Blog
Sieciech Toporczyk
Sieciech Toporczyk
Sieciech Toporczyk Historyk, Socjolog, Fotograf.
3 obserwujących 14 notek 16544 odsłony
Sieciech Toporczyk, 14 kwietnia 2017 r.

Wielka Sobota 14 kwietnia 966r. Chrzest Polski.?

174 0 0 A A A


DCCCCLXV Dubrouka ad Meskonem venit

DCCCCLXVI Mysko dux Polonie baptizatur

965r: Dubrowka przybywa do Mieszka.

966r: Mieszko książę Polski został ochrzczony.

    "To są dwa pierwsze wydarzenia zapisane z datą roczną, jakie odnoszą się do historii Polski. W takim brzmieniu dotarły do nas przepisywane na początku wieku XII z Rocznika kapituły krakowskiej dawnego, prowadzonego przez Jordana, biskupa piastowskiego państwa od 968 roku. Znajdują swoje potwierdzenie w najważniejszym źródle pisanym do dziejów Mieszka i Bolesława Chrobrego - w kronice biskupa Merseburga, Thietmara (975-1018), saskiego autora, znającego język słowiański i wielu bezpośrednich świadków czasów Mieszka i Dobrawy. Pięknie się te nasze historycznie potwierdzone dzieje zaczynają: od przybycia kobiety do mężczyzny, od małżeństwa, od chrztu księcia.” - napisał w "Dziejach Polski" prof Andrzej Nowak.

image

    Zaś o przodkach Mieszka „po mieczu”, informacje przekazał nam Gall Anonim, XII-wieczny kronikarz: “Synem Piasta był Siemowit (Samowitaj). Po jego zgonie na jego miejsce wstąpił syn jego, Lestek, który czynami rycerskimi dorównał ojcu w zacności i odwadze. Po śmierci Lestka nastąpił Siemomysł, jego syn, który pamięć przodków potroił zarówno urodzeniem, jak godnością. Siemomysł zaś spłodził wielkiego i sławnego Mieszka.” Z kroniki Thietmara wiemy że Mieszko aż do ożenku z Dobrawą był “pogrążony w wielokrakich błędach pogańskich" a Anonim zwany Gallem dodaje że książe “wedle zwyczaju swego siedmiu żon zażywał” i dopiero Dobrawa wymusiła na nim obietnice porzucenia “zdrożnego obyczaju”. 

    Z opowiadań Widukinda, Thietmara, Galla i innych źródeł wynika jednoznacznie, że chrzest Mieszka był wynikiem sojuszu zawartego przez księcia Polan z chrześcijańskim dworem czeskim. Zwrot Mieszka w stronę Czech był najlepszym wyborem. Rozbijał ewentualny sojusz czesko-wielecki, bardzo dla Gniezna niebezpieczny. Pozwalał nawet na wsparcie kolejnych wypraw militarnych Mieszka posiłkami czeskimi. "Po wysłaniu licznych poselstw do Czech i po usunięciu przez swatów licznych trudności oraz zaświadczeniu i wyraźnym zapewnieniu, że ich książę nie tylko sam, ale i cały naród polski wyuczy doskonale artykułów wiary, będzie obmyty wodą chrztu, książę Bolesław potwierdził zamierzony związek i oddał posłom księcia polskiego Mieczysława córkę swą Dąbrówkę, dziewicę szlachetną i zacnych obyczajów" jak pisał dużo później Jan Długosz.

imageimage

    Chrzest najprawdopodobniej odbył się w Wielką Sobotę a ta przypadała w 966r 14 kwietnia. Mogło to być również w święto Zesłania Ducha Św.- zielone świątki. Miejscem chrztu najprawdopodobniej był Ostrów Lednicki gdzie badania archeologiczne wykazały hipotetyczne baseny chrzcielne w tamtejszej kaplicy pałacowej, natomiast w obrębie katedry poznańskiej domniemaną misę chrzcielną. Chrzest święty, i jego konsekwencje spoiły rody i plemiona na naszych ziemiach tak silnie, że trwamy razem już jedenasty wiek, że wykształciliśmy wspaniałą kulturę, oryginalną tradycję, bogaty język. Nie było innej drogi do Europy w końcu X wieku jak poprzez chrzest, nie było dalej w Europie innej drogi do humanizmu jak poprzez chrześcijaństwo. Mieszko wybrał drogę ku Rzymowi jak przed nim Borzywój i Wacław dla Czech, po nim Włodzimierz Wielki dla Rusi, książę Geza i jego syn Stefan dla Węgier. Inną drogę wybrali plemienni władcy Wieletów, Obodrzyców, Redarów, Łużyczan.

    Dziś, 1051 lat od chwili przyjęcia chrztu, większość obywateli polskich jest chrześcijanami. Kościół nadal pełni dużą role w życiu społecznym i politycznym narodu polskiego, "nie sposób zrozumieć dziejów narodu polskiego bez Chrystusa"- jak powiedział św. Jan Paweł II. "Kościów tworzył i rozbudowywał system szkolnictwa (...), który umożliwił recepcję dorobku kultury intelektualnej chrześcijańskiej Europy wraz z dziedzictwem grecko-rzymskim, a od XII-XIII w. coraz większy współudział w rozwijaniu tej kultury (literatury, nauki i sztuki). Wówczas krystalizują się zręby polskiej kultur, świadomości i tożsamości narodowej Polaków. Zaszczepiona w Polsce przez pierwszych Piastów wiara chrześcijańska przyczyniła się do ukształtowania się wspólnoty narodowej Polaków" - pisze prof. Ożóg.

    „Wielkie dziedzictwo duchowe i uniwersalne wartości ewangeliczne już od 1050 lat towarzyszą nam, Polakom, w drodze przez dzieje – podkreślił w 2016 r. Prezydent Andrzej Duda podczas obchodów 1050 lecia Chrztu Polski – Rzeczpospolita szczyci się tym, że pełniła rolę przedmurza chrześcijaństwa w czasach, gdy religia wyznaczała granice cywilizacji. Jednocześnie jesteśmy dumni z tolerancji i wolności sumienia, którą nasze państwo zapewniało ludziom różnych obrządków i wyznań w epokach, kiedy na wschód i zachód od nas szalały religijne wojny i prześladowania. W wieku XX naród polski przetrwał próby zniewolenia przez totalitarne imperia w dużej mierze właśnie dzięki swojej chrześcijańskiej tożsamości. Bez niej nie byłoby papieża Polaka św. Jana Pawła II, bez niej trudno też wyobrazić sobie wielki ruch Solidarności oraz nasze zwycięskie zmagania o ocalenie godności i przyrodzonych praw każdego człowieka”. 
    Różne czynniki sprzyjały powstaniu mocnego państwa Polan: korzystny układ sił politycznych, talenty osobiste Mieszka I i jego wielkiego syna, mądra, pokojowa ekspansja Rzymu na tereny pogańskich Słowian, ale przede wszystkim Chrzest który wprowadził Nas do Europy, do rodziny państw kultury łacińskiej.


Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Dla Kurażu

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • To nie w Krakowie a w dawnej Małopolsce.
  • Proszę nie sugerować że w tym wieku można jeszcze coś zmajstrować...to trochę obraźliwe :)
  • Dziękuję za Pana słowa, jest mi miło że są osoby które chcą czytać.

Tematy w dziale Kultura