0 obserwujących
34 notki
9102 odsłony
  373   0

Górnicza potęga

 

Badania naukowe


    Strategia KGHM zakłada stosowanie nowoczesnych technologii. W związku z dużym zapóźnieniem Polski w dziedzinie szybkiego transferu takich rozwiązań ze świata nauki do przemysłu KGHM zainicjowała współpracę z najlepszymi uczelniami technicznymi naszego regionu. Powołano do życia Platformę Współpracy Technologicznej pomiędzy KGHM Polska Miedź SA a światem nauki, szczególnie instytutami i uczelniami technicznymi. Określono 7 obszarów badawczych, w które zamierzamy w najbliższej przyszłości inwestować, oczekując pozyskania nowych technologii pozwalających na usprawnianie prowadzonych procesów produkcyjnych (np. nowe rodzaje maszyn czy narzędzi, ograniczanie energochłonności) bądź też skutkujących opracowaniem nowych produktów (np. nowe stopy z wykorzystaniem miedzi i innych metali). Także dostęp do środków strukturalnych Unii Europejskich daje nadzieję, że ta współpraca zaowocuje opracowaniem wielu unikalnych technologii pozwalających na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej KGHM. Istotnym elementem w tym obszarze będą możliwości tworzone przez powołany przez KGHM do życia w tym roku Legnicki Park Technologiczny LETIA, wykorzystujący majątek Huty Miedzi Legnica i Legmetu.

 

Rozwój regionu


    Myślę, że nie jest konieczna głębsza analiza wymiaru lokalnego zarysowanych w tej części zamierzeń KGHM zapisanych na poziomie Strategii. Ich lokalizacja, może poza inwestycjami w zagraniczne złoża miedzi i innych metali, jest oczywista. Chociażby powołanie do życia Legnickiego Parku Technologicznego LETIA, który służyć będzie nie tyle zagospodarowaniu zbędnego majątku, lecz wspieraniu przedsięwzięć z kręgu opisywanych wyżej innowacyjnych technologii, jest tego wystarczającym dowodem. KGHM poczuwa się do odpowiedzialności za rozwój regionu. Jako jeden z większych pracodawców oraz konsument wielu dóbr i usług ma wpływ na życie nie tylko swoich pracowników i ich rodzin ale oddziałuje na obraz całego regionu a nawet kraju. W związku z czym Strategia obejmuje także realizację Programu Odpowiedzialnego Biznesu, czyli zestawu działań, nie tyle w sferze marketingu społecznego, ale przede wszystkim realnych działań związanych z polepszaniem relacji z wszystkimi, którzy są zainteresowani jej funkcjonowaniem, tj. władzami państwowymi i samorządowymi, społecznościami lokalnymi, dostawcami, obecnymi oraz przyszłymi pracownikami. Oczywistością jest także konieczność realizacji programów inwestycyjnych wspierających realizację Strategii. Opracowany program inwestycyjny przewiduje nakłady na poziomie ok. 16,3 mld zł, z czego ponad połowa dotyczy projektów o strategicznym znaczeniu. Z tej ogromnej kwoty ponad 80 % środków zostanie zainwestowanych bezpośrednio w naszym Regionie. Zarząd KGHM sformułował 22 strategiczne inicjatywy i projekty inwestycyjne na łączną kwotę 10,2 mld zł.

 

Górnicza potęga

    Nie sposób w krótkiej notatce omówić wszystkich nawet najważniejszych problemów tak wielkiej firmy, jaką jest KGHM Polska Miedź SA, które poruszył w swoim wystąpieniu jej prezes. Jedno jest jednak pewne, że firma ta jeszcze przez długie dziesiątki lat będzie działać, dając wysokie zarobki swoim pracownikom i jeszcze wyższe dochody budżetowi państwa. Jest ona też największym sponsorem wszystkich akcji charytatywnych, za co prezesowi podziękowano hucznymi brawami.

 

Zdjęcie: Dominika Siwek                                                     Andrzej Marecki                                                                                                      Rubikkon

Lubię to! Skomentuj6 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Komentarze

Inne tematy w dziale