Blog
Bez nazwy
Skorpion48
Skorpion48 inżynier mechanik, pasjonat historii.
13 obserwujących 160 notek 106958 odsłon
Skorpion48, 9 marca 2013 r.

Układ PRL - USA w sprawie odszkodowań ( art.III - art VIII

    Zamieszczam niniejszym dokończenie układu, jaki zawarty został pomiedzy Rządem PRL i Rządem Stanów Zjednoczonych w dniu 16.07.1960 roku. Do ukladu tego należy również załącznik i protokół, które zamieszczę w odrębnych notkach.

                                                                        Artykuł III.

            Suma zaplacona Rządowi Stanów Zjednoczonych w mysl Artykułu I nieniejszego układu zostanie rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą podziału, zastosowanymi według uznania Rządu Stanów Zjednoczonych.

                                                                       Artykuł IV.

           Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu Polskiego, o których mowa w Artykule I nieniejszego układu. W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych.

                                                                       Artykuł V.

         A.   Dla ułatwienia Rządowi Stanów Zjednoczonych rozdziału pomiędzy wnoszących roszczenia sumy mającej być zapłatą przez Rząd Polski, Rząd Polski dostarczy na życzenie Rządu Stanów Zjednoczonych takich informacji lub dowodów zawierających szczegóły dotyczące własności i wartości mienia, jakie mogą być potrzebne lub odpowiadające temu celowi, a w przypadku gdyby takie informacje lub dowody zostały uznane za niewystarczające, zezwoli na zbadanie przez przedstawicieli Rządu Stanów Zjednoczonych, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy polskie, mienia do którego zgłoszono roszczenie, jako do mienia znacjonalizowanego lub przejętego przez Polskę.

       B.   W celu zbezpieczenia Rządu Polskiego przed możliwym dochodzeniem praw za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych niniejszym ukladem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii takich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących roszczenia oraz kopii decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń.

     C.   Odnośnie każdego roszczenia, które zostało przez Rząd Stanów Zjednoczonych uznane za ważne, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu oryginalne dokumenty odnoszące się do mienia znacjonalizowanego lub przejętego przez Polskę, z których wynika roszczenie, o ile całość mienia takiej osoby prawnej została znacjonalizowana lub przejęta przez Polskę. W przypadku gdy roszczenie nie jest oparte na takich dokumentach, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu zwolnienie z zobowiązania podpisanego przez wnoszącego roszczenie.

   D.   Obydwa Rządy będą sobie wzajemnie dostarczać informacji lub udzielać pomocy w zakresie podanym w paragrafach A,B i C niniejszego artykułu, werdle procedury mającej być uzgodnioną pomiędzy obu Rządami.

                                                                      Artykuł VI.

        W ciagu 30 dni po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych odwoła swoje zarządzenia blokujące wszelkie polskie mienie w Stanach Zjednoczonych.

                                                                     Artykuł VII.

       Załącznik do niniejszego układu stanowi integralną część układu.

                                                                    Artykuł VIII.

      Niniejszy układ wchodzi w życie z dniem jego podpisania.  Na dowód czego podpisani, zaopatrzeni we właściwe pełnomocnictwa przez swoje Rządy, złożyli podpisy na niniejszym układzie. Sporządzono w Waszyngtonie dnia 16 lipca 1960 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i angielskim przy czym oba teksty są autentyczne.

 

     Za Rząd Polekiej Rzeczypospolitej Ludowej                                ( Józef Cyrankiewicz)

    Za Rząd Stanów Zjednoczonych                                                       ( John F. Kennedy)

 

Opublikowano: 09.03.2013 18:25.
Autor: Skorpion48
Skomentuj Obserwuj notkę Napisz notkę Zgłoś nadużycie
NEWSY - TOP 5

O mnie

Normalny.Rządy PO w liczbach Dług publiczny Polski... reżimowe media milczą... 910 742 558 552 PLN

Ostatnie notki

Obserwowane blogi

Ostatnie komentarze

  • @KFIATUSHEK7 Niech Pan nie pisze bzdur. Może handlowo byli lepiej wykształceni. Nawet Lucas w...
  • @WADAMS To taki Żyd okazjonalny- jak pracuje dla Stalina to nie jest Żydem, jak go zwolnią to...
  • @NOO Wg. prof. Chodakiewicza i prof. Paczkowskiego w 1946 roku zamieszkiwało w Polsce 1% Żydów.

Tematy w dziale