Dariusz Salamon
Jeśli nie należysz do Chrystusa to gdzie należysz? Nigdzie ? Bynajmniej....
9 obserwujących
323 notki
769k odsłon
  267   0

Piotr NIE był pierwszym papieżem!

Ja jestem Droga Prawda i Życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze mnie - Jezus Chrystus
Ja jestem Droga Prawda i Życie, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak TYLKO przeze mnie - Jezus Chrystus

Powszechnie wśród katolików panuje przekonanie o tym iż Pan Jezus ustanowił Piotra pierwszym papieżem, zobaczmy jak ta sprawa wygląda w świetle Biblii.

Na potwierdzenie tej tezy przytacza się słowa Jezusa Chrystusa:

"Ty jesteś Piotr / czyli skała / i na tej skale zbuduję mój kościół".

Przytoczę może ten werset w szerszym kontekście:


"Wyznanie Piotra

13 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» 14 A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków»5. 15 Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 16 Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem".

Mt. 16:13-20

- Biblia Tysiąclecia czyli Biblia katolicka z https://biblia.deon.pl/rozdzial.php

Zobaczmy teraz jak interesujące nas wersety wyglądają w oryginale:

18 werset: 

" a ja zaś ci mówię, ty jesteś Piotr w org.  Petros co znaczy kamyk, odłamek skalny i na tej skale w org. Petra zbuduję moje zgromadzenie / społeczność wywołanych  w org. ekklēsian i bramy krainy umarłych w org. Hadesu / Hadou go nie przemogą go

Za: https://biblia.oblubienica.eu/interlinearny/index/book/1/chapter/16/verse/18/param/1/version/TR

Pozostaje jeszcze werset 19 mówiący o tym, że Jezus da Piotrowi klucze królestwa Niebios i że co zwiąże na ziemi to będzie i związane w niebie a co rozwiąże na ziemi to będzie rozwiązane i w niebie. 

Widzimy w tych dwóch wersetach bardzo silne argumenty za tym, że Jezus nadał Piotrowi wielkie uprawnienia, czy można zadać pytanie o to czy Jezus później cofnął te obietnice z powodu zaparcia się Piotra?  Tego nie wiemy, nic na ten temat nie napisano, by takie założenie moglibyśmy przyjąć, ale pytanie i takie można, by usłyszeć co gorsza, chyba czas bym o czymś wspomniał, mianowicie w świecie realnym często słyszę pewne zarzuty tej treści:

" - a kto tą Biblię napisał? Przecież to kościół w XVI wieku napisał Biblię" - tego rodzaje zarzuty podważające Biblię słyszę ze strony ateistów czy ludzi zwalczających Chrystusa, o prawdziwości przekazu zawartym w Biblii napiszę innym razem, tutaj jedynie pragnę zasygnalizować, ze i takiego zarzutu możemy się spodziewać iż to kościół dopisał wersety o "Piotrze Papieżu", by uzasadnić i uwiarygodnić swoją władzę.

Unikałem do tej pory tematu czy w ogóle wspominania o ewentualnych możliwościach "Fałszowania Biblii" z tego powodu, że są osoby dla których Biblia jest Fundamentem i na samą myśl, że mogłaby zostać w jakieś mierze sfałszowana byłoby to dla nich tragedią, kto wie czy i nie furtką dla szatana, by ich zbałamucić a jako, że nie każdy jest mocarzem wiary a nierzadko jeszcze "pokarm dziecięcy spożywający" to lepiej, bym nie poruszał takiego tematu jak sądzę. To też jest temat na inną okazję, jedynie co pragnę zaznaczyć to to, że możemy w zupełności ufać przekazowi Biblii a jeśli nawet by tak było, że czasami Bóg dopuścił do czegoś co zamieszczono lub niepoprawnie przetłumaczono - co nie powinno w Biblii się znaleźć to Bóg miał ku temu swoje powody, by do tego dopuścić, Biblia nie ma być dowodem samym w sobie bo nie z dowodów przychodzi nasze zbawienie a próby mogą nadchodzić niemal z każdej strony, nawet właśnie od strony pytania o wiarygodność samej Biblii, ale to już temat jak napisałem na inną okazję i zapewniam, że Biblia się obroni w 100%

Wracajmy do Piotra.

Czas, by przyjrzeć się Piotrowi po odejściu Pana Jezusa, przyjrzeć się mu w świetle przekazów

i czy faktycznie był to czas " Papieżowania" Piotra?

Jakie mamy w tym zakresie wiadomości, czy Piotr faktycznie przewodził uczniom po śmierci Mesjasza?

Zacznijmy może od tego, że Jezus Chrystus nadał specjalne uprawnienia wszystkim Apostołom, dostali oni nakazy i władzę, dostali także Ducha, który wychodzi od Ojca a który to Duch miał ich wspomagać w krzewieniu wiary i pozyskiwaniu uczniów oraz w przeróżnych innych sprawach.

Żadne źródła, biblijne czy świeckie nie wskazują na to, by wówczas wśród uczniów był ktoś kto jednoosobowo by zarządzał wspólnotą czy też wspólnotami, wprost przeciwnie, mamy przekazy, że było wręcz odwrotnie co prawa żyli apostołowie i oczywiście byli oni wówczas uczniami szczególnymi, poważanymi i do nich też zwracano się o radę czy o rozwiązanie jakiegoś problemu, tak np było gdy powstał spór o to co należy zachować ze Starego Przymierza, czy np uczniowie powinni zostać obrzezani? Wysłano zatem ludzi do Jerozolimy, by apostołowie i znaczni uczniowie wyrazili swoje zdanie w tej kwestii, czy oni poszli do Piotra? Zapytałbym czy do papieża, ale wówczas nie znano jeszcze tego zwrotu, poszli do BRACI, którzy po naradzie, / nazywa się to wydarzenie Pierwszym Soborem - Jerozolimskim / - po naradzie,w której jak można, by wnioskować  najbardziej przodował Jakub, wydali taki oto nakaz:

Lubię to! Skomentuj11 Napisz notkę Zgłoś nadużycie

Więcej na ten temat

Salon24 news

Komentarze

Inne tematy w dziale