Ryszard Surmacz
Nie bądźmy naiwni.
4 obserwujących
66 notek
20k odsłon
1208 odsłon

O Chinach

Wykop Skomentuj22

3. Rzut oka na dane tyczące się sytuacji budżetowej Stanów Zjednoczonych nie pozo-stawiają wątpliwości: kraj ten zbliża się do kresu swych możliwości finansowych. […] Z tych powodów, z amerykańskiego punktu widzenia najlepszym rozwiązaniem byłoby zawiązanie globalnej koalicji antychińskiej, sojuszu, w którym niezbędnym członkiem byłaby Rosja. Tylko w sytuacji całkowitego okrążenia Chin,[…] Krajowi Środka można by narzucić warunki wymuszające rezygnację z posiadania kontroli nad kluczowymi technologiami.

Społeczeństwo chińskie kulturowo jest bardziej zwarte, a przez to i skuteczniejsze w obronie lub ataku, niż społeczeństwo amerykańskie. Chińczyk potrafi znieść najwięcej, więcej, niż żołnierz rosyjski. Żołnierz amerykański „chowa” się za techniką – w warunkach dzisiejszej wojny może to nie wystarczyć. W wielonarodowych i wielokulturowych Stanach kłopoty finansowe oznaczają załamanie się gospodarki i znaczniejsze obniżenie poziomu życia, Amerykanów. Oznacza to kłopoty administracyjne, a także rasowe. W tym kierunku pracują służby rosyjskie i zapewne chińskie. Sojusz amerykańsko-rosyjski nie jest możliwy. Rosjanie bez podporządkowania sobie Europy nie zaryzykują sojuszu przeciw Chinom. A mało prawdopodobne jest, aby Amerykanie wycofali się z UE.


Chiński punkt widzenia

Jin Canrong, Odpowiedzialność wielkiego mocarstwa. Chińska perspektywa (ang. wy-danie 2010). Cytaty:

1. Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych pokazuje, że państwo osią-ga przywództwo na skutek wewnętrznego na nie popytu i zewnętrznej potrzeby przejęcia między-narodowych obowiązków (s. 7).

Siła chińskiej misji zakotwiczona jest w chińskich dziejach i chińskiej interpretacji, której w cywilizacji zachodniej się nie rozumie.

2. Rozwój Chin jest ważny dla reformy nieracjonalnego porządku i osiągnięcia sprawiedliwej dystrybucji globalnych zasobów. Kraje zachodnie eksploatują zachodnie surowce na bazie ustanowionych przez siebie niesprawiedliwych zasad, wiodąc dostatnie życie, cisząc się wysokim poziomem wewnętrznego dobrobytu.[…] Jednocześnie dokonały pierwotnej akumulacji surowców poprzez kolonializm (s. 213).

Powyższe dwa cytaty można potraktować, jako typowo komunistyczną agitkę – inteligentną i odpowiadającą chwili. Poniższe już nie:

1. niewątpliwie Chiny nie mają dostatecznego doświadczenia w wypełnianiu tego rodzaju obligacji [przejecie odpowiedzialności] i prezentowaniu wizerunku odpowiedzialnego mocarstwa, stąd powinny w dalszym ciągu poprawiać swoje zdolności […]:

- powinny wykształcić mentalność mocarstwową. Mentalność określa sposób postrzega-nia świata, a postrzeganie wpływa na działanie. Obecnie chińska świadomość narodowa jest w okresie adaptacji.

- […] Chiny powinny wyrażać jedność, rozsądek, mądrość i odwagę swoich obywateli oraz otwartość, tolerancję, wiarę we własne siły i niezależność kraju, nigdy zaś arogancję i uniżoność. Powinny próbować zrzucić balast kompleksu „wielowiekowego narodowego poniżenia” i […] zamiast balansować pomiędzy niską samooceną a nadmierną ufnością we własne siły. […] Kraj powinien […] doskonalić się z ostrożnością, tak jakby stąpał „po jajkach”(s. 11).

2. Chiny powinny poświęcić więcej energii zarządzaniu sprawami wewnętrznymi. […] Każdy kraj musi przyjąć fakt, że możliwości określają odpowiedzialność. […] Powinna temu towarzyszyć filozofia, iż rozwój zasadniczo musi się opierać na solidnych wewnętrznych fundamentach, których nie zmienią pod wpływem impulsu liderzy bądź masy (s. 12).

3. Chiny powinny utrzymać równowagę w czterech obszarach:

- pomiędzy sprawami zewnętrznymi a wewnętrznymi,

- w stosunkach pomiędzy krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się,

- pomiędzy międzynarodową współpracą gospodarczą, a budowaniem narodowe-go wizerunku,

- pomiędzy stanowczością a subtelnością w działaniach dyplomatycznych (s. 13-14).

4. Chiny powinny przyjmować odpowiedzialność międzynarodową w sposób aktywny, ale też selektywny. […] Aby przejść z pozycji pasywnej do inicjatywnej, muszą poradzić sobie z dwiema zasadniczymi kwestiami:

- Chiny nie są wszechmocne, a mocarstwowe zobowiązania nie oznaczają wypełniania wszystkich zadań,

- wypracowanie większej liczby elastycznych projektów […] co zredukuje pasywność ich realizacji i pozwoli efektywnie kontrolować takie kwestie, jak np. emisja dwutlenku węgla, nuklearne zbrojenia Iranu i Korei Pół-nocnej, uzdrowienie gospodarki światowej i zachowanie jej równowagi (s. 15).

5. Jeśli Chiny mogą zmodernizować liczące 1,3 mld społeczeństwo w oparciu o pokój i wzajemne korzyści, ich wzrost jest tym bardziej znaczący niż wzrost jakiegokolwiek mocarstwa w historii. Można więc pokusić się o twierdzenie, iż silne Chiny mogą stanowić nowy wzorzec rozwoju, kultury i wartości (s. 214).

Wykop Skomentuj22
Ciekawi nas Twoje zdanie! Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Co o tym sądzisz?

Inne tematy w dziale Polityka