Blog
Bez nazwy
Skorpion48
Skorpion48 inżynier mechanik, pasjonat historii.
13 obserwujących 160 notek 108252 odsłony
Skorpion48, 6 grudnia 2010 r.

Kto naprawdę wymyślił Holocaust?

 

Oskarżanie prawicowych środowisk, a szczególnie przypisywanie endecji rasistowskiej ideologii jest stałym punktem w programie środowisk lewicowych i lewackich. Ba, do stałego repertuaru tych środowisk skupionych wokół Gazety Wyborczej i Krytyki Politycznej należy utożsamianie faszyzmu i nazizmu z ideologią konserwatywno - katolicką i prawicową. Środowiska powyższe w swej nienawiści do wszystkiego co patriotyczne nie cofną się przed niczym, czego świadkami byliśmy 11 listopada 2010 roku, gdy dla swojej chuligańskiej, łamiącej prawo w Polsce awantury potrafili zbrukać pamięć rzeczywistych ofiar Holocaustu, przebierając niedouczonych idiotów w obozowe pasiaki. Nie waham się użyć pojęcia " idioci" w stosunku do tych osób, bowiem tylko człowiek płytki i niedouczony jest w stanie uznać głoszone przez lewaków brednie o prawicowości faszyzmu i nazizmu, nie zdając sobie sprawy z tego, że ojcami idei likwidacji całych ras i narodów byli twórcy naukowego socjalizmu, czyli Marks i Engels. To ci dwaj luminarze myśli lewicowej stworzyli w swoich pismach "naukowe" usprawiedliwienie dopuszczalności ludobójstwa. Pierwszy tekst autorstwa Fryderyka Engelsa zamieszczony w redagowanym przez Karola Marksa " Neue Reinische Zeitung" pochodzi z lutego 1849 roku i dotyczy omówienia rewolucji na Węgrzech. Tytuł tego tekstu brzmiał " Der magyarische Kampf", który był włączany do pism zebranych obu filozofów i można go także znaleźć w polskich wydaniach sprzed 1956 roku. " Niektóre narody -pisał Engels- są nosicielami postępu, inne nie. Ponieważ są one kontrrewolucyjne muszą przepaść w rewolucyjnej masakrze, która nastąpi niebawem. Socjalistyczna rewolucja pozostawi niektóre ludy tak daleko w tyle za awangardą postępu, że nigdy nie będą w stanie jej dogonić. Skoro nie rozwinęły one kapitalizmu w kapitalistycznej erze, socjalizm wyprzedzi je na tyle, że będą bezpowrotnie stracone. Stanowią one / te ludy - przyp.autora/ Volkerabfall, rasowe odpadki i przeznaczeniem ich jest zniknąć z powierzchni ziemi wraz z nastaniem nowego socjalistycznego porządku. Ludobójstwo jest w takim rozumieniu postępowe." -dowodził Engels. Marksistowsko - Engelsowska lista narodów skazanych na " zniknięcie z powierzchni ziemi" jest osobliwa i nie ma nic wspólnego z Żydami. Niemniej słynny esej Marksa p.t. " Kwestia żydowska" zawiera także program eksterminacji tego narodu i być może z tego właśnie powodu z pola widzenia badaczy zniknęła lista narodów uznana przez obu " myślicieli" jako "rasowe odpadki." Do " rasowych odpadków" zdaniem Marksa i Engelsa zaliczali się: Szkoccy górale, jako przesiąknięci feudalizmem i jakobinizmem, co zdaniem obu myślicieli dobrze oddał W.Scott w "Waverley", dalej wymieniają Bretończyków, a uzasadniają to tym, że Bretończycy okazali się rojalistami w trakcie Rewolucji Francuskiej, następnym narodem do wytępienia są Baskowie, a ich winą w oczach obu myślicieli był fakt, że Baskowie poparli reakcjonistów w walce o tron Hiszpanii. Lista zwiera także narody Czech i Serbii oraz ogólnie wspomina o narodach słowiańskich jako niezdolnych do udźwignięcia postępu. Z narodów słowiańskich wyłączono Polaków, jako że w opinii Marksa i Engelsa Polacy noszą w sobie pierwiastek rewolucyjny. Przyglądając się liście narodów wstecznych i spoglądając na mapę Europy w XIX w. okazuje się,  że pozostało zaledwie kilka krajów / nie uwzględnili myśliciele Skandynawii/, które wg. nich mają rację bytu. Są to Niemcy, Polska, Węgry, Francja i Wielka Brytania. Pozostałe kraje, łącznie z Rosją zaliczono do....rasowych odpadków. Język Engelsa w 1849 roku jest okrutnie bezwzględny. Pisze on : " Jeżeli rasowe odpadki nie zostaną bezwzględnie eksterminowane, bądź nie utracą swojej odrębności narodowej, to tak samo jak teraz, również w przyszłości zostaną najbardziej fanatycznymi nośnikami kontrrewolucji, a to dlatego, że całe ich istnienie jest niczym więcej, niż protestem przeciwko wielkiej historycznej rewolucji."

     W 1859 roku ukazała się praca K.Darwina " O pochodzeniu gatunków". Marks z lektury tej książki wyciągnął natychmiast wniosek potwierdzający jego i Engelsa stwierdzenia o " dziejowej konieczności likwidacji rasowych odpadków", stwierdzając, że  Darwin dał "...naukowe podstawy potwierdzające historyczną konieczność walki klasowej i uzasadnił konieczność pozbycia się jednostek nie nadążających za ideami rewolucji". Swój pogląd przedstawił Lassalle'owi, a o konieczności walki " na kły i pazury" był przekonany do swojej śmierci w 1883 roku. W 1972 roku opublikowano w Wielkiej Brytanii " Zeszyty etnologiczne" Marksa, które zawierają jego poglądy na kwestie narodowościowe. Historycy brytyjscy są zgodni, że jest to książka napisana bardzo nieporządnie, ale potwierdza w całej rozciągłości poglądy i wiarę Marksa w czysto etniczne rozwiązania/ likwidacja " rasowych odpadków"/. Engels do swojej śmierci w 1895 roku kontynuował długą tradycję socjalistycznego rasizmu, uzasadniając konieczność likwidacji narodów nie gwarantujących sukcesu rewolucji klasowej w pracach o pokrewieństwie, a także uzupełniając wydania "Kapitału" ukazujące się po śmierci Marksa.

Opublikowano: 06.12.2010 12:05.
Autor: Skorpion48
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Normalny.Rządy PO w liczbach Dług publiczny Polski... reżimowe media milczą... 910 742 558 552 PLN

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @KFIATUSHEK7 Niech Pan nie pisze bzdur. Może handlowo byli lepiej wykształceni. Nawet Lucas w...
  • @WADAMS To taki Żyd okazjonalny- jak pracuje dla Stalina to nie jest Żydem, jak go zwolnią to...
  • @NOO Wg. prof. Chodakiewicza i prof. Paczkowskiego w 1946 roku zamieszkiwało w Polsce 1% Żydów.

Tematy w dziale