nakazuje docieplenie budynków, na czym oczywiście zarobi sektor bankowy. Wszystko to tak naprawdę jest tworzone, aby zaspokoić oczekiwania klimatycznego biznesu.

                                                            Kto najwięcej zarabia na polityce zielonego ładu?

Największy zysk z polityki klimatycznej zielonego ładu odnosi cały biznes klimatyczny z bankiem Goldman Sachs na czele, który jako twórca jak też i największy udziałowiec tego biznesu, zainwestował w ostatnich latach 450 miliardów dolarów w rozwój energetyki odnawianej i stał się głównym właścicielem morskich farm wiatrowych. Dlatego nieprzypadkowo to ten właśnie bank jako pierwszy zrezygnował z kredytowania projektów węglowych na rzecz projektów związanych z energetyką odnawialną, za którym to przykładem poszły też i inne zwłaszcza europejskie banki, co spowodowało, że producenci paliw kopalnych znaleźli się w szczególnie trudnym położeniu.

Patriota, antyglobalista, działacz Solidarności, zwolennik demokracji obywatelskiej oraz przeciwnik zastąpienia demokratycznych rządów korpokracją. Uczestnik międzynarodowego ruchu przeciwników korporacyjnej globalizacji. Aktywny uczestnik międzynarodowych spotkań przeciwników korporacyjnej globalizacji w ramach Forum Społecznego w Włoszech, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Austrii, Grecji, Hiszpanii, Szwecji. 

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka